RSS
 

Archive for december 6th, 2013

Imahadjárat (126) Ima azért, hogy kiálljam a vallási üldöztetést

06 dec

2013. november 14. csütörtök, 12.00

Imahadjárat (126) Ima azért, hogy kiálljam a vallási üldöztetést:

„Drága Jézus, segíts meg engem, hogy kiálljak mindenféle üldöztetést, a Te Szent Nevedben.

Segítsd meg azokat, akik tévesen abban a hitben vannak, hogy ők tanúságot tesznek Művedről.

Nyisd fel mindazok szemét, akik esetleg kísértést éreznek arra, hogy gonosz tetteikkel, cselekedeteikkel és megnyilvánulásaikkal elpusztítsanak másokat.

Védelmezz meg engem Isten ellenségeitől, akik fel fognak emelkedni, hogy megpróbálják elhallgattatni Szavadat, és akik megpróbálnak száműzni Téged.

Segíts, hogy meg tudjak bocsátani azoknak, akik elárulnak Téged, és add meg nekem a Kegyelmet, hogy szilárdan kitartsak az Irántad való szeretetemben.

Segíts, hogy az Igazságot éljem, amit Te tanítottál nekünk, és hogy továbbra is Védelmed alatt maradjak, mindörökké. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Olyan próbatételnek lesz alávetve hitük, mint eddig még soha

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Olyan próbatételnek lesz alávetve hitük, mint eddig még soha

06 dec

2013. november 14. csütörtök, 12.00

Hőn szeretett leányom, Isten Világossága leragyog mindazon Gyermekére, akik egységben vannak Velem, Jézus Krisztussal, ebben az időben. Mindazok a Keresztények a világban, akik Igém szerint élnek, akik eszik az Én Testemet és isszák az Én Véremet, a Belém vetett hitük miatt egy olyan lelki-szellemi szenvedést fognak megtapasztalni, mint senki más. Én mindazokra a Keresztényekre utalok, akik az Igazság szerint élnek, akik aszerint viselkednek, amire tanítottam őket, és akik Szóról Szóra követik Tanításaimat.

Hamarosan valamennyiük meg fogja érteni – köztük azok is, akik sohasem hallottak ezekről, a világnak szóló Üzeneteimről –, hogy mit is jelent Bennem és Velem élni. Olyan próbatételnek lesz alávetve hitük, mint eddig még soha, és sajnos sokuk nem fog tudni ellenállni a nyomásnak, amivel meg kell majd birkózniuk az irántuk tanúsított gyűlölet miatt. Minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy hűek maradjanak a Szent Evangéliumhoz, de ezáltal rettenetes gyűlöletet vonnak majd magukra, és hazugnak fogják nevezni őket. Nem sokkal ezután, azzal fogják vádolni mindazokat a Keresztényeket, akik elszántan hirdetik majd Szavamat, hogy szélsőségesen erőszakosak, miközben a valódi bűnösök azok lesznek, akik szitkokat szórnak rájuk.

Nagyon kérlek benneteket, hogy maradjatok csendben, és ne válaszoljatok az erőszakos embereknek, akik próbálják lerombolni hiteteket és az Irántam való szereteteteket. Szükségük van imáitokra és megbocsátásotokra azoknak, akikből fröcsögni fog gyűlölet és kiabálni fognak rátok. Azáltal, hogy imádkoztok az ilyen lelkekért, meg fogjátok semmisíteni a sátán befolyását, és nehéz lesz a számára az, hogy rátok zúdítsa haragját.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindazokért, akiket sakkfiguraként fognak használni abban az ádáz harcban, hogy lerombolják földi Egyházamat. Kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, hogy kiálljátok a vallási üldöztetést.

Imahadjárat (126) Ima azért, hogy kiálljam a vallási üldöztetést:

„Drága Jézus, segíts meg engem, hogy kiálljak mindenféle üldöztetést, a Te Szent Nevedben.

Segítsd meg azokat, akik tévesen abban a hitben vannak, hogy ők tanúságot tesznek Művedről.

Nyisd fel mindazok szemét, akik esetleg kísértést éreznek arra, hogy gonosz tetteikkel, cselekedeteikkel és megnyilvánulásaikkal elpusztítsanak másokat.

Védelmezz meg engem Isten ellenségeitől, akik fel fognak emelkedni, hogy megpróbálják elhallgattatni Szavadat, és akik megpróbálnak száműzni Téged.

Segíts, hogy meg tudjak bocsátani azoknak, akik elárulnak Téged, és add meg nekem a Kegyelmet, hogy szilárdan kitartsak az Irántad való szeretetemben.

Segíts, hogy az Igazságot éljem, amit Te tanítottál nekünk, és hogy továbbra is Védelmed alatt maradjak, mindörökké. Ámen.”

Menjetek ti, mind, akik őszintén szerettek Engem, és követitek mindazt, amit tanítottam nektek. Szeressétek egymást, ahogy meghagytam nektek. Soha ne tanúsítsatok gyűlöletet egymás iránt. Inkább imádkozzatok üldözőitekért. Mutassatok szeretetet, amikor gyűlölet mutatkozik irányotokban, mert ez a ti fegyveretek a gonosz erővel szemben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az első jel az lesz, hogy a Föld gyorsabban fog forogni. A második jel a Napot érinti, mely hatalmasabbnak és fényesebbnek fog látszani, és elkezd majd forogni

06 dec

2013. november 12. kedd, 20.30

Hőn szeretett leányom, ahogy közeleg az Én Időm, sokan aludni fognak, de azok, akik meg vannak áldva azzal, hogy nyitva van a szemük Világosságomra, fel fogják ismerni a jeleket. Ők azokban az áldásokban is részesülni fognak, mellyel fel tudnak készülni, és csak azok fogják tudni elviselni a változásokat, akik Belém kapaszkodnak.

Minél jobban közeledik Nagy Jövetelem Napja, annál több olyan ember fog eltávolodni Tőlem, aki azt állítja, szereti Istent. Még azok sem fogják látni az Igazságot, akik azt mondják magukról, hogy szentek, és felmagasztalják magukat földi Egyházam hierarchiájában. Azért nem fogják látni az Igazságot, mert szorgalmasan rész fognak venni az olyan dolgokban és szertartásokon, melyek sértőek lesznek Számomra.

Az első jel az lesz, hogy a Föld gyorsabban fog forogni. A második jel a Napot érinti, mely hatalmasabbnak és fényesebbnek fog látszani, és elkezd majd forogni. Egy másik Napot is látni fogtok mellette. Ezt követően az időjárás meg fogja rengetni a világot, és a változások azt fogják eredményezni, hogy a Föld több része is meg fog semmisülni. Ezek a büntetések – és sok ilyen lesz – meg fogják fosztani az emberiséget önteltségétől, annak érdekében, hogy a lelkek könyörögjenek majd Isten Irgalmáért. Semmi más nem fogja megmozdítani a kőszívét azoknak, akik kizárták Isten Szeretetét az életükből.

Az emberiség bűne gyorsan fog terjedni, és a bálványimádás bűne háromszorosan fog a Föld köré tekeredni. A pogányság, királyi vezetőknek öltözve fog beszivárogni földi Egyházamba. Amikor a pogányok Egyházam mellett döntenek, akkor azt nem azért teszik, hogy Istent imádják. Amikor a pogányok, az ateisták, és más nem hívők, akik látszólag elutasítják Isten Létezését elfogadják Egyházamat, akkor ők nem Előttem, Jézus Krisztus előtt fognak térdet hajtani. Amikor Egyházam kijelenti, hogy örömmel fogad mindenkit, ne tévesszen meg benneteket. Ez nem jelenteni majd azt, hogy ők azért látják szívesen a pogányokat Egyházamban, hogy így ők is meg tudnak hajolni Tabernákulumom előtt. Nem, ez azért lesz, hogy a gőg bűnéből fakadó bálványimádást vonultassák fel Előttem, mintegy meggyalázva ezzel a Szent Tabernákulumokat. Pogány szimbólumokat fognak Oltáraimra helyezni, és azt fogják követelni, hogy a gyanútlan gyülekezetek hajoljanak meg, és kegyesen és nagylelkűen fogadják testvéreiket. Arra fognak kérni mindenkit, hogy tagadják meg az Igazságot, azaz üdvözöljék a hamis imádókat, akik Oltáraimon fognak taposni. Ekkor fog lesújtani Isten Keze.

Terjedni fognak a háborúk; földrengések fogják megrázni a Föld négy sarkát, és éhínség fogja szorongatni az emberiséget, továbbá minden egyes, Isten előtt tett gonosz megnyilvánulás és sértés rettenetes büntetést fog maga után vonni. Amikor azok vezetik Egyházamat, akik elfogadják Irgalmamat – az összes démon gyalázni fogja Isten ezen gyermekeit. Megvédelmezésük érdekében Isten be fog avatkozni, és jaj azoknak, akik Arcul köpik Teremtőjüket.

Elérkezett az idő. Azok, akik gyaláznak Engem, szenvedni fognak. Azok, akik követnek Engem, túl fogják élni ezt az üldöztetést, egészen addig a Napig, amikor is eljövök, hogy Irgalmas Karjaimba nyaláboljam őket. És akkor, kizárólag azok, akik itt maradnak – lévén, hogy visszautasították Irgalmas Kezemet – át lesznek adva a fenevadnak, akit bálványoztak, és akinél az élvezeteket keresték.

Nagyon sokan lesznek, akik mindvégig el fognak utasítani Engem. Kétharmaduk Arcul fog köpni Engem, küzdeni fog Beavatkozásom ellen, és mindenféle trágárságokat fog kiabálni Rám. Ahogy egyre közeledik a Nap, mindenki számára látható lesz az Ellenem irányuló gyűlölet. Még azok is, akik azt a benyomást keltik a világban, hogy Istent tisztelik, szép csendben gyalázni fognak Engem.

Az a nap, amikor a fenevad csalása mindenki számára kiderül, egy olyan nap lesz, amit senki sem fog elfelejteni. Mert az a nap, amikor a világ látni fogja a csaló szélhámost, az Antikrisztust, Koronámmal a fején felemelkedni – bíborvörös köntösbe öltözve -, az a nap lesz, amikor tűz fog tódulni szájából. Amikor végre világossá válik a szörnyűség, tűz borítja el az Antikrisztust, és vele együtt mindazok, akik hűséget esküdtek neki, a mélységbe lesznek vetve. És ekkor fogok Én jönni, amint már említettem nektek. Fel fogom támasztani Egyházamat, és egyesíteni fogom a világot, egységben Atyám Szent Akaratával, és végre béke fog uralkodni.

Mindaz, amit mondtam, igaz. Mindaz, ami történni fog, úgy fog megtörténni, ahogyan Én azt megmondtam nektek. Gyorsan fog végbemenni minden, mert Haragom ellenére – melyet a képmutatás és az emberi hálátlanság idézett elő – csak azért jövök, hogy végre véget vessek ennek a szenvedésnek. Azért jövök, hogy megmentsek minden bűnöst, de sokan nem akarják majd, hogy megmentsék őket.

Szeretett Követőim, legyetek erősek, mert Én meg fogom védelmezni mindazokat a bűnösöket, akik elfogadják Irgalmas Kezemet a Nagyfigyelmeztetés alatt. Így Isten minden egyes gyermekét, hívőket és nem hívőket egyaránt érinteni fogja ez a Mennyből jövő Nagy Beavatkozás. De ezen időszak , Isten angyala szét fogja választani a jókat a gonoszoktól. Rövid az idő.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Atyám büntetései kezdetüket vették, és még több ökológiai megbolydulásnak lesz tanúja a világ

06 dec

2013. november 12. kedd, 15.52

Hőn szeretett leányom, tévedés azt hinni, hogy Isten nem osztana Igazságot a világban, ebben az időben. Atyám büntetései kezdetüket vették, és még több ökológiai megbolydulásnak lesz tanúja a világ, amint kezdetét veszi a Föld megtisztítása.

Az előkészületek már folyamatban vannak, és hamarosan Isten ellenségei meg lesznek rostálva, és meg lesznek büntetve, mert sosem fognak megtérni, és Irgalmamért folyamodni. Nagy a Haragja Atyámnak, és jaj azoknak, akik dacolnak Isten Szavával, mert le lesz sújtva rájuk, és el lesznek tiporva, amint a Föld végső megtisztítása összecsap a gonosz fertőzésével – minden egyazon időben.

Amikor látjátok, ahogy a természet elemei hevesen reagálnak, akkor tudni fogjátok, hogy lesújtott az Igazságosság Keze. Az ember gőgje, önnön megszállottsága és önnön meggyőződése téves felfogását illetően, a lelki dolgok tekintetében, hozta az emberiségre a négy csészéből, a Föld négy sarkára kiömlő tüzet.

Semmibe vettétek a figyelmeztetéseket, és így a bűn megsemmisítéséért folyó harc most már valóban kezdetét vette.

Jézus Krisztus

Az Emberfia

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy