RSS
 

Archive for szeptember 28th, 2013

Imahadjárat (121) Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének

28 szept

2013. szeptember 15. vasárnap, 23.50

Imahadjárat (121) Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének

„Drága Jézus, Szentséges Szíveddel egyesülve felsorakozunk.

Meggyőződéssel beszélünk Isten Igaz Szaváról.

Elmegyünk majd a világ végére is, hogy hirdessük az Igazságot.

Azon kívül, amit Te Magad tanítottál nekünk, soha nem fogadunk el semmilyen új, a Te Nevedben hirdetett tévtant.

Igazak, hűségesek és állhatatosak maradunk hitünkben.

Szeretettel és könyörülettel bánunk majd azokkal, akik elárulnak Téged, abban a reményben, hogy ők majd visszatérnek Hozzád.

Rendíthetetlenek leszünk, ugyanakkor türelmesek azokkal, akik üldöznek minket a Te Nevedben.

Diadalmasan menetelünk majd végig az úton, Új Paradicsomod felé.

Ígérjük, hogy gyötrelmünk és szenvedésünk által, elvezetjük Hozzád mindazokat a tévelygő lelkeket, akik a Te Szeretetedre szomjaznak.

Kérünk, fogadd el imáinkat a világ összes bűnöséért, hogy egy család lehessünk, egyesülve az Irántad való szeretetben, az Új Békekorszakban. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - A világot megmentő Terveim megvalósulóban vannak. Minden készen áll már

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A világot megmentő Terveim megvalósulóban vannak. Minden készen áll már

28 szept

2013. szeptember 15. vasárnap, 23.50

Hőn szeretett leányom, a világot megmentő Terveim megvalósulóban vannak. Minden készen áll. Hadseregem megalakult. Ők most gyarapodni, és terjeszkedni fognak szerte az egész világon, magukkal hozva sok-sok lelket, akikre Áhítozom. Ez a Hadsereg nagy Kegyelmeket kapott Általam, és ők a Szentlélek Ereje által égve tartják majd a Kereszténység Lángját, és hordozni fogják az Igazság Fáklyáját egészen az Utolsó Napig. Ők el fogják vinni Isten Világosságát a legsötétebb szegletbe is, és milliók szemét fogják felnyitni Isten Igaz Szavára, mivelhogy a hitehagyás felemészti földi Egyházamat. Én nekik adom ezt az Imahadjárati Imát, segítvén őket, hogy hűséget fogadhassanak Nekem.

Imahadjárat (121) Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének

„Drága Jézus, Szentséges Szíveddel egyesülve felsorakozunk.

Meggyőződéssel beszélünk Isten Igaz Szaváról.

Elmegyünk majd a világ végére is, hogy hirdessük az Igazságot.

Azon kívül, amit Te Magad tanítottál nekünk, soha nem fogadunk el semmilyen új, a Te Nevedben hirdetett tévtant.

Igazak, hűségesek és állhatatosak maradunk hitünkben.

Szeretettel és könyörülettel bánunk majd azokkal, akik elárulnak Téged, abban a reményben, hogy ők majd visszatérnek Hozzád.

Rendíthetetlenek leszünk, ugyanakkor türelmesek azokkal, akik üldöznek minket a Te Nevedben.

Diadalmasan menetelünk majd végig az úton, Új Paradicsomod felé.

Ígérjük, hogy gyötrelmünk és szenvedésünk által, elvezetjük Hozzád mindazokat a tévelygő lelkeket, akik a Te Szeretetedre szomjaznak.

Kérünk, fogadd el imáinkat a világ összes bűnöséért, hogy egy család lehessünk, egyesülve az Irántad való szeretetben, az Új Békekorszakban. Ámen.”

Maradék Hadseregem, menjetek abban a tudatban, hogy meg fogtok kapni minden segítséget és Kegyelmet ahhoz, hogy sikerre vigyétek ezt az utolsó Szent földi Küldetést, hogy összegyűjthessem Isten valamennyi Gyermekét a Föld színéről, és elvihessem őket az Új Paradicsomomba.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Ezek az Érmék meg fogják téríteni az összes olyan lelket, akik nyitottak Fiamnak, Jézus Krisztusnak az Irgalmára

28 szept

2013. szeptember 14. szombat, 16.10

Ó, gyermekem, ahogy Fiamat szerettem attól a pillanattól fogva, hogy megpillantottam az Ő gyönyörű Arcát, ugyanúgy, az enyéimként szeretem Isten valamennyi gyermekét.

Én vagyok az Isten Anyja, de ugyanúgy én vagyok Isten minden gyermekének Édesanyja is, mivelhogy megígértem, hogy segítek nekik végső üdvösségük pillanatában. Amikor Fiam megkoronázott engem a Mennyben való Megkoronázásomkor, Ő felhatalmazott engem azzal, hogy Édesanyja legyek a tizenkét törzsnek – az Új Jeruzsálemben lévő tizenkét törzsnek. Mielőtt az a nap felvirrad, én, mint az Üdvösség Anyja, fel fogom kutatni a lelkeket mindenütt, és Fiamhoz fogom vonni őket. Segítek Neki ebben a súlyos feladatban, és ahogy Szívem összefonódik az Övével, ugyanúgy összefonódik azok szívével is, akik őszintén szeretik Fiamat.

Mint Édesanyátok, én Isten minden gyermekét szeretem. Ugyanazt a szeretetet érzem mindegyikőtök iránt, mint amit bármely édesanya érez az ő gyermekei iránt. Én úgy látom Isten gyermekeit, mintha mindannyian csak kisgyermekek lennének. Érzem fájdalmukat. Együtt szenvedek Fiammal, amikor azokra a bűnösökre néz, akik elutasítják azt a Szeretetet, amit Ő irántuk érez. Mennyire gyötrődik Ő miattuk, és mennyi könnyet sírok én most, látván, ahogy fokozódik az emberi nyomorúság a bűn terjedése miatt. Ennek ellenére továbbra is sok szeretet van a világban. Ez a szeretet, amikor tiszta, ellen fog állni a sötétségnek, és mint egy jelzőfény, maga felé fogja vonzani a lelkeket. Ily módon fog munkálkodni Isten az emberiség megvilágosítása érdekében. Ő azok szeretetét fogja használni, akik szeretik Őt, hogy Magához vonzza a többiek lelkét.

Feladatom az, hogy a lehető legtöbb bűnösnek kínáljak lehetőséget arra, megmentse a lelkét. Én ezt a jelenések által teszem, melyeknek tanúi, amikor megjelenek, hogy fellobbantsam a bűnösök hitét mindenütt. Én most ezt az Üdvösség-Érem biztosításával teszem. Gyermekem, ahogy már említettem, ezt az Érmét rajtad keresztül, és a neked adott utasításaim alapján kell elérhetővé tenni a világ számára. Ezek az utasítások csak veled közlődnek. Ezek az Érmék meg fogják téríteni az összes olyan lelket, akik nyitottak Fiamnak, Jézus Krisztusnak az Irgalmára. Ez milliók üdvösségét fogja majd eredményezni.

Köszönöm gyermekeim, hogy megnyitjátok szíveteket felém, a ti Édesanyátok felé, és hogy engedelmességet tanúsítotok szeretett Fiam, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója iránt.

Édesanyátok

 

A prófétanő asszisztensének tájékoztatása szerint már karácsony előtt elérhető lesz az angol nyelvű Üdvösség-Érem. Folyamatosan kapunk majd tájékoztatást mind az Érme, mind pedig a Skapuláré elérhetőségét illetően. 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A sötétség tana – a nagy hitehagyás, mely Egyházam öléből fakad majd – sűrű nehéz ködként fog leereszkedni

28 szept

2013. szeptember 14. szombat, 03.00

Hőn szeretett leányom, Én Vagyok az a Hang köztetek, Aki próbálja hallatni Magát azon vezetők között, akik terjesztik a hitehagyást, és akik a Föld négy szegletében uralkodnak.

A sötétség tana – a nagy hitehagyás, mely Egyházam öléből fakad majd –sűrű nehéz ködként fog hamarosan leereszkedni minden gyanútlan Keresztényre. Az a Terv, hogy elhallgattassák az Igazságot, már kezdetét vette, és Szent Tanom elferdített változatai hamarosan világossá válnak sokatok számára. De miközben ők hazugságokra cserélik az Igazságot, a Szentlélek szembeszáll ellenségeimmel. Világosságom továbbra is látható lesz a zűrzavar közepette, melyet minden idők legnagyobb hitehagyásának vezetői szabadítanak majd a világra. Nem fognak addig nyugodni, míg a világ pogánnyá nem válik, ahol nincs szeretet Irántam, Jézus Krisztus iránt.

A szekuláris világot fogják az egyetlen világnak tekinteni, ahol minden embert arra fognak buzdítani, hogy saját vágyait és kívánságait kövesse. Mindent meg fognak tenni, hogy elfojtsák a Szentlélek Jelenlétét. Tagadni fogják a Kereszten való Szenvedésemet, és annak jelentőségét, hogy az üdvösséget el kell nyerni, bár ez megadatik mindazoknak, akik jóváteszik vétkeiket Előttem, és akik Irgalmamért könyörögnek. Ők nemcsak hazugságokkal fogják tömni őket, Engem illetve Tanításaimat illetően, hanem még üldözni is fogják azokat, akik megkérdőjelezik ezeket a hazugságokat.

Könyörtelenül fognak bánni azokkal, akik – az Egyházon belülről – megkérdőjelezik Egyházam vezetőjét, és egy szemernyi könyörületet sem fognak mutatni irántuk. Ti, akik elfogadjátok a hamis tanokat, azoktól, akik azt mondják, hogy Egyházamat képviselik, de a szívetekben tudjátok, hogy ezek nem származhatnak Tőlem, akkor meg foglak segíteni benneteket. Meg foglak vigasztalni titeket, ahogy vezetlek benneteket. Soha nem szabad megtagadnotok az Igazságot, vagy engednetek azoknak, akiknek hatalomvágya azt fogja eredményezni, hogy hazudni fognak az Én Nevemben, amennyiben továbbra is kedvező feltételekkel lehetnek ellenségeim mellett. Hitetek igazán próbára lesz téve.

Most azért jövök, hogy elhozzam nektek az Igazságot, csak mert meg fogják tagadni tőletek az Igazságot. Amikor ez megtörténik, nem fogják engedni nektek, hogy az Igazságot hirdessétek a többi léleknek, akik e nélkül nem tudnának fennmaradni.

Imádkozzatok Irgalomért a saját lelketek számára, és azok számára, akiket súlyos tévedésbe fognak vinni ellenségeim.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ti, akik rettenetesen szenvedtek, és talán elvesztettétek az életbe vetett minden reményeteket, legyetek tudatában, hogy a Szívemben vagytok

28 szept

2013. szeptember 13. péntek, 23.15

Hőn szeretett leányom, Szívem eleped a világért, és mindazokért, akik benne élnek, és Én megígérem nektek, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy egyesítselek benneteket – Isten gyermekeit – a Szívemben.

Én minden egyes férfit, nőt és gyermeket szeretek, függetlenül attól, hogy kik ők – akár hatalommal bírók, gazdagok, befolyásosak, alázatosak, szegények vagy csak egyszerű, hétköznapi életet élő emberek. Atyám által, Aki teremtett benneteket, mindegyikőtök arra választatott, hogy megszülessen. Minden egyes léleknek célja van, és mindegyikőtök Isten féltve őrzött gyermeke.

Ti, akik rettenetesen szenvedtek, és talán elvesztettétek az életbe vetett minden reményeteket, legyetek tudatában, hogy a Szívemben vagytok, és hogy mélyen átérzem gyötrelmeteket. Én szenvedek bennetek. Soha nem szabad feladnotok a reményt, mert Én helyet készítettem számotokra a Paradicsomomban. Ha feladjátok a reményt, akkor hátat fordítotok jövőtöknek, mely Világosságommal teljes. Ez a jövő az Én Ajándékom számotokra, és minden az Enyém. Én elveszem majd aggodalmatokat. Csak hívjatok Engem, és mondjátok: „Jézus, vedd el rettenetes gyötrelmemet és szenvedésemet, és engedd, hogy érezzem Szeretetedet.”és Én azonnal megkönnyítem nehéz terheteket.

Amikor ürességet éreztek, és azt gondoljátok, hogy senki sem szeret benneteket igazán, tudnotok kell, hogy Én ott állok mellettetek, mert Én szüntelenül szeretlek benneteket, nem számít milyen messzire tévelyedtetek. Amikor úgy gondoljátok, hogy nincs miért élnetek, akkor tudatosítsátok magatokban, hogy Új Paradicsomom Örök Életet ad majd nektek. De addig is állhatatos türelemmel kell viselnetek az ebbéli életben való szenvedéseteket. Ugyanakkor Én enyhíteni fogom szenvedéseteket, mindössze annyit kell tennetek, hogy kéritek ezt Tőlem.

Sokan közületek értéktelennek, sikertelennek, beteljesületlennek érzitek magatokat, olyannak, akit senki sem szeret, és akinek szinte semmi hasznát sem veszik. Azért érzitek ezt, mert a világ az úgynevezett siker és ambíciók megszállottja. Csak nagyon kevesek, az elit tűnik úgy, hogy ilyen nagy magasságokba jut. A világmédia által – a gazdagság és a szépség ünneplésével – keltett nyomás nem szolgál mást, minthogy lerombolja az átlagember önbizalmát. Nem szükséges lenyűgöznötök másokat. Nem szükséges vagy kívánatos lenyűgöznötök Engem az állítólagos sikereitekkel. Természetesen dolgozzatok keményen. Használjátok az Istentől kapott talentumokat, de arra, hogy azokkal másokat, és mindannyiunk javára szolgáljatok. De tudjátok a következőt. A gyengéket, az alázatos lelkűeket, és azokat, akik egyszerű szeretettel vannak Irántam, Jézus Krisztus iránt fogom a legnagyobb dicsőségre emelni Királyságomban. Azok, akik most szenvednek, soha többé nem fognak szenvedni Új Paradicsomomban.

Ígéretem – miszerint eljövök, hogy egybegyűjtselek benneteket – Második Eljövetelemkor fog beteljesedni. Vágyakozással és örömmel tekintsetek erre a napra, mert ez már nincs messze, és akkor el fogom hozni nektek a szeretet, az öröm, a boldogság és az Örök Élet Ajándékát. Legyetek állhatatosak, és jöjjetek közelebb Hozzám. Én veletek Vagyok. Soha nem hagylak el benneteket, de nektek sem szabad eltávolodnotok Tőlem, mert ha eltávolodtok, el fogtok veszni a Számomra. Jöjjetek, és hajtsátok fejeteket a Vállamra. Hadd vigasztaljalak meg benneteket. Hadd vessek véget szomorúságotoknak. Hadd töröljem le könnyeiteket. Hadd adjam Békémet nektek.

Különleges Áldásban részesítelek most benneteket. Fogadjátok hát! Fogadjátok el Kezemet, és minden rendben lesz. Szeretlek benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Ki fognak gúnyolni benneteket, amiért nem ismeritek el a Katolicizmus új értelmezését

28 szept

2013. szeptember 11. szerda, 16.30

Gyermekem, Szívem egybefonódik szeretett Fiam, Jézus Krisztus Szívével a nagy bánat ezen idejében, amikor is fokozódik az üldözés Isten minden gyermeke ellen.

A világon mindenki – különösen azok, akiknek nincs pénzük, befolyásuk vagy tulajdonuk – szenvedni fog azok kapzsisága miatt, akik uralni akarnak számos nemzetet. Azon Feladatom, hogy segítsek Fiamnak véghezvinni az emberiség megmentését célzó Szövetségének befejező részét, számos módon kezd láthatóvá válni. Isten Hatalma által Fiam Védelmének Menedékébe fogom vezetni mindazokat, akik zaklatottak az életükben lévő szenvedés miatti bánattól. Azok, akiknek ilyen nyomort, ilyen éhínséget, ilyen gyötrelmet, ilyen igazságtalanságot – akármi is legyen az – kell elviselniük, megvigasztalódnak majd, amikor arra kértek engem, hogy imádkozzam értük.

Ti, akiknek szenvednetek kell, mert tanúságot tesztek Jézus Krisztusról, az emberiség Megváltójáról, még több erőt fogtok kapni most, amikor arra kértek Engem, hogy segítsek nektek. Hamarosan a legnagyobb igazságtalanságnak lehettek tanúi Fiam Egyházában, melynek során mind az egyszerű híveket, mind pedig a felszentelt szolgákat egyaránt azzal fogják vádolni, hogy engedetlenek Jézus Krisztus Tanításaival szemben.

Azt fogják kérni tőletek, hogy tegyetek esküt – az Apostoli Hitvalláshoz hasonlóan elmondva -, mellyel megvalljátok az Istenimádás egy módosított változata iránti hűségeteket. Ezzel az eskütétellel, mely nem ismeretes a legszentebb Bibliában, nagy veszélybe sodorjátok lelketeket. Meg fogják változtatni a liturgiát, és új kiegészítéseket tesznek majd hozzá, míg más részek, melyeket hosszú éveken át mondtak, többé már nem lesznek fellelhetőek. Meg fogják indokolni ezt a gonosz tervet, mivel minden olyan tulajdonságot felhoznak majd, mely Fiamra jellemző, és azt fogják mondani, hogy ezek indokolják az ilyen változtatásokat.

Ezért ti, akik hűségesek vagytok Fiamhoz, mélyen felkavarónak fogjátok ezt találni, és nagyon fog szenvedni lelketek. És mivel ti továbbra is Fiamnak fogtok hódolni, ki fognak gúnyolni benneteket, amiért nem ismeritek el a Katolicizmus és a Kereszténység új értelmezését. Nem szabad elveszítenetek a bátorságotokat ezen megpróbáltatások során, mert ti, drága gyermekek, Isten kegyeltjei vagytok, és Ő mindvégig veletek marad.

Soha ne térjetek el az Igazságtól. Soha ne higgyetek el semmit, ami nem Istentől jött.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Minél jobban gyűlölnek benneteket, Tanítványaim, annál jobban szeret benneteket az Isten

28 szept

2013. szeptember 10. kedd 23.45

Hőn szeretett leányom, talán nem tudod, hogy ha minél többen követitek Üzeneteimet, akkor gyötörni fognak benneteket azok, akik el szeretnék hallgattatni a Hangomat?

Ahogy ez a Küldetés folytatódik szeretett Atyám Parancsa szerint, minden erőfeszítést meg fognak tenni azok, akik ellenzik ezeket a Szent Üzeneteket – különösen földi Egyházam-béliek -, hogy arra kényszerítsenek benneteket, hogy hagyjatok fel ezek követésével. Ezek az ellenvetések fokozódni fognak, és be fognak vetni mindenféle torz logikát, az Igazság arrogáns tagadását, és hamisított teológiát, hogy elnyomják Isten Hangját.

Minél jobban gyűlölnek benneteket, Tanítványaim, annál jobban szeret benneteket az Isten, mivel csak azok fognak ily módon szenvedni, akik követnek Engem, és életüket Tanításaim szerint élik. Ha a világ felmagasztal benneteket, ha kegyeltjei és választottjai vagytok, mint élő szentek, akikben nem találni hibát, vagy hibáitok nyilvánosan nem ismertek, akkor ti nem Isten választottjai vagytok, mert dacoltok azzal, ami Isten szolgáitól elvárt. Ha nem valljátok meg az Igazságot, ugyanakkor elferdítitek Igazságomat azzal a céllal, hogy kitűnjetek a világ szemében, akkor félre lesztek vetve, míg Én igaz szolgáimat fogom keresni.

Igaz Szolgáim szeretnek Engem, és őket a Szentlélek mozgatja. A szemükben tükröződő szomorúságot – mely azért van, mert Velem együtt szenvednek – jól láthatják azok, akik maguk is megkapták a Szentlélek Ajándékát. Ezek a tiszta lelkek soha nem ítélnek el másokat, vagy nem próbálják akadályozni Isten Szavát, mert ők nem képesek ilyet tenni.

Kitartóan kell mindannyiatoknak imádkoznotok ebben az időben, mert ezek a felszentelt Szolgáim támadás alatt vannak Miattam. Én mellettük állok, de sokan el fognak bukni, és össze fognak roppanni azon nyomás alatt, hogy hallgatniuk kell, amikor arra fogják kényszeríteni őket, hogy az eljövendő hazugságok tanát ismertessék nyájukkal.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (120) Állítsd meg a Háború Terjedését

28 szept

2013. szeptember 8. vasárnap, 21.10

Imahadjárat (120) Állítsd meg a Háború Terjedését

Ó, édes Jézusom, vess véget a háborúknak, melyek elpusztítják az emberiséget.

Óvd meg az ártatlanokat a szenvedéstől.

Óvd meg azokat a lelkeket, akik igaz békét próbálnak szerezni.

Nyisd meg a háború gyötrelme által sújtottak szívét.

Óvd meg a fiatalokat és a védteleneket.

Mentsd meg mindazokat a lelkeket, akik a háború következtében életüket vesztik.

Erősíts meg mindannyiunkat, drága Jézus, akik Isten valamennyi gyermekének lelkéért imádkozunk, és add meg nekünk a Kegyelmet, hogy kibírjuk a szenvedést, melyben lehet, hogy részünk lesz a viszály idején.

Könyörögve kérünk, állítsd meg a háború terjedését, és vidd a lelkeket Szíved Szent Menedékébe. Ámen.” 

Jézusotok

Teljes üzenet - Itt az ideje, hogy megalakuljanak, és az egész világon elterjedjenek az Imahadjárati Imacsoportok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Itt az ideje, hogy megalakuljanak, és az egész világon elterjedjenek az Imahadjárati Imacsoportok

28 szept

2013. szeptember 8. vasárnap 21.10

Hőn szeretett leányom, itt az ideje, hogy megalakuljanak, és az egész világon elterjedjenek az Imahadjárati Imacsoportok. Ezek az Imák Isten Hatalma által adatnak, és nagy csodák kísérik őket.

Ezek az Imák terjeszteni fogják a megtéréseket, testi gyógyulásokat eredményeznek majd, és enyhíteni fogják a háború, az éhínség és a nyomor hatását. Ma egy új Imát adok nektek, mely segít majd csökkenteni a majdani háború okozta rettenetes szenvedést.

Imahadjárat (120) Állítsd meg a Háború Terjedését

Ó, édes Jézusom, vess véget a háborúknak, melyek elpusztítják az emberiséget.

Óvd meg az ártatlanokat a szenvedéstől.

Óvd meg azokat a lelkeket, akik igaz békét próbálnak szerezni.

Nyisd meg a háború gyötrelme által sújtottak szívét.

Óvd meg a fiatalokat és a védteleneket.

Mentsd meg mindazokat a lelkeket, akik a háború következtében életüket vesztik.

Erősíts meg mindannyiunkat, drága Jézus, akik Isten valamennyi gyermekének lelkéért imádkozunk, és add meg nekünk a Kegyelmet, hogy kibírjuk a szenvedést, melyben lehet, hogy részünk lesz a viszály idején.

Könyörögve kérünk, állítsd meg a háború terjedését, és vidd a lelkeket Szíved Szent Menedékébe. Ámen.” 

Menjetek ti, mind, akik hallotok Engem, és kérjétek Tőlem azokat a Kegyelmeket, melyre szükségetek lesz ahhoz, hogy elviseljétek Gyötrelmemet ebben az időben.

Jézusotok 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szent Igémet nem lehet módosítani vagy átalakítani úgy, hogy az valami mássá váljon

28 szept

2013. szeptember 7. szombat, 18.25

Hőn szeretett leányom, míg Én továbbra is minden erőfeszítést megteszek, hogy ezeken az Üzeneteken keresztül elérjem a világot – sok hithű Követőm még mindig nem fogadja el Kezem. Ezek az Én drága lelkeim sebezhetőek, mert sokuk nem fogja felismerni azt, ahogyan hitük arra lesz felhasználva, hogy helyeseljék a hamarosan bekövetkező új liturgiát, mely nem Engem, Jézus Krisztust, az Emberfiát fogja tisztelni.

Sokan tévesen azt fogják feltételezni, hogy az új liturgia és az új mise – annak ellenére, hogy nagymértékben megváltozik – nem árthat semmit. Nagyon sokan csendben meg fognak kérdőjelezni bizonyos tartalmi részeket valamint a formátumot, és furcsának fogják találni azokat. Mégis csak nagyon kevesen fogják kifogásolni ezeket, mivel azt hiszik majd, hogy ezekre az Egyház áldását adta, és ezért ezek nem lehetnek helytelenek. Amit viszont ők nem látnak át az az, hogy Szent Igémet nem lehet módosítani vagy átalakítani úgy, hogy az valami mássá váljon. Egyházam tévedhetetlen, de ha Egyházamban valamely állítólagos szolga vagy vezető elferdíti Isten Igéjét, vagy átírja a Szent Eucharisztia jelentését, akkor ők Isten ellen káromolnak.

Az emberiség megtagadott és keresztre feszített Engem, amikor ők – köztük Isten Templomainak vezetői is – elutasították az Igazságot. Amikor valaki – nem számít milyen nagy tekintélye van körötökben – tagadja az Igazságot, akkor az eretnekséget követ el, és nem Tőlem való. Azonban ők azt szeretnék elhitetni veletek, hogy az Igazság egy hazugság. Ők tagadni fognak mindent, amit Én tanítottam nektek arról, hogy hogyan éljetek teljes Keresztény életet. Ők arcul fognak köpni Engem, és egy olyan úton fognak vezetni benneteket, amelyről azt mondják majd, hogy Hozzám vezet, de valójában nem.

Ezek a megjövendölt dolgok hamarosan bekövetkeznek. Álljatok készen. Amikor látjátok a jeleket, akkor legyetek tudatában annak, hogy ezek a próféciák csak Istentől jöhetnek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy