RSS
 

Archive for július, 2013

Bízzatok Bennem, és Én felnyitom majd szemeteket dicsőséges jövőtök Igazságára

31 júl

2013. július 22. hétfő, 19.09

Hőn szeretett leányom, a világ valamennyi, minden vallású és hitű fiataljához Szólok.

Én Vagyok Jézus Krisztus, a világ Megváltója, és Én hamarosan megmutatkozom majd nektek. Amikor ez megtörténik, egy szerte az egész világon, egyazon időben tapasztalható természetfeletti esemény során, akkor rá fogtok ébredni az Igazságra.

Lehet, hogy most nem fogadjátok a hozzátok intézett Hívásomat. Lehet, hogy nem fogadtok Engem szívesen mindennapi életetekben, de ha megérzitek Szeretetemet, többé már semmi sem fog számítani nektek. Második Eljövetelem ideje közel van. Ez az esemény – amikor is Én eljövök, hogy Békét hozzak, beharangozván az Új Paradicsomban – általatok még soha nem tapasztalt örömmel fog eltölteni benneteket. Én minden álmotokat felülmúló életet fogok szerezni nektek – egy életet, melyet, ha megpillantotok, mindaz lesz, amire vágytok.

Nem kell félni a Második Eljöveteltől, mivel az a legnagyobb hatással bíró, örömteli esemény lesz. Ez az Én Ígéretem. Sosem szabad aggódnotok azért, vagy félnetek attól, hogy az életnek vége – hogy meg fogják vonni tőletek az időt, amit természetesnek vesztek a világban – mert az élet csak ekkor kezdődik. Ekkor nem lesz többé gyötrelem, fájdalom, harag, gyűlölet, sem megosztottság. Csak a szeretet fog virágozni, és ezzel együtt egy pompás élet, melyben nagy egységben, szeretetben és békességben fogtok élni szeretteitekkel.

Én jelenleg készítem fel a világot erre a Nagy Eseményre, mely meg lett jövendölve. Ahhoz, hogy felkészítsem – hogy így a világ egy szempillantás alatt a javára változzon -, Hozzám kell jönnötök. Ahhoz, hogy elnyerjétek ezt az Új Paradicsomban lévő életet, melyben tökéletes testetek és lelketek lesz, kérnetek kell Engem, hogy tisztítsam meg lelketeket. Ahhoz, hogy ezt Én meg tudjam tenni, kérnetek kell Engem, hogy bocsássam meg nektek bűneiteket. Ez ilyen egyszerű. Tudom, hogy bűnösök vagytok. Ti is tudjátok, hogy bűnösök vagytok, de ez nem szabad, hogy elválasszon benneteket Tőlem.

Ha nyugtalanok vagytok vagy féltek, mondjátok el Nekem aggodalmaitokat, és Én enyhítem majd gyötrelmeteket. Bízzatok Bennem, és Én felnyitom majd szemeteket dicsőséges jövőtök Igazságára. Amikor a Föld megújul, és bejelentik a Második Eljövetelt, Én várni fogom, hogy üdvözöljelek titeket. Én mindig szeretni foglak benneteket, mert értetek adtam oda Életemet, amikor hagytam, hogy Keresztre feszítsenek Engem. Ha Én ennyire szeretlek benneteket, akkor semmi sem állhat az utatokba, hogy még ma hívjatok Engem.

Várom hívásotokat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Jelenleg készítik fel az Antikrisztust az ő látványos színrelépésére

31 júl

2013. július 21. vasárnap 18.05

Hőn szeretett leányom, egy fontos Üzenetem van a világ számára, beleértve azokat, akik hisznek Bennem, és azokat, akik nem, azokat, akik lehet, hogy nem hisznek Atyámban, valamint azokat, akik nem fogadják el azt, hogy mindez Tőlem származik.

Amikor a fenevad összeesküvést szőtt Ellenem, akkor a végidőkre egy olyan ördögi tervet készített, melynek célja a világ megtévesztése a legnagyobb hazugsággal, annak érdekében, hogy magával vihesse őket a pokol tüzébe.

Legyetek tudatában, hogy ezt a tervet Én már kinyilatkoztattam a világnak, de még van egy titok, amit ki kell nyilatkoztatni, azért, hogy megértsétek az Igazságot. Mint minden csata esetében, az ellenség elfoglalja pozícióját, és ez rendszerint alapos gondossággal van megtervezve, azért, hogy titokban történjen, nehogy a célpont rájöjjön, hogy hol tartózkodik az ellenség.

Ebben, a lelkekért vívott végső csatában, a sátán és az ő csatlósai már felvették pozíciójukat az Isten két tanújával szemben. Ennek megszervezése sok évet vett igénybe, előbb azonban Isten gyermekeinek tudniuk kell, hogy ki a két tanú, mielőtt még ráébrednének arra, hogy hogyan lett kidolgozva a terv.

Az ellenség már elfoglalta pozícióját Egyházamban. Ő ezt egy trójai falóban rejtőző ellenséghez hasonlóan teszi. Az ellenség – melyet jól véssétek az eszetekbe, hogy ők sokan vannak, és mind a fenevadat tisztelik – már a Közel-Keleten is megvetette a lábát. A valódi célpont Izrael, a második tanú hazája.

A két tanú nem más, mint a Keresztények, valamint Izrael Háza. A kereszténység az elsődleges célpont, mivel az Tőlem ered. Izrael a második célpont, mivel Én Zsidónak születtem, és ez Isten választott népének földje – Jeruzsálem hazája.

Nem véletlen, hogy a sátán el akarja pusztítani mindkettőt, mert gyűlöli őket, és azáltal, hogy eltörli minden nyomukat, a legrendkívülibb kijelentést teszi – hogy ő Isten fölött áll. Mennyire fog szenvedni ez a két tanú Isten Nevében. Nem fognak kipusztulni, de úgy fog tűnni, mintha minden élettől megfosztották volna őket.

A Szentségek lesznek az elsők, melyeket megsemmisítenek – aztán a Szentmisét – majd a Bibliát, és végül Isten Szavainak mindennemű nyomát. Ezekben az időkben sokan küzdenek majd, hogy hirdethessék Isten Igéjét. Ezekben az időkben a Szentlélek Ereje által kiáradnak majd Kegyelmeim mindenütt, azért, hogy Isten sose merüljön feledésbe.

Az Antikrisztus

Nagyon hamarosan az Antikrisztus, mint a béke embere fog megmutatkozni, aki a legnagyratörőbb közel-keleti béketervet fogja megalkotni.

Jelenleg készítik fel az Antikrisztust az ő látványos színrelépésére. Mindeközben tovább folytatódik az ördögi terv, melynek célja, hogy megtévessze az ártatlanokat azáltal, hogy hazugságokat tanítanak nekik az Én Nevemben. Ti, akik nem fogadjátok el az Igazságot, tudjátok, hogy ezek az idők már a nyakatokon vannak. Ha most nem tudjátok elfogadni az Igazságot, de őszintén szerettek Engem, akkor Én meg fogom adni nektek a Kegyelmeket a megkülönböztetéshez.

Oly sokan nem veszitek észre ezt a nagy gonddal titkolt gonosz tervet, amely a szemetek előtt bontakozik ki, a megjövendöltek szerint. A Szentírás sosem hazudik. Igém maga az Igazság. Az Igazság a ti mentőköteleket az üdvösség felé. Ha elfogadjátok a hazugságokat, melyeket Egyházamban mondanak nektek azok, akik nem az Én Nevemben jönnek, akkor hatalmas sötétségbe fogtok zuhanni, és olyannyira fel fog emészteni benneteket az effajta gonoszság, hogy ha részt vesztek az ilyen okkult gyakorlatokban – melyeket az Én Nevemben mutatnak be nektek -, el fogtok veszni a Számomra.

Nagyon hamarosan, amikor létrejön a hamis béke, kezdetüket veszik a Zsidók megsemmisítésére irányuló tervek. Miközben a fenevad brutálisan megtámadja Izraelt, a hamis próféta elveti Jelenlétemet, és megtéveszti nemcsak a Katolikusokat, hanem minden Keresztényt, minden vallásút, annak érdekében, hogy az Egy Világvallás leple alatt a fenevadat bálványozzák.

Ha ez az Üzenet félelmet kelt lelketekben, akkor tudnotok kell, hogy az Én Szándékom az, hogy semmit se rejtsek el előletek, ami elpusztíthatna titeket. Csak az a fontos, hogy maradjatok hűek Tanításaimhoz, és imádkozzatok az Általam való Védelemért. Ha átadjátok magatokat Nekem, a ti Jézusotoknak, és kéritek, hogy Én vezesselek benneteket, akkor minden rendben lesz.

Védelmembe veszlek majd benneteket – titeket, mind, akik nem tértek el az Igazságtól.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: A végkifejlet Rómában azt fogja eredményezni, hogy sokan félre lesznek vezetve

27 júl

2013. július 20. szombat, 12.45

Gyermekem, ahogy fokozódik a zűrzavar a Keresztény hit körében, továbbra is lesznek a Fiamhoz hűségesek között olyanok, akik erős hitük által, őrizni és védelmezni fogják Isten Szent Szavát.

A végkifejlet Rómában az fogja eredményezni, hogy sokan félre lesznek vezetve, akik akaratlanul is el fognak fordulni Fiamtól, Jézus Krisztustól. Hibát követnek majd el, mert el fogják fogadni az új tanokat, melyek nem Istentől valók. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a Keresztény egyházak-béliekért, akik bele fognak esni abba a csapdába, hogy elfogadják azokat a hazugságokat, melyek azok képében adatnak elő nekik, akik azt állítják magukról, hogy Fiam választotta ki őket arra, hogy hirdessék az Ő Szavát.

Mindezek a dolgok már évszázadok óta meg voltak jövendölve a látnokoknak, és mégis közületek sokan nem hajlandóak elfogadni ezeket a próféciákat. Én figyelmeztettem az emberiséget ezekre az eljövendő sötét napokra, mert Fiam azt szeretné, hogy legyetek éberek a bukott angyalokkal szemben, akik meg fogják fertőzni az Ő földi Egyházát. Könnyeim patakokban folynak, mert oly sok – az Egyházban lévő – felszentelt szolga tagadja jelenéseimet. Ezeket a jelenéseket Isten hagyta jóvá, hogy az emberiség tisztában legyen azokkal a veszélyekkel, melyek a lelkekre várnának, ha már korábban nem adatott volna meg nekik az Igazság.

Hatalmas jelentősége van azoknak a próféciáknak, melyek La Salette-ben és Fatimában adattak nektek. Miért hagyják figyelmen kívül oly sokan – akik azt állítják, hogy szeretnek engem – azt, amit a világnak mondtam? Nem figyeltetek oda, és hagytátok magatokat megtéveszteni.

Itt az ideje, hogy jól az eszetekbe véssétek, hogy a Fiam földi Egyházára boruló sötétséget a gonosz okozza, aki sokakat félrevezetett. Eme sötétség nem jöhet Fiamtól, és így az Ő Misztikus Teste – az Ő Egyháza – érintetlen marad. Azok, akik hűek maradnak az Ő Misztikus Testéhez, nem fognak eltérni az Igazságtól. Azok, akik elárulják Fiam Egyházát, és elutasítják az Ő Tanításait – azáltal, hogy alkalmazzák azokat az új gyakorlatokat, melyek sértik Jézus Krisztust -, ti elvágjátok magatokat az Ő Irgalmától.

Tudnotok kell, hogy amikor Fiam Keresztjének kinézetét megváltoztatják, és amikor a Szentmiseáldozatot a modernség jegyében átalakítják, akkor a maguk valójában fogjátok látni a Fiammal szembeni tiszteletlenséget.

Sose áruljátok el Fiamat. Ő olyan sokat szenvedett, és még mindig vannak olyanok az Ő Egyházában, akik tévedésbe fognak esni, és újra és újra keresztre fogják veszíteni Őt. Amikor tanúi lesztek ezeknek az eseményeknek, akkor tudni fogjátok, hogy változnak az idők, és hogy zajlik az Isten és a fenevad közötti végső csata.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A terve az, hogy a szívüknél fogva csalja a lelkeket a megtévesztés hálójába

27 júl

2013. július 19. péntek, 20.45

Hőn szeretett leányom, a Maradék Hadseregről szeretnék beszélni. A Maradék Hadsereg jelenleg folyamatosan gyarapodik szerte az egész világon. Sokan, akik nem tudnak ezekről az Üzenetekről, már gyülekeznek, ahogy földi Egyházam magját az a veszély fenyegeti, hogy felemésztődik.

Sokan vannak birtokában az Igazságnak, és látják a próbálkozásokat, melyeket azért tesznek, hogy felhígítsák Legszentebb Szavamat. Mindazok, akik a Szentlélek Világosságának kegyeltjei, fel fogják ismerni a gonosz szellemet, amint az elárasztja Egyházamat. A gonosz szellem az alázatosság leplébe burkolva közeledik.  A terve az, hogy a szívüknél fogva csalja a lelkeket a megtévesztés hálójába.

Ne feledjétek, hogy a sátán terve az, hogy lelkeket lopjon. Így tudnotok kell, mely lelkeket kezdi elsőként csapdába csalni. Ő mindig azokat próbálja meg tönkretenni, akik szeretnek Engem. Nem fog foglalkozni azokkal, akiket már megfertőzött, mivel már tönkretette őket.

Ne higgyétek, hogy a legnyilvánvalóbb módon mutatkozik meg a gonosz. Eme gonosz szellem azáltal fog lelkeket csábítani, hogy egy alázatos, nyájas és gondoskodó képet mutat, mert máskülönben hogyan is lehetne meggyőzni a jó lelkeket a hazugságokról?

Én vagyok az emberiség Megváltója, és Én most beavatkozom, hogy átadjam nektek az Igazságot. Senki sem állíthat meg Engem, de minden aljas húzást be fognak vetni eme Küldetés ellen, melynek célja, hogy megmentse a világot a pusztulástól.

Szeretett Követőim, ahogy haladtok előre, vissza fognak húzni benneteket azok, akik azt hiszik rólatok, hogy az Isten Szava ellen káromoltok. Ha csendben visszavonultok, és nem estek bele a démonok csapdáiba – melyeket azért fognak állítani, hogy arra buzdítsanak benneteket, hogy megvédjétek Szavamat -, gúnyolódni fognak veletek.

A Kegyelmek, melyekben Maradék Hadseregem részesül, alig észrevehetőek, de hathatósak lesznek, és az Üdvösség Anyjának segítségével, le fogják mészárolni a fenevadat, és annak csatlósait.

A lelkekért vívott csata nem lesz kellemes, mert tévedés ne essék, Isten ellenségei – akik azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek – idővel ki fogják mutatni foguk fehérjét. Sajnos sokan lesznek vakok az Igazságra, és addigra már sátáni szertartásokon fognak részt venni, melyről nem is lesz tudomásuk, oly gondosan lesznek azok leplezve.

Hangom csak mennydörögni és mennydörögni fog köztetek, mert Én soha nem fogok fékezni azon Tervemben, hogy Örök Életet szerezzek nektek. Nincs az az emberi érvelés – ami az ezen Üzenetekben lévő Szent Szavam elutasítását eredményezi -, amely gyengíteni tudná Isten Erejét.

Irántam való gyűlöletetek fokozódni fog, és a harag, mely elönti lelketeket, a sátántól ered, de ti azt fogjátok hinni, hogy az Istentől. Hogy lehettek ennyire vakok? Milyen rothadás gyülemlett fel bennetek, mely arra késztet titeket, hogy próbáljatok ártani másoknak? Imádkozzatok, hogy ne idegenítsétek el Tőlem felebarátotokat. Imádkozzatok, hogy keressétek az Igazságot, még mielőtt az ördög hatalmába kerítené a lelketeket. Ő nagy befolyással bír, és azok, akiknek a lelke már meggyengült a gőg bűnének következtében, önkéntesen olyan edényekké válnak, melyekben a sátán és annak bukott angyali fognak lakozni.

Ébredjetek fel, ti, mindannyian. Elérkezett az idő arra, hogy az Igazság Könyve kinyitódjon. Nemcsak a lapokat kell felnyitnotok, hanem a szíveteket is meg kell nyitnotok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A végső próféta már elküldetett, így kérlek, ne utasítsátok vissza ezt az Ajándékot

25 júl

2013. július 19. péntek, 15.00

Hőn szeretett leányom, amikor aggodalmaskodsz, és úgy érzed, hogy nem szeretnek e miatt a Küldetés miatt, tudnod kell, hogy a Szentlélek folyamatosan erőt fog adni neked. Soha nem leszel képes hazugságokat álltani, mivel ezt szeretett Atyám nem hagyja. Te vagy a végső próféta, és habár Én tudom, hogy ez megrémiszt téged, tudnod kell a következőt.

Atyám Szeretetének köszönhetően nagy Irgalmat fogok gyakorolni a világgal. A végső próféta már elküldetett, így kérlek, ne utasítsátok vissza ezt az Ajándékot, mert Atyám vágya az, hogy átölelje valamennyi Gyermekét, és megvédelmezze őket a világban lévő gonosztól. Ez az az Ajándék, mely egy szörnyű büntetéstől való végső szabadulást hozza el számotokra.

Ne utasítsátok el a prófétálás eme Ajándékát, a végső Mennyei beavatkozást, hogy megmentsen benneteket minden veszedelemtől.

Azok, akik nem tisztelik Atyámat, és akik pogány isteneket imádnak, országaitok el lesznek törölve a Föld színéről, ha nem tértek meg az Egy Igaz Istenhez. Ti, akik hamis isteneket imádtok, melyek ragyogó jövőt ígérnek nektek, és melyek hiúságotokra apellálnak, el fogtok terelődni Tőlem, és elmerültök egy végtelen űrben – a mélységben, ahonnan soha nem tértek vissza.

Hallgassatok meg most mindannyian. Én a Mennyből szólítom az emberiséget. Prófétám csak azt teszi, amit Én mondok neki. Ő engedelmeskedik Nekem, az Isten Fiának, az Emberfiának, amint az meg lett jövendölve. Neki nincs hangja. Szavai az Én Szavaim. Engedelmessége létfontosságú Isten Parancsa szerint. Engedelmessége azt jelenti, hogy nem nyithatja ki a száját, hogy megvédje Isten Szavát.

Minden előre megjövendölt esemény hamarosan be fog következni. Ha figyelmen kívül hagyjátok ezt a Mennyből jövő figyelmeztetetést, akkor többet fogtok szenvedni, mint szükséges lenne. Csak ócsároljátok ezeket a Mennyből jövő Szavakat, és meg lesztek szégyenítve az egész világ előtt, amiért üldöztök Engem.

Az Én Szavam Igaz. Az Én Szavam valóságos. Az Én Szavam azért adatik, hogy megvédelmezzen benneteket, és megmentsem titeket a fenevadtól, aki fertőzése révén elpusztítja életeteket. Legyetek erősek, és távolodjatok el a gonosz hazugságoktól, melyekkel traktál benneteket. Ha nehéz a szívetek, jöjjetek Hozzám, és Én megkönnyítem szíveteket. Ha szomorú a szívetek, Én körülölellek benneteket, és békét adok nektek, hogy így a halál ne rémisszen meg benneteket többé.

Ha elöntött benneteket a harag, mely gyűlöletbe csap át az Üzenetek ellen, akkor legyetek tudatában, hogy megtámadott benneteket a hazugságok királya. Ha ezek az Üzenetek gyötrelmet és szenvedést okoznak nektek, akkor tudni fogjátok a szívetek mélyén, hogy ezek Tőlem valók.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (115) Ima a Megtérés Ajándékáért

24 júl

2013. július 18. csütörtök, 19.14

Mindazoknak, akik hozzájutnak az Üdvösség-Éremhez, ezt az Imahadjárati imát kell imádkozniuk (115) Ima a Megtérés Ajándékáért:

„Ó, Üdvösség Anyja, borítsd be lelkemet Üdvösség-könnyeiddel.
Szabadíts meg a kételyektől. 
Emeld fel szívemet, hogy érezzem Fiad Jelenlétét. 
Adj nekem békét és vigasztalást.
Imádkozz, hogy őszintén megtérjek. 
Segíts, hogy elfogadjam az Igazságot, és nyisd meg szívemet, hogy befogadjam Fiad, Jézus Krisztus Irgalmát. 
Ámen.”

Édesanyád

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Az Üdvösség-Érem a Megtérés Ajándékát kínálja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Üdvösség Anyja: Az Üdvösség-Érem a Megtérés Ajándékát kínálja

24 júl

2013. július 18. csütörtök, 19.14

Gyermekem, szeretném tudatni azt, hogy mostantól a Földön, azon a néven kell megszólítani engem, melyet Fiam adott nekem legutoljára. Ebben a Végső Küldetésben, mindenkoron, az Üdvösség Anyjának kell nevezni engem.

Meg kell alkotni Képmásomat, és egy Érmet kell veretni, melynek az egyik oldalára engem kell rátenni, fejem mögött a Nappal, és fejemen egy tizenkét csillagból font töviskoronával. Szeretném, ha az Érem hátoldala, Fiam Szentséges Szívét ábrázolná, Két Üdvösség-Karddal a két oldalán, melyek keresztezik egymást. 

Az Üdvösség-Kardoknak kettős célja lesz. Az Egyik Kard le fogja mészárolni a fenevadat, melynek az Utolsó Napon való megtételére megkaptam a felhatalmazást. A másik Kard át fogja járni a legmegátalkodottabb bűnösök szívét, és ez lesz az a Kard, mellyel lelkük megmenekül majd.

Ezt az Érmet nagy mennyiségben kell elérhetővé tenni, és azoknak, akik ezt keresték és hozzájutottak, meg kell áldatniuk egy pappal, és ingyen kell osztogatniuk másoknak. Az Üdvösség-Érem a Megtérés, és az Üdvösség Ajándékát kínálja.

Mindazoknak, akik hozzájutnak az Üdvösség-Éremhez, ezt az Imahadjárati imát kell imádkozniuk (115) Ima a Megtérés Ajándékáért:

„Ó, Üdvösség Anyja, borítsd be lelkemet Üdvösség-könnyeiddel.
Szabadíts meg a kételyektől.
Emeld fel szívemet, hogy érezzem Fiad Jelenlétét.
Adj nekem békét és vigasztalást.
Imádkozz, hogy őszintén megtérjek.
Segíts, hogy elfogadjam az Igazságot, és nyisd meg szívemet, hogy befogadjam Fiad, Jézus Krisztus Irgalmát.
Ámen.”

Gyermekem, kérlek, terveztesd meg, és készíttesd el ezt az Érmet. Én foglak vezetni téged az út minden egyes lépésénél, te pedig gondoskodj arról, hogy ez elérhető legyen szerte az egész világon.

Menj békével, és szolgáld Fiamat.

Édesanyád

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nem tudtok őszintén követni Engem, ha nem viselitek el a Kereszt gyötrelmét

23 júl

2013. július 17. szerda, 11.40

Hőn szeretett leányom, mennyire emelkedetté tesznek most Engem szeretett Követőm imái. Én Vagyok az ő szívükben és lelkükben, és lelkük kedves nekem. Arra kell kérnem őket, hogy viseljék el a gúnyolódást, mellyel szembesülni fognak – amiért követik Utamat, valamint Keresztem miatt, amit hordoznak -, mert idővel majd meg fogják érteni, miért kell ennek így lennie.

Nem tudtok őszintén követni Engem, ha nem viselitek el a Kereszt gyötrelmét. Ha szerettek Engem, egy Fény van jelen a lelketekben. Ez a tiszta Fény olyan, mint egy mágnes, ahogy az vonzza a más emberekben lévő rosszat. A jó szándékú lelkek gyakran vannak a gonosz szellem támadása alatt, hogy bántsanak mindenkit, aki követi Tanításaim Igazságát.

Ha Isten Igazságát hirdetitek, gyűlölni fognak benneteket azok, akik nem szeretik Istent. Ha követtek Engem, még ha csendben is, ugyanezt a gyötrelmet szenveditek el. Ezt a kínt azok okozzák – általában azok, akiket szerettek és tiszteltek – akik támadnak benneteket, amiért szerettek Engem, és hűségesek vagytok Tanításaimhoz.

Eljött az idő, hogy kimenjetek, és beszéljetek Üzeneteimről. Habár a papok számára ez nehéz lesz, mivel engedelmesnek kell maradniuk az elöljáróikhoz. Egyházamban sokat félni fognak majd, hogy tanúságot tegyenek Üzeneteimről, de ez nem jelenti azt, hogy ők ne védelmeznék Szent Szavam Igazságát. Az Ige, mely Apostolaimnak adatott, tovább él, annak ellenére, hogy sokan próbálják azt kiirtani.  Észre fogjátok venni, hogy mily kevéssé tisztelnek Engem nyilvánosan – szinte alig.

Tanításaim többé már nem fognak fontos szerepet játszani társadalmatokban. Ragaszkodnotok kell ahhoz, akármelyik Keresztény Egyházhoz tartoztok is, hogy Szolgáim ne felejtsék el megemlíteni Nevemet, amikor a jóra utalnak, mert a jó nem származhat egy kőtől. A jó kizárólag Istentől jöhet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (114) Ima a Papok számára, hogy befogadják az Igazság Ajándékát

23 júl

2013. július 15. hétfő, 17.52

Imahadjárat (114) Ima a Papok számára, hogy befogadják az Igazság Ajándékát

„Uram, nyisd fel szemem.

Add, hogy meglássam az ellenséget, és hogy bezárjam szívemet a megtévesztés előtt.

Átadok Neked mindent, drága Jézus.

Bízom Irgalmadban. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet – A papokhoz: Már nincs messze az a nap, amikor arra kérnek majd benneteket, hogy tagadjátok meg Istenségemet

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A papokhoz: Már nincs messze az a nap, amikor arra kérnek majd benneteket, hogy tagadjátok meg Istenségemet

23 júl

2013. július 15. hétfő, 17.52

Ébernek kell lennetek. Ragaszkodnotok kell földi Egyházam szabályaihoz, amennyiben azok megmaradnak úgy, ahogyan eddig is voltak, és nem változtatják meg őket. Ne csüggedjetek, mert a Szentlélek Ajándékával gazdagodtatok. Amikor arra kérnek benneteket, hogy tagadjatok meg Engem, azt majd alig észrevehető, de végzetes módon fogják tenni. Arra fognak kérni benneteket, hogy fogadjátok be a Kereszténységen kívüli valamennyi vallás tanát. Azt fogják nektek mondani, hogy ez mindenki javát szolgálja, és hogy ez az új, mindenkit magába foglaló megközelítés egy célravezető eszköz – mely révén végre békés úton egyesülhet az emberiség.

Minden más vallás, felekezet, hit és tan, melyek tisztelik Atyámat, de nem ismernek el Engem, Jézus Krisztust, az antipápa szárnya alá fog kerülni. A fenevad hatalma által – lévén, hogy ez a módszere – arra próbálnak majd rávenni benneteket, hogy fogadjátok be felebarátaitokat. Azt fogják mondani nektek, hogy minden vallás, mely Istent tiszteli, egy az Isten Szemében. Ha ellenkeztek, meg fognak feddni benneteket. Ha elmagyarázzátok, hogy az út Istenhez, szeretett Atyámhoz, egyedül Jézus Krisztuson át vezet, ezt fogják mondani nektek:

„Ti nem értitek meg, hogy Isten az Ő összes gyermekét szereti, ezért – azáltal, hogy nem tanúsítotok szeretetet és együttérzést az Ő Egyháza iránt azzal, hogy befogadjátok őket – a hitükkel együtt -, ti képmutatók vagytok.”

Nos, hallgassátok meg a következőt. Ha elfogadjátok azt, hogy minden vallást eggyé kell ölelni – hogy félre kell állnotok, tiszteletet tanúsítván azon felekezetek iránt, melyek nem ismerik el az Emberfiát -, akkor szörnyű bűnt követtek el. Aztán meg fogtok tagadni Engem.

Azok – akiket belevihetnek ebbe a megtévesztésbe – tudják, hogy további jelek is felmerülnek majd, melyek mind egy irányba mutatnak – már nem fogják Istenségemet hirdetni.

Templomaitok újfajta keresztek emelkedését fogják megélni, melyekbe a fenevad feje lesz beleágyazva; oltáraitokat megváltoztatják, gúnyt űzve Belőlem. Minden egyes alkalommal, amikor új és szokatlan jelképeket láttok Egyházamban, figyeljétek meg jó alaposan, mert a fenevad öntelt, és az őt tisztelő jelképek megjelenítésével fitogtatja gonoszságát.

Ti, akik nem veszitek észre ezt a megtévesztést, azon kapjátok majd magatokat, hogy olyan gyakorlatokba kerültetek bele, melyek nem tisztelnek Engem. Ők leplezni fogják valódi szándékukat, mely nem más, mint a sátán, és annak gonosz szellemei iránti tisztelet.

Kezdetüket vették a jelek. Az intézkedések, melyekről beszélek, még váratnak magukra, de már nincs messze az a nap, amikor arra kérnek majd benneteket, hogy tagadjátok meg Istenségemet. Jól tartsátok nyitva a szemeteket azokra, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, ugyanakkor viszont a fenevadat tisztelik, mert már kiterjesztették szárnyaikat. Ők uralkodnak köztetek, de sokatok még nem látja ezt a borzalmat. De, ha szerettek Engem, Én meg foglak ajándékozni benneteket azokkal a Kegyelmekkel, melyekkel meglátjátok az Igazságot, mert Én sosem hagylak cserben benneteket. Közel az idő, és fel kell készülnötök, mert hamarosan leereszkedik a sötétség. Ti, akik meg vagytok áldva az Isten Világosságával, szenvedni fogtok Ellenségeim kezétől.

Véssétek jól az emlékezetetekbe ezeket a Szavakat, imádkozzátok ezeket, és Én a Szentlélek Ajándéka által kinyilatkoztatom nektek az Igazságot.

Imahadjárat (114) Ima a Papok számára, hogy befogadják az Igazság Ajándékát

„Uram, nyisd fel szemem.

Add, hogy meglássam az ellenséget, és hogy bezárjam szívemet a megtévesztés előtt.

Átadok Neked mindent, drága Jézus.

Bízom Irgalmadban. Ámen.”

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy