RSS
 

Archive for január 12th, 2014

A Keresztség Szentsége által a fenevad hatalma meggyengül

12 jan

2013. december 16. hétfő, 19.25

Hőn szeretett leányom, amikor Szívemhez közel vagy, és amikor a lelkek teljes mértékben átadják magukat Nekem, olyankor számos dolog történik.

Először is, az életetekbe való emberi beavatkozástól való mindennemű félelem meg fog szűnni. Helyébe béke és megelégedettség költözik, mely Tőlem jön, amikor igazán szívetekben és lelketekben lakozom.  Nem tud a lelketekig hatolni semmiféle gyalázkodás, kegyetlenkedés és bírálat, mivel át fogjátok adni Nekem mindezt a fájdalmat. Ezért kell az ilyen támadások ellenére mindig higgadtnak és némának maradnotok.

A következő Kegyelem, melyben részesülni fogtok, az az erő lesz, hogy ellenálljatok a bűnre való csábításnak. Ez a kísértés – mely minden egyes nap az ördög által kerül valamennyi lélek elé – nagyon erős, és csak nagyon kevés embernek van akaratereje, hogy elkerülje a bűnbeesést. De ha már átadtátok Nekem akaratotokat, akkor az Én Akaratom fog lelketekben lakozni, ami akkor le fogja győzni az elétek került kísértéseket.

Soha, de soha ne becsüljétek alá, hogy mennyire a markában tartja a sátán az emberiséget.  Ez a hatalom olyan, mint egy erőteljes vihar, és csakúgy, mint egy erős, vad szélroham, földre dönthet benneteket, a kísértés pedig, mely a gonosz által kerül elétek, egy olyan erőhöz hasonlít, mely pillanatok alatt elragad benneteket, és belehajt benneteket a bűnbe, amit próbáltok elkerülni.

Az ember bűnnel együtt születik. A Keresztség Szentsége által a fenevad hatalma meggyengül. Aztán, ahogy az élet számos megpróbáltatásán és kísértésén mentek át, minden ember mindenféle bűnre lesz csábítva. Csak azok, akik keményen dolgoznak azon, hogy elkerüljék a bűnt, fognak győzedelmeskedni az ádáz harcban, melyet a gonosz indít majd, hogy feleméssze lelküket. Nagyon fontos a Velem való rendszeres beszélgetés. Csak annyit kell tennetek, hogy a saját szavaitokkal beszélgettek Velem. Rendszeresen kérjetek Engem, hogy bocsássak meg nektek a bűnökért, melyek miatt bűnbánatot éreztek. Rendszeresen járuljatok a Szentségekhez. Végül pedig, bízzatok Bennem, mert ha bíztok, Nekem megvan a Hatalmam ahhoz, hogy visszarántsalak benneteket a bűn küszöbéről. Ha átadjátok akaratotokat Nekem, az Én Akaratom lesz az a hajtóerő, mely megvédelmez benneteket a sátánnal szemben.

Azáltal, hogy teljes mértékben átadjátok magatokat Nekem, tökéletesíteni fogjátok a lelketeket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A gőgösség egy veszélyes jellemvonás, mert meggyőzi az embert arról, hogy nagyobb, mint Isten

12 jan

2013. december 15. vasárnap, 16.45

Hőn szeretett leányom, az emberiség nem ismeri az Isteni Törvényeket, sem Atyám Isteni Akaratát. Az ember Isten teremtménye, és mint ilyen, nem részesült a Tudomány Ajándékában sok titkot illetően, amit csak a Menny angyalai és szentjei ismernek. Ezért senki sem mondhatja azt, hogy ő tudja, hogy Atyám miért enged bizonyos eseményeket megtörténni a világban, míg másvalaki azt állítja, hogy ő ismeri a világegyetem eredetét. Az ember egyszerűen Isten szolgája, de nem Isten, mert Ő a Maga tökéletes Képmására akarta teremteni az embert, sok ajándékot és tehetséget adva neki. Ő sosem adta meg az embernek a Tudást az Élet Fáját illetően, és ennek oka volt. Az ember lerombolta tekintélyét az Isten Szemében, amikor Ádám és Éva elszakította magát Tőle, a gőg bűnének következtében. A gőg bűne ma is folytatódik, és sok esetben ez az oka az Istentől való elszakadásnak. A gőgösség egy veszélyes jellemvonás, mert meggyőzi az embert arról, hogy nagyobb, mint Isten. A gőg készteti az embert arra, hogy beavatkozzon Isten Isteni Törvényeibe. Ez magába foglalja azt a meggyőződést, hogy az embernek joga van eldönteni, hogy ki kapja meg az Élet Ajándékát, és kinek van joga azt elvenni.

A gőg arról is meggyőzi az embert, hogy ő tudja, hogy hogyan keletkezett a világegyetem, amikor ő valójában semmit sem tud egy ilyen jellegű csodáról. Csak Istennek van Hatalma ahhoz, hogy bármit is megteremtsen. Csak Isten dönthet arról, hogy mennyire hagyja majd az embert, hogy kikutassa vagy megmásítsa az Ő teremtését. Ennek ellenére az ember azt hiszi, hogy ő mindenre tudja a választ. Amikor az ember úgy hiszi, hogy ő irányítja a saját és mások sorsát, súlyos tévedésbe esik, mert ha utánozza Lucifer bűnét, száműzve lesz. Ha az ember nem hajlandó válaszolni az ő Teremtőjének, Ő nem lesz ott többé, hogy megvigasztalja őt az utolsó napon.

Soha ne hagyjátok, hogy a gőg meggyőzzön benneteket arról, hogy ti mindent tudtok erről a világról, sőt a túlvilágról is, mert ez lehetetlen. Ehelyett hallgatnotok kell a Szent Evangéliumokban leírt útmutatásokra, és el kell fogadnotok azokat, így békében, és Atyám Akaratával összhangban élhettek. Mert ha megalázzátok magatokat Őelőtte, Ő nagy dicsőséget mutatni nektek, és akkor meg fogjátok érteni az utolsó napon az Ő Dicsőséges Királyságának nagy titkát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Immáron három éve álltok felkészítés alatt. Álljatok fel, vegyétek fel kereszteteket, és kövessetek Engem

12 jan

2013. december 14. szombat, 15.17

Hőn szeretett leányom, a mai nappal kezdetüket vették az előkészületek Nagy Irgalmassági Beavatkozásomra, melynek célja, hogy arannyá változtassa az emberek kőszívét. A jelek az időjárásban lesznek láthatóak azok számára, akiknek van szeme és látnak, illetve azok számára, akik éberek Ígéretemre, miszerint mindenki egyenlő esélyt fog kapni az üdvösségre.

Azok, akiknek meggyengült a hite, meg fognak újulni a Szentlélek Tüze által. Olyan erőteljes lesz a Szentlélek, amikor tanúi lesznek a Világosságnak, Irgalmam Sugarainak, hogy sokakat földre fog sújtani annak ereje.

Azok, akik gyűlölnek Engem, és akiknek bűneik semmit sem jelentenek a számukra, továbbra is halottak lesznek lélekben, és rémülten fognak elvánszorogni Színem elől. Lesznek, akik nem fogják túlélni Beavatkozásomat, mert ez elviselhetetlen módon sokkolni fogja őket.

Jelenleg készítem fel az összes választott lelket, utasítván őket, hogy törekedjenek Gyónni, és imádkozzanak mások bűneiért. Közel az Én Időm. Beavatkozásom gyors és erőteljes lesz, és attól a naptól kezdve a világ két részre fog oszlani. Azon a napon a világ kifordul önmagából, és csak azok fogják kibírni a majdan mindenütt tapasztalható megpróbáltatásokat, akik Kegyeimben maradnak.

Immáron három éve álltok felkészítés alatt. Álljatok fel, vegyétek fel kereszteteket, és kövessetek Engem. Legyetek erősek. Én bátorságot fogok adni nektek, mert szükségetek lesz rá, amikor azon lelkek sötétsége, akik el fogják utasítani Irgalmamat, ráborul a Földre, és aztán terjed. Csak azok, akik meg vannak áldva a Szentlélekkel, fogják biztosítani a világosságot, mely vezetni fogja mindazokat, akik Királyságomba akarnak jutni, hogy az Örök Élet felé tudják kormányozni útjukat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy