RSS
 

Archive for január 19th, 2014

Üdvösség Anyja: Isten Igéjének ezt az új és ocsmány utánzatát sokan egyszerűen az Újszövetség egy modern és korszerű változatának fogják hinni

19 jan

2013. december 23. hétfő, 18.36

Gyermekem, a sötétség oly hirtelen fog Fiam Egyházára zuhanni, hogy sokan azonnal elnémulnak majd, annyira meg lesznek döbbenve. Fiamat, Jézus Krisztust, a Királyt, többé már nem fogják Királynak tekinteni. Helyébe a felemelkedett pogány istenek kerülnek, és a vallások összessége, magába foglalva azokat is, melyek nem Istentől valók, és mindegyik helyet foglal majd Fiam földi Egyházában.

Az újonnan meghirdetett úgynevezett Kereszténység jó hírnek fog tűnni a világ számára. A világ ujjongani fog, mert sokan fogják üdvözölni azt, amit ők nagyfokú toleranciának látnak, minden olyan cselekedet iránt, ami addig bűnnek számított Isten Szemében.

Amikor Fiam a Földön járt, a farizeusok elvetették az Igazságot. Csak abban hittek, ami kedvükre volt, és ők sok hamisságban hittek. Nem akarták elfogadni Fiam kitárt Karjait, amikor Isten Igaz Igéjét hirdette. Ismét elérkezett az idő azok számára, akik azt állítják, hogy ismerik az Igazságot, hogy megtagadják Fiamat. Úgy értem, hogy az Ő Szent Igéjét, ahogyan az a Legszentebb Evangéliumokban van hirdetve. Hamarosan el fogják vetni a Legszentebb Könyvet, és helyette egy  új, szentségtörő változatot fognak hirdetni mindenkinek, Fiam Egyházán belül és kívül. Sokan meg lesznek tévesztve.

Fiam ellenségei annyira ravaszak, hogy Isten Igéjének ezt az új és ocsmány utánzatát sokan egyszerűen az Újszövetség egy modern és korszerű változatának fogják hinni. Fiam Igéjét úgy fogják alkalmazni, és egyben megváltoztatni, hogy valami újat jelentsen – valamit, amit Ő sosem mondott. A gonosz – Fiam ellenségein keresztül – folyamatosan meg fogja téveszteni a világot azáltal, hogy az Igazságot használja a hazugságok alapjául. Ők mindig azt fogják támadni, ami Igaz, azáltal, hogy az Igazsággal ügyködnek, azért, hogy becsméreljék Fiam Szavát.

Először a Szavával kezdik, amit le fognak rombolni – elsőként azáltal, hogy kigúnyolják, majd elvetik az eretnekség javára. Ezt követően a Testét fogják támadni. Az Ige Testté lett Fiam alakjában. Ők már keresztre feszítették Fiamat, és most, amikor Ő eljön újra, hogy megújítsa a Földet, ők el fogják pusztítani a Szent Eucharisztiát. Mindazoknak, akiknek van hite, ki kell tartaniuk ezen szörnyű szülési fájdalmak közben, mert amikor mindennek vége, az Emberfia fel fog emelkedni, és eljön, hogy visszakövetelje az Ő földi Királyságát. Azoknak, akik szeretik Fiamat, tisztelniük kell Őt mindenkor, és sosem szabad megtagadniuk Őt. 

Késznek kell lennetek arra, hogy az Igazság szerint éljetek, és hogy soha ne adjátok meg magatokat annak, hogy elfogadjátok az egész világon majdan elterjesztett hazugságokat, és a hamarosan bejelentésre kerülő új egy-világvallást. Amikor látjátok ezeket a dolgokat megtörténni, biztosak lehettek abban, hogy már közel az ideje az Egyedüli Igaz Üdvözítő – Jézus Krisztus, az emberiség Királyának Második Eljövetelének.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy