RSS
 

Archive for január 30th, 2014

Isten, az Atya: Hamarosan eljövök, hogy összegyűjtsem a hűségeseket. Az Én időm közel, mivel Fiam Irgalma szinte már elérkezett hozzátok

30 jan

2014. január 13. hétfő, 16.56

Én vagyok Isten, az Atya. Vagyok, Aki Vagyok. Én Vagyok a ti Teremtőtök – az Alfa és az Omega.

Legdrágább leányom, hallgass meg, amint bejelentem, hogy Beavatkozásom, miszerint megakadályozom az emberi nem elpusztítását, hamarosan végbemegy.

Ha nem hallotok a gonoszról – az még nem jelenti azt, hogy nem létezik. Egy gonosz cselekmény van terveződőben, miszerint háborút indítanak azzal az egyetlen céllal, hogy a lehető legtöbb embert elpusztítsák. Az ember azon képessége, hogy gonosz cselekedeteket rendeljen el Gyermekeim ellen, még soha nem volt ekkora. Az ember képessége, a gyártástechnológiát illetően, még soha nem volt ekkora, de ezzel a tudással nagymértékben visszaél, és azok a tervek, hogy életetek minden részét felügyeljék, már előrehaladott szakaszban vannak.

Ők, az Én ellenségeim, felügyelni akarják, hogy mit esztek, mit isztok, és mindent, amit tesztek azért, hogy hirdessétek az Igazságot, ahogy Én azt meghagytam nektek. Nem fognak nyugodni addig a napig, míg országotok, pénzetek és egészségetek az ő kezükben nem lesz. Miközben ezek a tervek nyilvánvalóvá válnak, ők át fogják venni az irányítást az összes vallás felett. Mivel nagyon sokan nem hisznek Létezésemben, csekély ellenállás lesz fondorlatos tervükkel szemben, miszerint lelkeket lopnak Tőlem.

Amikor valaki azt hiszi, hogy dacolhat Istennel, akkor az nem igazán tudja, hogy Ki Vagyok Én. Ha pedig nem tudja, hogy Ki Vagyok Én, akkor az semmit sem tud. Már megkeményedett a szíve, eltompult az értelme, és elnehezült a lelke.

Az, aki eltávolodik Tőlem, az elvész. Az, aki harcol Ellenem, azzal a szándékkal, hogy ellopja Gyermekeim lelkét, az Számomra halott, és sorsa megpecsételődött.

Én közbe fogok most lépni, hogy megakadályozzam ennek a szörnyű, gonosz rémtettnek az elkövetését. Aztán ha végeztem, felnyitom szemeteket, megérintem szíveteket, és csodálattal töltelek el benneteket. Hamarosan kinyilatkoztatom az Igazságot, mivel nagyon sokan nem hisztek már benne.

Én Vagyok minden létező és leendő. Én vagyok a ti Atyátok, a Mindent Tudó, a Mindent Látó, a Csupa Szeretet és a Csupa Irgalom. Hamarosan eljövök, hogy összegyűjtsem a hűségeseket. Az Én időm közel, mivel Fiam Irgalma szinte már elérkezett hozzátok.

Szeretett Atyátok

 

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amennyiben Egyházam megőrzi Isten Igéjét, engedelmesnek kell maradnotok Egyházamhoz

30 jan

2014. január 14. kedd, 16.53

Hőn szeretett leányom, amikor Szolgáim, Követőim, és mindazok, akik magukat Enyéimnek vallják, azt mondják, hogy szeretnek Engem, ez két dolgot jelent.  Szeretnek Engem, mert elfogadják Igémet, és tisztelnek Engem azáltal, hogy megvallják az Igazságot.

Ha szerettek Engem, akkor hűnek kell maradnotok Szent Igémhez. Ez, az Igémhez való engedelmességet jelenti, mindenben, ami az Igazsággal kapcsolatos. Amikor Igém Igazságát hirdetitek, mint felszentelt Szolgáim, engedelmesnek kell maradnotok Isten Igéjéhez.

Amennyiben Egyházam megőrzi Isten Igéjét, engedelmesnek kell maradnotok Egyházamhoz. De ha eljön az a nap, amikor azok, akik hatalommal rendelkeznek Egyházamban, többé már nem hirdetitek az Igazságot, onnantól kizárólag Hozzám kell engedelmesnek lennetek. Mert Én Vagyok az Egyház. Nélkülem, a ti Jézusotok nélkül, nincs Egyház.

Amennyiben hozzányúlnak és megváltoztatják Igémet, az többé már nem az Én Igém. Csak Isten Igaz Igéjéhez lehettek engedelmesek. Ha egy új, ember alkotta tant követtek, mely szerte az egész világon Szent Igém helyébe lép majd Templomaimban, akkor azok, akik ezért a szentségtörésért felelősek, meg fognak tagadni Engem. Csak azokhoz maradjatok engedelmesek, akik Isten Igéjét hirdetik, mert ha az már nem az Én Igém, akkor az már nem Istentől való.

Isten Igéje Szent és Sérthetetlen. Ezt soha senki nem változtathatja meg. Az Egyházamhoz való engedelmesség fontos. Az Isten Igéjéhez való engedelmesség határozza meg azt, hogy Keresztények vagytok-e. Az a nap, amikor Isten Igéjét egy ember alkotta változatra cserélitek, az a nap, amikor engedetlenek lesztek Isten Igéjével szemben.

Csak akkor maradhattok engedelmesek az Én Szememben, földi Egyházamban, ha megőrzitek az Igazságot. Soha nem szabad félnetek hirdetni az Igazságot, mert csak az Igazság tehet szabaddá benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy