RSS
 

Archive for október, 2013

Üdvösség Anyja: A Katolikus Egyház papjaihoz – Kérlek benneteket, hogy Legszentebb Rózsafüzérem mindig legyen nálatok

31 okt

2013. október 14. hétfő, 15.30

Drága gyermekem, egy pillanatra se hidd, hogy egyikőtök is elég erős ahhoz, hogy egyedül álljatok ellent a rátok váró kísértéseknek, miszerint fordítsatok hátat az Igazságnak – azaz Isten Igaz Igéjének. Ha nem imádkoztok szüntelen, azt fogjátok tapasztalni, hogy nem fogtok tudni kiállni és hirdetni az Igazságot, amikor hazugságokat ismertetnek veletek.

Imádkozzátok mindannyian az Imahadjárati Imákat, mivel a sötétség már elkezdett leereszkedni Fiam földi Egyházára, és nektek minden pillanatban felkészültnek kell lennetek erre.

A Katolikus Egyház papjaihoz – Kérlek benneteket, hogy mindig legyen nálatok Legszentebb Rózsafüzérem és egy Benedek Kereszt. Minden áldott nap imádkoznotok kell Szent Rózsafüzéremet, és figyeljétek meg, hogy az egyházi előkelőségek közül, ki imádkozza nyilvánosan Szent Rózsafüzéremet. Amikor engem tisztelnek, akkor minden jelenlévőnek előttem kell imádkoznia Szent Rózsafüzéremet. Ha ők, akik azt állítják, hogy az irányba vezetik a híveket, hogy kérjék segítségemet Isten Trónusa előtt, ellenben képtelenek Rózsafüzéremet imádkozni, akkor nekik szükségük van a ti imáitokra. Hozzám jönni, segítségemet kérvén, Rózsafüzérem imádkozása nélkül, pont a lényeg vész el, mivel ez hasonló ahhoz, amikor egy katona fegyvertelenül megy csatába.

Rózsafüzérem a leghathatósabb ima, és ha naponta imádkozzák, akkor meg fogja semmisíteni a gonosz hatalmát. Azok, akiknek a lelke sötétté vált a sátántól eredően, túl gyötrelmesnek fogják találni ennek az imának az imádkozását. Tetteikről tudni fogjátok, hogy kik ők, és kérnetek kell Istent, hogy Fiam, Jézus Krisztus Irgalma által, segítsen nekik Isten Világossága felé haladni.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Akkor ti nem ismertek Engem, mert nem ismertek fel Engem

30 okt

2013. október 13. vasárnap, 18.00

Hőn szeretett leányom, amikor ti, akik elhagyatottnak érzitek magatokat, és bizonytalannak a világ iránti Szeretetemet illetően, soha nem szabad felhagynotok azzal, hogy Hozzám kiáltotok, hogy segítselek meg benneteket.  A reménytelenség, a félelem és a magány érzése fog majd el benneteket, időről-időre, amikor Szent Igémet követitek, mely a Szent Evangélium által adatott a világnak. Még most is – amikor Szent Evangéliumomat továbbra is bemutatják nektek – nagyon elszigeteltnek fogjátok érezni magatokat, mert csak néhány ember váltja tettekre azt, amit Szent Igém által tanítottam nekik.

Ha azt állítjátok, hogy szeretitek felebarátotokat, majd aztán megrágalmazzátok őt, akkor is Hozzám fogtok tartozni. Ha azt állítjátok, hogy hisztek a Tízparancsolatban, de megváltoztatják azokat azért, hogy illeszkedjenek életviteletekhez, akkor ti vakok vagytok az Igazságra. Ha elfogadjátok az Általam nektek adott Szentségeket, de megszegitek azokat, ezzel sértetek Engem. Amikor Szent Igémet hirdetitek másoknak, ugyanakkor előbbre helyezitek magatokat másoknál, azt állítván, hogy ti méltóbbak vagytok náluk az Isten Szemében, ezzel bántotok Engem. Amikor azt mondjátok, hogy egy modern világban már nem számít Isten Igéje, és hogy azt meg kell változtatni annak érdekében, hogy vonzó legyen egy szekuláris világ számára, azzal Arcul köpitek Istent. Amikor azt hiszitek, hogy az Engem illető tudásotok felette áll Szent Szavamnak – annak, amit jelenleg adok nektek ezeken az Üzeneteken keresztül, és hogy ezek tévedést tartalmaznak -, akkor ti nem vagytok tudatában az Igazságnak. Akkor ti nem ismertek Engem, mert nem ismertek fel Engem.

Így aztán ti, akik megelégedtek azzal, hogy ismeritek Szent Igémet, ugyanakkor meg elutasítotok most Engem eme Küldetés során – még ti is elhagytatok Engem. Különösen nektek kell Segítségemért kiáltanotok, mert Nélkülem semmik vagytok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor az Ég és a Föld eggyé válik, megszűnik a Tisztítótűz

30 okt

2013. október 12. szombat, 17.10

Hőn szeretett leányom, Trónusom a megújult Földre lesz helyezve, és hamarosan mindenki békében és egyetértésben fog élni, Atyám Akarata szerint.

A világ olyan lesz, mint kezdetben volt, és nem lesz széthúzás. Isten mindazon gyermekei, akik arra vannak választatva, hogy csatlakozzanak az angyalokhoz és a szentekhez, egy tökéletes létet fognak élni. De tudatosítsátok a következőt. Azok, akik nem fogadják el az Új Paradicsom valóságát – miután már minden lehetőséget megkaptak arra, hogy eldöntsék, melyik utat szeretnék választani – nem fognak egy újabb lehetőséget kapni. Amikor az Ég és a Föld eggyé válik, megszűnik a Tisztítótűz. Az egyetlen út – melyet azok a lelkek választanak majd, akik nem hajlandóak elfogadni Irgalmamat, amikor az bőkezűen adatik nekik – az az út lesz, mely a pokolba vezet. Sokan annyira makacsak lesznek – mivel szinte kizárólag az intellektuális érvelésre támaszkodnak -, hogy akaratlanul is azt fogják választani, hogy egy örökkévalóságot töltenek a pokol tüzében.

Azok, akik nem hisznek Istenben, vagy nem fogadják el az Igazságot, nem hisznek a sátán létezésében sem. Ő, a megtévesztő, el fogja homályosítani elméjüket a hazugságokkal, hogy a kínzókamrákba csalogathassa őket. Ha már odakerültek, akkor a sátán az ember iránti gyűlöletéből fakadóan megállás nélkül fogja szenvedtetni őket az örökkévalóságig.  Akkor már nem tudok segíteni ezeknek a lelkeknek. Mennyire sírok a keserű bánattól az öntelt, a tudatlan és a megkeményedett szívű lelkekért. Ők olyannyira telve vannak gőggel, hogy soha nem fognak meglátni Engem, mert képtelenek erre.  Ha a gőg bűne sújt valakit, akkor számára lehetetlen, hogy meglásson Engem vagy beteljen Igaz Igémmel.  Ugyanakkor meg, ti, akik ugyan ismertek Engem, viszont a saját szempontotok szerint fogadtok el Engem – ti is eltávolodtok Tőlem.

Miért állítjátok azt, hogy ismertek Engem, aztán meg elferdítitek azt, amit Követésemről mondtam nektek? Hogyan nevezhetitek magatokat Keresztényeknek, ha készek vagytok elfogadni a hamis teológiát és a hazugságokat, melyeket azért ferdítettetek el, hogy megfeleljenek a ti saját életstílusotoknak? Kik vagytok ti, ha nem Engem követtek, és nem fogadjátok el Tanításaim teljes Igazságát? Árulók vagytok. Elárultatok Engem. Ha már egyszer elárultatok Engem, akkor kísértést fogtok érezni arra, hogy újra és újra megtegyétek, míg végül nem lesztek többé Keresztények az Én Szememben.

Szólítanom kell mindazokat, akik hisznek Szavamban, és meg kell kérdeznem tőlük, hogy mikor hunytam Én valaha is szemet a bűn felett? Én megbocsátom a bűnt, de soha nem hagyom azt jóvá. Ha viszont azt hiszitek, hogy Én jóváhagyom a bűnt, akkor ezzel igazoljátok a bűnt. Szenvedni fogtok tévedéseitekért, és ti sem vagytok jobban azoknál, akik elárultak, kigúnyoltak, kinevettek és keresztre feszítettek Engem.

Ne feledjétek, Én az Igazságot tanítottam nektek. Kizárólag az Igazság fog elvezetni benneteket arra, hogy elfogadjátok az üdvösséget, melyet most fogok elhozni a világnak, ezen az emberiség megmentését célzó Szövetségem befejező szakaszában.

Sose felejtsétek el, hogy Én Vagyok az Igazság. Tőlem kizárólag az Igazság jöhet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nyugodjatok meg mindannyian, és tudatosítsátok magatokban, hogy Isten Hatalma örök, és nincs olyan gonosz tett, melyet Ő ne tudna eltiporni

29 okt

2013. október 11. péntek, 22.30

Hőn szeretett leányom, tudd, hogy Én minden egyes nap, minden egyes percében melletted vagyok, válaszodat várván. Vannak időszakok, amikor túl sok tennivalód van ezzel a Küldetéssel kapcsolatosan, de mindig kellő időt kell hagynod Rám, a te Jézusodra. Ne feledd, Én mindig Jelen Vagyok, és mindig válaszolok azoknak, akik Hozzám kiáltanak. Semminek sem szabad elszakítania téged Társaságomtól, mert az az idő, amit Rám szánsz, nagy Kegyelmekben részesít téged.

Ma azt kérem, hogy készüljenek fel mindazok, akik elfogadják, hogy jelenleg Én szólok az egész világhoz, az Igazság Könyvén keresztül. Soha ne engedjétek, hogy Üzeneteim nyugtalanságot, aggodalmat vagy rémületet keltsenek bennetek. Soha ne gondoljátok, hogy Én azt kérném tőletek, hogy otthonaitokat elhagyva rejtekhelyekre meneküljetek, mert ez az utasítás nem Tőlem származik. A rejtekhelyek, amelyekről beszélek, azok a helyek, ahová azért kell mennetek, hogy Szentmisében és a Szentségekben részesülhessetek.

Hűséges Szolgáim, szerte az egész világon, már készülnek erre az eljövendő napra, amikor nem lesz többé napi Szentmiseáldozat.

A Megáldatott Élő Isten Pecsétjét folyamatosan tartsátok otthonaitokban, és amilyen formátumban tudjátok, hordjátok magatoknál is. Ez meg fog védeni benneteket mindenféle üldöztetéstől, és kellő erőt fogtok kapni ahhoz, hogy hűségesek maradjatok Istenhez, és mindahhoz, ami egyértelműen le van fektetve a Legszentebb Bibliában.

Nyugodjatok meg mindannyian, és tudatosítsátok magatokban, hogy Isten Hatalma örök, és nincs olyan gonosz tett, melyet Ő ne tudna eltiporni.

Ti, akik úgy döntötök, hogy válaszoltok Hívásomra, áldottak vagytok. Ugyanakkor meg a felebarátotok iránti szeretet-cselekedetetek által terjeszteni fogjátok az Élő Isten Pecsétjét, bármerre jártok. Most a következőt kell tennetek. Bízzatok Bennem. Ne nyugtalankodjatok, mert Én nem a félelmet hirdetem. Én az Igazságot hirdetem, amely egyesek számára nyomasztó lehet. Én Vagyok a ti Védelmezőtök, Megváltótok, és hamarosan eljövök, hogy elhozzam nektek a végső üdvösséget, és az eljövendő világot, melyben nem lesz gonoszság. Nyugodjatok meg. Én vezetni és védelmezni foglak benneteket, és az állhatatosság Adományát adom nektek az előttetek álló megpróbáltatások idejére.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: A sátán, démonaival együtt, egy hatalmas sereget verbuvált

29 okt

2013. október 8. kedd, 15.40

Legdrágább leányom, Isteni Erőm mindazon Gyermekeimnek megadatik, akik Hozzám fordulnak, Fiam által kérvén Engem, hogy tartsam meg őket erőben a földi nagy megpróbáltatások ezen idejében.

Olyannyira burjánzik a bűn, hogy Fiam most ugyanazt a Gyötrelmet éli át, melyet a Kereszten szenvedett el mindannyiatokért. Olyannyira általánossá vált a bűn, hogy már teljesen érzéketlenné váltatok iránta, valamint a gonosz iránt, amely a bűnt leheli. Gyermekeim, jöjjetek Hozzám, és soha ne adjátok fel a béke és a szeretet utáni kutatásotokat. Ne higgyétek azt, hogy Én nem fogom meghallani a hangotokat, amint az Hozzám kiált, függetlenül attól, hogy mennyire kicsinyek is vagytok.

Fiam Második Eljövetele nagy felfordulást, megosztottságot, bizalmatlanságot, gyűlöletet és szomorúságot fog kelteni, míg Szent Szavam Igazságát félre fogják vetni. A sátán, démonaival együtt, egy hatalmas sereget verbuvált – egy olyan nagy és erős sereget, hogy el sem hinnétek, ha látnátok, hogy hogyan alakult ez meg. Ez a sereg szabályozza azt, amit nyilvánosan mondanak nektek, Gyermekeim. Mostantól fogva már csak nagyon ritkán fogjátok hallani az Igazságot. Mármint a Legszentebb Szövetségem szerinti Igazságot.

Nem minden e világhoz kötődő dolgot fognak őszintén feltárni előttetek, mint például a hamarosan tapasztalható háborúkat sem, melyeket szándékosan idéznek elő, hogy elpusztítsák Népemet. Ezen háborúk egyike sem fogja az emberiség javát szolgálni, sőt igazságos sem lesz. Nem fogják többé komolyan venni Szavamat, mely a világnak adatik, amióta az első próféta kinyilvánította Óhajaimat. Meg fogják gyalázni, és be fogják mocskolni Fiam, Jézus Krisztus Szavát, csakhogy igazolják a hazugságokat.

Itt az ideje, hogy éberek legyenek mindazok, akik Fiam szolgálatára vannak elhívva. Nem hagyhatjátok figyelmen kívül ezen, az emberiséghez intézett Hívásomat. Fiam által Én azt kérem tőletek, hogy mindenkoron maradjatok egységben Vele. Gyermekeim, ti vagytok az elsődleges célpontjai a sátánnak, mivel ő nem fog nyugodni addig, amíg mindenekelőtt hatalmába nem keríti Fiam földi Egyházát. Fiam földi Egyháza nélkül ő nem tudná vonzani azokat a lelkeket, akikre a legjobban áhítozik. Gyermekeim, bántani és gyötörni fog benneteket a fenevad – azaz az Antikrisztus -, amennyiben engedtek annak a nyomásnak, mellyel arra kényszerítenek benneteket, hogy tegyétek magatokévá az új tévtant, melyet most készítenek elő, nagy gondossággal és könyörtelenséggel.

Én, mindannyiatok Atyja, a Magasságos Isten, tudatni szeretném, hogy az Antikrisztus hamarosan – titkos szertartások közepette – befogadásra kerül ellenségeim által. Ő titokban fogja letenni a hivatali esküt, azokban a helyiségekben, melyek Fiam Imádására vannak szánva. Az egyházi szabadkőművesség, mely nemsokára tapasztalható lesz, jelentős szerepet játszik ebben az utálatosságban. Sajnos mindennek be kell következnie, mielőtt beteljesedik Szövetségem, miszerint minden Gyermekemet újra a Paradicsomba gyűjtöm, melyet elsődlegesen számukra teremtettem.

Választottaim, tőletek függ majd, hogy minduntalan elismeritek-e az Igazságot, hogy segíteni tudjatok Fiamnak azon lelkek megmentésében, akik a fenevad követésére fognak felesküdni.

Fiam Képét, mely az egész világon ismert, hamarosan a hamis próféta képével fogják felváltani. Fiam Képe helyett az ő képét fogják imádni, mindenekelőtt. Majd ezt a fenevad nagyméretű képei követik, mindenféle formátumban, akinek 666-os számjele bele lesz foglalva minden egyes jelbe (bélyegbe), melyeket egy gyanútlan világban helyez el. Látni fogjátok ezt a jelet, elrejtve az ilyen gonosz tárgyakban, melyeket úgy fognak használni, mint amikor valaki szent tárgyakat visel. Egy olyan rózsafüzért fognak alkotni, mely a világ egyházainak – hamarosan bejelentésre kerülő – új egységét fogja bálványozni. Az új világvallást azzal fogják ünnepelni, hogy összeszedik a szent imakönyveket, érméket, skapulárékat, rózsafüzéreket, Kereszteket, és szerencsehozó talizmánokká alakítván megszentségtelenítik azokat.

Mindenki szeretni fogja az Antikrisztust, mert egyfelől képviselni fogja a valláson kívüli világot, ugyanakkor mivel a hazug szélhámos, Fiam földi Egyházában, tárt karokkal fogja fogadni őt, úgy fognak rá tekinteni mintha mindazt képviselné, ami szent a világban.

Gyermekeim, ne hagyjátok, hogy ezen események híre marcangolja a szíveteket, mert ha Rám hallgattok, és Fiam Útját követitek, meg foglak kímélni benneteket a közelgő szellemi-lelki üldöztetés nagy részétől. Ezen Üzenetek iránti hűségetek időről időre csökkenni fog, a sátán által elhelyezett támadások miatt. Néhányan közületek hátat fognak fordítani. Lesznek közületek olyanok, akik kételkedni fognak. A nagy többségetek azonban hűséges marad Hozzám, és Én nagy Kegyelmekben és Áldásban foglak részesíteni benneteket engedelmességetekért.

Szeretlek benneteket gyermekek. Én irgalmas leszek, és ha Fiam által kértek Engem, hogy nyugtassam meg szíveteket, továbbá segítsek, hogy békességben maradjatok, és hogy magabiztosan meneteljetek Új Paradicsom Kapui felé, válaszolni fogok kérésetekre.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hamarosan azt mondják nektek, hogy hiteteket egy – a szegények megmentését célzó – globális politikai kampány szervezésére fordítsátok

26 okt

2013. október 6. vasárnap, 23.20

Hőn szeretett leányom, a hamis próféta hangja csak arról harsog, ami szent Egyházamban. Viszont kevés szó esik Isten Tanításainak, a Szentségeknek és az Igazság Hirdetésének megszilárdításának fontosságáról. Ehelyett elterelő manővereket fogtok látni, mint például a világ szegényeiről és éhezőiről való gondoskodás, és ezt, mint Isten szolgáinak, elsődleges feladatotoknak fogják tekinteni.

Mint Isten szolgáinak és követőinek az Egyházban, elsődlegesen az Igazsághoz – ahhoz, amiről Én beszéltem nektek – kell hűségesnek lennetek. Szeretni a szegényeket és az éhezőket, valamint segíteni nekik az jó dolog, de földi Egyházamnak sokkal nagyobb szerepe van, melyre fel is esküdött Nekem. Ez felöleli az Igazság tanítását is, mindazt illetően, amit Én tanítottam nektek, és ha igazán szerettek Engem, akkor ezt fogjátok tenni.

Az Egyház Küldetése az, hogy Tanításaim Igazságát tanítsa. Igém egyik aspektusát venni, miszerint segíteni kell a szegényeket, csodálatra méltó, de félrevezető is egyben, mivel Tanításaim egyértelműen kinyilvánítják, hogy a lélekben szegényeket kell segítenetek. Előbb lelkük gyógyulásában segítsétek őket, mielőtt az élet nyomorúságaitól való szabadulásban segítitek őket. Ha egy szegény embert hozok elétek, és megkérlek benneteket, hogy segítsetek neki, hogyan tennétek ezt?  Ruhát adnátok neki? Pénzt, családja élelmezésére? Vagy mindenekelőtt megmentetnétek Velem az ő lelkét?

Hamarosan azt fogják nektek mondani, hogy minden figyelmeteket a világ szegényeire irányítsátok. Pénzt fognak kérni tőletek – amit különböző forrásokból fognak begyűjteni, a világ szegényeinek, munkanélkülijeinek és hajléktalanjainak a megsegítésére. Azt fogják mondani nektek, hogy Én, Jézus Krisztus mindig is szerettem a szegényeket. A probléma a következő. Én elsődlegesen a lelki szegényeket keresem, hogy megszabadítsam őket eltékozolt életüktől. A lelki szegények – akikben csekély lelki érzés van Isten iránt – azok, akikre Én áhítozom. Boldogok azok, akik szegények ebben az életben, akiknek nincs igazán mit felmutatniuk, de akik szeretnek Engem, mert ezek az emberek egyáltalán nem szegények. A gazdagoknak, akikben nincs szeretet Irántam, még nagyobb szükségük van Szeretetemre, Irgalmamra, Könyörületemre, mint azoknak, akik arra kényszerülnek, hogy élelmet, ruhát és hajlékot keressenek. Aminek figyelmet kell szentelnetek az az, hogy hogyan szerettek Engem, valamint hogy hogyan kértek Engem, hogy mentselek meg benneteket. A Szentségek lesznek a megmentő erő azok számára, akik akár gazdagok, akár szegények, de nincs bennük szeretet Irántam.

Egyházam vezetői, szerte az egész világon, hamarosan azt mondják nektek, hogy hiteteket egy – a szegények megmentését célzó – globális politikai kampány szervezésére fordítsátok. Azonban semmit sem fognak mondani, mellyel a Második Eljövetelemre való felkészülésre buzdítanának benneteket, mert nem mernek majd felkészíteni benneteket erre a Nagy Napra. Inkább elterelik a figyelmeteket Rólam arra kérvén benneteket, hogy szánjatok több időt a hamis próféta munkálkodásának tiszteletére.

Hamarosan, szobrokat, kegytárgyakat, plakátokat, kelyheket, és nagyméretű rendelésre készült festményeket készítenek a hamis prófétáról, hogy a világon mindenütt ki legyen téve a Templomokban. Idővel az ő képe fog díszelegni, az Antikrisztussal egyetemben, sok nyilvános helyen, templomban, politikai központban, illetve azokban az országokban, melyeknek parlamentjeik látszólag üdvözlik az ’új fényben’ tündöklő Katolikus Egyházat. Ez a hamis evangelizáció egy új formáját idézi majd elő, és mivel ez egy modern világi társadalomra fog apellálni, vonzani fogja az imádókat szerte az egész világról.

Egyetlen szóval sem fogják elismerni a Szentségek jelentőségét, ahogyan azok a világnak adattak, sem azokat a jelentős Kegyelmeket, melyeket ezek teremnek. Ehelyett viszont kisebbítik mindegyik Szentség jelentőségét – többletjelentést adva nekik azért, hogy vonzzák azokat, akik nem fogadják el a Szentségeket úgy, ahogy vannak. Mindez abban a reményben, hogy így Szentségeim meggyalázásának förtelme a lehető legtöbb ember számára felajánlásra kerül, hogy ezzel elvonják őket Istentől, hogy Isten ellenségei teljesíteni tudják az ördöggel kötött egyezségüket.

Az ördög sokakat meg fog téveszteni azok közül, akik Egyházamhoz tartoznak a történelem ezen idejében. Ő ezt a legelbűvölőbb és a legmeggyőzőbb módon fogja tenni, és igazolni fogja a hazugságokat, amikor szolgái azt fogják mondani, hogy Én helyeselném ezeket az új változtatásokat. Tévesen fognak idézni Engem, Jézus Krisztust, azért, hogy megnyerjék a lelkeket. El fogják ferdíteni Tanításaimat azért, hogy lerombolják Egyházamat, és ellopják a Hozzám legközelebb álló lelkeket. Milliók fogják elfogadni a hazugságokat, mintha semmi gond nem lenne ezzel az égvilágon. Imádkoznotok kell értük abban a reményben, hogy idővel majd csak ráébrednek arra, hogy valami nem stimmel.

Amikor Én jelölök ki vezetőket, vagy amikor egy választott lélek jelölődött ki arra, hogy Szent Szavamat hirdesse földi Egyházamban, az Igazság mindig egyenes, tiszta, tömör és lényegre törő. Amikor a gonosz lélek befolyása által hazudnak nektek, akkor össze fogtok zavarodni. A kifejezéseknek nem lesz semmi értelme. Az Egyházamban, az ellenség által bemutatott állítólagos jobbítások azt jelentik, hogy az Igazság nem ’elég jó’.

Szavamnak, Szentségeimnek, Tanításaimnak nincs szüksége jobbításra, mivel azok Tőlem valók. Én Isten Vagyok. Én Tökéletes Vagyok. Igém örökké megmarad. Bárki, aki megmásítja Legszentebb Szavamat, az Isten ellensége. Nagy az én Haragom jelenleg, és bárki, aki tiszteletlenül bánik Testemmel, a Legszentebb Eucharisztiával, ugyanakkor azt állítja, hogy Népemet vezeti, legyetek tudatában, hogy az egy hazug. Sosem kérnék egy vezetőt sem Egyházamban arra, hogy új jelentések és új értelmezések bevezetésével megváltoztassa Isten Igéjét. Ez teljességgel kizárt.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha tagadjátok a bűnt, azzal Engem tagadtok meg

22 okt

2013. október 4. péntek, 23.44

Hőn szeretett leányom, senki sem küzdhet Ellenem, ugyanakkor meg számít az örök üdvösségre, hacsak át nem adja magát Nekem teljesen. Isten minden gyermekének tudnia kell, hogy egyre közeledik az az idő, amikor tudatosulnia kell a világban annak, hogy Utolsó Hívásom szinte már a nyakukon van.

Ne féljetek Hívásomtól. Örömmel fogadjátok, mert Én Szeretetet, Békét és Üdvösséget hozok nektek. Magatokat okoljátok, ha ügyet sem vettek Rám, mert Én csak annyi időt fogok adni nektek, hogy válaszoljatok Mennyei Hívásomra.

Ti, szeretett Követőim – függetlenül attól, hogy kik vagytok – hamarosan azon veszitek észre magatokat, hogy el vagytok zárva, és el vagytok szakítva Valóságos Jelenlétemtől. Száműzni fogják Jelenlétemet, Szavamat valamint Isten Igaz Tanításait, és egy nagyon magányos állapotban fogjátok találni magatokat. Közületek azok, akik csúfoljátok és gúnyoljátok ezeket a világnak szóló Szent Üzeneteimet, a Szeretet Üzeneteit, majd csodálkozni fogtok, vajon hogyan lehetséges az, hogy a megtévesztés útján jártok. Minél messzebb mentek ezen az úton, annál nagyobb távolságot ékeltek lelketek és Irgalmam közé.

Ha szerettek Engem, akkor hisztek Tanításaimban. Ha ismertek Engem, akkor fel fogjátok ismerni Szent Szavamat a Szentírásban. Ha ismertek Engem, ugyanakkor elhiszitek azt, hogy Én valaha is hagynám – anélkül, hogy beavatkoznék-, hogy Szent Igém olyasvalamivé váljon, ami valójában nem is, akkor nem mondhatjátok azt, hogy ismertek Engem. Ha azt hiszitek, hogy Én – az Emberfia, Aki kegyetlen halált haltam értetek, hogy megváltsalak benneteket a bűnből – csak úgy hátra tudnék dőlni, és elnézni egy ilyen helyzetet, akkor megtagadjátok Isten Igéjét.

Ha tagadjátok a bűnt, azzal Engem tagadtok meg. Ha jó dolognak tartjátok a bűnt, vagy egy percre is azt hiszitek, hogy Én meg fogom azt bocsátani kiengesztelődés nélkül, akkor többé nem formálhattok jogot egy helyre Királyságomban. Figyelmeztetlek benneteket, hogy eme előttetek álló időszak a pusztulás legveszélyesebb útjára visz benneteket, ha nem maradtok hűek Szent Igémhez.

Az Én Igém Örök. Királyságom a tiétek, ha elfogadjátok Igémet úgy, ahogyan az nektek adatott. Ha meg meritek másítani azt, vagy el mertek fogadni bármiféle új átdolgozást, akkor szenvedni fogtok emiatt. Haragom egyre csak gerjed most, ahogy látom, hogy közületek sokan milyen csekély tiszteletet tanúsítotok az Igazság iránt, ahogyan az Atyám Könyvében le lett írva. Nem létezik más Igazság. Semminemű eltérést nem fogad el Isten. Semmilyen érvet. Semmilyen emberi okfejtést. Semmilyen kifogást. Az Igazság Örökké élni fog. A hazugságok a fenevad karjaiba fognak vinni benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amint megkezdődik földi Egyházam Keresztre feszítése, figyeljétek a megjövendölt jeleket

21 okt

2013. október 3. csütörtök, 22.35

Hőn szeretett leányom, amint megkezdődik földi Egyházam Keresztre feszítése, figyeljétek a megjövendölt jeleket.

Isten ellenségei le fogják utánozni Keresztre feszítésem minden egyes részletét, Testem meggyalázásával kezdve. Amikor odavonszoltak hóhéraim elé, meztelenre vetkőztettek, hogy kigúnyoljanak, és megszégyenítsenek. Majd bíborvörösbe öltöztettek – abba a színbe, mely a fenevadhoz kötődik. Aztán azon marakodtak, hogy ki verje be az első szöget a Testembe.  Majd, mint a barbárok, szétmarcangolták Lábaimat, és Karjaimat addig húzták, míg végül kitépték a helyéről, még több fájdalmat okozva ezzel Nekem. Azért, hogy még jobban szenvedjek, olyan szögben verték át a szögeket a Tenyereimen, hogy azok a Csuklóimon át jöttek ki. A két Karomat két elég kellemetlen szögben feszítették meg, és egy olyan szokatlan és fájdalmas szögben függtem, hogy a lehető legtöbb fájdalmat és megaláztatást okozza Nekem.

Sorsot húztak, hogy az utolsó nyolc ember vezethesse a véres kínzást, melyet Testemre mértek. Trágárságokat harsogtak, pofoztak és ököllel vertek, gyomron rúgtak, és vademberek módjára üvöltöttek. Minden módon meggyaláztak Engem, hogy megmutassák mindazoknak, akik tanúi voltak Kereszthalálomnak, hogy az állítólagos gonosz hazugságaimért büntetnek Engem.  Megöltek, hogy elhallgattassanak, és hogy megakadályozzák azt, hogy Isten Szava elérje a lelkeket.

Ugyanez fog történni hamarosan.  Nem lesz elég ellenségeimnek az, hogy megváltoztatják Eucharisztiám Bemutatását – újfent meg fogják gyalázni Testemet. Hasonló módon fognak megszentségteleníteni Engem is. A vörös színt fogják használni; különböző megnyilvánulásokat tesznek majd Keresztem előtt, és új szertartásaikkal sértegetni fognak Engem. Csak azok, akik felismerik a jeleket, fogják felismerni azt, hogy milyen lelkesen mutatják majd be a világnak ezeket a szentségtöréseket, nagy pompa és fényűzés közepette.

Az új szentbeszédek értelmetlenségek lesznek, és az új liturgia nagy részének nem lesz semmi értelme. Azoknak, akik ismerik Tanításaimat, észre kell venniük a zavaros, logikátlan és bonyolult kijelentéseket, melyek kísérni fogják az egykori tanítások és hitvallás új átiratának bevezetését. Ezek nemcsak összezavarnak, és nagy nyugtalanságot keltenek majd a lelketekben, hanem hemzsegni fognak az ellentmondásoktól és a hazugságoktól, melyek sohasem jöhetnének Tőlem, Jézus Krisztustól.

Ti már ismeritek az Igazságot, azóta, hogy Én a Földön jártam. Most viszont hazugságokkal fognak traktálni benneteket, melyeket azért találtak ki, hogy elfordítsanak titeket Istentől. Ügyeljetek arra, hogy legyetek éberek, különben bekebelez és felemészt majd benneteket a hamis tan.  Hamarosan rátok zuhan a sötétség tana, melyet sok éven át aprólékosan terveztek. Soha nem szabad elfogadnotok olyan ígéreteket, melyek ellent mondanak Szavamnak. Amikor látjátok bekövetkezni ezeket a dolgokat, tudni fogjátok, hogy ezeket a gonosz lélek idézte elő azért, hogy tönkretegye a lehetőségeteket az örök üdvösségre.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (123) A szabad akarat Ajándéka Istennek

21 okt

2013. október 2. szerda, 22.15

Imahadjárat (123) A szabad akarat Ajándéka Istennek

„Drága Jézusom, halld meg imám, egy igen méltatlan lélek imáját, és segíts, hogy jobban szeresselek Téged. Szabad akaratomból visszaadom ezt az Ajándékot Neked, drága Jézus, hogy a Te alázatos szolgálód lehessek, és hogy engedelmes tudjak maradni Isten Akaratához.

Akaratom a Te Akaratod. Parancsod azt jelenti, hogy engedelmes vagyok minden Óhajodhoz.

Szabad akaratom a Tiéd, hogy tégy vele, amit kell ahhoz, hogy megmentsd mindazokat az embereket, szerte az egész világon, akik elszakadtak Tőled.

Ezt az Ajándékot, melyet születésemkor kaptam,  a Te Legszentebb Szolgálatodra adom. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Van egy nagy félreértés a tekintetben, hogy mitől szent egy férfi vagy egy nő az Én Szememben

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Van egy nagy félreértés a tekintetben, hogy mitől szent egy férfi vagy egy nő az Én Szememben

21 okt

2013. október 2. szerda, 22.15

Hőn szeretett leányom, van egy nagy félreértés a tekintetben, hogy mitől szent egy férfi vagy egy nő az Én Szememben.

A világban sok ember számára nehéz magáévá tenni a Keresztény Hit gyakorlását, amikor az imádkozásról van szó. Nagyon sok jámbor és jó szándékú ember számára nehéz csendben leülni, békésen elmélkedvén Nagy Tanításaimról, melyeket a világnak adtam azért, hogy megértessem velük, mi az elvárás feléjük. Nem támasztok nagy igényeket. Nem kényszerítem arra a lelkeket, hogy órákat töltsenek Színem előtt, ámbár nagyon boldog Vagyok, amikor az alázatos lelkek így tesznek – de ez ritka.

Ily módon szeretném fejleszteni a bensőséges kapcsolatot Isten minden egyes gyermekével. Nekem csak hallanom kell gyenge hangotokat, ahogy szólítotok Engem, amikor meg szeretnétek osztani személyes gondolataitokat; bánatotokat; örömötöket; aggodalmaitokat; kudarcaitokat és Irántam való vágyakozásotokat, hogy ki tudjam nyilvánítani Magam, és megtapasztaltassam Magam veletek.

A világ történetében eddig még soha nem tapasztalt módon fogja Isten érezhetővé tenni Magát azok lelkében, akik Őt fogják most keresni – Általam, az Ő egyetlen Fia által. Az Atyaisten, a Magasságos Isten hatalma által – Én eljövök még a legalantasabbakhoz, a legméltatlanabbakhoz, a legösszezavarodottabbakhoz, a legmeggyötörtebb lelkűekhez is, hogy odaadjam nektek azt az Ajándékot, hogy megtapasztaljátok Jelenlétemet. Hogyan teszem Én ezt? Honnan fogjátok tudni, hogy Én kommunikálok Veletek? Először is el foglak árasztani benneteket a megtérés könnyeivel. Nagy bánatot kezdetek majd érezni, ahogy átélitek Keresztre feszítésemet. Az Én Szemeimen keresztül kezditek majd látni az életet, még a mindennapi helyzetekben is. Vonzódni fogtok azokhoz, akiket már eltöltött a Szentlélek Ajándéka.

Én nem azokat választom, akiket magatoknál méltóbbnak, szentebbnek, áldottabbnak, fegyelmezettebbnek hisztek. Csak azokat választom, akik teljes alázatosságban jönnek Hozzám, melynek során önként lemondtak szabad akaratukról, hogy az az Én Akaratommá válhasson.

Ha őszintén szerettek Engem, akkor meg fogjátok ismerni az igazi békét. Ha őszintén szerettek Engem, akkor azt mondjátok majd Nekem:

„Jézus, csak a Te Akaratod számít. Szabad akaratom a Tiéd. Tégy vele, amit csak akarsz.”

Amikor egy lélek ezt mondja Nekem, akkor ők igaz Szolgáim, és miattuk tudom megmenteni a többieket, akik túl makacsak ahhoz, hogy elismerjék a Velem való egyesülés értelmét.

Sok mindent tudok tenni, és sok csodát tudok végbevinni, amikor a szabad akaratot, melyet Atyám adott minden személynek, visszaadják Nekem, az Ő Fiának. Ez a legnagyobb erő, mely megsemmisíti a fenevad hatalmát, amikor ő hatalomra kerül. Jöjjetek Hozzám, és adjátok szabad akaratotokat Atyámnak, hogy szabadulást hozhasson az emberiségnek. Kérlek, imádkozzátok ezt a különleges Imahadjárati Imát:

Imahadjárat (123) A szabad akarat Ajándéka Istennek

„Drága Jézusom, halld meg imám, egy igen méltatlan lélek imáját, és segíts, hogy jobban szeresselek Téged. Szabad akaratomból visszaadom ezt az Ajándékot Neked, drága Jézus, hogy a Te alázatos szolgálód lehessek, és hogy engedelmes tudjak maradni Isten Akaratához.

Akaratom a Te Akaratod. Parancsod azt jelenti, hogy engedelmes vagyok minden Óhajodhoz.

Szabad akaratom a Tiéd, hogy tégy vele, amit kell ahhoz, hogy megmentsd mindazokat az embereket, szerte az egész világon, akik elszakadtak Tőled.

Ezt az Ajándékot, melyet születésemkor kaptam,  a Te Legszentebb Szolgálatodra adom. Ámen.”

Minél jobban kezdetek megismerni Engem, annál jobban fogtok érteni két dolgot. Tanításaim sosem változnak. Minden lelket szeretek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy