RSS
 

Archive for szeptember 16th, 2013

Ti, akik kigúnyoltok most Engem, azzal, hogy elutasítjátok Üzeneteimet, tényleg azt hiszitek, hogy Én megosztanám Egyházamat?

16 szept

2013. szeptember 1. vasárnap, 17.05

Hőn szeretett leányom, végre hálát adsz Nekem ezért a nagyon nehéz Küldetésért. Tudom mennyi gyötrelmet okoz neked Isten Szavának hirdetése, mivel ez nagy dühöt vált ki azok körében, akik magukat az elitnek hiszik.

Leányom, tudd, hogy habár kegyelmekben részesítelek téged, mindig egyedül fogsz járni, és a vadonban fogsz kikötni, akár a többi próféta, téged megelőzően. Fogok majd küldeni neked pár segítőt, ennek ellenére mindig magányos leszel. Viszont Én mindig ott leszek melletted, amíg a farkasok vadásznak rád.

Mondd el a következőt azoknak, akik magukat igaz Tanítványaimnak, papnak és felszentelt szolgának nevezik közöttetek. Én szüntelen hallom a hangját a kicsinyeknek, a gyengéknek, az alázatosaknak, és a tiszta szívűeknek. Még ha ők meg is rémülnek Üzeneteimtől, mindig kegyes leszek azokhoz, akik őszintén szeretnek Engem. Kikről is beszélek most? Azokról, akik sosem felejtették el, amit mondtam nekik. Mégpedig, hogy hordozzátok Keresztemet, kövessetek Engem, de készüljetek fel, mert amikor hirdetitek Isten Szavát, minden rosszakarat nélkül, akkor át fogjátok élni Gyötrelmemet. Függetlenül attól, hogy mennyire civilizáltnak tartjátok a világot jelenleg, gyűlölni fognak benneteket, amikor elszántan szembeszálltok azokkal, akik gyűlölnek Engem. Márpedig ha ők gyűlölnek Engem, akkor keresztre fognak feszíteni benneteket.

Én meghallgatom a szelídeket. Megáldom azokat, akik végrehajtják a nektek adott egyértelmű Utasításaimat, miszerint szeressétek egymást, függetlenül attól, hogy mennyire gyötörnek benneteket. Nektek, akik ezen Üzeneteken keresztül elutasítotok Engem, nem szabad – kételyeitek miatt – senki ellen gyűlöletet szítanotok az Én Nevemben. Én, Jézus Krisztus, elmondom most nektek, hogy az ördög eljött, hogy meghirdesse végső ostromát Isten gyermekei ellen. Ti, akik nem vagytok hajlandóak Rám hallgatni, az ő elkötelezett szolgáinak a bűvöletébe fogtok esni.

Talán nem tudjátok, hogy Egyházamat meg fogja támadni a sátán, és hogy ez előre meg lett jövendölve? Ellenségeim köztetek fognak járni, mégsem fogadjátok el azt, hogy Én ezt megengedném. Legyetek tudatában, hogy az Armageddon Csatája két táborból áll. Azokból, akik hisznek Istenben, és követik Isten Szavát, valamint a gonoszból, az ő seregéből és az általa megtévesztettekből. A sátán sokakat meg fog téveszteni Egyházamban, és csak azok – akik éberek maradnak, és akik felfigyelik a tanbeli tévedéseket – fognak tudni ellenállni a csábításnak. A csábítás, a megtévesztő által használt leghathatósabb eszköz. Ő az Igazság hirdetésének látszatával téveszt meg.

Arra kérem a szegény lelkeket, azokat, akik szeretnek Engem, és akik hűek maradnak földi Egyházamhoz, hogy hallgassanak meg. Továbbra is hűnek kell lennetek Egyházamhoz, és el kell fogadnotok a fegyelmi szabályokat, amennyiben elöljáróitok továbbra is hűek ahhoz, amit Én adtam a világnak Kereszthalálom által. Közel a választás ideje. Az utálatosság még nem történt meg, de amikor észreveszitek az eltévelyedéseket, melyek ellenkeznek Tanításaimmal, és Ajándékaimmal, azaz a Szentségekkel, akkor hagyjátok ott. Ez a nap közel van. Akkor egybe kell gyűlnötök, és továbbra is követnetek kell Egyházam Szabályait úgy, ahogyan azok meg lettek határozva számotokra Péter által.

Ti, akik kigúnyoltok most Engem, azzal, hogy elutasítjátok Üzeneteimet, tényleg azt hiszitek, hogy Én megosztanám Egyházamat, és arra kérnélek benneteket, hogy tagadjátok meg Tanításaimat? Mielőtt elvetnétek Prófétámat, várjatok addig a napig, amikor is arra fognak kérni benneteket, hogy esküdjetek hűséget a hazugságoknak, földi Szent Egyházam Nevében. Csak az irántatok érzett nagyon erős Szeretetem miatt nem vetlek félre benneteket, és hagyom, hogy a démonok bekebelezzenek titeket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én tizenkét egyszerű, tanulatlan, és a Szentírásról semmit sem tudó embert választottam ki, akik szegény halászok voltak

16 szept

2013. szeptember 1. vasárnap, 11.08

Hőn szeretett leányom, amikor a Földön jártam, és betértem Isten Templomaiba, hogy kinyilatkoztassam az Igazságot, eleinte türelemmel viseltettek Irántam. Sok pap esett ámulatba a Tudásomtól, és Tőlem, egy ácsmester egyszerű Fiától. Nagy figyelemmel hallgattak, ahogy részletesen beszéltem arról, hogy mi az elvárás irányukba, az Atyám Könyvében lefektetettek szerint.

Tizenkét éves korom óta tudtam, hogy mi az Én Küldetésem, amelynek lassan kezdtem neki, nem kinyilatkoztatva túl sok mindent, amíg még nem érkezett el az idő. Tudtam, hogy fel kell készítenem a világot a Messiás Jövetelére. Már azt is nagyon hamar tudtam, hogy Atyám földi Egyháza meg fog tagadni Engem, és csaló szélhámosnak fog nevezni.

Én tizenkét egyszerű, tanulatlan, és a Szentírásról semmit sem tudó embert választottam ki, akik szegény halászok voltak. Miért cselekedtem így? Tudtam, hogy az a tudás, amit át fogok nekik adni, a maga valójában lesz elfogadva. Mivel nem volt semmilyen előzetes Szentírás ismeretük, ezért nem hasonlítgatták össze Tanításaimat a Szentírással, és nem próbáltak hibát találni bennük azáltal, hogy alaposan megvizsgálták azokat. Ez azt eredményezte volna, hogy sokuknak nem lett volna bátorsága hirdetni az Igazságot. Kigúnyolták őket az egyházi előkelőségek, akik azt állították, hogy tudatlan emberek nem méltóak arra, hogy Isten választottjai legyenek az Ő Szent Igéjének hirdetésére. Isten, minden bizonnyal – lévén, hogy ők rendelkeznek tanulmányokkal a lelki témákat illetően, illetve pozícióval Isten Egyházában -, kizárólag Egyházát választaná az Örömhír hirdetésére. Ők nem értették meg, hogy ily módon Isten kizárólag az alázatosakat és a tudatlanokat választja ki, mert ők nem vitatkoznak. Ők nem ellenkeznek, és nem tartanak attól, hogy elutasítják őket, mivel nem ők tudják jobban. Jegyezzétek meg, Isten nem azokat választja ki, akik felmagasztalják magukat mások előtt. Ez teljességgel kizárt.

Ezért gyűlölnek téged, leányom, földi Egyházam körében. Ezért szedik ízekre, és teszik nevetség tárgyává Üzeneteimet. Ezért gúnyolnak téged, mivel nem tartanak méltónak Szent Szavam terjesztésére. Mennyire elszomorítanak Engem. A gyűlölet, amit tapasztalni fogsz, főként a Katolikus Egyház hatására lesz. Ők sosem fogják elfogadni azt, hogy egy olyan próféta küldethessen el, aki semmit sem tud a Legszentebb Bibliáról, vagy Tanításaimról. Azt fogják mondani, hogy eretnekséget terjesztesz. Azért mondják ezt, mert annyira eltávolodtak Tanításaimtól, hogy elkezdtek hinni a saját hazugságaikban. Tudnotok kell, hogy végidő Prófétám el lett küldve, és nem kiválasztva lett, mert ez lehetetlen lenne, hiszen ez a Végső Küldetés Atyám által jött létre, Aki kizárólag küldi az Övéit.

Figyelmeztetlek benneteket, akik azáltal gúnyoltok Engem, hogy lebecsülitek ezeket az Üzeneteket – Szent Szavamat, most azonnal Hozzám kell jönnötök, Szentségimádásban, minden egyes nap, egészen addig, amíg meg nem halljátok Hangomat. Csak így tudlak Magammal ragadni benneteket, és megmutatni nektek, hogy mire van szükségem a részetekről – ebben a kritikus időben – az Isten iránti szolgálatotokat illetően.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy