RSS
 

Archive for november 21st, 2013

Ha nincs benneteket alázat, akkor lelketeket elönti a gőg, és vétkezni fogtok Ellenem

21 nov

2013. október 31. csütörtök, 23.30

Hőn szeretett leányom, oly sokan nem hallgatnak majd Szavamra, mivel nem tudják, hogy Ki Vagyok Én. Sokan állítják azt, hogy ismernek Engem, de csak hibás emberi értelmezésük révén vannak meggyőződve arról, hogy felfogják, Ki Vagyok Én, és mit Tettem azért, hogy megmentsem őket a pokoltól, mely Isten mindazon gyermekére vár, akik nem fognak kérni Engem, hogy bocsássak meg nekik.

A szabad akarat Atyám Ajándéka. Ugyanakkor a szabad akarat akadályozhatja az embert abbéli törekvésében, hogy keresse Isten Szeretetét. Ennek ellenére Atyám megajándékozta Gyermekeit ezzel az Ajándékkal. Ennyire nagylelkű Ő. Ennyire szereti az Ő gyermekeit. Ez az Ajándék megadta nekik azt a szabadságot, hogy bejárhassák a Földet, élvezhessék gyümölcseit, és befogadhassák szépségét. De az ember, akit megkísértett a sátán, visszaélt Atyám bizalmával. Ekkor vált a sátán rabszolgájává, egyezséget kötvén vele, melynek révén a bűn továbbra is elválasztja Isten gyermekeit Tőle.

Kereszthalálom Ajándéka azt jelentette, hogy Én felbontottam ezt a természetellenes köteléket az ember és a sátán között. Kereszthalálom által így lehetővé tettem az ember számára, hogy a bűnbocsánat által kereshesse az üdvösséget. Ez azt jelenti, hogy az ember képes arra, hogy megmeneküljön a sátán karmai közül, de csak azok nyerhetik el valóban az üdvösséget, akik teljes alázatos szolgaságban követnek Engem.  Ha nem vagytok képesek arra, hogy – a kiengesztelődés által – nyíltan bevalljátok Nekem, Jézus Krisztusnak, gyarlóságaitokat, bűneiteket és egymás iránti gyűlöleteteket, akkor nem maradtok tiszták. A lélek tisztagása nélkül nem vagytok képesek arra, hogy alázatossá váljatok a Szememben. Ha nincs benneteket alázat, akkor lelketeket elönti a gőg, és vétkezni fogtok Ellenem. Amikor vétkeztek Ellenem, azt számtalan módon teszitek.

Elsődlegesen bujaságotokat, kapzsiságotokat és gőgötöket fogjátok táplálni. Aztán úgy fogtok viselkedni, mintha ti tájékozottabbak, okosabbak és jobbak lennétek másoknál. Majd ítélkezni fogtok mások fölött. Aztán továbbléptek. Ki fogjátok gúnyolni azokat, akik valódi egységben vannak Velem, azáltal, hogy azt mondjátok róluk, hogy nem tökéletesek. Aztán  rágalmakat gyártotok mindazokról, akik Hűek maradnak Hozzám. Ennek ellenére meg fogjátok győzni magatokat arról, hogy benneteket a Szentlélek tölt be. De nem a Szentlélek lesz az, aki indít benneteket, hanem a gonosz lélek, aki meg fogja szállni lelketeket, és azt fogjátok hinni, hogy a Menny vezet titeket.

Amikor azt mondjátok, hogy ti Engem képviseltek, és hogy különb helyzetben vagytok, mint mások, hogy Királyságom részesei legyetek, aztán meg hazudtok Rólam, akkor nektek szükségetek van mások imáira. Ekkorra már félúton lesztek a pokol mélysége felé, és Beavatkozásom nélkül el fogtok veszni.

Fogjátok Üzeneteimet. Öleljétek szívetekre, és kérdezzétek meg: „Jézus, ez Te vagy? Valóban szükségem van a Te Segítségedre?” és Én meg fogom adni nektek a választ.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha a Szentlélek betölt egy lelket, akkor a lélek feléled, rögtön Atyám Akaratához vonzódik, és teljes önátadásban válaszol

21 nov

2013. október 30. szerda, 18.00

Hőn szeretett leányom, amikor Szentlelkem leszáll egy emberre, akkor számos dolog megy végbe. Az első a döbbenet és a hitetlenkedés érzése. A második annak az érzése, hogy valami oly hatalmas tölti be, hogy megrendíti az embert az, hogy teljesen mértékben az Isten Szent Akaratától függ. Megszűnik a magasrendű emberi értelembe vetett hit, mert az értelem többé már nem fog jelentős szerepet játszani. Ehelyett a lélek átitatódik azzal a tudással, belátással és megértéssel, hogy ez meghaladja az ő gyarló emberi értelmezését.

Ha a Szentlélek betölt egy lelket, akkor a lélek feléled, rögtön Atyám Akaratához vonzódik, és teljes önátadásban válaszol. Amint alábbhagy a kezdeti félelem, egy mély béke fogja hatalmába keríteni, és megszűnik az ember azon félelme, hogy látják, amint Isten Igéjét hirdeti. Nem fognak törődni az emberek véleményével, mert szájukból az Igazság fog áradni. A lélek személyisége – függetlenül attól, hogy könnyen barátkozó, félénk vagy szégyenlős – háttérbe fog szorulni, és másodlagossá válik a tekintetben, hogy hogyan hirdetik Isten Igéjét.

Mindazon lelkek, akik befogadják a Szentlélek Ajándékát, egytől egyig át fogják adni szabad akaratukat Atyám Akaratának. Azon lelkek számára – akik valóban a Szentlélek Ajándékával vannak megáldva – az lesz a feladat, hogy hirdessék Isten Igéjét, és emiatt ők szenvedni fognak. Azonban Isten Szeretetburka beborítja az ilyen lelkeket, ahogy menetelnek előre, félelem nélkül, bátran hirdetvén az Igazságot. Azok, akik Tanításaim Igazságát hirdetik – ezekben a pogány időkben, amikor Egyházam el fog távolodni az Igaz Hittől -, még több erőt fognak kapni azt biztosítandó, hogy Szavam meghallgatásra találjon. Ez az erő Istentől, szeretett Atyámtól fog jönni. Isten Erejének Hatalma által sokan meg fognak térni a sátán seregéből, míg a többiek el lesznek pusztítva.

A Szentlélek égő, lángoló kardként fog belehasítani mindazok szívébe, akik hallgatják és elfogadják az Igazságot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy