RSS
 

Archive for január 2nd, 2014

Én elsősorban a Végtelen Irgalom Istene Vagyok

02 jan

2013. december 7. szombat, 14.25

Hőn szeretett leányom, azt akarom, hogy ti, akik szerettek Engem, tudjátok, hogy Én hívlak benneteket, ebben az időben, hogy mint kisgyermekek jöjjetek Hozzám, és boruljatok térdre Előttem.

Nyissátok meg szíveteket, és vessétek minden bizodalmatokat Belém. Aztán kérjetek meg Engem, hogy irántatok érzett Szeretetem által, gyakoroljak Irgalmat azok felé, akik el fognak utasítani Engem a Nagyfigyelmeztetés során. Kérlek, imádkozzatok ezekért a szegény elveszett lelkekért, akik olyannyira távol vannak Tőlem, mivel rendkívül fájdalmas lesz számukra, hogy felfedjék arcukat mindent látó Szemeim előtt, a Lelkiismeret – Átvilágítás során.

Kínok gyötörnek, ahányszor csak azokra az emberekre nézek, akik nem ismernek Engem, vagy nem értik, hogy mi fog történni a világban, mivel Időm szinte már a nyakukon van. Szinte lehetetlen lesz felkészíteni ezeket a lelkeket, mert nem fogják megnyitni fülüket Isten Igaz Szavára. És így nektek kell imáitok által Irgalomért esedezni a számukra. El fogom árasztani őket Irgalommal, de ez egy körülményes feladat lesz.

Szólítom az egész világot, hogy hallja meg ezt a Hívást még ma. Csaknem elérkezett az Én Időm – az Idő Isten számára, hogy végre kinyilvánítsa Magát a világnak, a legrendkívülibb megnyilvánulás során, azon pillanat óta, amikor Kereszthalálommal Szívem megszűnt dobogni.

Amikor ti – akik ismeritek Ígéretemet, miszerint eljövök újra – Elém járultok, arra kérlek benneteket, hogy legyetek szívesek imádkozni, nemcsak a saját lelketekért, hanem a kárhozottak lelkéért is. Jól véssétek eszetekbe, amit most mondok nektek. Azt akarom, hogy azon a napon így kérjetek Engem:

„Jézus, Irgalomért esedezem mindazok számára, akik elutasítanak Téged, és akik a legjobban rászorulnak Segítségedre. Ámen.”

Amikor arra kértek Engem, hogy segítsek másoknak, abban a pillanatban nagyon különleges Kegyelmeket áraszthatok azokra, akiknek a sorsa elgáncsolódott az ördög általi megtévesztés következtében.

Én elsősorban a Végtelen Irgalom Istene Vagyok. Sose feledkezzetek meg arról, hogy milyen nagy az Én Irgalmam, mert mindig van remény azok számára, akik eltávolodtak Tőlem. Nincs olyan, amit Én ne tennék meg azért, hogy Szerető Karjaimba vezessem őket. Segítsetek Nekem megmenteni őket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Fiam azért halt meg, hogy megmentse a lelketeket, nem pedig azért, hogy megszabadítson benneteket az evilági bajoktól

02 jan

2013. december 5. csütörtök, 14.00

Gyermekem, a világ tanúja lesz a La Salette-i próféciáknak, amikor is Isten ellenségei – mint báránybőrbe bújt farkasok – most büszkén fel fognak állni Fiam földi Egyházában, és elkezdik hirdetni azokat az eretnekségeket, melyekre figyelmeztettem a világot. Ez az idő elérkezett.

Amint megjövendöltetett, a sötétség már leereszkedett az Egyházra, és eme terv – miszerint bekebelezik a hithű lelkeket – folytatódni fog egészen addig, míg az antikrisztus tervei szerint meg nem szentségtelenítik Fiam Testét. Amit viszont sokan nem tudnak az az, hogy Isten ellenségei, akiket az antikrisztus vezet – akinek megmutatkozása még várat magára -, hisznek Istenben. Nemcsak, hogy hisznek Istenben, hanem – mivel gyűlölnek mindent, aminek Istenhez van köze – még összeesküvést is fognak szőni azon Terve ellen, miszerint felkészíti a világot Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetelére.

Minden Szót illetően, melyet Fiam ezeken az Üzeneteken keresztül nyilvánít ki, ellent fognak mondani Neki azáltal, hogy utánozzák azt, amit Ő mond. Ha Fiam azt mondja, hogy készüljetek most a Szentségek és az imádság által, akkor ők – az Ő ellenségei – hasonló kijelentéseket tesznek majd, de azok más jellegűek lesznek. Náluk az emberiség – a szegények – az üldözöttek – megsegítésére irányuló felhíváson lesz a fő hangsúly, és nem az Ige hirdetésén. Ők nem fognak arra buzdítani benneteket, hogy imádkozzatok lelketekért, vagy más lelkek üdvösségéért. Nem, ehelyett arra fognak kérni benneteket, hogy humanitárius szempontból segítsetek ezeken a lelkeknek.

Amikor nem halljátok a lelketek megmentésére irányuló felhívást azoktól, akik azt állítják, hogy Fiam Egyházát képviselik, akkor tudni fogjátok a szívetekben, hogy valami nagyon nincs rendben.

Fiam azért halt meg, hogy megmentse a lelketeket, nem pedig azért, hogy megszabadítson benneteket az evilági bajoktól, melyek mindaddig létezni fognak, amíg Fiam vissza nem követeli az Őt Megillető Trónt, melyet a Magasságos Isten ígért oda Neki. Sose felejtsétek el Isten Igéjét. Most csak az számít, hogy könyörögjetek minden lélek üdvösségéért – függetlenül attól, hogy királyok vagy koldusok.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy