RSS
 

Archive for február, 2014

Szüntelen készüljetek, minden egyes nap, úgy, mintha holnap lenne a Nagyfigyelmeztetés, mert váratlanul fog érni benneteket

27 feb

2014. január 31. péntek, 16.13

Hőn szeretett leányom, hallgass meg most Engem, amint az elközelgő Nagyfigyelmeztetésről beszélek. Beavatkozásom nélkül a világ nagy része a fenevad mélységébe zuhanna, és soha nem látnák meg Isten Világosságát. E nélkül a Csoda nélkül lelkek milliárdjai mennének a Pokolba.

Ezért hát emlékeztetnem kell benneteket arra, hogy fel kell készülnötök erre az Eseményre, mert ez borzasztó fájdalmat és szenvedést fog okozni sokaknak. Olyan lesz ez, mintha sokan a Purgatórium legalsó szintjére zuhantak volna, mely nagy erejű tűzzel tisztítja meg a lelket, és olyan rettenetes bűntudatérzést kelt, mely testi fájdalmat okoz.

Sok lélek ujjongani fog. Azonban még azok is, akik közel állnak Hozzám, kínt fognak átélni, amikor Színem előtt kell szembesülniük bűneikkel. A szégyen, amit érezni fognak, gyorsan elfelejtődik, amikor Irgalmam Fénye elemészti őket, és betölti őket Kegyelmekkel. Azok a lelkek, akik egyáltalán nem ismernek Engem, megigéződnek, és sokan azt fogják hinni, hogy meghaltak, és Ítéletem alatt vannak éppen, az utolsó Napon. Ők is örvendezni fognak, amikor az Igazság feltárul előttük. Aztán azok a szegény nyomorult lelkek, akik élvezik bűnös életüket, nagyon fognak szenvedni. Lesznek, akik össze fognak roppanni, és Lábaim elé borulnak, védvén szemüket Fényemtől, mert az a kín, hogy Színem előtt állnak, egyedül és védtelenül, már túl sok lesz számukra, hogy elviseljék.

Végül azok a lelkek, akik teljes mértékben megtagadtak Engem, és átadták magukat testestül-lelkestül a gonosznak, nagyobb kínt fognak elszenvedni, olyat, mintha a Pokol mélyére másztak volna. Sokuk nem lesz képes elviselni Jelenlétemet, és holtan fognak összeesni Színem előtt. Mások kiáltani próbálnak majd Hozzám, de a gonosz el fogja ragadni őket Tőlem.

Miután megtörténik Általam ez a hathatós Beavatkozás, több milliárdan meg fognak térni, és ők is csatlakozni fognak Maradék Egyházamhoz, hogy vezekeljenek azokért a lelkekért, akik teljesen elszakították magukat Irgalmamtól, segítvén ezzel Nekem az ő lelkük megmentésében.

Minden rendben lesz, mert végtére is Én Csupa Irgalom, Jóság és Szeretet vagyok. Azok, akik szeretnek Engem, bőségesen részesülni fognak Szeretetem Ajándékában. Szeretetem fel fogja eleveníteni bennük Kínszenvedésem Képét, és ez arra fogja bátorítani őket, hogy nagy áldozatokat hozzanak az elveszett lelkek bűneinek engeszteléséért, akik a legjobban rászorulnak Irgalmamra.

Szüntelen készüljetek, minden egyes nap, úgy, mintha holnap lenne a Nagyfigyelmeztetés, mert váratlanul fog érni benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (132) Ellenemondás a sátánnak, eme Küldetés megvédelmezése érdekében

27 feb

2014. január 31. péntek, 15.27

Imahadjárat (132) Ellenemondás a sátánnak, eme Küldetés megvédelmezése érdekében

“Ó, Üdvösség Anyja, jöjj eme Küldetés segítségére. Segíts meg minket, Isten Maradék Hadseregét, hogy ellene tudjunk mondani a sátánnak. Könyörögve kérünk, taposd el sarkaddal a fenevad fejét, és távolíts el minden akadályt a lelkeket mentő Küldetésünk folyamán. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Üdvösség Anyja

Teljes üzenet – Üdvösség Anyja: Ne feledjétek, hogy a sátán gyűlöli ezt a Küldetést, mert emiatt lelkek milliárdjait fogja elveszíteni

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Üdvösség Anyja: Ne feledjétek, hogy a sátán gyűlöli ezt a Küldetést, mert emiatt lelkek milliárdjait fogja elveszíteni

27 feb

2014. január 31. péntek, 15.27

Drága gyermekeim, ne engedjétek, hogy a gyűlölet, eme Küldetés iránt, felzaklassa szíveteket. Inkább hajtsatok fejet, hálát rebegve az Igazság Könyvének Ajándékáért, ezekben az aggasztó időkben a Földön.

Szeretett Fiamat, Jézus Krisztust, gyötörték, gúnyolták és korholták a földi Ideje alatti Küldetése során, amikor is hirdette az Igazságot. Azok, akik ismerték Isten Igéjét, nem voltak hajlandóak elismerni a megígért Messiást, amikor pedig ott állt előttük. Szavait ízekre szedték, de ennek ellenére nem hagyták figyelmen kívül. Amikor Isten az Ő prófétái által szól, és Fiam – az Igaz Messiás – esetében, lehetetlen az ember számára, hogy figyelmen kívül hagyja az Igét. Azok, akik nem fogadják el Isten Szavát, amikor Az a próféták ajkáról fakad, lehetetlennek fogják találni, hogy hátat fordítsanak. Viszont gyűlöletük gyötörni fogja őket, és egy pillanatra sem fognak békét érezni a szívükben.

Fiamat Keresztre feszítésekor könyörtelenül bántak, kínozták Őt, olyan gonosz kegyetlenséggel, amit azoknak, akiket aznap Vele együtt keresztre feszítettek, nem kellett elviselniük. Pedig ők elítélt bűnözők voltak, míg Fiamnak az volt az egyetlen bűne, hogy az Igazságot szólta. Amikor az Igazság – az Isten Szava – a próféták által közlődik, az olyan, mint a kétélű kard. Egyeseknek örömet és különleges Kegyelmeket fog szerezni, míg másoknak félelmet fog okozni, ami viszont gyűlöletet eredményezhet. Ezért amikor látjátok a gyűlöletet, gonosz cselekedetek, hazugságok, illetve az Ige szándékos eltorzításának formájában, legyetek tudatában, hogy ez a Küldetés Istentől való. A sok hamis próféta, akik ebben az időben járják a világot, nem váltanak ki ilyen reakciót, mert ők nem Istentől valók.

Ne feledjétek, hogy a sátán gyűlöli ezt a Küldetést, mert emiatt lelkek milliárdjait fogja elveszíteni. Ezért ez egy nagyon nehéz út lesz azok számára, akik követik ezt (a Küldetést). Nagyon kérlek benneteket, legyetek óvatosak azokkal, akik azt mondják, hogy ők Fiam Nevében jönnek, majd aztán azt állítják, hogy Isten ezen Szavai a sátántól valók. Ők az egyik legsúlyosabb bűnt követik el, mégpedig a szentlélek elleni káromlást. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok ezekért a szegény lelkekért. Ne érezzetek haragot irántuk. Inkább könyörögjetek irgalomért lelkük számára.

Annak érdekében, hogy megvédelmezzétek ezt a Küldetést a sátán gonoszságával szemben, arra kérlek benneteket, hogy kezdjétek el imádkozni ezt a hathatós Imát, hogy ellene tudjatok mondani a sátánnak. Ha legalább kétszer egy héten elimádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, segítetek megvédelmezni ezt a Megmentő Küldetést, és még több lelket hoztok Isten Királyságának Birodalmába.

Imahadjárat (132) Ellenemondás a sátánnak, eme Küldetés megvédelmezése érdekében

“Ó, Üdvösség Anyja, jöjj eme Küldetés segítségére. Segíts meg minket, Isten Maradék Hadseregét, hogy ellene tudjunk mondani a sátánnak. Könyörögve kérünk, taposd el sarkaddal a fenevad fejét, és távolíts el minden akadályt a lelkeket mentő Küldetésünk folyamán. Ámen.”

Gyermekek, nem szabad elfelednetek, hogy az sosem könnyű, amikor segítetek Fiamnak hordozni az Ő Keresztjét. Az Ő szenvedése a tietekké válik, amikor megvalljátok Neki hűségeteket. Azáltal, hogy teljes mértékben bíztok Benne, és kitartotok azon küldetésekben, hogy segítetek Neki megmenteni a lelkeket, erősebbek lesztek. Bátorságot, erőt és méltóságot fogtok kapni, hogy felül tudjatok emelkedni a gúnyolódáson, az istenkáromláson és a kísértéseken, melyek napi szinten lesznek osztályrészetek, szeretett Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetelének Napjáig.

Menjetek békével. Vessétek minden bizodalmatokat Fiamba, és mindig hívjatok engem, a ti szeretett Édesanyátokat, az Üdvösség Anyját, hogy jöjjek segítségetekre, azon Küldetésetekben, hogy elősegítsétek a lelkek üdvösségét.

Szeretett Édesanyátok

Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Még az Úr Nagy Napja előtt be kell avatkoznom, hogy megmentsem az emberiséget attól, hogy elpusztítsa saját magát

26 feb

2014. január 29. szerda, 15.00

Hőn szeretett leányom, ne magadat sirasd, hanem Engem, a te Jézusodat, Aki sír és szenved azon iram miatt, amivel beleveti magát az emberiség a züllött és bűnös életbe.

Mivel Szavam sokak által régóta visszautasításra kerül, sokaknak nincs semmilyen útmutatása vagy hozzáértése, amikor döntéshozatalra kerül a sor életükben. Azokat a lelkeket, akik messzire sodródtak az Igazságtól, csak saját vágyaik és önbecsülésük vezeti. Önimádat, szexuális erkölcstelenség, élvhajhászat és az anyagi javak hajszolása tönkreteszi a lelküket. Semmi sem tudja, és fogja kielégíteni őket. Miután elérték a bűn mélységeit, buzgón keresnek fel más lelkeket, hogy elcsábítsák őket.  Azért, mert a sátán oly mértékben bekebelezte már a lelküket, hogy arra használja őket, hogy más lelkeket becsaljanak az ő gonosz csapdájába.

Az emberiség erkölcse olyan mélyre süllyedt, hogy a gonoszlélek lelkek millióit nyeli el nap, mint nap. Ó, mily nagyon fokozódik az Én Fájdalmam, és milyen sok munkával jár kiirtani ezt a fertőzést! Eljön majd az idő, amikor az emberiség egyharmada meg fogja kapni a Kegyelmet ahhoz, hogy felfogja a jó és a rossz közti különbséget.

Azok, akik örömmel fogadják a gonoszt, bármilyen formában is, jó dologként fogják azt tálalni. Hamarosan nagyon bátornak kell lennie annak, aki felszólal és kijelenti, hogy: „Ez bizony nem helyes.” , anélkül, hogy ne démonizálnák vagy ne vetnék meg, azért, amit értelmetlen kirohanásnak fognak tekinteni.

Ó milyen mélyre fognak süllyedni Isten gyermekei! Gyarapodni fog azoknak a lelkeknek a száma, akiknek megkeményedett a szíve, akikben gyűlölet van mások iránt, akikben nincs együttérzés, akik kapzsik, és akikben erőszakvágy lakozik. Csodálni fogja őket a világ, holott évtizedekkel ezelőtt féltek volna tőlük. Emiatt kell még az Úr Nagy Napja előtt beavatkoznom, hogy megmentsem az emberiséget attól, hogy elpusztítsa saját magát.

A sátán terve az, hogy a lehető legtöbb embert elpusztítsa. Az Én Tervem ellenben az, hogy megfékezzem ezt a fertőzést, és nem leszek rest megadni a szükséges jeleket, hogy ráébresszelek benneteket Isten Szeretetére, és arra, hogy megfelelően fel kell készülnötök az eljövendő világra.

Soha ne utasítsátok el Isten Kezét. Soha ne hagyjátok figyelmen kívül Isten Szavát, mert ezek nélkül ti semmik vagytok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ma minden eddiginél kevesebben hisznek Isten Igéjében

25 feb

2014. január 28. kedd, 23.15

Hőn szeretett leányom, senkinek se legyen kétsége afelől, hogy mindenki megtalálhatja az Igazságot Atyám Könyvében, a Legszentebb Bibliában. Az Ige ott van, ahogy századokon át is ott volt, mindenki szeme láttára. A Szent Biblia tartalmazza az Igazságot, és mindaz, ami elvárás az emberiség felé, kendőzetlenül fel van tárva benne.

Mindaz, ami a próféták és Tanítványaim ajkáról fakadt, akiket a Szentlélek vezetett, benne foglaltatik. Az Igazság benne van az Igében – ami maga az Én Atyám Könyve. Akkor hát miért kérdőjelezi meg az ember az Ige érvényességét? Mindaz, ami az embernek a lelke javára adatott, megtalálható a Szent Bibliában.

A lelkek különbözőképpen dolgozzák fel az Igazságot. Vannak, akik alázatos lelkek, és kérdés nélkül elfogadják Isten Igéjét. Mások viszont fogják, és elvetik bizonyos részeit, míg az már nem hasonlít többé az Igazságra. Aztán vannak azok, akik soha nem fogják elfogadni az Igét, mert nem igazán érdekli az őket. Ők pusztán néphagyománynak tekintik a Szent Bibliába foglalt Igazságot.

Ma minden eddiginél kevesebben hisznek Isten Igéjében. Azok, akik csak azokat a részeket veszik, melyek megfelelnek saját életvitelüknek, eltávolodnak Isten Törvényeitől, melyekhez nem éreznek vonzódást. Amit ma az Igazságként tanítanak, már csak árnyéka annak, ami a Bibliában szerepel.

Három okból kifolyólag beszélek nektek most az Igazságról. Az első, hogy emlékeztesselek benneteket az Igazság Igéjére – mely benne foglaltatik Atyám Könyvében.  A második, hogy megerősítsem azt a tényt, hogy nem írhatjátok át az Isten Igéjét. A harmadik, hogy Isten gyermekeit táplálni tudjam Isten Igéjével egy olyan időszakban, amikor azt hamarosan meg fogják vonni tőletek. Ezt most az Igazság Könyvén keresztül teszem, mely a próféták által megígértetett nektek. Ha nem tetszik nektek az Igazság, akkor nem fogadjátok el az Isten Igéjét. Ha pedig nem fogadjátok el az Isten Igéjét, akkor nem vihetlek el benneteket Új Királyságomba, és nem adhatom meg nektek az üdvösséget, melyet megígértem nektek, amikor meghaltam a Kereszten a ti bűneitekért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Nagyon régóta türelmesen várok, hogy újra Szent Akaratom alá vonhassam Gyermekeimet

25 feb

2014. január 27. hétfő, 17.18

Legdrágább leányom, mennyire félsz, pedig annyira felesleges. Amikor ilyen nagy horderejű Ajándékot adok a világnak, azt kötelességtudatból teszem, valamennyi Gyermekem iránti Nagy Szeretetemből fakadóan.

Azért figyelmeztetlek benneteket, hogy megóvjalak titeket. Minden egyes Üzenetben, melyet a világ érdekében adok számotokra, feltárok nektek egy részt Magamból. Neked, leányom, megmutatom azon Nagy Vágyamat, hogy közelebb kerüljek Gyermekeimhez. Megmutatom neked Együttérzésemet, Örömömet, Rosszallásomat, Haragomat, Szeretetemet és Irgalmamat. Akkor hát miért féltek Tőlem, amikor így közeledem? Nem szabad félnetek egy Édesapától, Aki szereti minden utódát, különösen a bűnösöket, akik nyíltan meggyaláznak minden Törvényt, melyet Én adtam nektek, annak érdekében, hogy Gyengédségembe burkoljam az emberiséget.

Gyermekek, legyetek készek elfogadni Nagy Irgalmamat. Nyissátok meg szíveteket, hogy örömmel tudjatok fogadni Engem, a ti szeretett Atyátokat. Készüljetek Üdvözlésemre, és Hozzám kiáltsatok minden alkalommal, amikor félelem kúszik be a gondolataitokba, amikor próbáltok megbékélni ezekkel az Üzenetekkel. Ezek az Üzenetek egyedülállóak. Ezeket a Szentháromság tárja a világ elé. Ezeket Én a legfontosabb Küldetésnek tartom azóta, hogy elküldtem Egyetlen Fiamat, hogy megváltson benneteket.

Ezt, az Én Szavamat, kegyes és hálás szívvel kellene fogadni. Üdvözöljétek hát Szavaimat. Érjétek be azzal a tudattal, hogy minden, ami létezik, az Én Irányításomban van, és fog is maradni mindörökké. Én Vagyok minden létező és eljövendő.  Az emberiség jövőjét, és az eljövendő világ sorsát illetően minden döntés Nálam marad. Én soha nem rémítenélek meg benneteket szándékosan, gyermekek. Amit tenni fogok az az, hogy felkészítelek benneteket Új Királyságomra, hogy méltóak legyetek belépni oda – amikor nem lesz több fájdalom és bánat.

Nyugodjatok meg, gyönyörű, bájos gyermekeim. Ti vagytok a Mindenem. Ebbe mindannyiatokat beleértem. Minden bűnöst. Mindazokat, akik nem ismernek el Engem. Mindazokat, akik a sátánt bálványozzák. Minden hűséges Gyermeket. Azokat, akiknek a lelkét megkaparintották. Ti kizárólag Hozzám tartoztok. Nem fogom hagyni, hogy egyetlen lélek is figyelmen kívül legyen hagyva ezen utolsó Próbálkozásom során, hogy felkészítsem a világot Szeretett Fiam Második Eljövetelére.

Egyikőtök sem marad érintetlen Irgalmas Kezem által. Engedjétek, hogy megnyissam szíveteket, hogy megáldhasson benneteket Kezem.

Mondjátok Nekem: „Drága Atya, nyújtsd ki Irgalmas Kezedet, és érintsd meg testemet és lelkemet. Ámen.” Azonnal válaszolni fogok hívásotokra.

Menjetek, Kicsinyeim, és nyugodjatok meg, mert Beavatkozásom lesz a ti megmentő Kegyelmetek, függetlenül attól, hogy milyen nehéz lesz az elkövetkezendő időszak. Várni fogom, hogy kinyithassam Új Paradicsomom Ajtaját, Szeretettel Szívemben, miközben hívogatlak benneteket, hogy jöjjetek Hozzám, a ti Atyátokhoz.

Nagyon régóta türelmesen várok, hogy újra Szent Akaratom alá vonhassam Gyermekeimet. Ez a Nap már közel van, és Szívem ujjongva várja a pillanatot, amikor az ember visszatér az ő jogos helyére, Mellém.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Kezdetét vette az a terv, hogy minden Nyomomat eltüntessék

24 feb

2014. január 26. vasárnap, 15.00

Hőn szeretett leányom, soha ne hagyd, hogy azok, akiknek keserűség van a szívében ezen Mű iránt, elbizonytalanítsanak téged a lelkekért folyó Küldetésemet illetően.

Mit számít az, ha elutasítanak téged és szeretett hűséges lelkeimet, akik nem hajlandóak eltérni Isten Igéjétől? Vajon mit számít az, hogy megvetést zúdítanak-e rátok vagy sem? Emberi véleményüknek, melyek tagadják az Igét, nincs semmilyen jelentőségük az Örök Üdvösségre való törekvésetekben. Amikor dicsőítetek Engem, és amikor tisztelitek Szent Igémet, minden oldalról kísérteni fognak benneteket, hogy fordítsatok hátat Nekem.

Nagyon sokan el fogják utasítani ezt a Küldetést egészen addig, amíg rá nem ébrednek a szörnyű igazságra, amikor tanúi lesznek a hamis próféta szájából tóduló istenkáromlásoknak. Amikor valaki, aki ellene mond a Szentháromság Létezésének, főpapi öltözetet merészel viselni Egyházam fedele alatt, majd aztán arról próbál meggyőzni benneteket, hogy amit egészen mostanáig igaznak ismertetek, többé már nem az, akkor tudni fogjátok, hogy a gonoszlélek elárasztotta Egyházamat belülről.

Amikor új ideológiák, új tanok vesznek körül benneteket, és amikor azt mondják nektek, hogy az emberi nem ma igényli ezeket a változásokat, az lesz az az időszak, amikor Isten Óhajaira többé már nem reagálnak. Ehelyett, amikor az ember alkotta tanok, tele tévedéssel és hibával, nem létezőnek nyilvánítják a bűnt, akkor közel lesz az idő, hogy elpusztítsam ellenségeimet, amint az meg lett jövendölve.

Sokkal többen fogtok ráébredni az Igazságra, és arra a szörnyű tiszteletlenségre, mellyel Engem, Jézus Krisztust fognak illetni földi Egyházamban. A hűséges szolgák fel fogják ismerni a gonoszságot, és sokuk el fog menekülni. De amikor elérkezik az idő, és elétek tárják ezt a döntést, sajnos sokan el fogtok hagyni Engem, és pogány gyakorlatokban fogtok részt venni.

Kezdetét vette az a terv, hogy minden Nyomomat eltüntessék. Igém Igazságát száműzni fogják alkotmányaitokból, iskoláitokból, mígnem végül felhagynak vele Saját Egyházamban is. Ti, akik azt hiszitek, hogy ez nem történhet meg soha – hogy Isten sosem engedné meg ezeket a dolgokat -, tévedtek. Ezek a rémtettek meg lettek engedve az ember végső megtisztulásában, Második Eljövetelem előtt.  Ha nem maradtok éberek, függetlenül attól, hogy mennyire szerettek Engem, akkor egy sor olyan szertartáson való részvételbe visznek bele titeket, melyek nem Istennek hódolnak. Ha ezek nem Engem tisztelnek, akkor meg kell kérdeznetek magatoktól, hogy miért van ez? Miért történtek ezek a változások, és miért ily hirtelen? A válasz az idő – mert csak kevés van hátra.

A lelkek megnyeréséért folyó verseny mindkét oldalon ádáz csatába fog torkollni. Az egyik oldal meg fog győzni benneteket arról, hogy utasítsátok el Isten Igéjét a gonosz gyakorlatok javára, melyek a sátánt fogják bálványozni. Olyan ravaszul fogják előadni tervüket, miszerint eltávolítanak Engem Egyházamból, hogy még azokat is meg fogják téveszteni, akik jól ismerik Igémet. A másik oldal szenvedni fog nemcsak egyedül ezen Üzenetekhez való hűségük miatt, hanem az Isten Igaz Igéjéhez való hűségük miatt is, mely Atyám Könyvében adatott a világnak.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Minden szó, amit eme Küldetés során kiejtesz, Tőlem ered. Minden cselekedet, amit teszel, Tőlem ered

23 feb

2014. január 17. péntek, 20.42

Hőn szeretett leányom, légy nyugodt, ahányszor csak szembenézel azzal a sok akadállyal, amellyel te és minden Követőm szembenéz nap, mint nap eme lelkeket mentő Mű során.

Mindig gondolj arra, hogy a sátán soha nem fog felhagyni azzal, hogy gyötörje ezt és minden más hiteles küldetést, mert ezek Istentől valók. A hiteles küldetések, melyekre áldásomat adom ma, illetve adtam az évszázadok során, mindig is kínlódtak az ellenállás miatt.

Csak a valóban Istentől eredő küldetések vonzzák az ilyen gyűlöletet. Csak az igaz próféták vonzanak gyűlöletet. Mózes, Illés, Noé és Keresztelő János, valamint a hozzá hasonlóak, vonzották a gyűlöletet, a sátán gyenge lelkekre gyakorolt befolyása miatt. Egyedül Én, Jézus Krisztus – egyike a földi Időmben lévő több száz prófétának – vonzottam olyan fajta gyűlöletet, ami Engem ért. És most csak te, az Én utolsó prófétám, fogsz olyan gyűlöletet vonzani, mely már hosszú ideje nem volt tapasztalható – habár hozzád hasonlóan mások is sokat szenvedtek az elmúlt időkben.

Amikor ellenállást kell elviselned Isten Nevében, tudd, hogy amikor a Szentháromság egy próféta által tálalja az Igét az emberiségnek, az a legrosszabb. Ha nem kapnál Isteni Segítséget, rémülten menekülnél. Atyám óv téged, kislányom, és ezért teljes gőzzel haladnod kell előre, mindig abban a tudatban, hogy Ő vágyik a lelkek után, minden egyes szóért, mely ajkadról elhangzik, minden egyes szóért, mely kezed által íródik, és minden egyes lélekért, akit elérsz. Mindezek a szenvedések még több lelket szereznek Nekem.

Légy egészen nyugodt, közel van már az idő, hogy visszatérjek, hogy visszaköveteljem Trónomat, és ahogy egyre közeledik ez a Nap, számos cselt be fognak vetni, hogy elgáncsoljanak téged eme Küldetésben. Mindenféle hazugságokat fognak rád zúdítani, minden követ rád fognak vetni, mindenféle gyötrelem lesz osztályrészed, és Isten minden ellensége eléd fog kerülni, mindegyik úton, amelyre rátérsz. De Én, mint az emberiség Megváltója, gondoskodni fogok arról, hogy minden tüskebokor gondosan el legyen távolítva, minden kő félre legyen dobva, minden út meg legyen tisztítva, azért, hogy sikerüljön a világ elé tárnod Szavamat, akkor, amikor Én már szinte elfeledett leszek.

Én kísérlek téged, leányom. Kezemet bal válladon nyugtatom, hogy megoltalmazzalak téged a gonosztól, és szüntelen vezetlek téged. Minden szó, amit eme Küldetés során kiejtesz, Tőlem ered. Minden cselekedet, amit teszel, Tőlem ered. Minden szenvedés, amit elhordozol, az Én szenvedésem. Az akaratod az Én akaratom, mivel átadtad Nekem, és most kizárólag Én lakozom benned. Amikor bántanak téged, Engem sértenek meg. Amikor gúnyolnak téged, tagadják az Igazságot. Ha megtagadják az Igét, Engem tagadnak meg, de ha elfogadják a neked adott Szavamat, akkor Részemmé válnak, és így ők is részesülni fognak Védelmemben. 

Menj most, leányom, és ne félj, amikor gyűlöletet tanúsítanak irántad eme Küldetés során, mert sem neked, sem azoknak, akik hallják Hívásomat, nem lesz kétsége afelől, hogy Ki ellen vannak ők. Ők nem téged taszítanak el, hanem Engem, Jézus Krisztust. Amikor Énértem, Velem és Bennem vagy, és az Én Szavamat szólod – akkor valóban Isten gyermeke vagy.

Jézusod

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ez a gyorsan létrehozott új hierarchia át fogja venni Egyházam irányítását

20 feb

2014. január 16. csütörtök, 19.41

Hőn szeretett leányom, az Igazság megosztó. Mindig is az volt. Amikor valaki azt mondja, hogy ő tudja az igazságot, a másik tagadni fogja azt. De amikor Isten Igéjéből fakad az Igazság, az a legnagyobb megosztottságot fogja okozni. Sokan félnek az Igazságtól, mert az nem mindig kellemes, viszont az Igazság nélkül, tagadásban élnétek. Ha Isten Igéjének tagadásában éltek, akkor soha nem fogtok igaz békére lelni szívetekben.

Ha tudjátok az Igazságot, melyet Atyám Könyve tartalmaz, akkor ismeritek az Úr Útját, és ezt az utat kell követnetek, egészen az utolsó leheletetekig. Ne térjetek el ettől. De ha Igémet megmásítanák, átírnák és lerombolnák, egészen biztosan nem fogadnátok el azt soha. Ez így rendben is van. De mit fogtok akkor csinálni, ha Templomaim falain belül Szent Igémtől eltérő új tanokat ismertetnek veletek?

Elfogadtok majd egy hazugságot, az Igazság helyett? Elfogadtok majd egy új tant, mely szentségtelen lesz az Én Szememben?

A válasz bizonyára az, hogy nem. Nem szabad megtagadnotok Igémet – senki kedvéért. Senki kedvéért sem, még ha azok az előkelők ruházatát öltik is magukra Egyházam hierarchiájában; egy koldus, egy király vagy egy herceg – bárki, aki azt kéri, hogy fogadjatok el egy új tant Igémre vonatkozóan, az nem Tőlem való.

Egyházamat alig észrevehető módon belülről rombolják, és minden egyes részt lebontanak. Ahogy bontják le a szinteket, és bocsátják el a hűséges szolgákat – miután már nem minősülnek hasznavehetőknek –, úgy nyílik meg az út a Pokolból származó új tanok hirdetése előtt.

Jaj azoknak a papoknak, püspököknek és bíborosoknak, akik védelmezni merik Isten Igéjét, mert ők fognak a legjobban szenvedni. Míg egyeseket ki fognak közösíteni, és eretnekséggel fognak vádolni – annak ellenére, hogy ők csak Isten Igaz Igéjéért fognak szót emelni -, addig mások túl gyengék lesznek. Sok szegény felszentelt szolga fog engedni annak a nyomásnak, hogy bírálja Isten Törvényeit. Amennyiben nem egyeznek bele abba, hogy magukévá tegyék a hazugságok tanát, a farkasok közé lesznek vetve. Azok, akiknek a hite már meggyengült, és akik szeretik a világi dolgokat, és akiknek ádáz törekvés van a lelkükben, ők lesznek az elsők a sorban, hogy hűségesküt tegyenek az új „fogadalmat” illetően.

Ez a gyorsan létrehozott új hierarchia át fogja venni Egyházam irányítását. Hamisságokat fognak hirdetni Isten Nevében, és sok hithű ártatlan lelket fognak magukkal vinni. Az egyházközségeknek tudtukon kívül méregkelyhet fognak adni, amiben nem lesz más – csak kenyér. A Szent Eucharisztia többé már nem fogja táplálni lelküket. Nemsokára olyan szentbeszédekkel lesznek etetve, melyek ki fogják gúnyolni Isten Igéjét, amikor is az emberi jogokat a legfontosabb tannak fogják nyilvánítani. Majd aztán kihirdetik a legnagyobb eretnekséget, miszerint az embernek, akár megbánja bűneit, akár nem, akkor is Örök Élete lesz. Így pusztítanak el majd több millió lelket.

Ahogy tovább folytatják Egyházam belülről történő szétszakítását, hűséges papjaim és hithű követőim újra fogják építeni Egyházamat, tégláról-téglára. Mint látjátok, Egyházam sosem halhat meg, mert Én nem fogom azt hagyni.

Mindazok a papok, püspökök és bíborosok, akiket meg fognak fosztani trónjuktól, de akik hűségesek maradnak Hozzám, sosem fogják cserbenhagyni az igazakat, vagy azokat a Követőimet, akik meg vannak áldva a Bölcsesség Ajándékával. Akkor, habár a hamis tudás fogja betölteni a gyenge szolgák szívét Egyházamban, a Szentlélek Ajándéka nemcsak Maradék Egyházam lelkeit fogja megvilágítani, hanem magát a Világosságot fogja biztosítani egészen az Ajtómig, mindazok számára, akiknek neve benne van az Élet Könyvében.

Tanítványaim oly módon lesznek próbára téve a jövőben, mint még soha eddig.  Isteni Segítséget fognak kapni ahhoz, hogy fenn tudják tartani Isten Világosságának ragyogását egy olyan világban, mely lassan és kínszenvedések közepette belevész a sötétségbe, amit ellenségem, az antikrisztus érkezése vált ki.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Édesanyám Társmegváltói szerepe végre teljes mértékben megértésre kerül

19 feb

2014. január 24. péntek, 20.19

Hőn szeretett leányom, amikor Édesanyám még egyszer utoljára megjelenik a Mária jelenési helyeken, szerte a világon, tudnod kell, hogy a világ végre meg fog térni, és Hozzám fog futni. Szeretett Édesanyámnak köszönhetően még több lélek vezetődik Hozzám. Az ő feladata mindig is az volt, hogy Engem szolgáljon, az emberiség érdekében. És most végre teljes mértékben megértésre kerül Édesanyám Társmegváltói szerepe.

Én minden léleknek megadom a lehetőséget, hogy tanúja legyen Hathatós Beavatkozásomnak, azért hogy meg tudjam téríteni őket. A megtérés által milliókat tudok megmenteni. Az Üdvösség Ígéretét Én tettem, és Kereszthalálom által teljesedett be. Most össze fogom gyűjteni a lelkeket, akiket eme Küldetésnek köszönhetően Magamhoz vonzok, és hirdetni fogom Igém Igazságát szerte az egész világon.

Azok, akiknek soha nem adatott meg az Igazság, életükben először meg lesznek ajándékozva ezzel. Azok, akiknek megadatott az Igazság, de elfelejtették azt, emlékeztetve lesznek Ígéretemre. Azok, akik ismerik az Igazságot, de megváltoztatták azt saját vágyaikhoz illeszkedően, emlékeztetve lesznek, hogy csak egy Igazság létezhet.

Én elhozom az emberiségnek az Igazságot akkor, amikor elméjük össze lesz zavarodva, amikor lelküket kételyek gyötrik – de enyhíteni fogom félelmeiket. Csak Nekem, Jézus Krisztusnak, az ő Megváltójuknak van Hatalmam ily módon beavatkozni. Csak Én rendelkezem azzal a Hatalommal, hogy békét hozzak nekik, és megszerezzem számukra az üdvösséget, mely jogosan az övék.

Ezen Küldetés minden szála összefonódóban van, egy mintát alkotandó. Majd amikor a különböző részek – egy kirakós játék darabjaihoz hasonlóan -összekapcsolódnak és összeillesztődnek, amikor minden darab kezd összeállni, akkor kirajzolódik a végleges kép. Akkor Jelenlétemet mindenütt megtaláljátok majd – az Atyám által a világnak adott minden egyes hiteles szent küldetéshez kapcsolódóan -, egészen addig, míg végül a teljes Igazság világossá nem válik mindenki számára.

Atyám megígérte, hogy ki fogja nyilatkoztatni a világnak az Igazságot, az Igazság Könyvén keresztül, ami meg lett jövendölve Dániel és János Evangélista prófétáknak. Atyám elhozza nektek az Igazságot, most ebben az időben, de ezt Ő apránként teszi, amíg az utolsó részlet ki nem teszi az egészet. Csak akkor fog az Igazság Könyve értelmet nyerni. Csak akkor kerülnek leküzdésre a végső akadályok, amikor az emberiség többsége Második Eljövetelemet várva énekelni és örvendezni fog. Csak Küldetésem befejeztével fog beharangozódni a Nagy Nap a világnak.

Menjetek békével, és legyetek tudatában, hogy ha minden bizodalmatokat Belém vetitek, akkor Én be tudom teljesíteni Atyám Szövetségének befejező részét, és el tudlak vinni benneteket az Ő Mindenható Királyságának Birodalmába.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy