RSS
 

Archive for február 3rd, 2014

Négyből hárman meg fognak tagadni Engem

03 feb

2014. január 2. csütörtök, 20.40

Leányom, már nyakatokon van az az időszak, amikor minden nyilvános elismerés azt illetően, hogy Ki Vagyok Én, nem lesz más, csak egy gyertya halvány pislákolása. 

Azok, akik azt mondják, hogy ők Tőlem valók, keveset fognak szólni Rólam. Azok, akik hűségesek Hozzám, meg fognak döbbenni, amikor látják, hogy milyen sokan vannak azok, akik meg fognak tagadni Engem. Már a nyakatokon van az az idő, amikor a hűségesek el fognak határolódni azoktól, akik súlyos tévedésbe sodródtak. Ezekben az eljövendő napokban, a vakok, a süketek, és azok, akiknek nem sikerült ébernek maradniuk Isten Igaz Szavára, több milliárdan összegyűlnek majd, és el fognak fogadni egy tévtant – mely nem Tőlem való.

Amikor halljátok szóba hozni a hitfogadalom (Apostoli Hitvallás) újbóli megújítását, mely a Bérmálás Szentségének egy formája lesz, akkor legyetek tudatában, hogy az ember alkotta lesz. Ez semmitmondó lesz az Én Szememben. Ezt a hamis próféta fogja ismertetni, ama globális tervének részeként, hogy egyesítse a világban lévő összes vallást. Istenségem félre lesz söpörve. Igémet elfeledik és eltemetik, miközben Tanításaimat kiforgatják, hogy arra kényszerítsék a hűségeseket, hogy fogadják el az úgynevezett evangelizáció egy új formáját.

De Igém továbbra is élni fog, annak köszönhetően, hogy azok, akik továbbra is megmaradnak Egyházamban, ahogyan az a kezdetektől alapítva lett, nem fognak megtagadni Engem. Négyből hárman viszont meg fognak tagadni Engem. Csak Maradék Egyházam fog ragaszkodni Hozzám, és őrzi meg Igémet, és sokuk meg lesz rémülve. Azoknak a szegény lelkeknek, akik azután is Egyházam tagjai maradnak, hogy azt már hatalmába kerítette az új tan, nem lesz hová fordulniuk. Nekik a következőt mondom. Legyetek erősek. Legyetek szilárdak. Ne tagadjatok meg Engem. Imádkozzatok Vezetésemért, és továbbra is szolgáljatok Engem, ahogy mindig is tettétek. Ha arra kérnek benneteket, hogy tagadjatok meg Engem, azok, akik azt állítják, hogy mindenki – minden vallás – érdekében cselekednek, fordítsatok hátat, mert arra fognak kérni benneteket, hogy fogadjátok el a pogányságot, mely Kereszténységnek lesz álcázva.

Ahogy ezek a csaló szélhámosok, Isten ellenségei, megszállják Egyházamat, annak hierarchiáján belül, Atyám szörnyű Büntetést fog leküldeni. Atyám fel fogja borítani a világot, és sem férfi, sem nő, sem gyermek nem lesz képes figyelmen kívül hagyni ezeket a megbolydulásokat. Amikor ellenségeim megtámadják Titokzatos Testem, sok kárt, nagy zűrzavart fognak okozni, és sokakat el fognak téríteni az Igazságtól. De soha nem fogják elpusztítani Egyházamat, mert Maradék Hadseregem soha nem fogja elhagyni az Igazságot, vagy hagyni, hogy a sátán és annak megbízottjai iránti hűségesküre kényszerítsék.

Most sok háború el fog mérgesedni, viharok és földrengések támadnak majd, egészen addig, amíg Atyám Haragjának Dörgedelme érezhető nem lesz mindenütt. 

Ellenségeimnek, akik közöttetek járnak, és félrevezetik Egyházamat, tudniuk kell a következőt. Soha nem fogom engedni, hogy megnyerjétek magatoknak azokat a lelkeket, akikért Én az Életemet adtam. Önteltségetek rövid életű lesz, gonosz tetteitek meg lesznek fékezve, és azon próbálkozásotoknak, hogy ártsatok azoknak a lelkeknek, akiket megjelöltetek, hirtelen vége szakad. Nem lázadhattok fel soha Isten Igéje ellen, anélkül, hogy le ne sújtana rátok az Isteni Beavatkozás. A gonosz iránti hűségetek katasztrófával fog végződni számotokra, és mindazok számára, akiket sikerül megtévesztenetek. Ha azért próbáltok közeledni a Mennyország kapui felé, hogy hencegjetek a sátán iránti hűségetekkel, akkor le lesz sújtva rátok, megkötöztettek, és a mélységbe vettettek, anélkül, hogy bármiféle Irgalom mutatkozna irányotokba.

Most menjetek, ti mind, akik tanúi vagytok ezeknek az elközelgő dolgoknak, és folyamatosan legyetek éberek. Továbbra is szolgáljatok Engem, mert csak egy Mester lehet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy