RSS
 

Archive for szeptember 6th, 2013

Isten, az Atya: Féljetek ti, akik felálltok, és gyalázzátok Fiamat

06 szept

2013. augusztus 25. vasárnap, 18.00

Drága leányom, eme Legszentebb Küldetésemből fakadóan egy nagy Ajándékot kell Adnom a világnak. 200 millió lelket fogok megmenteni, gondolkodás nélkül, függetlenül attól, hogy mennyire sértettek meg Engem, és Én ezt, a következő héten teszem, ezzel a Küldetéssel összefüggő szenvedésnek köszönhetően.

Beavatkozásom kérésednek köszönhető, leányom, és Én továbbra is nagy Ajándékokat fogok adni, ahogy ez a Küldetés folytatódik. Azok, akik szeretnek Engem, el fogják viselni türelemmel a rájuk váró üldöztetést, és továbbra is ki fognak tartani, mert ez az Én Óhajom.

Azoknak, akik üldöznek téged, drága kislányom, amiért továbbra is hirdeted Fiam Szent Szavát, tudniuk kell a következőt. Ha démonizáljátok Fiamat, meg foglak büntetni benneteket. Ha démonizáljátok az Ő Legszentebb Szavát, majd azt mondjátok, hogy Isten gyermekei vagytok, akkor a pusztába foglak vetni benneteket. Semmi sem akadályozhatja meg Prófétámat ennek a Küldetésnek a teljesítésében. Semmi. Akárhogy is próbálkoztok, nem fog sikerülni, mert egy olyan háborút vívtok, amelyet sohasem nyerhettek meg. Mindenható Hatalmam érinthetetlen, megmásíthatatlan, és kikezdhetetlen. Kezdjétek csak ki a világ megmentésére irányuló Isteni Beavatkozásomat, és meg fogjátok tapasztalni Haragomat. El lesztek pusztítva. Féljetek ti, akik felálltok, és gyalázzátok Fiamat. Gőgötök és engedetlenségetek lesz a ti vesztetek. A hajdani próféták által Én már figyelmeztettelek benneteket annak következményeire, ha figyelmen kívül hagyjátok Hangomat.

A következő lépésem most az lesz, hogy véglegesítem az emberiség elleni végső támadás kezdetét. Megengedtem, hogy végbemenjen a végső ütközet. Megadtam a gonosznak az utolsó lehetőséget arra, hogy megfertőzze mindazokat, akik hozzá vonzódnak. Én ezt azért teszem, hogy Fiam Irgalma által a lelkek visszautasítsák majd a fenevadat. Ők Fiam iránti hűségük miatt tesznek majd így. Azok, akik nem ismernek Engem vagy Fiamat, nagy Kegyelmeket fognak kapni, hogy elfogadják majd az üdvösséget. Minden üdvösség Irgalmam Hatalmának köszönhető. Csak a makacs, megkeményedett szívek fognak továbbra is hűségesek maradni a fenevadhoz. Mindenki mást Magamhoz fogok vonni. Gondoskodni fogok arról, hogy minden egyes léleknek megadassék minden lehetőség arra, hogy jóvátehessék vétkeiket Fiam szemében, még a végső nap előtt.

Ezt a Végső Küldetést már a kezdetek óta készítik a Mennyben.  Az összes angyal és szent együttesen munkálkodik azon, hogy valamennyi Gyermekemet visszahozzák Hozzám, az ő szeretett Atyjukhoz. Most történik a végső út. Mindazok, akik Fiammal tartanak, közel maradnak Hozzá ebben az időben. Nem lesztek képesek kibírni ezt a gyötrelmes utat, ha nem hallgattok arra, amit Ő mond nektek. Ne hagyjátok befolyásolni magatokat azok által, akik éjjel-nappal azon ügyködnek, hogy rávegyenek benneteket arra, hogy fordítsatok hátat. Ha hagyjátok, hogy ez megtörténjen, nagyon nehéz lesz számotokra, hogy újra összeszedjétek magatokat.

Fiam nélkül semmik vagytok. Nélkülem semmik vagytok. Addig, amíg nem adtok át mindent, és nem követitek az Igazságot, nem fogjátok meglelni azt.

Ha megpróbáljátok akadályozni, hogy Általam, a ti Teremtőtök által megadassék a világnak az Igazság, le fogok sújtani rátok, és sírásotok nem lel vigasztalást. A pusztába fogom vetni a gőgösöket és az öntelteket, akik azt hiszik, hogy többet tudnak Nálam. Nem fogtok sikerrel járni, ha ellenszegültök Szavamnak, és tagadjátok Jelenlétemet, amikor Én próbállak megmenteni benneteket.

Hálátlan emberiség, kevés időtök maradt. Azáltal, hogy Rám hallgattok, Elém járulhattok, de csak akkor, ha arcon csúsztok, és alázattal Fiam elé borultok. Küldetésem egy nagyon veszélyes szakaszba ért, lévén, hogy ellenségeim mindent el fognak követni, hogy ízekre szedjék ezt. Úgy tűnhet, hogy ez történik, de tudnotok kell, hogy ellenségeimnek nagyon kevés idejük van, és hamarosan, amikor Türelmem már elfogyott, ők nem lesznek többé, hiszen soha nem fogják látni Arcomat.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy