RSS
 

Archive for január 3rd, 2014

Ő, az antikrisztus, számos nyelven fog beszélni, de egy latin szó sem fog ajkáról fakadni

03 jan

2013. december 9. hétfő, 19.46

Hőn szeretett leányom, közel az Én Időm. Minél jobban közeledik a Nagy Nap, annál több jel lesz látható a világban.

Az ember, akit úgy fognak bemutatni a világnak, mint a „béke embere”, arra készül, hogy minden lehetséges módon utánozzon Engem. Kívülről-belülről ismeri a Szentírást, de származásánál fogva, ki fogja forgatni az Igét, hogy annak értelme a visszájára forduljon. Szájából csak úgy tódulnak majd az istenkáromlások, az eretnekségek, a hazugságok, valamint Szavam meggyalázása. Mindenkit le fog nyűgözni tudásával, az összes Szent dolgot illetően. Részleteket fog idézni Tanításaimból, melyet szenvedélyesen fog hirdetni minden szekuláris színpadról a világban, amíg csak az emberek fel nem figyelnek rá, és érdeklődést nem mutatnak az irányába.

Sokan fogják mondani: „Ki ez az ember, aki ilyen bölcsességgel szól? Ki ő, aki a tömegek iránti szeretettel a szívében szól a világhoz? Maga az Úristen, Jézus Krisztus?” fogják kérdezni, miután sok csodát tulajdonítanak majd neki. És amikor az oltárokhoz járul, a többi ellenségemmel együtt, akik Isten szent szolgáiként lesznek öltözve, akkor teljes mértékben elfogadásra kerül a világban mindkét tábor, az igaz hívők és a pogányok által egyaránt.

Ő, az antikrisztus, el fogja ferdíteni az Igazságot, és azt a hazugságot fogja állítani, hogy ő Én vagyok, és hogy azért jön, hogy üdvösséget hozzon nektek. Azt a hazugságot fogják állítani, hogy ő testben jön el. Ő soha nem fog utalni Jézus Krisztusra – Aki testben jött el -, sem az Ő Kereszthalálára, mert ez elképzelhetetlen. Nem, ő ennek a ténynek épp az ellenkezőjét fogja állítani. Azt fogja mondani, hogy végre most eljött testben. Sokan a Krisztusnak fogják hinni őt. Ő, az antikrisztus, számos nyelven fog beszélni, de egy latin szó sem fog ajkáról fakadni.

A fenevad lesz bálványozva, míg Én, a világ Igaz Üdvözítője, feledésbe fogok merülni, és Igémet el fogják tiporni. Soha nem szabad elhinnetek azokat a hazugságokat, amiket majd a fenevad mond, amikor gőgösen trónol a tiszteletére emelt templomban.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Maria Divine Mercy

 

Készítem fel a világot Második Eljövetelemre, és sokan gyűlölni fognak Engem emiatt

03 jan

2013. december 9. hétfő, 16.15

Hőn szeretett leányom, semmi sem bánt Engem jobban azoknál, akik ismerik Tanításaimat – melyek Atyám Könyvében adattak a világnak -, de a saját vágyaikhoz igazodóan értelmezik Isten Igéjét. Azok, akik Szent Igémet bevetve próbálnak erőszakoskodni másokkal, és gyötörni őket, súlyos vétket követnek el. Ők nem a szeretet Ajándékát használják az Igazság közvetítésére. Hanem a gőg bűnéből fakadó gyűlöletet, mely ereikben folyik. Talán nem tudjátok, hogy Igém örök? Annyira egyszerű, hogy minden ember, még azok is, akik csekély intellektussal születtek, vagy akik semmit sem tudnak Rólam, képesek legyenek megérteni azt, amit mondok nekik. Miért adnék, Igémet illetően, egyfajta magyarázatot az egyiknek, aztán meg egy másikfajtát a másiknak?

Atyám Parancsára készítem fel a világot Második Eljövetelemre, és sokan gyűlölni fognak Engem emiatt. Ti, akik magatokat az elitnek, a kevés kiválasztottnak, és önjelölt prófétáknak tartjátok, arra sem vagytok méltóak, hogy megtisztítsátok Lábamat, olyannyira tele vagytok gyűlölettel. A gonosz szellemtől vezéreltek és olyan gőgösen vagytok, hogy nem ismeritek fel a Szentlélek Igaz Hangját. A Szentlélek soha nem tudna megkeményedett, gyűlölettel teli lelketekre leszállni, mert ti nem képviseltek Engem. Mert ti, akik megértitek a Legszentebb Könyvbe, a Bibliába foglalt Igazságot, legyetek tudatában, hogy nem szabad visszaélnetek az ismeret eme Nagy Ajándékával. Nem szabad abból sem elvenni, sem ahhoz hozzátenni, soha. Sőt semmilyen új értelmezést vagy magyarázatot sem szabad megpróbálnotok kreálni belőle.

Azért készítelek fel benneteket, mind, mert máskülönben a többségetek nem fogadná el Isteni Irgalmasságomat. Ha Én nem készítenélek fel benneteket megfelelően, akkor nem lennétek felkészülve. És mégis, annak ellenére, hogy szólok most hozzátok, sokan megsértetek Engem. Ha rosszat tesztek másoknak, roppant mód szenvedni fogtok. Ti, akik rosszat tesztek másoknak, majd azt mondjátok, hogy ezt az Én Nevemben teszitek, legyetek tudatában, hogy soha nem fogtok csatlakozni Hozzám a Paradicsomban. Ha elutasítjátok Isten Szavát, soha nem fogjátok elfogadni az Igazságot. Annyira makacsak, egoisták és önelégültek vagytok, hogy nem érzitek az Igaz Szeretetet, mely egyedül Tőlem, Jézus Krisztustól jöhet. Távozzatok Tőlem, nem ismerlek benneteket. Nem Tőlem valók vagytok.

A gonosz szellem sokakat meg fog győzni arról, hogy Igazságosságom annyira irgalmas, hogy mindenki bebocsátást fog nyerni Új Paradicsomomba. Hamarosan felülvizsgálnak minden Igazságot, mely az Evangéliumban lett feljegyezve, amit aztán más megvilágításban fognak értelmezi. Sokakat meg fognak téveszteni, és sokan nem fognak törődni azzal, felkészítsék lelküket, köztük olyanok is, akik hisznek Második Eljövetelemben. Ez a hamis biztonságérzet lesz a legnagyobb megtévesztés, amit annak érdekében terveltek ki, hogy megvonják az embertől az Isten Királyságához való természetes jogát. Ahol az ember nem keresi a kiengesztelődést bűnei bocsánatáért, ott nem lehetséges a megváltás az Én Szememben.

Igazságos Kezem le fog sújtani az emberiségre. Külön fogom választani a hálátlan lelkeket – azokat, akik úgy döntenek, hogy hamis isteneiket bálványozzák, az aranyat, az ezüstöt, és a világi gőgős vezetőket –, a szelídektől és az alázatosaktól. Irgalmat fogok gyakorolni mindazok felé, akik könyörögnek Hozzám, hogy oltalmazzam meg őket, de azok a harsogó és telhetetlen önjelölt próféták, akik megvonják Tőlem a lelkeket, soha nem fogják Irgalmamat keresni, mert gőgjük nem fog szolgálni mást, minthogy örökre elszakadnak Tőlem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy