RSS
 

Archive for június 17th, 2013

Gyermekeim világi javak iránti megszállottsága és a személyes vagyon bálványozása elszakítja őket Istentől

17 jún

2013. június 8. szombat, 23.00

Szeretett leányom, ahogy az emberiség egyre mélyebbre süllyed a bűnben, továbbra is az anyagi javakat hajtja, melyekről úgy véli, hogy csillapítják azt a durva fájdalmat, melyet belül éreznek, mivel semmi sem nyújthat számukra vigaszt, amikor már oly nagyon eltávolodtak Tőlem. Egy pillanatra sem gondolnak Rám, olyannyira elragadta őket a világi javak – a haszontalan dolgok – hajhászása, mely nem szül mást, csak mindig többre áhítozást.

Aztán ott vannak azok, akiknek a világi vonzalmak iránti szeretete oda vezet, hogy telhetetlenekké válnak. Mindig nagyobbra törekednek, valamint az általuk értékesebbnek hitt tulajdonra. Végül szentélyeket építenek maguknak. Ekkor kétségbeesésbe zuhannak, mert minél nagyobb vagyonra és luxusra tesznek szert, annál összezavarodottabbá és zaklatottabbá válnak. Elveszítik az érdeklődésüket más emberek iránt, és hamarosan elszigetelődnek, ahogy beleakadnak egy pókhálóba, melyet a gonosz lélek szőtt, hogy csapdába ejtse őket, és elpusztítsa lelküket.

Gyermekeim világi javak iránti megszállottsága, és a személyes vagyon bálványozása elszakítja őket Istentől. Saját javaitok iránti szeretetetek megöli a felebarátaitok iránti szereteteteket. Olyan fokig lesztek önzőek, hogy már nem érdekel benneteket mások szerencsétlensége. Így nem engedelmeskedtek Isten Igéjének.

Fel kell hagynotok a gazdagság hajszolásával. Akkor tisztább szívűek lesztek. De ha hagyjátok, hogy ez a ravasz bűn elhomályosítsa elméteket, akkor soha nem lesztek tiszta lelkűek, és így nem lesztek alkalmasak Színem elé járulni. Azoknak, akik szegények, kevesebb olyanjuk van, ami arra kísérti őket, hogy szakadjanak el Tőlem. Azok, akik gazdagok, szegények a tekintetben, hogy még sokat kell tanulniuk ahhoz, hogy meg tudjanak alázkodni a Szememben.

Mikor fogjátok már megtanulni, hogy amikor az ember a világi élvezeteket előbbre helyezi Nálam, akkor nem fogja tudni felkészíteni a lelkét arra, hogy beléphessen Új Paradicsomomba?

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Csodákat fogok tenni az egész világon, a kétkedőknek bizonyítandó, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, aki azért küldtem el Prófétámat, hogy felkészítsen benneteket Második Eljövetelemre

17 jún

2013. június 7. péntek, 23.45

Szeretett leányom, mindazoknak, akik ismerik az Igazságot, és akik elfogadják az Atyám Könyvében lévő próféciákat, el kell fogadniuk azt, hogy Ő a legnagyobb Irgalmat adta a világnak.

Most, hogy közeledik Második Eljövetelem ideje, azoknak, akik felismerik Hangomat, és akik hallgatnak Rám, idejüket annak kell szentelniük, hogy terjesztik Szavamat (Üzenetemet), és imádkoznak valamennyi testvérük üdvösségéért.

Szeretett Tanítványaim, Kegyelmeim most kiáradnak rátok, így magabiztosnak kell lennetek, amikor segítetek másoknak felkészülni Második Eljövetelemre. Még ha trágár káromkodásokat is kiabálnak rátok, akkor is higgadtnak kell maradnotok. Ez a Küldetés lesz a legrágalmazottabb küldetés Keresztre feszítésem óta, de tudnotok kell, hogy ez az a Küldetés, mely lelkek milliárdjait fogja megmenteni.

Ez az Én időm. Ezt az időt szeretett Atyám bocsátotta rendelkezésemre, a megállapodás szerint. Ez Uralkodásom ideje, amikor majd az Új Ég és az Új Föld eggyé olvad. Amint a Mennyben beteljesedett, úgy a Földön is be fog teljesedni Atyám Akarata. Minden eggyé válik majd. Meg fog szűnni a gyűlölet, a szenvedés és a gonosz hatalma. Bármennyire is nehéz, meg fog érni minden erőfeszítést, melyet most saját lelkeket megmentéséért tesztek, és minden imát, melyet mások megmentéséért mondotok. Hadd ripakodjanak rátok, hadd ostorozzanak benneteket, hadd gyalázzanak titeket, hadd nevezzenek benneteket hazugnak, és hadd bánjanak veletek kegyetlenül. Minél többet szenvedtek, annál több lelket hoztok majd Hozzám.

Én alakítottam ki ezt az utat, melyet a Mennyei angyalok őriznek. Minden gonosz lélek zűrzavart kelt majd, akadályokat állít, és próbál megakadályozni benneteket abban, hogy közeledjetek Felém, de mindez hiábavaló lesz. Ők nem akadályozhatnak meg Engem abban, hogy Kezemet nyújtsam felétek, vagy hogy közelebb vonjalak benneteket. Több milliárdnyian lesztek. Azok, akik nem hajlandóak most felkészülni, idővel majd fel fognak. Nem szabad engednetek nekik, hogy hátráltassanak benneteket, mert az idő rövid.

Maradék Hadseregemben mindegyikőtök különleges Kegyelmekben fog részesülni, és csodákat fogok tenni az egész világon, a kétkedőknek bizonyítandó, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, aki azért küldtem el Prófétámat, hogy felkészítsen benneteket Második Eljövetelemre.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy