RSS
 

Archive for december 9th, 2013

Azon a napon össze fogom gyűjteni az Élőket

09 dec

2013. november 19. kedd, 20.00

Hőn szeretett leányom, sok Keresztény életében egy olyan kellemetlen rokonná váltam, Akit időről időre vendégül kell látni, de rejtegetni kell mindvégig. Sokan, akik Keresztényeknek születtek, de eltávolodtak Tőlem, így tekintenek Engem manapság. Nem igazán vagyok fontos, és mégis amikor bajban vannak, önkéntelenül Hozzám kiáltanak, mert ilyen az alaptermészetük.

Miért, ó miért nem tudnak elfogadni Engem? Mi szakította el az embert Tőlem? Miért nem tudták felszentelt Szolgáim Hozzám vezetni őket? Szenvedésem ma is pontosan olyan, mint amilyen Kínszenvedésem alatt volt, és most azok, akik eddig hűek maradtak Hozzám, hamarosan el fognak hagyni Engem. Azért, mert kezdik majd átértékelni felfogásukat azt illetően, hogy Ki is Vagyok Én pontosan, és mit is jelent valójában Szövetségem – mindezt a közelgő eretnekségek miatt.

Hamarosan minden Irántam való hódolatot egy egyszerű, Felém vetett főhajtásra fognak redukálni Templomaimban. Többé már nem fognak térdet hajtani Tabernákulumaim előtt. Nem fognak meghajolni Előttem, vagy térdre ereszkedni, sőt imádkozni sem fognak Feszületem előtt, mert nem arra fogják kérni őket, hogy az Engem ábrázoló Kép előtt hódoljanak. Megostoroznak és nevetségessé tesznek majd Engem. Szavaimat a legfurcsább szóáradattá fogják változtatni, és Kereszthalálom Igazságát el fogják vetni.

Jelenlétem még most is él a Földön. Nem szabad elhagynotok Engem, mert ha elhagytok, Világosságom kialszik, és akkor elborít majd benneteket a sötétség. Csak azok tudják őrizni Lángomat, akik hűségesek maradnak Hozzám, és amikor földi Egyházam már csak pislákoló fénnyé halványult – akkor fog felhangzani a végső Mennyei hívás. Azon a napon össze fogom gyűjteni az Élőket. A többiek ottmaradnak, Isten ellenségeivel egyetemben, akiknek ők hűséget esküdtek. Ezután már nem lesz örömben részük.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (127) Ima a magam és szeretteim lelkének megmentéséért

09 dec

2013. november 18. hétfő, 20.10

Imahadjárat (127) Ima a magam és szeretteim lelkének megmentéséért

„Ó Jézus, készíts fel engem, hogy szégyenérzet nélkül járulhassak Színed elé. Segíts nekem és szeretteimnek (nevezd meg itt őket), hogy készek legyünk megvallani minden helytelen cselekedetünket. Hogy beismerjük hiányosságainkat. Hogy kérjük minden bűn megbocsátását. Hogy szeretetet tanúsítsunk azok iránt, akiket megbántottunk. Hogy Irgalomért esedezzünk az üdvösség reményében. Hogy megalázzuk magunkat Előtted, hogy a Nagy Átvilágítás Napján, a magam és a többiek (nevezd meg itt őket) lelkiismerete tiszta legyen, és hogy eláraszd majd lelkemet Isteni Irgalmaddal. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Én kizárólag az Irgalom Isteneként jövök. Nem azért jövök, hogy megrémítselek benneteket, mert Én őszintén szeretem mindegyikőtöket

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Én kizárólag az Irgalom Isteneként jövök. Nem azért jövök, hogy megrémítselek benneteket, mert Én őszintén szeretem mindegyikőtöket

09 dec

2013. november 18. hétfő, 20.10

Hőn szeretett leányom, mindenkinek fel kell készülnie, hogy méltó legyen Színem elé járulni, mert úgy jövök el, mint tolvaj az éjszakában, és sokan nem fogják tudni, mi is történik. Ezért fontos, hogy most mindannyian valljátok meg bűneiteket Nekem.  

Legszentebb Igém Igazsága úgy lesz majd hirdetve, hogy azt elferdített változatokkal fogják felváltani ellenségeim, akik bátran igyekeznek megtéveszteni benneteket. Elérkezett most az idő, hogy saját lelketekre és annak állapotára összpontosítsatok.  Annak, aki nem hisz Bennem, a következőt mondom: Amikor Én eléd járulok, örülni fogsz, hogy tudod, Ki Vagyok? Velem jössz majd? Elviszlek téged, letörlöm könnyeidet, és egy dicsőséges életet fogsz élni, amennyiben megvallod Nekem vétkeidet, és arra kérsz, hogy vegyelek Irgalmamba téged.

Annak, aki hisz Bennem: Te képes leszel mindennemű szégyenérzet nélkül megállni Színem előtt? Vajon tiszta lélekkel fogsz Színem elé járulni, mindannak tudatában, hogy tudod, hogy mit tanítottam neked? Nem számít, mert ha ezt mondod Nekem, „Jézus, bocsáss meg nekem, én követni akarlak Téged.”, meg leszel mentve.

Annak, aki hisz bennem, de azt hiszi magáról, hogy ő példás, és nincs szüksége gyónásra: Te is méltó leszel arra, hogy Színem elé járulj? Amikor megmutatom neked lelked állapotát, vajon vitatkozni fogsz Velem, és azt fogod mondani, hogy márpedig te méltó vagy Színem elé járulni, amikor valójában nem vagy az? Ha nem tudjátok elfogadni Irgalmi Ajándékomat, és bevallani helytelen cselekedeteteket, akkor továbbra is el lesztek szakadva Tőlem, és már csak egy esélyt fogok adni nektek a haladékra.

Az egész emberiségnek: Arra kérlek benneteket, hogy mindenekelőtt lelketeket készítsétek fel. Rendbe kell hoznotok lelketek minden területét, mielőtt alkalmasak lennétek arra, hogy felkészülten álljatok meg Jelenlétemben a Nagyfigyelmeztetés alatt. Amennyiben nem, egy fájdalmas tisztulást kell majd elszenvednetek, és Tisztítótüzeteket a Földön fogjátok elszenvedni, még mielőtt felvirrad Második Eljövetelem Napja. Arra buzdítalak benneteket, hogy imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, a magatok és szeretteitek lelkéért.

Imahadjárat (127) Ima a magam és szeretteim lelkének megmentéséért

„Ó Jézus, készíts fel engem, hogy szégyenérzet nélkül járulhassak Színed elé. Segíts nekem és szeretteimnek (nevezd meg itt őket), hogy készek legyünk megvallani minden helytelen cselekedetünket. Hogy beismerjük hiányosságainkat. Hogy kérjük minden bűn megbocsátását. Hogy szeretetet tanúsítsunk azok iránt, akiket megbántottunk. Hogy Irgalomért esedezzünk az üdvösség reményében. Hogy megalázzuk magunkat Előtted, hogy a Nagy Átvilágítás Napján, a magam és a többiek (nevezd meg itt őket) lelkiismerete tiszta legyen, és hogy eláraszd majd lelkemet Isteni Irgalmaddal. Ámen.”

Elérkezett most az idő, hogy emlékeztessétek magatokat mindarra, amit tanítottam nektek. Elérkezett most az idő, hogy megvizsgáljátok a Tízparancsolatot, és megkérdezzétek magatoktól, hogy valóban ennek megfelelően éltétek-e az életeteket.

Legyetek őszinték magatokkal, mert ha nem, így is úgy is fel lesz tárva előttetek, hogy hogyan bántottatok Engem életetekben. De hadd vigasztaljalak meg benneteket.

Én kizárólag az Irgalom Isteneként jövök. Nem azért jövök, hogy megrémítselek benneteket, mert Én őszintén szeretem mindegyikőtöket, függetlenül attól, hogy mit tettetek, de Türelmem véges. Csak azokat lehet Isteni Irgalmamba burkolni, akik elfogadják az Isten elleni bűneik súlyos mivoltát. Azoknak, akik elutasítanak Engem, kevés idejük marad majd arra, hogy jóvátegyék vétkeiket, mert külön fogom választani a juhokat a kosoktól. Az egyik tábor Velem fog jönni. A másik tábor ottmarad, és akkor feltárul az Új Kezdet minden teremtény előtt. Csak azok fognak részesülni az Örök Életben, akik szeretnek Engem.

Szívleljétek meg most Hívásomat, mert Én ezt annak érdekében teszem, hogy a lehető legtöbbetek jól felkészült legyen még a Nagyfigyelmeztetés Napja előtt.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy