RSS
 

Archive for június 8th, 2013

Isten, az Atya: Én le fogok sújtani minden nemzetre, az általuk meggyilkolt ártatlanok számának mértéke szerint

08 jún

2013. május 29. szerda, 22.50

Szeretett leányom, Én vagyok a Kezdet és a Vég, Én vagyok minden létezőnek és leendőnek Teremtője. Én Vagyok az élet és a halál Ura. Senkinek sincs joga beavatkozni az életbe vagy a halálba, mivel egyedül Én, a ti Mindenható Atyátok avatkozhatok be bármelyikbe is.

Amikor az ember kezdi elhinni, hogy ő olyan jó, ha nem hatalmasabb, mint Én, akkor ő megpróbál felülmúlni Engem. Amikor az ember át akarja venni az irányítást Teremtésem felett, akkor a sátán kísérti őt a bűnre. Amikor a gőg bűne nagymértékben megfertőzi a lelket, az ember szembeszáll Velem azáltal, hogy pusztítja az életet a Földön.

Miért akarja az ember ezt tenni? Mert hatalmat akar szerezni a felett, amit Én ingyen adtam neki, amikor kioltja egy anyaméhben lévő gyermek életét. Amikor az ember szabályozni akarja a népességet, akkor elpusztítja az életet még a születés előtt, és megöli azokat, akikről úgy érzik, többé már nem kellenek az élet fenntartásához.

Leányom, van egy csoport, melynek van egy terve, hogy elpusztítsa a világ népességének szaporulatát. És ez azon szörnyű gonoszság által van, mely az abortusz által lép életbe. Az abortusz szaporodása, és annak gyors bevezetése világszerte, nem véletlen. Minden nemzetben terjesztik. Az abortuszt ellenző nemzeteket félre fogja lökni a tízszarvú fenevad, és ennek a gyalázatosságnak a bevezetésére fogja kényszeríteni őket.

Kezem súlyos büntetést fog róni azokra a nemzetekre, akik bevezették az abortuszt. Látni fogjátok, ahogyan ez megtörténik, azon büntetés által, melyet Én fogok kiróni, amint bevezetik az ilyen jellegű törvényeket. Tudni fogjátok, hogy az Én Kezem az, amely lesújtott az ilyen gonoszságra. Ti, akik azt gondoljátok, hogy jogotokban áll kioltani egy életet, legyetek tudatában, hogy ez a jog nem létezik. Ha kioltotok egy életet, akkor nektek nem lesz életetek. Nem lesz Örök Életetek, ha segédkeztek bármi olyan cselekményben, melyek az ilyen gonosz törvényeket hozzák létre. Ugyanez a büntetés fogja sújtani azokat közületek, akik igazolni merészelik az eutanáziát.

Irgalmam végtelen, és Én meg fogok bocsátani azoknak, akik nem értik a különbséget jó és rossz között. De ha tudatosan vesztek részt – egy sátánista csoport tagjaként – az élet pusztítását célzó globális tervben, akkor elkárhoztok. Jövőtök megpecsételődött azon ígéret által, melyet a fenevadnak tettetek, és hamarosan, az Antikrisztussal kötött szövetségetek által.

Azáltal, hogy kioltjátok az ártatlanok életét, és ilyen törvényeket léptettek életbe, nyíltan szembeszegültök az egyik legfontosabb – a Ne ölj! – Parancsolatommal. Amikor ilyen globális szintű népirtást terveztek, akkor a gonosz művét viszitek véghez, és ezért Én el foglak pusztítani titeteket.

Először figyelmeztetlek benneteket, és aztán, ha nem korlátozzátok ezeket a gonosz törvényeket, akkor nem hagytok Nekem más választást. A Föld olyan erővel fog megremegni, hogy elnyel benneteket. Én le fogok sújtani minden nemzetre, az általuk meggyilkolt ártatlanok számának mértéke szerint. Ha Én nem avatkozom be, nemzeteiteket hamarosan el fogja nyelni a fenevad, és senki sem marad. Szeretném, ha tudnátok, hogy a bűn olyan mértékben fertőzte meg a Földet, hogy csak egy pislákoló Fény maradt. Ez a Fény Isten Világossága, és ez jelen van Fiamban, és az Ő Misztikus Testében. Bűneitek továbbra is ostorozzák Őt, és ez fokozódni fog egészen addig, amikor is az Ő Egyházát keresztre fogják feszíteni. Amikor ez megtörténik, leereszkedik a sötétség, és eljön a vég.

Haragom elérte végső határát. Imáitok segítenek majd enyhíteni néhány olyan büntetést, melyekkel le fogok sújtani erre a hálátlan világra, és az ilyen gonosz bűnösökre, de nem mindenkire, azonban ezeknek a büntetéseknek be kell következniük azért, hogy meg tudjam akadályozni ezeket a terveket abban, hogy elpusztítsanak benneteket. Ha Én nem próbálnám megállítani az ilyen gyalázatosságoknak a terjedését, nem lenne bűntudat. Nem lenne szégyenérzet. Nem lennének tudatában annak a ténynek, hogy Én, a Magasságos Isten teremtem az életet, és veszem el azt Akaratom szerint. Senkinek sincs hatalma hasonlóképpen cselekedni.

Haragom megmutatkozott Gyermekeimnek az idők során, de egészen eddig ellenálltatok azoknak a büntetéseknek, melyeket most azokra fogok zúdítani, akik vétkesek az abortusz törvényének bevezetésében.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy