RSS
 

Archive for november, 2013

Üdvösség Anyja: Amikor egy küldetés – mely azt állítja, hogy Isten Szavát közvetíti – hamis, akkor az iránt nem mutatkozik gyűlölet

29 nov

2013. november 8. péntek, 12.09

Drága gyermekeim, nektek, mint Isten dédelgetett kicsinyeinek, soha nem szabad engednetek, hogy az egyet nem értés egymás iránti gyűlöletté fajuljon. A gonosz rettenetes szenvedést kelt közöttetek, azáltal, hogy gonosz fertőzését terjeszti, különösen Isten választott látnokai és prófétái ellen.

Amikor Isten jelen van egy Küldetésben, melyet Ő hagyott jóvá a Földön a lelkek megmentése érdekében, a sátán folyamatosan támadni fogja azt. Fel fogjátok ismerni Isten igaz prófétáit az üldöztetés és az irántuk tanúsított gyűlölet által. Fel fogjátok ismerni őket azáltal, hogy nyilvánosan elutasítják küldetésüket, és a mások által ellenük elkövetett gonosz tettek által.

Amikor egy küldetés – mely azt állítja, hogy Isten Szavát közvetíti – hamis, akkor az iránt nem mutatkozik gyűlölet, mert a sátán sohasem fogja nyilvánosan támadni azokat, akiket ő megtéveszt. Amikor Fiam megmutatkozik, mindig gyalázni fogják Őt, mivel az ember bűne elválasztja az embert Istentől. Amikor Fiam a Földön járt, bármerre ment, kiabálták Rá. Szitkokat zúdítottak Rá, kövekkel dobálták Őt, és azokat, akik követték Őt. És míg Őt csalónak kiáltották ki, hízelgéssel vették körül a hamis prófétákat, akik próbáltak versenyre kelni Vele. Ugyanez lesz igaz, amikor majd utolsó Útját teszi, hogy egybegyűjtse mindazokat, akik továbbra is Benne és Vele maradnak. Ő egyesíteni fogja mindazokat, akik Tanításai szerint élnek, és akik továbbra is hűséges és alázatos szolgák. Akkor aztán, Maradék Egyháza segítségével, a végsőkig fog harcolni, hogy a lehető legtöbb lelket megmentse, köztük minden ellenségének a lelkét, valamint mindazok lelkét, akik nem hajlandóak elfogadni Őt.

Ha szeretitek Fiamat, sosem szabad bántanotok Őt azáltal, hogy gyűlölitek egymást. Fiam megmondta nektek, hogy nem tudtok egységben maradni Vele, ha gyűlölet van a szívetekben.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ti, akik Keresztényeknek valljátok magatokat, a Fiam által mutatott példát kövessétek majd.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Minden felfordulás, melynek hamarosan tanúi lesztek, bizonyíték lesz azon próféciák Igazságára, melyeket szeretett Jánosomnak adtam a Jelenések Könyvében

28 nov

2013. november 7. csütörtök, 18.35

Hőn szeretett leányom, közel az új kezdet ideje. Lévén, hogy a Nagy Szorongattatás továbbra is érezhető, számos esemény történik még.  

Az Egyházamban lévő ellenség mindennemű szégyenérzet nélkül azt próbálja majd állítani, hogy Isten jóváhagyott egy új egy-világ szekuláris egyházat, mely örömmel fogad majd minden bűnöst és minden vallást. Amikor az Egyházam-béliek üdvözlik a szekuláris világot, akkor az többé már nem követi az Igazságot. Ha hithű Követőim vagytok, hitetek tetteitekben és munkálkodásotokban lesz látható. Ha az Enyéim vagytok, akkor hűek maradtok Isten Igéjéhez. Ha megtartjátok Igémet, akkor engedelmesek vagytok mindahhoz, amit Én tanítottam nektek. Ha nem Tőlem valók vagytok, gyalázni fogjátok testvéreiteket. Ha nem Tőlem valók vagytok, gyűlölni fogjátok azokat, akik Tőlem valók. Ha azt hiszitek, hogy örök életetek lesz, anélkül, hogy kiérdemeltétek volna, akkor nagyon nagyot tévedtek.

Ha azt mondjátok, hogy a bűn természetes, és hogy csak egy igaz és igazságos Isten bocsátana meg minden bűnt, akkor ez így igaz. De ha azt hiszitek, hogy az örök élet természetes jogotok, és hogy előtte nem kell bűnbánatot tartanotok, akkor tagadjátok az Igazságot. Szeretlek benneteket. Sosem lennék kegyetlen, rosszindulatú, gonosz, sértő, és sosem bántanám Isten egyik gyermekét sem. De sosem fogom megnyitni Királyságom ajtaját egy bűnös előtt sem, hacsak nem mutat őszinte bűnbánatot helytelen tetteiért. Amikor Én az üdvösség felé vezetlek benneteket, megnyitok minden ajtót, hogy üdvözölni tudjalak benneteket az utolsó napon. Sok ajtó nyílik meg most, de csak kevesen mennek be rajta. Egyikőtök sem fog Királyságomba jutni, ha nem engedelmeskedtek Igémnek, mely a Szent Evangéliumban adatott nektek. Hiteteknek tisztának kell lennie. Egymás iránti szereteteteknek nagylelkűnek kell lennie, és Igém iránti engedelmességetek elnyeri majd számotokra az örök élet Ajándékát.

Sokan, akik Keresztényeknek nevezitek magatokat, hűtlenek vagytok Egyházamhoz. Megfeketedett lélekkel vesztek magatokhoz Engem a Szentáldozásban. Semmibe vesztitek Tanításaimat, és szemet hunytok a bűn felett, jelentéktelennek gondolván azt a szemetekben. Gonosz nyelvvel hazugságokat terjesztetek másokról, és sokakat elítéltek az Én Szent Nevemben. Megkaptátok az Igazságot a Szent Evangéliumban, de ti nem élitek, amit az tanít nektek. Az irántatok való Szeretetem azt jelenti, hogy míg sokatok nem fogja elnyerni az Üdvösséget, melyet Én adtam a világnak Kereszthalálom által, Én mégis esélyt fogok adni mindannyiatoknak, hogy meglássátok az Igazságot Isteni Irgalmasságom alatt, amikor Én elétek járulok, hogy segítsek nektek eldönteni, vajon elfogadjátok-e majd Ajándékomat vagy sem.

Minden felfordulás, melynek hamarosan tanúi lesztek, bizonyíték lesz azon próféciák Igazságára, melyeket szeretett Jánosomnak adtam a Jelenések Könyvében. Amikor látjátok az Egyházat a szekuláris világgal egységre lépni, akkor tudni fogjátok, hogy elérkezett az idő Küldetésem számára, hogy egybegyűjtse a lelkeket szerte az egész világon.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten Világossága le fog ragyogni rátok, és Én megígérem, hogy nem fogjátok egyedül érezni magatokat

27 nov

2013. november 5. kedd, 11.00

Hőn szeretett leányom, Isten már megkezdte a végső előkészületeket annak érdekében, hogy üdvösséget nyerjen valamennyi Gyermeke. Oly sokan nem vagytok tudatában mit is jelent pontosan a Második Eljövetel, és ezért nem készültök fel. Sokan azt hiszitek, hogy ez még jó hosszú ideig nem fog bekövetkezni. Ezért, csak azok, akik ténylegesen felkészültek, állnak majd készen arra, hogy üdvözöljenek Engem, az ő Vőlegényüket, díszbe öltözve és Nekem bemutatva, ahogy az illik. Mások aludni fognak, felkészületlenek és összezavarodottak lesznek. Lesznek, akik nem fognak Bennem hinni mindaddig, amíg fel nem tűnök a világ minden részén. Egyesek bele fognak halni a megrázkódtatásba, de a legtöbben eltelnek majd örömmel és csodálattal. Azoknak, akik hagyták magukat megtéveszteni, megbocsáttatik majd, amennyiben könyörögve kérnek Engem, hogy adjak számukra mentességet. Sajnos sokan vissza fogják utasítani Nagy Irgalmamat, mert szívük kővé fog válni, és semmi sem nyitja majd azt.

Az előttetek álló időszak tele lesz különleges kinyilatkoztatásokkal és rátok áradó rendkívüli Kegyelmekkel. Azért teszem ezt, hogy egyre erősebbé tegyelek benneteket, hogy ne adjátok el a lelketeket a világi vonzalmakért cserébe. Egyre többen és többen fogtok közelebb kerülni Hozzám, és ahogy lelketekhez szólok, békességet fogtok érezni a nagy hitehagyás szörnyűségének közepette. Amikor tanúi vagytok ennek a szörnyűségnek, akkor ti jobban fel lesztek készülve ennek elviselésére, valamint mások segítésére.

Isten Világossága le fog ragyogni rátok, és Én megígérem, hogy nem fogjátok egyedül érezni magatokat, még akkor sem, ha elutasítanak benneteket azok, akik nem fogják fel mindezt. Amikor a Földön jártam, a Farizeusok sokakat elfordítottak Tőlem. Ugyanez fog történni most is. Sokatokat arra fognak biztatni, hogy ne csak jelenlegi Mennyei Hívásomat utasítsátok el, hanem Tanításaimat is. Tanításaim nem változtathatóak meg soha, mert azok maguk az Igazság, és csak az Igazság menthet meg benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Annál inkább fokozódik Atyám Haragja, minél inkább lázadnak az Ő hálátlan gyermekei Mindenható Szövetsége ellen

27 nov

2013. november 4. hétfő, 16.00

Hőn szeretett leányom, Isten gyermekeinek meg kell érteniük annak a hatalmas csatának a súlyát, mely szeretett Atyám és a gonosz között zajlik jelenleg. Közületek nagyon kevesen tudnák valaha is megérteni ennek a hatalmas csatának a mértékét, mely már kezdetét vette.

Az angyalok a Mennyben már megkezdték azon végső csatát, hogy elpusztítsák Atyám ellenségeit a Földön. Ahogy dúl a csata, be fogja kebelezni a lelkeket mindenütt. Különösen azok lelkét fogja csábítani, akik sötétségben vannak, és akik nem ismernek Engem igazán, hogy harcoljanak azok ellen, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében. Akik nem ismernek Engem, akik nem hisznek Bennem, akik nem hisznek Atyámban, és akik nem hiszik, hogy a sátán létezik, azok a partvonalon kívülről fogják nézni, ahogy a két Keresztény hadsereg összecsap a Földön. Ezt a két tábort a Keresztény Egyházakhoz tartozók fogják alkotni. A Keresztények, mindkét oldalon, a legnagyobb üldöztetést fogják elszenvedni, és szanaszét fogják rángatni őket, arra buzdítván, hogy hagyjanak el Engem.

Az ártatlan lelkeket bántani fogja az Isten ellenségei által irántuk tanúsított gyűlölet, és a sátán mindkét oldalt sakkfiguraként fogja használni gyűlölettel teli tervében, mely szörnyű pusztulást fog eredményezni a Földön. A pusztulást az emberek bűnei okozzák majd, valamint az, hogy elárulnak Engem. Elutasításuk Isten, az Én Atyám iránt akkor válik nyilvánvalóvá, amikor úgy döntenek, hogy megváltoztatják az Ő Parancsa által meghatározott Törvényeket azért, hogy bűnös életükhöz illeszkedővé tegyék azokat. Legyetek tudatában, hogy ez iszonyatos büntetést fog maga után vonni.

Annál inkább fokozódik Atyám Haragja, minél inkább lázadnak az Ő hálátlan gyermekei Mindenható Szövetsége ellen. Azok, akik készülnek Második Eljövetelemre, egyfajta börtönbe záródnak, amikor kénytelenek lesznek lenyelni a hazugságokat. Amennyiben nem hajlandóak elfogadni az eretnekségeket, melyeket le fognak erőltetni a torkukon, száműzve lesznek a templomaikból. Igém hamarosan feledésbe fog merülni. Mindaz, amire figyelmeztettelek benneteket, pontosan úgy fog megtörténni, ahogy mondtam nektek. Azok, akik vakok az Igazságra, inkább hazugságban élnek, mert könnyebb lesz elfogadni a hazugságokat, mivel azok nagyon vonzó módon lesznek tálalva számukra.

Az eretnekség, a tömegek számára, Egyházam egy új alkotmányának részeként kerül majd bemutatásra, melynek semmi köze Hozzám. Mindannyiuk harsogva fogja követelni ennek elfogadását, mert nem figyeltek éberen azokra az időkre, melyekre figyelmeztetve lettek, a Nagy Napig tartó időszakot illetően. Most már készülnötök kell erre a Napra. Odébb kell állnotok, amikor Istenségemet kétségbe vonják, lévén, hogy az számos módon fog történni földi Egyházamban. Ha ellenségeimmel foglalkoztok, nem fogtok győzedelmeskedni. Ne törődjetek velük. Imádkozzatok a lelkükért, és készítsétek fel saját lelketeket, mert hamarosan az egésznek vége lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Senkinek sem adok felhatalmazást arra, hogy ítélkezzen mások fölött, hogy rosszat mondjon másokról, vagy hogy rágalmakat szórjon egy másik lélek lelkiségére

25 nov

2013. november 3. vasárnap, 19.07

Hőn szeretett leányom, a sátáni támadás megállapításának módja az, hogy meg kell nézni azon lelkek viselkedését, akiket megfertőzött a gonosz. Ők sosem higgadtak. Ehelyett vad nyugtalansággal ocsmányságokat harsognak, hazudoznak, és dühösen kiabálnak kiszemelt áldozataikra. A sátán és démonai iszonyúan tombolnak most, és meg fognak támadni minden útjukba kerülőt, akik Isten Szavát hirdetik ezekben az időkben.

Azok a lelkek, akik az ördögre jellemző tulajdonságokkal vannak tele – mint például a gőg, az önteltség, és a túlzott tisztelet saját emberi intelligenciájuk iránt -, lesznek az elsők a sorban, akik támadni fogják azokat, akik Maradék Hadseregemet vezetik. Minden mesterkedést, minden tettet, és minden szóbeli támadást egy mély és állandó gyűlölet szövi majd át azon lelkek iránt, akiket támadni fognak. Támadásaiknak mindig olyan hatása lesz, mintha gyomron rúgtak volna benneteket, azaz az áldozatokat – ilyen egy klasszikus sátáni támadás.

Ha rágalmazásnak, hamis vádaknak és becsületsértésnek vagytok tanúi, melyek ellenetek, szeretett Követőim ellen irányulnak, akkor majd legyetek tudatában, hogy ez sosem jöhet Tőlem, a ti Jézusotoktól. Senkinek sem adok felhatalmazást arra, hogy ítélkezzen mások fölött, hogy rosszat mondjon másokról, vagy hogy rágalmakat szórjon egy másik lélek lelkiségére, Isten Szemében. Kizárólag Én, Jézus Krisztus Ítélhetem meg az embert bűneiért. Senki másnak nem adatott meg ez a jog, mert ez egyedül Engem illet meg.

Amikor az Én Szent Nevemben, gyűlölettel a szívetekben megítéltek másokat, akkor Én is tetteitek szerint foglak megítélni benneteket. Ha gyűlölitek Isten egy másik gyermekét, és gonosznak nyilvánítjátok őket, akkor ti is gonosznak ítéltettek majd az Én Szememben. Szemet szemért – ez lesz a büntetésetek. Lehet, hogy úgy gondoljátok, hogy joggal becsméreltek egy másik lelket az Én Nevemben, de így ellenségek vagytok az Én Szememben. Azok, akik felmagasztalják magukat Előttem, azáltal, hogy kijelentik, hogy emberi tudásuk a lelki dolgokat illetően, különbbé teszi őket, akkor nekik tudniuk kell, hogy ők semmivé fognak válni. Ha megtagadtok Engem, és kijelentitek, hogy Szent Szavam a gonosz szájából származik, akkor ezzel már meg is pecsételtétek a sorsotokat, és sosem fogjátok látni Arcomat. Nincs Irgalom a számotokra, mert Ellenem káromoltatok.

Azoknak, akik elárulnak Engem, Figyelmeztetésem a következő. Harcoljatok csak Ellenem, de sosem fogtok győzni. Hatalmam Mindenható. Senki sem fog soha legyőzni Engem. Mégis sokan össze fogják törni a Szívemet, ahogy próbálnak versenyre kelni Velem, nagyobbnak nyilvánítván magukat Nálam, és azt mondván, hogy tudásuk felülmúlja az Enyémet. Távozzatok Tőlem, ti hálátlan férfiak és nők – istenkáromló bűneitek sosem fognak feledésbe merülni.

Jézus Krisztus

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja mérni Keresztényre

23 nov

2013. november 2. szombat, 20.30

Hőn szeretett leányom, arra kérem Isten valamennyi gyermekét, hogy egyesüljenek és imádkozzanak földi Egyházamért.

Szívem zihál most, mert nagyon nagy gyűlölet mutatkozik a gyakorló Keresztények iránt. A Keresztények üldözése folytatódni fog minden országban, és ez kiterjed mindazokra, akiknek jelenleg még megvan a szabadsága az Irántam való tisztelet gyakorlásához. A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja mérni Keresztényre. Földi Testem megostorozása belülről lesz a legkegyetlenebb, mivel testvér, testvér ellen fog fordulni. Hamarosan látni fogjátok a nyilatkozatot az új imákról, melyek az új liturgia által kerülnek bevezetésre.

A lényegi változások az Oltáriszentséget fogják érinteni, melynek során az úgy kerül bemutatásra, mint olyasvalami, ami vajmi kevéssé fog emlékeztetni Kereszthalálomra, amikor is Testemet adtam minden bűnösért. Azzal, hogy kijelentitek, hogy a Szentáldozás nem jelent mást, minthogy az egész emberiség egyként egyesül Isten színe előtt, meg fogtok sérteni Engem, mert ez ellenkezne az Igazsággal. Az Igazság többé már nem az Igazságot jelenteni, mert sokan hazugságokat terjesztenek, túloznak, és nem látják át, hogy milyen könnyű az Igazságot megmásítani. Amikor alig észrevehető módon elferdítik, sokan nem is fogják észrevenni a változtatásokat, ha nem az Igazságot követik. A hazugságok át fogják venni az Igazság helyét, megosztják az emberiséget, és Istentől való elszakadást idéznek elő, melyek a pusztulásba vezetnek majd.

Mindig féltve őrizzétek az Igazságot, mert e nélkül a Nap elsötétedik, a Hold többé már nem fog világítani, amikor leszáll az éj, és a csillagok többé már nem fognak ragyogni azokban a napokban, melyek a végső sötétséget fogják jelezni, mielőtt eljövök, hogy visszaköveteljem Királyságomat.

Akkor egyedül az Igazság fog megmenteni benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hűséges Tanítványaim – beleértve a papokat és minden Keresztény vallás szent szolgáit – továbbra is szorosan a Közelemben maradnak

23 nov

2013. november 1. péntek, 23.17

Hőn szeretett leányom, terjed a gonosz lélek, és ez hatással van mindazokra, akik ádázul ellenzik ezeket az Üzeneteket. Ez még több gonoszsághoz, hazugsághoz, és gondosan kidolgozott cselszövésekhez fog vezetni, melyeknek célja, hogy megállítsák ezt a Küldetést. Ne törődjetek a gonosz nyelvekkel, valamint azokkal, akiket a lelki féltékenység felemésztett, akik bármit megtennének, hogy megsemmisítsék eme Küldetésemet, melynek célja, hogy üdvösséget hozzon mindenkinek.

Nektek mondom, akik követtek Engem, ezek az Üzenetek túl fontosak számotokra ahhoz, hogy bármi figyelmet is szenteljetek azoknak, akik az Én Nevemben gyűlölnek benneteket. Mert Én, Jézus Krisztus vagyok az, akit ők célba vesznek. Ezt jegyezzétek meg. Ugyanakkor gőgjük el akarja hitetni velük, hogy ők azért cselekednek így, mert szeretnek Engem. Nekik tudniuk kell, hogy Én soha nem engedném meg senkinek, hogy efféle hazugságokat mondjon, vagy aljas pletykákat terjesszen egy másik lélekről az Én Nevemben.

Egyedül Nekem – Jézus Krisztusnak, az Isten Bárányának – van Felhatalmazásom kinyilatkoztatni számotokra az Igazságot ezekben az időkben. Az Igazság sokakat fel fog zaklatni, és az Igazságot keserves lesz lenyelni, mert olyan nagy jelentőséggel bír, hogy csak azok fogják tudni elfogadni, akik szilárdak az Irántam való szeretetükben. Akármilyen nehéz is megemésztenetek az Igazságot, az Igazság fog szabaddá tenni benneteket. Az Igazság fel fogja nyitni a szemeteket a gonoszra, amikor az jónak álcázza magát, a gonosz emberekre, akik istenkáromlást terjesztenek, amikor azt mondják, hogy ők az Én Szavamat szólják, és ellenségeimre, akik el akarják pusztítani Isten gyermekeit.

Sok hamis próféta fog támadni minden nemzetben, azt hirdetvén, hogy az Antikrisztus szájából tóduló hazugságok, maguk az igazság. Sőt azt is mondják majd, hogy az Antikrisztus nem más, mint Én magam. Mindenféléket fognak mondani az Evangéliumról, melyek látszólag helytállóak lesznek, és részleteket fognak felhasználni a Szent Bibliából, köztük Tőlem származó idézeteket is, hogy igazolják aljas küldetéseiket. De ti, akik ismertek Engem, a hazugságot és az eretnekséget úgynevezett prófétai szavakba burkolva fogjátok találni mindig. Ők ellent fognak mondani ezeknek az Üzeneteknek, és Szavamat eretnekségnek fogják nyilvánítani. Most itt az idő, hogy kizárjatok minden olyan hangot, amely arra buzdít benneteket, hogy rájuk hallgassatok, és ne Rám. Folyton-folyvást emlékeztetnetek kell magatokat a Szent Evangéliumban lévő Igazságra. Hallgassatok Rám, ahogy vezetlek benneteket.

Hamarosan félrelökik azokat, akik a múltban vezették Egyházamat, azokat, akik Egyházamban Isten Igaz Igéjével táplálják Isten gyermekeit, és azokat, akik továbbra is hűségesek lesznek az Igazsághoz. A Katolikus Egyház több aggasztó kijelentést is fog tenni azt illetően, hogy miért kell teljes egészében megváltoztatnia és módosítania szerkezetét. Az Egyházamban lévők bűneit fogják felhasználni, továbbá azokét, akik elárultak Engem, mintegy igazolásként Egyházam felforgatására. Több felszentelt Szolgámat is kiválogatják majd, és bűnbakot csinálnak belőlük. Sokukat ki fogják pécézni, valótlanságokat és más állításokat tesznek majd becsületük ellen, mielőtt elbocsájtanák őket. Így fognak sok felszentelt szolgát elfordítani Egyházamtól, hogy lehetővé tegyék Isten ellenségeinek, hogy átvegyék belülről a teljes irányítást. Minden rágalmazás, amit Isten ellenségei követnek el felszentelt Szolgáim ellen, nyilvános tetszést fog aratni, és helyes dolognak lesz feltüntetve, hogy az Egyház becsülete sértetlen maradjon.

Ó mennyire meg fognak téveszteni benneteket, és mennyire elfedik, elrejtik, majd elvetik az Igazságot. Mindezek a változások gyorsan fognak bekövetkezni a jövőben, és ezeknek a dolgoknak a terjedése sokakat meg fog döbbenteni. Mindeközben zűrzavar, rettegés, szomorúság és kétségbeesés lesz. Egyházam annyira szét fog hullani, hogy falain belül megtörik mindennemű bizalom. Ez nagy rettegést fog kiváltani, majd egy elsőre nem egyértelműnek tűnő módon a Katolikus Egyház az új egy-világvallás vezető erejévé válik. Ez az új förtelem nagy szeretetet fog mutatni a világ szegényei és éhezői iránt. De nem fogja Igémet hirdetni, sőt Egyházamhoz sem marad hűséges. Ennek ellenére Egyházam tovább él majd.

Hűséges Tanítványaim – beleértve a papokat és minden Keresztény vallás szent szolgáit – továbbra is szorosan a Közelemben maradnak. Maradék Egyházam ki fogja állni az idő próbáját, és sosem halhat meg, mert Én Vagyok az Egyház. Engem nem lehet elpusztítani soha.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha nincs benneteket alázat, akkor lelketeket elönti a gőg, és vétkezni fogtok Ellenem

21 nov

2013. október 31. csütörtök, 23.30

Hőn szeretett leányom, oly sokan nem hallgatnak majd Szavamra, mivel nem tudják, hogy Ki Vagyok Én. Sokan állítják azt, hogy ismernek Engem, de csak hibás emberi értelmezésük révén vannak meggyőződve arról, hogy felfogják, Ki Vagyok Én, és mit Tettem azért, hogy megmentsem őket a pokoltól, mely Isten mindazon gyermekére vár, akik nem fognak kérni Engem, hogy bocsássak meg nekik.

A szabad akarat Atyám Ajándéka. Ugyanakkor a szabad akarat akadályozhatja az embert abbéli törekvésében, hogy keresse Isten Szeretetét. Ennek ellenére Atyám megajándékozta Gyermekeit ezzel az Ajándékkal. Ennyire nagylelkű Ő. Ennyire szereti az Ő gyermekeit. Ez az Ajándék megadta nekik azt a szabadságot, hogy bejárhassák a Földet, élvezhessék gyümölcseit, és befogadhassák szépségét. De az ember, akit megkísértett a sátán, visszaélt Atyám bizalmával. Ekkor vált a sátán rabszolgájává, egyezséget kötvén vele, melynek révén a bűn továbbra is elválasztja Isten gyermekeit Tőle.

Kereszthalálom Ajándéka azt jelentette, hogy Én felbontottam ezt a természetellenes köteléket az ember és a sátán között. Kereszthalálom által így lehetővé tettem az ember számára, hogy a bűnbocsánat által kereshesse az üdvösséget. Ez azt jelenti, hogy az ember képes arra, hogy megmeneküljön a sátán karmai közül, de csak azok nyerhetik el valóban az üdvösséget, akik teljes alázatos szolgaságban követnek Engem.  Ha nem vagytok képesek arra, hogy – a kiengesztelődés által – nyíltan bevalljátok Nekem, Jézus Krisztusnak, gyarlóságaitokat, bűneiteket és egymás iránti gyűlöleteteket, akkor nem maradtok tiszták. A lélek tisztagása nélkül nem vagytok képesek arra, hogy alázatossá váljatok a Szememben. Ha nincs benneteket alázat, akkor lelketeket elönti a gőg, és vétkezni fogtok Ellenem. Amikor vétkeztek Ellenem, azt számtalan módon teszitek.

Elsődlegesen bujaságotokat, kapzsiságotokat és gőgötöket fogjátok táplálni. Aztán úgy fogtok viselkedni, mintha ti tájékozottabbak, okosabbak és jobbak lennétek másoknál. Majd ítélkezni fogtok mások fölött. Aztán továbbléptek. Ki fogjátok gúnyolni azokat, akik valódi egységben vannak Velem, azáltal, hogy azt mondjátok róluk, hogy nem tökéletesek. Aztán  rágalmakat gyártotok mindazokról, akik Hűek maradnak Hozzám. Ennek ellenére meg fogjátok győzni magatokat arról, hogy benneteket a Szentlélek tölt be. De nem a Szentlélek lesz az, aki indít benneteket, hanem a gonosz lélek, aki meg fogja szállni lelketeket, és azt fogjátok hinni, hogy a Menny vezet titeket.

Amikor azt mondjátok, hogy ti Engem képviseltek, és hogy különb helyzetben vagytok, mint mások, hogy Királyságom részesei legyetek, aztán meg hazudtok Rólam, akkor nektek szükségetek van mások imáira. Ekkorra már félúton lesztek a pokol mélysége felé, és Beavatkozásom nélkül el fogtok veszni.

Fogjátok Üzeneteimet. Öleljétek szívetekre, és kérdezzétek meg: „Jézus, ez Te vagy? Valóban szükségem van a Te Segítségedre?” és Én meg fogom adni nektek a választ.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha a Szentlélek betölt egy lelket, akkor a lélek feléled, rögtön Atyám Akaratához vonzódik, és teljes önátadásban válaszol

21 nov

2013. október 30. szerda, 18.00

Hőn szeretett leányom, amikor Szentlelkem leszáll egy emberre, akkor számos dolog megy végbe. Az első a döbbenet és a hitetlenkedés érzése. A második annak az érzése, hogy valami oly hatalmas tölti be, hogy megrendíti az embert az, hogy teljesen mértékben az Isten Szent Akaratától függ. Megszűnik a magasrendű emberi értelembe vetett hit, mert az értelem többé már nem fog jelentős szerepet játszani. Ehelyett a lélek átitatódik azzal a tudással, belátással és megértéssel, hogy ez meghaladja az ő gyarló emberi értelmezését.

Ha a Szentlélek betölt egy lelket, akkor a lélek feléled, rögtön Atyám Akaratához vonzódik, és teljes önátadásban válaszol. Amint alábbhagy a kezdeti félelem, egy mély béke fogja hatalmába keríteni, és megszűnik az ember azon félelme, hogy látják, amint Isten Igéjét hirdeti. Nem fognak törődni az emberek véleményével, mert szájukból az Igazság fog áradni. A lélek személyisége – függetlenül attól, hogy könnyen barátkozó, félénk vagy szégyenlős – háttérbe fog szorulni, és másodlagossá válik a tekintetben, hogy hogyan hirdetik Isten Igéjét.

Mindazon lelkek, akik befogadják a Szentlélek Ajándékát, egytől egyig át fogják adni szabad akaratukat Atyám Akaratának. Azon lelkek számára – akik valóban a Szentlélek Ajándékával vannak megáldva – az lesz a feladat, hogy hirdessék Isten Igéjét, és emiatt ők szenvedni fognak. Azonban Isten Szeretetburka beborítja az ilyen lelkeket, ahogy menetelnek előre, félelem nélkül, bátran hirdetvén az Igazságot. Azok, akik Tanításaim Igazságát hirdetik – ezekben a pogány időkben, amikor Egyházam el fog távolodni az Igaz Hittől -, még több erőt fognak kapni azt biztosítandó, hogy Szavam meghallgatásra találjon. Ez az erő Istentől, szeretett Atyámtól fog jönni. Isten Erejének Hatalma által sokan meg fognak térni a sátán seregéből, míg a többiek el lesznek pusztítva.

A Szentlélek égő, lángoló kardként fog belehasítani mindazok szívébe, akik hallgatják és elfogadják az Igazságot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (125) Ima Isten Legszentebb Igéjének megvédelmezéséért

20 nov

2013. október 29. kedd, 19.30

Imahadjárat (125) Ima Isten Legszentebb Igéjének megvédelmezéséért

„Ó Üdvösség Anyja, segíts nekem, Isten alázatos szolgájának, megvédelmezni az Ő Legszentebb Igéjét, a gyötrelem idején. Drága Édesanyám, ajánlj engem Fiadnak, hogy be tudjon borítani az Ő Drága Vérével. Fiad, Jézus Krisztus Közbenjárására add meg nekem a kegyelmet, az erőt és az akaratot, hogy hű maradjak Krisztus Tanításaihoz a Szorongattatás idején, mely fel fogja emészteni az Ő Legszentebb földi Egyházát. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Fiam Egyháza az Antikrisztus székhelyévé fog válni 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat