RSS
 

Az első jel az lesz, hogy a Föld gyorsabban fog forogni. A második jel a Napot érinti, mely hatalmasabbnak és fényesebbnek fog látszani, és elkezd majd forogni

06 dec

2013. november 12. kedd, 20.30

Hőn szeretett leányom, ahogy közeleg az Én Időm, sokan aludni fognak, de azok, akik meg vannak áldva azzal, hogy nyitva van a szemük Világosságomra, fel fogják ismerni a jeleket. Ők azokban az áldásokban is részesülni fognak, mellyel fel tudnak készülni, és csak azok fogják tudni elviselni a változásokat, akik Belém kapaszkodnak.

Minél jobban közeledik Nagy Jövetelem Napja, annál több olyan ember fog eltávolodni Tőlem, aki azt állítja, szereti Istent. Még azok sem fogják látni az Igazságot, akik azt mondják magukról, hogy szentek, és felmagasztalják magukat földi Egyházam hierarchiájában. Azért nem fogják látni az Igazságot, mert szorgalmasan rész fognak venni az olyan dolgokban és szertartásokon, melyek sértőek lesznek Számomra.

Az első jel az lesz, hogy a Föld gyorsabban fog forogni. A második jel a Napot érinti, mely hatalmasabbnak és fényesebbnek fog látszani, és elkezd majd forogni. Egy másik Napot is látni fogtok mellette. Ezt követően az időjárás meg fogja rengetni a világot, és a változások azt fogják eredményezni, hogy a Föld több része is meg fog semmisülni. Ezek a büntetések – és sok ilyen lesz – meg fogják fosztani az emberiséget önteltségétől, annak érdekében, hogy a lelkek könyörögjenek majd Isten Irgalmáért. Semmi más nem fogja megmozdítani a kőszívét azoknak, akik kizárták Isten Szeretetét az életükből.

Az emberiség bűne gyorsan fog terjedni, és a bálványimádás bűne háromszorosan fog a Föld köré tekeredni. A pogányság, királyi vezetőknek öltözve fog beszivárogni földi Egyházamba. Amikor a pogányok Egyházam mellett döntenek, akkor azt nem azért teszik, hogy Istent imádják. Amikor a pogányok, az ateisták, és más nem hívők, akik látszólag elutasítják Isten Létezését elfogadják Egyházamat, akkor ők nem Előttem, Jézus Krisztus előtt fognak térdet hajtani. Amikor Egyházam kijelenti, hogy örömmel fogad mindenkit, ne tévesszen meg benneteket. Ez nem jelenteni majd azt, hogy ők azért látják szívesen a pogányokat Egyházamban, hogy így ők is meg tudnak hajolni Tabernákulumom előtt. Nem, ez azért lesz, hogy a gőg bűnéből fakadó bálványimádást vonultassák fel Előttem, mintegy meggyalázva ezzel a Szent Tabernákulumokat. Pogány szimbólumokat fognak Oltáraimra helyezni, és azt fogják követelni, hogy a gyanútlan gyülekezetek hajoljanak meg, és kegyesen és nagylelkűen fogadják testvéreiket. Arra fognak kérni mindenkit, hogy tagadják meg az Igazságot, azaz üdvözöljék a hamis imádókat, akik Oltáraimon fognak taposni. Ekkor fog lesújtani Isten Keze.

Terjedni fognak a háborúk; földrengések fogják megrázni a Föld négy sarkát, és éhínség fogja szorongatni az emberiséget, továbbá minden egyes, Isten előtt tett gonosz megnyilvánulás és sértés rettenetes büntetést fog maga után vonni. Amikor azok vezetik Egyházamat, akik elfogadják Irgalmamat – az összes démon gyalázni fogja Isten ezen gyermekeit. Megvédelmezésük érdekében Isten be fog avatkozni, és jaj azoknak, akik Arcul köpik Teremtőjüket.

Elérkezett az idő. Azok, akik gyaláznak Engem, szenvedni fognak. Azok, akik követnek Engem, túl fogják élni ezt az üldöztetést, egészen addig a Napig, amikor is eljövök, hogy Irgalmas Karjaimba nyaláboljam őket. És akkor, kizárólag azok, akik itt maradnak – lévén, hogy visszautasították Irgalmas Kezemet – át lesznek adva a fenevadnak, akit bálványoztak, és akinél az élvezeteket keresték.

Nagyon sokan lesznek, akik mindvégig el fognak utasítani Engem. Kétharmaduk Arcul fog köpni Engem, küzdeni fog Beavatkozásom ellen, és mindenféle trágárságokat fog kiabálni Rám. Ahogy egyre közeledik a Nap, mindenki számára látható lesz az Ellenem irányuló gyűlölet. Még azok is, akik azt a benyomást keltik a világban, hogy Istent tisztelik, szép csendben gyalázni fognak Engem.

Az a nap, amikor a fenevad csalása mindenki számára kiderül, egy olyan nap lesz, amit senki sem fog elfelejteni. Mert az a nap, amikor a világ látni fogja a csaló szélhámost, az Antikrisztust, Koronámmal a fején felemelkedni – bíborvörös köntösbe öltözve -, az a nap lesz, amikor tűz fog tódulni szájából. Amikor végre világossá válik a szörnyűség, tűz borítja el az Antikrisztust, és vele együtt mindazok, akik hűséget esküdtek neki, a mélységbe lesznek vetve. És ekkor fogok Én jönni, amint már említettem nektek. Fel fogom támasztani Egyházamat, és egyesíteni fogom a világot, egységben Atyám Szent Akaratával, és végre béke fog uralkodni.

Mindaz, amit mondtam, igaz. Mindaz, ami történni fog, úgy fog megtörténni, ahogyan Én azt megmondtam nektek. Gyorsan fog végbemenni minden, mert Haragom ellenére – melyet a képmutatás és az emberi hálátlanság idézett elő – csak azért jövök, hogy végre véget vessek ennek a szenvedésnek. Azért jövök, hogy megmentsek minden bűnöst, de sokan nem akarják majd, hogy megmentsék őket.

Szeretett Követőim, legyetek erősek, mert Én meg fogom védelmezni mindazokat a bűnösöket, akik elfogadják Irgalmas Kezemet a Nagyfigyelmeztetés alatt. Így Isten minden egyes gyermekét, hívőket és nem hívőket egyaránt érinteni fogja ez a Mennyből jövő Nagy Beavatkozás. De ezen időszak , Isten angyala szét fogja választani a jókat a gonoszoktól. Rövid az idő.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.