RSS
 

Archive for június 21st, 2013

Nem szabad félnetek, mert amit Én Ígérek, az a tiétek, és ez a ti örökségetek

21 jún

2013. június 10. hétfő, 23.00

Szeretett leányom, a világnak meg kell mondani, hogy Visszatérésem ideje közel van. Már kezdetét vette az Én Időm, lévén, hogy Igyekszem Hozzám téríteni az emberiséget, még a Nagy Napom előtt.

Én jelenleg készítelek fel benneteket, mind, habár sokaknál ez süket fülekre talál. Én szeretettel teszem ezt mindegyikőtökért, akiket Én szeretek, mindegyikőtökért, akikért Én a Testemet adtam. Beavatkozásom, melynek során Én fel fogom nyitni az emberiség szemét, egyértelműen tapasztalható lesz.

Csodák történnek majd, amikor Küldetésem elfogadásra kerül. Érezhető lesz Jelenlétem, és meg fogok mutatkozni a Nagy Irgalmasság Cselekedetei révén. Ennek a tervnek az a célja, hogy visszacsábítson benneteket, hogy az Általam való Dicsőséges Üdvözítés felé térítse azokat közületek, akik már nem hisznek abban, hogy Én Létezem.

Én vagyok a Király, Aki Uralkodni fogok az Atyám által Nekem ígért Új Paradicsomban. Azok, akik nem ismernek Engem, hallgassanak meg most. Ti az Enyéim vagytok. Én szerzek nektek Életet, nem olyat, amit ezen a Földön ismertek, hanem Örök Életet.

Nem szabad félnetek, mert amit Én Ígérek, az a tiétek, és ez a ti Örökségetek.

Ez az a Királyság, amelyre születtetek, így Isten, az Én szeretett Atyám újrateremtheti a világot, úgy, ahogyan az a kezdetekben volt. Ő a Kezdet, mert Ő teremtette a világot. Ő a Vég, mert amikor a Nagy Nap eljön, nem lesz többé szenvedés, mert az Új Kezdet – az Örök Élet – adatik majd meg azoknak, akik elfogadják Isten Szeretetét. Bizakodóbbnak, kevésbé cinikusnak kell lennetek, és el kell fogadnotok az Élet Nagy Ajándékát, mely egyedül egy tökéletes Istentől származhat.

Egyedül Isten teremthet ilyen csodát – az Élet Ajándékát.

Egyedül Isten adhat nektek Örök Életet, ahol legyőzésre kerül a halál, és vele együtt minden gonosz.

Várakozással kell a jövőbe tekintenetek.  Meg kell próbálnotok hallgatni ezekre az Üzenetekre, mert ezek lesznek a ti mentőköteletek, melyre szükségetek lesz, ahogy az előttetek álló napok egyre sötétebbek lesznek.

Óhajom az, hogy közületek senki se nyugtalankodjon, senki se aggódjon, senki se féljen, és senki se szomorkodjon, mert Dicsőséges Napom azt fogja jelenteni, hogy Én letörlök minden könnyet, fájdalmat, szomorúságot és szenvedést, és megtisztítalak benneteket Nagy Dicsőségemmel.

Végre meg fogjátok tapasztalni a tiszta örök boldogságot. Minden, amit valaha a Mennybéli állapotról képzeltetek, a tietek lesz.

Ha nem tudtok most válaszolni Nekem, mert nincs bizodalmatok, Én segítek majd nektek, ha hívtok Engem. Kérjétek Tőlem a Bizalom Ajándékát ezen Imahadjárati Ima által.

Imahadjárat (109) Ima a Bizalom Ajándékáért

„Ó, drága Jézusom,
Segíts, hogy bízzam Benned.
Hogy bízzam Ígéretedben, miszerint eljössz újra.
Hogy elfogadjam Második Eljöveteled Igazságát.
Hogy bízzam az Atyaisten Ígéretében, amikor azt mondta, hogy Neked adja majd Királyságodat.
Segíts, hogy bízzam Tanításaidban, és a világot megmentő Tervedben.
Segíts, hogy szívélyesen fogadjam Ajándékaidat.
Segíts, hogy bízzam Benned, hogy elengedjem félelmemet, és hogy lehetővé tehessem, hogy Szereteted elárassza szívemet és lelkemet.
Ámen.” 

Ó, mennyire vágyom arra, hogy megvigasztaljalak benneteket, hogy enyhítsem félelmeiteket, aggodalmaitokat és gondjaitokat. Mennyire szeretném az átmenetet a lehető legfájdalommentesebbé tenni, így nem kell majd szenvednetek a fenevad kezétől, akinek munkálkodása látható lesz az Isten ellenségei által.

Ha teljes mértékben bíztok Bennem, és átadjátok magatokat Irgalmamnak, Én ünnepélyesen megígérem, hogy Irgalmam le fogja rövidíteni azt az időt, amikor az emberi szenvedés fokozódni fog azok gonoszsága miatt, akik szenvedést akarnak okozni nektek. 

Megígérem, hogy a csodák által való Beavatkozásom, felébreszti majd azokat, akiknek a leginkább szükségük van a segítségre – az Igazság felismerésére. Amikor Isten Igazságát elfogadják azok, akik nem igazán értik azon Ígéretemet, hogy eljövök újra, de mégis elfogadják azt szívükben, akkor a szenvedés enyhülni fog, és Én Irgalmat fogok tanúsítani lelkek milliárdjai iránt.

Belém vetett bizalmatok segíteni fog nektek meglátni az Igazságot. Ha elfogadjátok az Igazságot, azzal Új Királyságom Kulcsait fogadjátok el.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy