RSS
 

Archive for január, 2014

Üdvösség Anyja: Ki fogják forgatni az Igazságot, és Isten Igéjének az ellenkezőjét fogják mondani

31 jan

2014. január 1. szerda, 13.44

Gyermekem, kérlek, bátorítsd Isten minden gyermekét, hogy tartsanak ki az elközelgő megpróbáltatások idején. Nagyon sok kihívással fognak szembenézni mindazok a Keresztények, akik tanúi kell, hogy legyenek a gonosz hitehagyásnak, melyet azok fognak felvonultatni előttük, akiknél ők a vezetést keresik majd, annak érdekében, hogy teljes keresztényi életet éljenek.

Azok, akiket rövidesen ki fognak nevezni Fiam földi Egyházának legmagasabb köreiben, nem Istentől valók lesznek. Ők nem fogják Fiamat szolgálni, és meg fognak változtatni számos tanítást és törvényt az Egyházon belül. Olyan gyorsan véghezviszik majd ezeket a változtatásokat, a sok új könyv, misekönyv és levél bevezetésével, hogy rögtön tudni fogjátok, hogy az ilyen művek elkészítése évekbe tellett volna. Lehetetlenség lenne bevezetni ilyen radikális változtatásokat ilyen sok formátumban, ha nem ez lenne a helyzet. Ez lesz az egyik első jel, melynél biztosak lehettek abban, hogy ezt a hamarosan bevezetésre kerülő, elferdített tant nagy gonddal készítették.

Sokan nem fogják felismerni ezeket a változásokat az Egyházban, akik viszont igen, azok tetszéssel fogják fogadni, mert ezek enyhíteni fogják a bűntudatot, amit bűneik miatt éreznek majd. Végre meg fognak könnyebbülni, mert ez most azt fogja jelenteni, hogy ők nyíltan hirdethetik majd mindazon dolognak a részükről történő elfogadását, amik sértik Istent. Mert, ha az Egyház természetes dolognak és az emberi természet velejárójának nyilvánítja a bűnt, márpedig akkor ez azt jelenti, hogy a bűnnek nincs többé jelentősége. Majd a világ szegényeiről és éhezőiről való gondoskodás fontosságának hirdetésével, szenteknek fogják tartani magukat Isten Szemében.

Amikor nyilvánosan megtagadják Fiamat, és amikor kiforgatják az Ő Szavát, nagy gondot fognak fordítani a nagyszabású nyilvános jótékonysági akciókra. Ez el fogja terelni a figyelmet a valóságról. Ez el fogja vonni a figyelmet, és végül már nem kerül szóba többé Isten Igaz Igéje. Amikor minden vallást egy fedél alá hoznak, és ahol a pogányok nézeteit nagy tisztelet fogja övezni, akkor az emberek félnek majd felállni, és hirdetni az Igazságot. Ha és amennyiben, meg merik ezt tenni, istenkáromlással fogják vádolni őket.

Gyorsan elközeleg az a nap, hogy eretnekséggel fognak vádolni benneteket, amikor is igaz Keresztényeknek valljátok magatokat, és emlékeztetitek az embereket Isten Igéjére. Ki fogják forgatni az Igazságot, és Isten Igéjének az ellenkezőjét fogják mondani. Semmi sem lesz logikus. Semminek sem lesz értelme a Fiam Egyházában hamarosan bevezetésre kerülő új előírásokat illetően. A lényeg az, hogy nem számít, milyen népszerűtlenek lesztek is esetleg, nektek mindenkoron hűnek kell maradnotok Isten Igéjéhez.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Hamarosan eljövök, hogy összegyűjtsem a hűségeseket. Az Én időm közel, mivel Fiam Irgalma szinte már elérkezett hozzátok

30 jan

2014. január 13. hétfő, 16.56

Én vagyok Isten, az Atya. Vagyok, Aki Vagyok. Én Vagyok a ti Teremtőtök – az Alfa és az Omega.

Legdrágább leányom, hallgass meg, amint bejelentem, hogy Beavatkozásom, miszerint megakadályozom az emberi nem elpusztítását, hamarosan végbemegy.

Ha nem hallotok a gonoszról – az még nem jelenti azt, hogy nem létezik. Egy gonosz cselekmény van terveződőben, miszerint háborút indítanak azzal az egyetlen céllal, hogy a lehető legtöbb embert elpusztítsák. Az ember azon képessége, hogy gonosz cselekedeteket rendeljen el Gyermekeim ellen, még soha nem volt ekkora. Az ember képessége, a gyártástechnológiát illetően, még soha nem volt ekkora, de ezzel a tudással nagymértékben visszaél, és azok a tervek, hogy életetek minden részét felügyeljék, már előrehaladott szakaszban vannak.

Ők, az Én ellenségeim, felügyelni akarják, hogy mit esztek, mit isztok, és mindent, amit tesztek azért, hogy hirdessétek az Igazságot, ahogy Én azt meghagytam nektek. Nem fognak nyugodni addig a napig, míg országotok, pénzetek és egészségetek az ő kezükben nem lesz. Miközben ezek a tervek nyilvánvalóvá válnak, ők át fogják venni az irányítást az összes vallás felett. Mivel nagyon sokan nem hisznek Létezésemben, csekély ellenállás lesz fondorlatos tervükkel szemben, miszerint lelkeket lopnak Tőlem.

Amikor valaki azt hiszi, hogy dacolhat Istennel, akkor az nem igazán tudja, hogy Ki Vagyok Én. Ha pedig nem tudja, hogy Ki Vagyok Én, akkor az semmit sem tud. Már megkeményedett a szíve, eltompult az értelme, és elnehezült a lelke.

Az, aki eltávolodik Tőlem, az elvész. Az, aki harcol Ellenem, azzal a szándékkal, hogy ellopja Gyermekeim lelkét, az Számomra halott, és sorsa megpecsételődött.

Én közbe fogok most lépni, hogy megakadályozzam ennek a szörnyű, gonosz rémtettnek az elkövetését. Aztán ha végeztem, felnyitom szemeteket, megérintem szíveteket, és csodálattal töltelek el benneteket. Hamarosan kinyilatkoztatom az Igazságot, mivel nagyon sokan nem hisztek már benne.

Én Vagyok minden létező és leendő. Én vagyok a ti Atyátok, a Mindent Tudó, a Mindent Látó, a Csupa Szeretet és a Csupa Irgalom. Hamarosan eljövök, hogy összegyűjtsem a hűségeseket. Az Én időm közel, mivel Fiam Irgalma szinte már elérkezett hozzátok.

Szeretett Atyátok

 

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amennyiben Egyházam megőrzi Isten Igéjét, engedelmesnek kell maradnotok Egyházamhoz

30 jan

2014. január 14. kedd, 16.53

Hőn szeretett leányom, amikor Szolgáim, Követőim, és mindazok, akik magukat Enyéimnek vallják, azt mondják, hogy szeretnek Engem, ez két dolgot jelent.  Szeretnek Engem, mert elfogadják Igémet, és tisztelnek Engem azáltal, hogy megvallják az Igazságot.

Ha szerettek Engem, akkor hűnek kell maradnotok Szent Igémhez. Ez, az Igémhez való engedelmességet jelenti, mindenben, ami az Igazsággal kapcsolatos. Amikor Igém Igazságát hirdetitek, mint felszentelt Szolgáim, engedelmesnek kell maradnotok Isten Igéjéhez.

Amennyiben Egyházam megőrzi Isten Igéjét, engedelmesnek kell maradnotok Egyházamhoz. De ha eljön az a nap, amikor azok, akik hatalommal rendelkeznek Egyházamban, többé már nem hirdetitek az Igazságot, onnantól kizárólag Hozzám kell engedelmesnek lennetek. Mert Én Vagyok az Egyház. Nélkülem, a ti Jézusotok nélkül, nincs Egyház.

Amennyiben hozzányúlnak és megváltoztatják Igémet, az többé már nem az Én Igém. Csak Isten Igaz Igéjéhez lehettek engedelmesek. Ha egy új, ember alkotta tant követtek, mely szerte az egész világon Szent Igém helyébe lép majd Templomaimban, akkor azok, akik ezért a szentségtörésért felelősek, meg fognak tagadni Engem. Csak azokhoz maradjatok engedelmesek, akik Isten Igéjét hirdetik, mert ha az már nem az Én Igém, akkor az már nem Istentől való.

Isten Igéje Szent és Sérthetetlen. Ezt soha senki nem változtathatja meg. Az Egyházamhoz való engedelmesség fontos. Az Isten Igéjéhez való engedelmesség határozza meg azt, hogy Keresztények vagytok-e. Az a nap, amikor Isten Igéjét egy ember alkotta változatra cserélitek, az a nap, amikor engedetlenek lesztek Isten Igéjével szemben.

Csak akkor maradhattok engedelmesek az Én Szememben, földi Egyházamban, ha megőrzitek az Igazságot. Soha nem szabad félnetek hirdetni az Igazságot, mert csak az Igazság tehet szabaddá benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha csak egy szemernyi gőg is van a lélekben, a Szentlélek soha nem fog betérni oda

29 jan

2014. január 5. vasárnap, 19.34

Hőn szeretett leányom, amikor a Szentlélek Tüze betér egy ember lelkébe, az első reakció az illető könnyei. A második reakció az illető megdöbbenése. A harmadik reakció annak felismerése, hogy valami csodálatos dolog – egy belső megértés Isten Igazságát, és mindazt illetően, amit Ő óhajt – kerítette hatalmába azt az adott lelket. Hirtelen béke szállja meg, és egy átható megértés Isten Létezésének – Isten Szeretetének titkát illetően. Minden, ami Isten Igéjével kapcsolatos, világossá válik.

Csak azok képesek befogadni a Szentlélek eme Ajándékát, akik átadták akaratukat Istennek, és levetettek minden emberi gőgöt és gondolkodást, és átadták ezeket Neki. Ha csak egy szemernyi gőg is van a lélekben, a Szentlélek soha nem fog betérni oda.

Csak azok tudják átadni akaratukat, akik őszintén hiszik, hogy Isten Mindenható, és hogy az ember semmi, és méltatlan arra, hogy az Ő Színe elé álljon. Csak azok – akik készek megtenni mindazt, amit elvárnak tőlük, készek megtenni Isten Szent Akaratát, az Ő Igéje szerint – kaphatják meg az Ajándékokat ahhoz, hogy úgy hirdessék az Igét, hogy annak bármilyen valódi hatása legyen.

Bárki, aki azt állítja, hogy az Igazságot hirdeti, és azt mondja, hogy őt a Szentlélek vezeti, az sosem büszkélkedne nagyságával. Sosem hívná fel a figyelmet adományaira, képességeire, tudására, szentségességére, valamint alázatosságára. Mert amikor valaki így cselekszik, az Isten Szent Nevében, az nem lett megáldva a Tűz Lelkével – a Lánggal, mely lángra lobbantja az emberi szíveket, hogy szeretettel válaszoljanak Isten Igéjére.

Földi Időmben világossá tettem mindenki számára, hogy aki felmagasztalja magát Előttem, az a pusztaságba lesz vetve. Aki viszont megalázza magát Előttem, az felmagasztaltatik.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

‘Jézus az Emberiségez’ Litánia (6) Kegyelmek Ajándéka

29 jan

2014. január 8. szerda, 21.15

Litánia (6) Kegyelmek Ajándéka

„Ó drága Jézus, szeretett Megváltóm, 
Tölts el engem Szereteteddel.
Tölts el engem Erőddel. 
Tölts el engem Bölcsességeddel. 
Tölts el engem Állhatatosságoddal. 
Tölts el engem Alázatosságoddal.
Tölts el engem Bátorságoddal. 
Tölts el engem Szenvedélyességeddel. 
Ámen.”

Teljes üzenet – Amikor ezt az új Litániát imádkozzátok a nagy megpróbáltatások idején, Én enyhülést fogok adni nektek

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Litánia

 

Amikor ezt az új Litániát imádkozzátok a nagy megpróbáltatások idején, Én enyhülést fogok adni nektek

29 jan

2014. január 8. szerda, 21.15

Hőn szeretett leányom, tudtotokra kell adni, hogy amikor Isten Igéjét védelmezitek a sötétség korszakában, minden Kegyelmemre szükségetek lesz, ha talpon akartok maradni. Ha hívtok Engem, hogy árasszam el lelketeket különleges Kegyelmeimmel, könnyebb lesz számotokra követni Engem.

Most nektek adom, bátor és hűséges lelkeknek, ezeket a különleges kegyelmeket. Amikor ezt az új Litániát imádkozzátok a nagy megpróbáltatások idején, Én enyhülést fogok adni nektek.

Litánia (6) Kegyelmek Ajándéka

„Ó drága Jézus, szeretett Megváltóm,
Tölts el engem Szereteteddel.
Tölts el engem Erőddel.
Tölts el engem Bölcsességeddel.
Tölts el engem Állhatatosságoddal.
Tölts el engem Alázatosságoddal.
Tölts el engem Bátorságoddal.
Tölts el engem Szenvedélyességeddel.
Ámen.”

Azoknak a lelkeknek, akik ezt imádkozzák az üldöztetés időszakában: legyetek biztosak abban, hogy Én rátok fogom árasztani ezeket a Kegyelmeket. Nyugodtabbak, erősebbek és bátrabbak lesztek, ahogy hordozzátok nehéz keresztemet az Új Ég és az Új Föld kapui felé. És ami a legfontosabb, hogy nem fogtok engedni a megfélemlítésnek, mellyel lehet, hogy szembe kell néznetek az Én Szent Nevemben.

Rendületlenül és méltósággal fogtok menni tovább, miközben továbbra is őrzitek Isten Igéjét. Mert mindannyian, akik válaszoltok erre a Hívásra, és imádkozzátok ezt a különleges Litániát, olyan örömet fogtok érezni a szívetekben, amit eddig még nem. Továbbá magabiztosak lesztek, abban a tudatban, hogy meg lettetek áldva a Szentlélek Erejével, és az Igazság fog uralkodni a szívetekben.

Szeretlek, és megáldalak benneteket most – az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én mindig válaszolni fogok nektek, akik Irgalomért könyörögtök más lelkek számára

28 jan

2014. január 4. szombat, 13.40

Hőn szeretett leányom, habár Igazságosságomat félni kell, Én mindig válaszolni fogok nektek, akik Irgalomért könyörögtök más lelkek számára. Megígérem nektek, hogy Imahadjárati Imáim és más imák imádkozása során, melyekben arra kértek Engem, hogy mutassak Könyörületet, Én meg fogom hallgatni, és aszerint fogok cselekedni.

Irgalmam határtalan, és beborít minden bűnöst, amikor ők és mások a szabadulást keresik. Szeretetem végtelen. Könyörületem véget nem érő. Senki se kételkedjen soha Ígéretemben és Óhajomban, miszerint megmentek mindenkit, még ellenségeimet is. Arra buzdítalak benneteket, szeretett Követőim, szerte az egész világon – sőt még azokat is, akik nem ismerik ezeket az Üzeneteket -, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok saját magatok és mások lelkéért. Ez vonatkozik a hívőkre, nem hívőkre egyaránt, és azokra is, akik nem ismerik az Igazságot.

Irántatok való Szeretetem mindannyiatokért van, hogy lássátok, érezzétek és éljétek. Csak annyit kell tennetek, hogy válaszoltok, ahogyan tanítottalak titeket. Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretek. Legyetek irgalmasok, amikor ostoroznak benneteket, azáltal, hogy imádkoztok értük. Legyetek nagylelkűek időtöket illetően, azáltal, hogy állhatatosan dolgoztok és imádkoztok azok lelkének megmentéséért, akik messzire távolodtak Tőlem.

Ez az Én leghőbb Óhajom. Menjetek békével.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ki lenne közületek elég erős ahhoz, hogy elfogadja Kelyhemet, a Szenvedés Kelyhét, mindazzal együtt, amit az magával vonz

28 jan

2014. január 19. vasárnap, 14.35

Hőn szeretett leányom, ki lesz az közületek – aki magát szent követőmnek tartja, és büszke erre a tényre -, aki veszi az Én Kelyhemet?

Ki lenne közületek elég erős ahhoz, hogy elfogadja Kelyhemet, a Szenvedés Kelyhét, mindazzal együtt, amit az magával vonz? A válasz az, hogy csak nagyon kevesen. És ennek ellenére jogosnak érzitek, amikor ostoroztok Engem választott lelkeimen keresztül, akik önként elfogadták Kelyhemet.

A választott lelkek, a látnokok és a próféták elfogadják Kelyhemet, mert ők átadták nekem szabad akaratukat, az Én feltételeim szerint – és nem a sajátjuk szerint. Amikor magatokat mindentudónak és jártasnak tartjátok Szent Igémet illetően, ugyanakkor nem fogadjátok el a szenvedést, amit szegény üldözött Prófétáim hordoznak, akkor ti nem ismertek Engem. Ha pedig nem ismertek Engem, akkor nem szerethettek Engem igazán. Ha pedig nem szerettek Engem, akkor nem hirdetitek az Igazságot. Ehelyett kiválogatjátok a nektek tetsző részeket a Legszentebb Evangéliumból, és mint mércét alkalmazzátok Prófétáim, és minden olyan választott lélek megdöntésére, akik fájdalmas Keresztemet hordozzák.

Amikor eltiportok más lelkeket, kegyetlenül bántok velük a Nevemben, akkor benneteket már megfertőzött a gyűlölet. A gyűlölet a sátántól ered. Nem Tőlem származik. Amikor Színem elé járultok a Nagyfigyelmeztetéskor – azaz a Lelkiismeret-Átvilágításkor – Én meg fogom mutatni nektek, hogy hogyan bántottatok meg Engem. Sokan közületek, akik vétkesek vagytok abban, hogy a Szeretetről szóló Szavaimat a Prófétáim elleni gyűlöletté ferdítettétek, továbbra is dacosan fogtok Előttem állni. Mert annyira el vagytok telve önszeretettel és gőggel, hogy még Nekem, Jézus Krisztusnak is nehéz lesz Magamhoz vonzani benneteket.

A mások iránti gyűlöletetek elszakít benneteket Tőlem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Ez az utolsó Érem, melyet Isten Irgalmának köszönhetően hoztam el nektek, lelkek milliárdjait fogja az Örök Élet felé terelni

28 jan

2014. január 20. hétfő, 12.09

Drága gyermekem, Isten meg akar menteni minden egyes embert, minden egyes valláshoz tartozóan, valamint azokat, akik tagadják az Ő és Fia, Jézus Krisztus Létezését. Ezért kell mindenféle korú, kultúrájú és felekezetű embernek kapnia egy Üdvösség-Érmet.

Mindenki, aki kap egy ilyen Érmet, még ha nincs is megáldatva, egy rendkívüli Ajándékot fog kapni. Röviddel azután Isten Kegyelmet önt beléjük, betekintést saját tehetetlenségükbe, és felismerést Isten Mindenható Szeretetét illetően. Isten meg fogja világosítani még a legmegátalkodottabb lelkeket és a kőszívűeket is. Ezt követően ők keresni fogják az Igazságot, és Istenhez fognak kiáltani, könyörögvén Neki, hogy segítsen megkönnyíteni szívüket, és hogy árassza el őket Nagy irgalmával.

Ne utasítástok el az Üdvösség-Érem Ajándékát, mert ez az utolsó Érem, melyet Isten Irgalmának köszönhetően hoztam el nektek, lelkek milliárdjait fogja az Örök Élet felé terelni. Amikor Atyám azt az utasítást adta nekem, hogy ajándékozzam meg a világot a Szent Domonkosnak adott Legszentebb Rózsafüzérrel, sokan elutasították azt. Ők a mai napig elutasítják, mert úgy gondolják, hogy ezt én kreáltam. Én azt azért kaptam, hogy mindenki, aki azt imádkozza, megvédelmezhesse magát a gonosztól. Közbenjárásomnak köszönhető, hogy rendkívüli Kegyelmeket és védelmet kaptak a lelkek, a gonosz befolyása ellen.

Ne kövessétek el azt a hibát, hogy elutasítjátok ezt az Érmet, mert ez az egész világ számára adatik, és sok csoda fogja kísérni. Azok, akik elutasítják az Érmet, vagy próbálnak másokat megakadályozni annak elfogadásában, meg fogják tagadni az üdvösséget – különösen az ateisták, akiknek pedig a legnagyobb szükségük van az Isteni Beavatkozásra. Szüntelenül helyezzétek Atyám Trónja elé azokat az embereket, akik elutasítják Istent, és könyörögjetek Irgalomért lelkük számára.

Kérlek, gondoskodjatok arról, hogy a lehető legtöbb ember kapjon Üdvösség-Érmet.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Az emberiségnek adott szabad akarat azt eredményezte, hogy sok gyermekem eltávolodott Tőlem

28 jan

2014. január 21. kedd, 15.44

Legdrágább leányom, legyen meg az Akaratom, lévén, hogy végéhez közeledik az ideje annak, amikor az ember szabadon dönthet arról, hogy azt tegye, amit önnön vágyai diktálnak.

Én adtam az embernek szabad akaratot. Ez egy Ajándék. Én hagyományoztam ezt az Ajándékot, sok másikkal egyetemben, Gyermekeimre. Annak ellenére, hogy ők úgy döntenek, saját akaratukat követik, többször, mint azt Én szeretném, Én továbbra is tiszteletben tartom szabad akaratukat.

Én feltétel nélkül szeretem Gyermekeimet. Én nem tudnám nem szeretni őket, annak ellenére, hogy nagyon sokféle módon megbántanak Engem. Az emberiségnek adott szabad akarat azt eredményezte, hogy sok gyermekem eltávolodott Tőlem, a csillogó ígéretek miatt, melyek naponta kísértik őket, amikor a szépség, a gazdagság, a hírnév és a hatalom után vágyakoznak, melyek mind eltávolítják őket Tőlem.

Én vagyok az ő Menedékük, de ők nem fogják fel ezt. Bennem fogják megtalálni mindannak a kezdetét és a végét, ami örömet, békét és szeretetet adhat nekik.

Annak ellenére, hogy a gonosz arra használja a szabad akaratot – amit Én adtam az embernek -, hogy elcsábítsa őket, Én vissza fogok fogadni Országomba minden bűnöst, amikor végre rájönnek, hogy mindazok, amiket azért kerestek, hogy attól majd békére lelnek, nem tudták beteljesíteni ezt számukra. Közel az idő, hogy Királyságom beteljesüljön. Ígérem nektek, hogy a lelkek erős késztetést fognak érezni, hogy futva jöjjenek Hozzám, az ő szeretett Atyjukhoz, amikor ennek eljön az ideje. Akkor ők majd letörlik szemükről a pókhálót, levetik szívükről a megkeményedett kérget, valamint a lelkükben lévő sötétséget, és Engem fognak keresni.

Gyermekeim, mindenkoron bízzatok irántatok érzett Nagy Szeretetemben, mert hogyan is lehetne ez másként? Ti Hozzám tartoztok, akár egy végtag, vagy Szívem egy darabja. Ha ellöknélek Magamtól benneteket, vagy száműznélek titeket, az olyan lenne, mintha elveszítenék Magamból egy darabot. Ezért hát, amikor megteszem a végső Hívást, majd ezt követően minden intézkedést, hogy megnyerjem szíveteket, siessetek. Én várni fogok. Elviszlek, és Szent Országomba ölellek majd benneteket, távol minden veszedelemtől.

Azon a Napon el fogjátok felejteni akaratotokat, és összefonódtok az Enyémmel, mert az már nem fogja szolgálni sem hasznotokat, sem érdeketeket, mert amikor hazajöttök Hozzám, egyként fogunk egyesülni.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy