RSS
 

Archive for december 31st, 2013

Jaj nektek, csaló szélhámosok, mert ti nem Tőlem valók vagytok

31 dec

2013. december 4. szerda, 10.30

Hőn szeretett leányom, tudd, hogy minden Szó, mely Ajkamról fakad, Annak Ajkáról fakad, Aki Engem küldött. Minden figyelmeztetés, mely ezeken az Üzeneteken keresztül adatik a világnak, Attól való, Aki Mindenható. Én Atyám Nevében jövök, és Ő azért küld Engem, hogy előkészítsem az utat a Föld megszentelésére, Második Eljövetelem nagy Napja előtt.

Kizárólag Hangom hozza el nektek a hírt azt illetően, hogy mit szeretne Atyám, hogy Gyermekei tudjanak. Ezek az egyedüli olyan Üzenetek, melyek nyilvánosan kimondják az Igazságot arról a két szentségtelenről, akik a nagy hitehagyás által ketté fogják szakítani a világot. Sehol máshol nem fogjátok hallani az Igazságot Második Eljövetelemet illetően, mert közületek senki sem kapott Felhatalmazást arra, hogy Annak a nevében szóljon az egész világhoz, Aki teremtett benneteket.

Ahogy az igaz végidő próféta kinyilvánítja nektek az Igazságot, ugyanígy a hamis is fel fogja emelni a hangját, mint egy bárány, aki úgy fog beszélni, mintha Isten Igaz Igéjét szólná. Aztán amikor a Föld királya – a gonosz – harcol a Mennyei beavatkozás ellen, hamis próféták százai fognak felemelkedni közöttetek, és ők sosem az Igazságot fogják mondani nektek. Látomásaik és szavaik – melyek saját képzeletükből fakadnak, sőt sok esetben a gonosz szellemtől – azokat a jó dolgokat fogják kinyilvánítani nektek, amit hallani akartok. Meg fognak nyugtatni benneteket, amikor arra van szükségetek, hogy megnyugodjatok, de ők félre fognak vezetni benneteket. A békéről fognak beszélni, holott nem lesz béke; az Igazságról, amikor eretnekség lesz; a bő termésről, amikor pedig éhínség lesz. Sosem fogjátok hallani az Igazságot, mert ezek a hazugok nem akarják magukra vonni haragotokat.

Az Igazság felkészít benneteket arra, hogy az Atyám Könyvében megjövendölt nehéz idők valóságával foglalkozzatok. Azért adatik nektek, hogy erőssé tegyen benneteket. De a hamis próféták, akik közöttetek járnak, össze fognak zavarni benneteket, és azt fogják mondani nektek, hogy minden helyes – holott helytelen, és hogy minden szent – holott nem. Ők a farkasokat fogják védelmezni, akik fel akarják falni Isten gyermekeinek a lelkét. Szavaik a szeretetről, és Szentírási idézeteik nem szolgálnak mást, minthogy megtévesszenek benneteket. Ennek ellenére sokan fogjátok magatokévá tenni a hazugságokat, ahelyett, hogy szembenéznétek az Igazsággal.

Jaj nektek, csaló szélhámosok, mert ti nem Tőlem valók vagytok. Amikor Hozzám jöttök, és azt mondjátok: „De Jézus, mi csak az Örömhírt akartuk terjeszteni.” – ki foglak tagadni benneteket, és száműzve lesztek. Elárultatok Engem azáltal, hogy hazudtatok küldetéseteket illetően, amit sohasem kaptatok. Megtagadtok Engem azáltal, hogy ellentmondotok Nekem, és amikor nyilvánosan hazugságnak állítjátok be Szavamat.

Soha ne próbáljatok Isten Szolgálatának útjába állni, mert a Menny megnyílik, és ti lesztek az elsők, akikre le lesz sújtva az utolsó napon, a hamis prófétával és a fenevaddal egyetemben. Büntetés fogja érni mindazokat, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek, és akik egyetlen egy célt szolgálnak. Mégpedig azt, hogy megmásítsák, és meggátolják Isten Szavát. Ahogy közeledik az Armageddoni Csata, és amint a sátán serege megindítja ezt az Isten gyermekei ellen dúló háborút, félre kell állnotok azonnal, mert ha nem, akkor Isten Haragjával fogtok szembenézni, és nem lesz Irgalom számotokra, sem azok számára, akik bevették a hazugságokat, melyek szátokból fröcsögnek, azért, hogy szembeszegüljetek az Igazsággal.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én soha nem fogok ismét testben járni

31 dec

2013. december 3. kedd, 19.45

Hőn szeretett leányom, mindazok, akik azt mondják magukról, hogy az Én Nevemben jönnek, és azt állítják, hogy előkészítik az utat az Úr részére, hallatni fogják magukat a világ minden részén – sok hang, sok próféta, sok hazug– mindegyikük Isten Felhatalmazása nélkül.

Legyetek éberek, különösen akkor, amikor azt a prófétát halljátok, aki azt mondja nektek, hogy neki az a kötelessége, hogy felkészítsen benneteket Második Eljövetelemre. Amikor ilyen dolgokat hallotok, és amikor azt mondják nektek, hogy Én mind testben, mind lélekben meg fogok jelenni a világban, akkor tudatosítsátok, hogy ez nem az Igazság. Újra megismétlem Figyelmeztetésemet a világnak: Én soha nem fogok ismét testben járni. Először testben jöttem el, de amikor újra eljövök, pontosan úgy fogok jönni, ahogyan elhagytam a Földet – a felhőkön.

Hamarosan nagy tetteket fogtok látni, melyek nagyszerű dolgoknak fognak minősülni a Második Eljövetelemre való felkészülést illetően. Számos gondosan megrendezett csodás gyógyulást fognak bemutatni a világnak Isten azon ellenségei, akik azt fogják állítani, hogy ezek Tőlem valók. Sokan annyira ledöbbennek majd, hogy be fognak dőlni ennek a gonosz megtévesztésnek. A megannyi csoda és nagy tett – mind Isten Keze általinak mutatkozva – még a kétkedőket is meg fogja győzni arról, hogy isteni csodák történtek. Záporozni fognak a hatalmas elismerések azokra a hamis képviselőkre, akik azt állítják magukról, hogy Népemet vezetik. Hamarosan nyíltan ki fogja jelenti a világ, hogy ezek a csaló szélhámosok élő szentek, és nem sokkal ezt követően be fogják mutatni az antikrisztust.

Immáron hét éve tervezik mindezeket az előkészületeket, és nem véletlen az irama annak, ahogyan ezek a radikális változtatások bevezetésre kerülnek. Második Eljövetelem állandó vitatéma lesz. Arra fognak kérni mindenkit, hogy készüljön fel erre a Nagy Eseményre, de a Keresztény tanításban bőven lesznek eltévelyedések. Csak azok fognak átlátni ezeken a hamisságokon, akik nyitott szemmel járnak és látják az Igazságot, illetve azok, akik nem félnek szembenézni az Igazsággal. És számukra ez nagyon súlyos terhet fog jelenteni. A harsogás, a túláradó dicséretek közepette – melyekkel azokat fogják elhalmozni, akik ellopták a Bölcsesség Székét -, alig fognak szót ejteni Szent Igémről. Csak a jócselekedetek fontosságáról fognak beszélni. Egy szó sem fog esni arról a tevékenységről, mely elengedhetetlen az üdvösség-kereséshez, Isten Igéje szerint.

Amikor a szekuláris világ végül megenyhül és egyesíti erőit a hazug csaló szélhámosokkal, akik át fogják venni a hatalmat Isten Temploma fölött, akkor már közel az idő, hogy tapasztalható lesz a legnagyobb utálatosság. Ez akkor lesz, amikor a létrehozott templom az antikrisztus székhelyévé válik. Addigra több milliárdra fog rúgni azok száma, akik az antikrisztust fogják imádni. Ugyanakkor azoknak, akik ismerik az Igazságot, nem kell sokáig várniuk, mert nagyon rövid lesz a fenevad uralma. És akkor felhangzik a harsona. Azon a napon Isten ezen ellenségei a tüzes tóba fognak vettetni, pontosan úgy, ahogyan az meg lett jövendölve.

Jól véssétek eszetekbe a próféciákat. Azok pontosan úgy fognak bekövetkezni, ahogyan azok meg lettek jövendölve – azokat a csaló szélhámosokat, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek, szeretni, éljenezni és bálványozni fogják. Azok, akik valóban az Én Nevemben jönnek, megvetettek és gyűlöltek lesznek. De ajkukról az Igazság Lelkének Tüze fog fakadni, és szenvedésük által sok olyan ember fog megmenekülni, akik máskülönben nem menekültek volna meg.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy