RSS
 

Archive for december 28th, 2013

A sátánnak az a stratégiája, hogy először becsapja és megtéveszti a hívőket, és csak azután teszi tönkre őket

28 dec

2013. november 30. szombat, 15.50

Hőn szeretett leányom, mennyire nagyon szeretem a világot. Mennyire vágyom minden egyes olyan lélek után, akik jelenleg elveszettek a Számomra. Megígérem, hogy minden egyes személyt meg fogok keresni, és megpróbálom Isteni Irgalmamba vonni őket. Szeretném mindegyikükkel megismertetni Jelenlétemet, Szeretetemet és Könyörületemet. Könnyeim, melyeket kimutatok neked Kislányom, most azokért hullik, akik el fogják utasítani Isteni Beavatkozásomat, és akik ennek következtében fejest fognak ugrani a gonosz megtévesztés légüres terébe.

Kínszenvedésemet most újra át fogom élni, amint Testemnek szembe kell majd néznie egy újabb ostoroztatással, amikor is a pogányok – akik a béke, a szeretet és az alázat hamis látszatát keltve fognak jönni – megtiporják Egyházamat, mielőtt keresztre feszítenék azt. A lélekben bölcsek tudni fogják az Igazságot. A háború keservesebb lesz, és a sátán serege által áhított fődíj Isten valamennyi gyermekének a lelke lesz.

A hívők lelke lesz az elsődleges célpontja a sátánnak, és erre fogja összpontosítani minden energiáját. A sátánnak az a stratégiája, hogy először becsapja és megtéveszti a hívőket, és csak azután teszi tönkre őket. A hitetlenek kevésbé érdeklik a sátánt, mert már megnyerte magának a lelküket, és így ők már kevés kihívást jelentenek a számára. Atyám nem fog félreállni, és csak úgy nézni ezt az előre megjövendölt borzalmat. Minden csoda, minden Mennyei hívás, és minden Beavatkozás látható lesz, amint kibontakozik a végső csata – minden idők legnagyobb szellemi háborúja.

Azok, akik intelligensnek születtek, nem lesznek okosabbak az Igazságot illetően, mert az emberi logika mentén fogják elemezni teremtésük valóságát. Azok, akik Isten iránti tiszta szeretettel a szívükben születtek, el fogják fogadni az Igazságot, még ha az össze is zavarja őket, mert szívük Istenhez tartozik, és meg lesznek áldva a tisztánlátás Ajándékával. Azok, akik harcolnak Isten Szava és Atyám lelkeket megmentő Beavatkozása ellen, és akik próbálják megakadályozni Őt a lelkek megmentésében, szigorúan meg lesznek ítélve.

Amint folytatódik a lelkekért vívott csata, folyamatosan Hozzám kell fordulnotok, és kérnetek kell Engem, hogy tartsalak meg erőben benneteket, hogy védelmezzelek meg és vigasztaljalak meg titeket. Ha Velem vagytok, olyan nyugalommal fogjátok viselni ezt a borzalmas elhagyatottságot, mely meg fog lepni benneteket. De ha nem tudtok bízni Bennem, és ha nem tudjátok teljes mértékben átadni magatokat Nekem, akkor ezekkel a megpróbáltatásokkal, melyek Egyházamban várnak rátok, szinte lehetetlen lesz megbirkóznotok, olyannyira gyötrelmesek lesznek.

Soha nem szabad elfelejtenetek azt, hogy Isten Mindenható, és hogy a sátán nem nyerheti meg ezt a lelkekért folyó háborút. Sajnos sokan nem lesznek elég erősek a hitükben, vagy nem lesznek képesek felismerni a megtévesztést, mellyel szembe kell majd nézniük az Én Nevemben, és soha nem fogják tudni helyrehozni vétkeiket Előttem.

Ezek azok a lelkek, akik oly keserű bánatot okoznak Nekem jelenleg.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A gyötrelem, az üldöztetés, a szenvedés, a nevetségesség és a kigúnyolás mindig osztályrésze lesz Isten választott lelkeinek

28 dec

2013. november 29. péntek, 16.45

Hőn szeretett leányom, amikor azt kérdezed, hogy Én, Jézus Krisztus miért engedem meg a szenvedést a világban, akkor neked meg kell értened Isten Akaratát. Sok ember szenved a világban, és mindig is szenvedett. A szenvedést az a tény okozza, hogy a bűn megosztottságot okoz az emberek között. A bűn elszakítja az embert Istentől, és így ember, ember ellen fog vétkezni. Én azért engedem meg a szenvedést, mert az közelebb hozza a lelkeket Hozzám, a megtisztulás által, amit ezek a lelkek szenvednek el. Én nem lelem örömöm a szenvedésben. Viszont Én Jelen Vagyok minden egyes lélekben, akinek fájdalmat és kínt kell elszenvednie. Isten Akarata az, hogy bizonyos lelkek többet szenvedjenek, mint mások, mert az ilyen áldozatok által lehet megmenteni azon más lelkeket, akik kevésbé érdemesek Irgalmamra.

Én önként szenvedtem Kínszenvedésem során, de Szenvedésem és Alázatosságom legyőzte a sátán hatalmának nagy részét. A sátán sosem tudná megalázni magát, mert ez elképzelhetetlen. És így, a szenvedés fájdalmából fakadó alázatosság által, a lelkek gyengíteni tudják a sátán mások feletti hatalmát. A gyötrelem, az üldöztetés, a szenvedés, a nevetségesség és a kigúnyolás mindig osztályrésze lesz Isten választott lelkeinek. Az ilyen lelkek vannak a legközelebb Hozzám, és ezen áldozatukat fogom használni ahhoz, hogy az üdvösség menedékébe vonzzam azon más lelkeket, akik a legjobban rászorulnak Irgalmamra.

Ez a mostani tanítás nagyon nehéz nektek, akik szerettek Engem, és talán igazságtalannak tűnhet. De tudjátok meg, hogy a szenvedés még közelebb hoz benneteket Hozzám, és megszerzi számotokra a Velem való Örök Életet a Paradicsomban. Soha ne hibáztassátok Istent a világban lévő szenvedésért, mert azt elsősorban az emberi nem bukása okozta, amikor Isten gyermekei megadták magukat a gőg bűnének.

A gőg a gyökere minden bűnnek, és a gőg az oka a világban lévő szenvedés nagy részének. A gőg vezet minden más bűnhöz, majd aztán megosztottságot okoz a világban, és az igazságosság hiányát. Legyetek nyugodtak afelől, hogy a világ hamarosan meg fogja érteni végre Isten Akaratának valódi értelmét. Akkorra az emberi akarat tisztelettel meghajol Atyám Szent Akarata előtt. Amíg el nem jön az a nap, amikor az ember megszabadul a gőgtől, és megalázza magát a Magasságos Úristen előtt, addig nem tud vége szakadni a szenvedésnek.

Amikor a világ végül elfogadja az Igazságot, és az Általam tett Ígéretet, miszerint eljövök újra, akkor le fogok törölni minden könnyet a szemetekről. Fel fogom emelni dicsőségben az élőket és a holtakat, és nagy pompában fognak uralkodni az Új Ég és az Új Földön, amikor is a kettő eggyé válik Bennem. Amikor szenvedtek, legyetek nyugodtak, mert hamarosan vége lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Menny hamarosan ki fogja hirdetni Isten – az emberiség megmentését célzó – Nagy Tervének befejező részét

28 dec

2013. november 26. kedd, 12.53

Hőn szeretett leányom, mindazok, akiket üldöznek az Én Nevemben, azt akarom, hogy megértsék, miért történik ez. Ne feledjétek, Kereszthalálom és a szenvedés, melyet elviseltem, azért volt, hogy meg tudjam szabadítani az emberiséget a fenevad iránti szolgaságból. Legyetek tudatában, hogy Keresztem – amikor nehéznek találjátok, hogy hordoznotok kell – egy nagyon nehéz teher.  Amikor felveszitek Keresztemet, gyűlölni fognak benneteket nemcsak a gonoszok, hanem a szent emberek is, akik pedig őszintén szeretnek Engem, de híján vannak a tisztánlátásnak.

Amikor felveszitek Keresztemet, és tettekre váltjátok Tanításaimat, akkor meg fognak vetni benneteket. Amikor felveszitek Keresztemet, azáltal, hogy hirdetitek az Igazságot, melyet ezek az Üzenetek tartalmaznak, rágalmazni és gyűlölni fognak benneteket, jobban, mint bármely más Tanítványomat, akik előttetek jártak. Kereszthalálom óta, semmilyen más küldetés nem hasonlítható ehhez a legeslegutolsó küldetéshez, melyet Atyám hagyott jóvá a Mennyben. Ha ez nem így lenne, akkor ügyet sem vetnének erre. Ehelyett a Föld minden szegletében hallató lesz Szavam, és a Szentlélek Ereje által mindenki meg fogja hallani, még ellenségeim is. Senki sem fogja figyelmen kívül hagyni Szavamat, mert ez lehetetlen. Mert amikor az Isten Szava hallható, nem lesz olyan, aki – függetlenül lelke állapotától – ne reagálna Rá valamilyen módon.  Azok, akik hagyják, hogy megérintsem a szívüket, el fognak telni szeretettel Irántam, de egyúttal meg is lesznek rendülve, mivel egyedül Isten hangja képes ilyen reakciót kiváltani.

Ti, akik hallotok Engem, most meg kell hallgatnotok. Kérlek, fogadjátok el Keresztem súlyát, függetlenül attól, hogy mennyire nehéz lesz a terhetek végül. Ez a Kereszt ki fog meríteni benneteket, de a megbocsátás gyümölcseit fogja teremni ellenségeim számára, akiknek a lelkét szeretném megmenteni. Üldöztetésetek meglehet, hogy nehéz, meglehet, hogy ez bánatot és szomorúságot okoz nektek, de legyetek tudatában, hogy ezt az a tény okozza, hogy ez az Én Művem. Művem, ha beszennyezetlen marad, rettenetes szenvedést vált ki azok körében, akik válaszolnak Nekem. Ugyanakkor legyetek tudatában, hogy szenvedésetek rövid életű lesz, és gyorsan feledésbe merül, mert a Menny hamarosan ki fogja hirdetni Isten – az emberiség megmentését célzó – Nagy Tervének befejező részét. Akkor megújul a világ, és áradni fog Isten Szeretete, amíg Isten Akarata be nem teljesül.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy