RSS
 

Archive for június 4th, 2013

Ezek lesznek az utolsó Üzenetek, melyek nektek adatnak még a Nagy Nap előtt, amikor Én ítélni jövök

04 jún

2013. május 25. szombat, 21.49

Szeretett leányom, az előtted járt próféták gyötrelme sohasem volt igazán ismert. Ennek ellenére terhük nehéz volt. Ismeretlen látnokok, magányosan munkálkodtak, és mellőztek mindennemű elfogadást.

A prófétákat azért gyűlölték, mert Isten Nevében prófétáltak, és mert jövőbeni katasztrófákat jövendöltek meg, melyek az emberiséget érik a bűn szennye miatt. Magányos és félelmetes életet éltek, és gyakran elbuktak Küldetésük nehézségéből fakadóan. Nehéz volt számukra megérteni a próféciákat, és sokuk nem volt tisztában a Szavak értelmével, amiket diktáltak nekik. Sokuk bizonytalan volt, vajon ők egyáltalán tényleg próféták-e, de Küldetésük gyümölcsei által – amikor látták Isten Szavának terjedését, és hogy milyen hamar tapasztalhatóak voltak a megtérések – világossá vált számukra.

Isten legtöbb prófétáját megvetették, kigúnyolták, és eretneknek tartották. Sokukat a pusztába vetették, és gyötörték, mindezt azért, mert Isten által küldött hírnökök voltak.

A próféták kizárólag Isten Szeretetéből fakadóan küldettek a világba, hogy felkészítsék az Ő gyermekeit az eseményekre, melyek hatással lesznek lelkük üdvösségére. A próféták különböző Küldetéseket kaptak. Bizonyos esetekben ők azért küldettek, hogy figyelmeztessék az emberiséget az Atyával szembeni engedetlenség veszélyére. Mások azért küldettek, hogy figyelmeztessenek azokra a következményekre, melyek az embereket fogják érni, ha súlyos bűnbe esnek. Más esetekben azért, hogy figyelmeztessék az emberiséget azokra, akik üldöztetést okoznak majd nekik, és próbálják majd megakadályozni azt, hogy Isten Szava táplálja az Ő gyermekeit. És aztán ott volt Keresztelő János, aki azért küldetett, hogy felkészítse Isten gyermekeit a Messiás – Isten egyetlen Fiának – jövetelére, aki azért küldetett, hogy megváltsa őket Isten Szemében. De ők nem hallgattak rá. A Zsidók között a legegyszerűbb emberek meghallgattak, és elfogadtak Engem, Jézus Krisztust, az Emberfiát, de az akkori egyházon belüli legszentebb és legmagasabb rangú szolgák nem voltak hajlandóak elfogadni az Igazságot.

És most te, Leányom, azért küldettél, hogy előkészítsd az utat Második Eljövetelemre, hogy üdvösséget szerezhessek a világnak, és hogy Új Paradicsomom megvalósulhasson. Ez meg lett jövendölve, de vajon meghallgatnak-e? Sajnos nem. Nem hajlandók elhinni, hogy lehetséges az, hogy Atyám az ő idejükben küldte a világba az Ő utolsó prófétáját. Ezáltal megtagadják Isten Szent Evangéliumát. Ők úgy vélik, hogy Második Eljövetelem nem fog megtörténni egészen a távoli jövőig. Ezt a tévedést nem a Szentírást illető tudásuk okozza, hanem a téves emberi gondolkodás, melynek révén egyetlen része sem érthető azon Ígéretemnek, miszerint Eljövök újra.

A rátok váró jövő Dicsőséges Öröksége a tiétek. Ez mindannyiatoké, függetlenül attól, hogy mennyire megfeketedett vagy tiszta a lelketek, de fel kell készülnötök, és ébernek kell lennetek, mert a pokol minden démona körüljár most a Földön, és mások által próbálnak majd megállítani benneteket. A sátán nem akarja, hogy Atyám hazavigye az Ő gyermekeit az ő jogos Örökségükbe. Hazugságokat fog terjeszteni a sátán, zavart kelt, és eltérít benneteket. Ravasz és álnok módszerei alig lesznek észrevehetőek, és más lelkeken keresztül fog működni, akik nyitva hagyják magukat az ilyen kísértésre. Ezért az emberek nem fogják elhinni azt, hogy Isten valaha is ilyen módon küldene egy újabb prófétát a világba. Azt fogják mondani, hogy ez szükségtelen. Ehelyett rá fogják szedni őket*, hogy a hamis prófétákban higgyenek, és mivel nagyon sok hamis próféta van – akik báránybőrbe bújt farkasok –, ők* azokhoz fognak vonzódni, akik azokat a dolgokat fogják mondani, amit ők hallani akarnak. Kitalált történeteket, melyek ügyesen szent szövegbe lesznek burkolva, szörnyű hazugságokat rejtvén, melyek meggyalázzák Szent Szavamat.

Leányom, te leszel az egyetlen, aki Isten Igaz Szavát fogja szólni ebben az időben, hogy meghallja az egész világ. Vannak még más prófétái is Istennek, de az ő Küldetésük más. Feléd az lesz a kérés, hogy az Igazságot közvetítsd, de az Igazság éppúgy sokkolni fogja, mint ahogy meg is menti a lelkeket.

Ti, akik azt állítjátok, hogy ismertek Engem, nem gondoljátok, hogy Atyám küldene egy utolsó prófétát, hogy felkészítsen benneteket a Szentlélek Ereje által, még Második Eljövetelem előtt? Talán nem ismeritek Őt? Talán nem tudjátok, mily nagy az Ő Szeretete? Talán nem vagytok tisztában nagymértékű Könyörületességével? Ha viszont igen, akkor meg kell hallgatnotok ezeket a Mennyei Üzeneteket. Ezek lesznek az utolsó Üzenetek, melyek nektek adatnak még a Nagy Nap előtt, amikor Én ítélni jövök.

Akik Isten Igéje szerint élik életüket, de nem ismerik ezeket az Üzeneteket, azoknak nincs mitől félniük. Akik elfogadják ezeket az Üzeneteket és figyelmeztetéseket, ugyanakkor nem fogadnak el semmilyen más tant, csak azt, amit Én, Jézus Krisztus adtam a világnak, azoknak sincs mitől félniük, mert övék lesz Új Paradicsomom királysága.

Akik vissza fogják utasítani Irgalmas Kezem, akik messzire tévelyednek Tőlem, és akik elpusztítják lelküket azáltal, hogy a sátánt tisztelik az ő összes üres ígéretével együtt, ahelyett, hogy Istenüket és Teremtőjüket tisztelnék, azoktól meg lesz tagadva az Örök Élet, hacsak nem könyörögnek Irgalmamért.

Van még idő megújítani életeteket. Ez nagyon egyszerű. Jöjjetek Hozzám, és Én megvédelmezlek benneteket. Ezek a próféciák a jövővel kapcsolatosak, és be fognak következni. Ha elutasítjátok ezeket, mintegy képtelenséget és ostobaságot, akkor meg fogjátok bánni azt a napot, amikor hátat fordítottatok - a nektek, mint Isten dédelgetett gyermekeinek megígért –  Igazságnak.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy