RSS
 

Archive for szeptember 10th, 2013

Imahadjárat (117) Ima azokért, akik eladták a lelküket

10 szept

2013. augusztus 29. csütörtök 23.53

Imahadjárat (117) Ima azokért, akik eladták a lelküket

„Drága Jézus, oltalmadba ajánlom (sorold fel itt azokat, akiknek) a lelkét, és mindazoknak a lelkét, akik elcserélték lelküket a hírnévért cserébe.

Szabadítsd meg őket fertőzésüktől. Hárítsd el tőlük az Illuminátusok általi fenyegetést, akik bekebelezik őket.

Adj nekik bátorságot, hogy félelem nélkül ott tudják hagyni ezt a bűnös szolgaságot. Vedd őket Irgalmas Karjaidba, és dédelgesd őket újra a Kegyelem Állapotába, hogy méltóak legyenek megállni Színed előtt.

Istenséged által segíts nekem ezzel – a sátán fogadott lelkeiért való – imával megkaparintani őket a Szabadkőművesektől. Szabadítsd meg őket a béklyóktól, melyek megkötözik őket, és melyeknek a pokol kamráiban való szörnyű kínzatás a vége.

Segítsd meg őket a választott lelkek szenvedései által, imáim által, és Irgalmad által, hogy az első sorban álljanak, készen arra, hogy belépjenek az Új Békekorszak – az Új Paradicsom Kapuin. Könyörögve kérlek, szabadítsd ki őket a fogságból.

Jézusotok

Teljes üzenet - Imádkoznotok kell a lelkükért, mivel eladták a lelküket

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Imádkoznotok kell a lelkükért, mivel eladták a lelküket

10 szept

2013. augusztus 29. csütörtök 23.53

Hőn szeretett leányom, ti, akik szorgalmasan imádkozzátok Imahadjárati Imáimat, tudjatok arról, hogy szabadulást hozok a világnak a gonosz csapdáitól.

Az őskígyó bukdácsol és botladozik, sok erőt veszítvén, amikor igyekeztek naponta elmondani Imahadjárati Imáimat. És habár folytatódik a nagy megpróbáltatások időszaka, imáitok sok kudarcot okoznak a világban lévő Szabadkőműves erők által gyártott tervekben, melyeknek a célja, hogy pusztítást okozzanak a gyengék és a védtelenek feletti uralom érdekében. Mindössze egyetlen egy Imahadjárati Ima, szívből való elmondása elég Nekem ahhoz, hogy leromboljam az öntelt, lelkiismeret nélküli politikai vezetők hatalmát.

Az egoizmus átok és teher az emberiség azon képességére nézve, hogy harmóniában és békében éljen. A személyes ambícióval való megszállottság nem szül mást, mint megosztottságot, ahogy az ember arra törekszik, hogy uralkodjon azok felett, akikről úgy érzi, hogy uralkodnia kell felettük annak érdekében, hogy sokra tegyen szert.

Ti, akik vakon követitek a hatalmi pozíciókban lévők parancsait, akik olyan tettek elkövetésébe visznek bele benneteket, melyekről tudjátok, hogy visszataszítóak Isten Szemében, akkor ti is ugyanúgy bűnösnek találtattok, mint azok, akik ilyen gonoszság végrehajtására próbálnak rávenni benneteket. Azon férfiaknak és nőknek, akiknek mások feletti hatalma tisztességtelen és egyéb eszközöknek köszönhetően jött létre, rengeteg dolguk lesz még, ha élvezni szeretnék Dicsőséges Királyságomat.

Le fogom dönteni a köztetek lévő egoistákat és gőgösöket. A földre foglak vetni titeket, míg olyan alázatosak nem lesztek, mint azok, akiket lábbal tiportok.

Ki fogom vágni a szívét azoknak a megkeményedett és makacs lelkeknek, akik semmit sem törődnek mások szükségleteivel, kizárólag csak a sajátjaikkal. Móresre lesznek tanítva, mivel ha ők képtelenek szeretni, akkor nem is lesz rá szükségük. A szeretet helyett csak a bálványimádást keresik. Ezek a szegény lelkek – akiket mindenféle módon felmagasztaltak előttetek a világban – a sátán áldozatai. Ahelyett, hogy hencegésüket éltetitek, és elfogadjátok a közrajongás iránti csillapíthatatlan vágyukat, imádkoznotok kell lelkükért, mivel sokuk eladta a lelkét.

Sok lelket, akik mások feletti befolyással bíró pozíciókban vannak – köztük a politikai életben, a zenei világban, a médiában, a szórakoztatóiparban, illetve a magas pénzügyi pozíciókban lévőket is -, a szívetekben kell hordoznotok, mivel sokuk a saját maga rabszolgájává vált, valamint igényeié, melyek kizárólag saját vágyaikat és kívánságaikat szolgálják. Ők megfertőzik az ártatlanokat, akik követik őket, és leutánozzák életstílusukat, mely elválasztotta őket Istentől.

Én, Jézus, el fogom ítélni a hamis bálványok világát, melyeket azok teremtettek, akik nem akarnak mást, csak hatalmat, gazdagságot, és képességet mások befolyásolására.

Az ateizmus terjedését az ember saját képességére való büszkesége váltotta ki. Ezt az ember abbéli meggyőződése idézte elő, hogy a halandó ember – az emberi intelligencia Adományának köszönhetően – rendelkezik az összes válasszal földi életetek valódi értelmére.

A fiatal lelkek elvesztek a Számomra, mivel – a világi javak, a divat, a zene és a világi szórakozás formájában – hamis bálványokat bálványoznak. Ez nem jelenti azt, hogy nem szabad élvezniük az életet – mert ez szerez Nekem örömet -, hanem azt jelenti, hogy nincs bennük szeretet Irántam és saját testük iránt, ami elszomorít Engem. Ők tisztának és tökéletesnek születtek. Testük egy Mennyei Ajándék. Ők meggyalázzák saját testüket, és nem szégyellnek szemérmetlen cselekedetekben részt venni azért, hogy ártatlan lelkeket vonzzanak magukhoz. Sok ilyen hatalommal bíró (lélek) eladta a lelkét az ördögien ihletett ajándékaikért. Az egyetlen ok, ami miatt megkapták ezeket az ajándékokat az az, hogy élvezetet nyújtsanak a világnak, mint tehetségek, melyet Isten adott nekik. De a sátán sokukat megkísértette, és – cserébe a lelkükért – a gazdagság, a rajongás, a hírnév és az élvezet dicsőséges és csillogó életét ígérte nekik. Amikor megkapták ezeket az ajándékokat, akkor aztán arra használták ezeket, hogy más lelkeket is megfertőzzenek. És ez így folytatódik egészem addig, mígnem további lelkek milliói is a sátán rabszolgáivá válnak. Sok lélek, akik hamis bálványokat követnek, kábítószer-függőségbe keverednek. Nincs szégyenérzetük, nincs bennük szemérem, sem igaz szeretet egymás iránt, ahogy mindegyikük próbál a legnagyobb figyelemre törni.

Oly sok idő töltöttek az öndicsőségért vívott harccal, melyet az önmaguk iránti megszállott szeretet váltott ki, hogy Isten egyáltalán nem játszik szerepet életükben. Sokan közülük a Szent Feszület meggyalázása által nyíltan elutasítják Istent – olyannyira nincs bennük szégyenérzet. Tudjatok arról, hogy szörnyű sors várna rájuk, ha Én nem avatkoznék közbe. Ezek csak egy csoportja az elveszett lelkeknek, akiket Én össze fogok gyűjteni, és – imáitoknak köszönhetően, szeretett Követőim -, meg fogom adni nekik az üdvösség Ajándékát. Ezen különleges ima által Menedékembe fogom vinni őket.

Imahadjárat (117) Ima azokért, akik eladták a lelküket

„Drága Jézus, oltalmadba ajánlom (sorold fel itt azokat, akiknek) a lelkét, és mindazoknak a lelkét, akik elcserélték lelküket a hírnévért cserébe.

Szabadítsd meg őket fertőzésüktől. Hárítsd el tőlük az Illuminátusok általi fenyegetést, akik bekebelezik őket.

Adj nekik bátorságot, hogy félelem nélkül ott tudják hagyni ezt a bűnös szolgaságot. Vedd őket Irgalmas Karjaidba, és dédelgesd őket újra a Kegyelem Állapotába, hogy méltóak legyenek megállni Színed előtt.

Istenséged által segíts nekem ezzel – a sátán fogadott lelkeiért való – imával megkaparintani őket a Szabadkőművesektől. Szabadítsd meg őket a béklyóktól, melyek megkötözik őket, és melyeknek a pokol kamráiban való szörnyű kínzatás a vége.

Segítsd meg őket a választott lelkek szenvedései által, imáim által, és Irgalmad által, hogy az első sorban álljanak, készen arra, hogy belépjenek az Új Békekorszak – az Új Paradicsom Kapuin. Könyörögve kérlek, szabadítsd ki őket a fogságból.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy