RSS
 

Archive for június, 2013

Én Vagyok a Szeretet. Én Vagyok Isten. E kettő egy és ugyanaz.

26 jún

2013. június 19. szerda, 03.00

Hőn szeretett leányom, azon Óhajom, hogy megalakuljon földi Hadseregem magja, most van beteljesedőben. Kis makkokból szétszóródva, növekedni és terjeszkedni fognak mindenütt.

Leányom, az alapozás a fontos szakasz. Csakúgy, mint az anyaméhben fejlődő csecsemő, időt és gondos törődést igényel az, hogy a gyermek jólétét biztosítsa, aki a méhlepényből kapja a táplálékot. Lassan, ámbár tökéletesen fog fejlődni mindaddig, mígnem végül távozik az anyaméhből, készen állva arra, hogy az Atyám számára meghatározott életet élje.

Maradék Hadseregem születése ugyanilyen lesz. Ez is nagy előkészületet fog igényelni, mielőtt készen áll majd arra, hogy elfoglalja a helyét a világban, de alapja erős és szilárd lesz, és a lelkek, akik az építőkockák maguk, egyként fognak egyesülni, felépítvén egy félelmetes Hadsereget. Majd ez a Hadsereg egyszerre és olyan erővel fog terjeszkedni és gyarapodni szerte az egész világon, hogy nehéz lesz nem tudomást venni róla. A Maradék Hadseregemben lévők nem lesznek önzőek, sem gőgösek, és nem lesz szükségük arra sem, hogy Szavam tudományos értékelésére támaszkodjanak, melyet követelni fognak majd tőlük, Isten Igazságát bizonyítandó.

A tudomány egy Adomány Istentől, de a tudomány nem tud magyarázatot adni Isten Misztériumára. Így akiknek logikus magyarázatokra van szükségük arra vonatkozólag, hogy Én miként beszélek jelenleg Isten gyermekeihez a Földön, azok csalódni fognak. Egy válasz sem lesz kielégítő a számukra.

Az egyik legnagyobb Ajándék, mely az emberiségnek adatott, a szeretet. A szeretetet nem lehet tudományosan megmagyarázni vagy bizonyítani, mert az Isten Lelkétől ered. Az jelen van mindannyiatokban. Azt érzitek. Ez az a kötelék, mely egybetartja az emberiséget, és amelyet a gonosz hatalma sem tud aláásni.

Én Vagyok a Szeretet. Én Vagyok Isten. E kettő és ugyanaz. Szeretet nélkül nem lehetne életetek. A szeretet egyesít majd benneteket, megerősít benneteket, és összetart titeket. A szeretet segít majd nektek, hogy lelkeket hozzatok Hozzám.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten benne Él minden egyes – e világban született – emberben, függetlenül saját vagy szüleik hitétől

26 jún

2013. június 15. szombat, 23.44

Én vagyok a ti szeretett Jézusotok, Aki a lelketeken keresztül működöm. Még ha nem is foglalkoztok Velem, Én akkor is jelen Vagyok. Én a lelketeken keresztül munkálkodom, mivel átadtátok  Nekem azt, és így mindenkoron Értem és Velem szenvedtek.

Leányom, ma mindazokhoz szólok, akik azt mondják, hogy nem hisznek Istenben. Ha tényleg nem hisztek Istenben, akkor most el kell magyaráznom, hogy honnan ismeritek fel azt, hogy Isten valóban Létezik. Isten benne Él minden egyes – e világban született – emberben, függetlenül saját vagy szüleik hitétől. Isten minden életformával hoz egyfajta félelemmel vegyes tiszteletet és csodálatot, mely mindig egy mély szeretetérzést kelt a lélekben Isten egy másik Teremtménye iránt.

Mindegyikőtök Isten Teremténye. Ez tény. Vannak, akik gyönyörűnek születnek. Némelyek meg hibákkal. Mások pedig szörnyű tökéletlenségekkel. Mégis mindannyian megszületnek, mert Isten megengedi ezt.

Sokan közületek mentséget fogtok találni az élet megakadályozására Isten azon gyermekeiben, akik nem tökéletesek. Néhányan közületek meg fogjátok ölni Isten gyermekeit az anyaméhben, majd megindokoljátok azt, zömében önző indokokkal. Ezért el lesztek ítélve, hacsak nem kértek Engem, hogy bocsássak meg nektek. Meg lesz bocsátva nektek, de csak, ha őszintén bánjátok azt, amit tettetek, amivel meggyaláztátok Atyámat.

Néhányatok olyan tökéletlenségekkel születtek, melyek traumát okoznak életetekben. Bár kegyetlen lehet ez, mégis azért kapjátok ezt a szenvedést, hogy megmentsetek másokat, akik egyébként nem léteznének. Láthatjátok, hogy azok a lelkek, akik meggyalázzák Atyámat, és akik sosem fognak bűneik bocsánatáért esedezni, a pokol tüzében fogják végezni, mindörökre. Szenvedésetek segíteni fog megmenteni őket, mert ők nem tudják, és nem is fogják megmenteni magukat. Ti választjátok ezt a szenvedést, még mielőtt megszülettek. Elfogadhatjátok ezt most, vagy esetleg később, de biztonságban lesztek Királyságomban, mert Dicsőségem örökké a tiétek lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Római Birodalmon belül fog felemelkedni Ellenem a nagy utálatosság

25 jún

2013. június 15. szombat, 16.48

Hőn szeretett leányom, ahogyan Én is egyedül tettem meg a lassú és kínokkal teli utat a Kálvária Hegy tetejére, ugyanígy fogja Maradék Hadseregem is megtenni.

Amikor ezen a gyötrelmes dombon mentem fel, Római katonák százai vettek körül, akik akadályozták az út mentén állókat, akik vigaszt akartak nyújtani Nekem. Habár nem lett volna szükség ilyen nagyszámú katonaságra mindössze egy ember őrzése miatt, jelenlétükkel számos dolgot demonstráltak. Meg akarták mutatni Követőimnek, és mindazoknak, akik hirdetni próbálták Tanításaim Igazságát, hogy ki is parancsol. Ennek az agresszív cselekedetnek az volt a célja, hogy megrémítsék és megfélemlítsék azokat, akik hűséget mernek mutatni Irántam.

A Zsidók megtagadtak, majd elárultak Engem. A Rómaiak keresztre feszítettek Engem, ugyanakkor Rómában volt az is, hogy az Én szeretett Péter apostolom azt az utasítást kapta, hogy alakítsa meg földi Egyházamat, mert Én azt akartam, hogy Egyházam azok között alakuljon meg, akik üldöztek Engem.

Ahogy Második Eljövetelem hamarosan megtörténik, és ahogy Végső Küldetésem feltárul, miszerint eljövök újra, hogy az Általam ígért végső üdvösséget elhozzam az emberiségnek, a történelem meg fog ismétlődni. A Zsidók továbbra is el fognak utasítani Engem, amíg a Nagyfigyelmeztetés be nem következik. Isten ellenségei fel fognak kelni Ellenem, mindenütt. Azok, akik szeretnek Engem, és azok, akik azt mondják, hogy Engem képviselnek, el fognak árulni Engem.

A Római Birodalmon belül fog felemelkedni Ellenem a nagy utálatosság. Babilon – a Római Birodalom hazája, és ahol azok a nemzetek találhatóak, melyek elhagyták Istent a hamis istenek javára – lesz a székhelye annak, ahonnan az összes hazugság tódulni fog.

A tízszarvú fenevad maga Európa, és Rómában egy hadsereg fog Ellenem kelni. Ismételten ők lesznek a felelősek a keresztre feszítésért, még a Nagy Nap előtt. Ők fogják okozni a végső sértést, amikor ők keresztre feszítik és megsemmisítik Misztikus Testemet a Földön. Azok, akik elszakadnak Testemtől, azáltal, hogy egy új tan követése mellett döntenek, el fognak árulni Engem, és mégis meglesz a bátorságuk ahhoz, hogy kiálljanak, és azt mondják, hogy Tőlem valók.

Azon a napon, amikor az Új Egy-Világvallás ismertetésre kerül – melyet a Katolikus Egyházon belüli csoportok hagynak majd jóvá, a megjövendöltek szerint – elsötétül majd az ég, és egy hatalmas villám sújt le a Földre. Ez olyan lesz, mint az a pillanat, amikor az utolsó Lélegzetemet vettem a Kereszten, amikor Atyám Haragja lesújtott a Kálvária Hegyére. Amikor ez megtörténik, valamint a jel, hogy Egy Igaz Egyházamat megdöntötték, és azt egy hamis pogány utálatossággal váltották fel, akkor tudnotok kell a következőt. Ekkor fognak az egész világon lezúdulni a büntetések az emberiségre.

Minden jel meg fog adatni a Mennyből, hogy figyelmeztesse azokat, akik a hamis próféta és az ő leendő társának, az Antikrisztusnak az oldalán állnak, hogy az ő napjaik meg lesznek számlálva. Meg fogják látni, milyen lesz az, ha megtapasztalják Atyám Haragját. Ekkor sok pap és püspök fog ráébredni az Igazságra, és harcolni fognak eme gonoszság ellen. Ők nem fognak cserbenhagyni Engem, és továbbra is vezetni fogják Igaz Egyházamat a Földön. Sajnos, sokaknak nem lesz bátorsága ahhoz, hogy ezt megtegye, és ők olyanok lesznek, mint a vágóhídra vezetett bárányok, de vigaszt fog nyújtani számukra az a tudat, hogy Én sosem hagyom el őket. Én sok segítséget fogok nekik küldeni, és Maradék Hadseregem felkel, és hirdeti majd az Evangéliumot, amikor az már mindenhol mellőzve lesz. Ők prédikálni fognak a világ minden szegletében, és rettenthetetlenek lesznek. Irántam való szeretetük győzedelmeskedni fog az Antikrisztus műve felett. Irántam való engedelmességük, és Imahadjárati Imáimra adott válaszuk lelkek millióit fogja megmenteni.

És akkor Tervem beteljesedik.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten nem várja el tőletek, hogy időtöket úgy töltsétek, hogy elhanyagoljátok a mindennapi dolgokat, vagy azt az időt, amit a családdal és a barátokkal töltötök

24 jún

2013. június 14. péntek, 23.50

Hőn szeretett leányom, amikor egy ember elkezd hinni abban, hogy ő legyőzhetetlen, akkor ő el van veszve.

Oly sokan, akik nem fogadják el azt, hogy a földi élet nem más, mint egy rövid szakasza a Királyságom felé történő lelki utazásuknak, nagyon sok értékes időt vesztegetnek el. Arra az időre utalok, mely Isten által adatik nektek, mely során az Ő Parancsolatai szerint kell élnetek, ha ki akarjátok vívni az Örök Életet. Ha nem fogadjátok el Istent, akkor elszakítjátok magatokat Tőle. Ha ezt teszitek, életeteknek vége szakad majd, és így az Örök Élet Ajándéka helyett, életetek befejeződik, amikor meghaltok ebben az életben. Ne vesztegessétek az időt – mely ebben az életben adatik nektek – azzal, hogy azt haszontalanságok hajszolására fordítjátok.

Isten nem várja el tőletek, hogy időtöket úgy töltsétek, hogy elhanyagoljátok a mindennapi dolgokat, vagy azt az időt, amit a családdal és a barátokkal töltötök. Ez nem jelenti azt, hogy ha élvezitek a földi élet gyümölcseit, akkor nem követhetitek az Úr útjait. Követhetitek.

Leányom, szeretném, ha tudnád, hogy nagy a zavar az emberiség iránti Óhajaimat illetően, amikor is azt Szeretném, hogy kövessék Tanításaimat.

A nevetés jó. A társaság fontos. Élvezni egy örömteli életet jó, ha alázatot és hálát tanúsítotok Isten iránt, és köszönetet mondotok még a legkisebb örömökért is. Bármilyen Adomány, melyet ebben az életben kaptok mások javát szolgálandó, csak Istentől jöhet. Fontos szerepet fog játszani lelketek üdvösségében az, hogy miként éltek ezekkel az Adományokkal, amikor az Isten által nyújtott Adományok megosztásra kerülnek másokkal. Egyeseknek hatalmas tehetség adatik, de minden lélek Adományokkal születik. Ezek arra szolgálnak, hogy segítsenek nektek másoknak segíteni. Azoknak, akik úgy születtek, hogy tehetségük van az üzlethez, kötelességük gondoskodni arról, hogy az jó célra legyen felhasználva, mások javát szolgálva. Mások arra használják Adományaikat, hogy felebarátaikkal törődjenek, és örömet vigyenek más emberek életébe. És aztán vannak azok a lelkek, akik szenvednek. Az ő szenvedésük szintén egy Adomány, mert ők segítenek majd megmenteni mások lelkét, és ez által el fogják nyerni a legnagyobb Ajándékot – az Örök Életet.

Az élet Isten által adatik, egyetlen okból. Hogy Megdicsőítse Istent, és arra ösztönözze az Ő gyermekeit, hogy egyesüljenek Vele végül, amikor az élet megváltozik majd. Isten gyermekei felkészítés alatt állnak erre a változásra, amikor végül övék lesz az Ádámnak és Évának megígért dicsőséges Örök Élet.

Fontos, hogy próbáljatok sok szeretetet és együttérzést tanúsítani egymás iránt, éppúgy, ahogyan elvárnátok, hogy Én bánjak veletek, amikor eljövök Ítélni. Minden nap meg kell kérdeznetek magatoktól, minden cselekedetek alkalmával, vajon ez megörvendeztetné-e Istent? Eleget teszek azért, hogy megtartsam Isten Parancsolatait? Megszegem Isten Törvényeit, és ha igen, mik lesznek a következmények?

Ha nem törődtök mások szükségleteivel, akkor a ti szükségleteitek is hanyagolva lesznek. Ha előre megfontolt szándékkal megbántjátok Isten bármely gyermekét, akkor szenvedni fogtok. Ha megölitek Isten akár csak egy gyermekét is, akkor nem lesz életetek. Annak ellenére, hogy a földi élet sok szeretetet, örömet és reményt nyújt, tele van megpróbáltatásokkal. Szembe kell nézni minden megpróbáltatással, és el kell fogadnotok, hogy ez Isten tervének a része, Gyermekei megtisztításában.

Amikor a nélkül élitek életeteket, hogy elismernétek Istent, akkor saját vágyaitokhoz illeszkedő életet éltek. Ha nem állítjátok fel azt az értékrendet, melyet Isten határozott meg, el fogjátok veszteni az utat. Ha olyan messzire tévelyedtek, hogy már nem tudjátok megtalálni a visszavezető utat, akkor imádkoznotok kell Isten Kegyelméért, hogy segítsen nektek.

Minden egyes Istenhez intézett kérés – ha az lelketek javát és szeretteitek szükségleteit szolgálja – minden esetben meghallgatásra talál.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Sose kövessétek el ezt, mert ez az egyetlen bűn, mely álszentsége miatt undorít Engem

23 jún

2013. június 12. szerda, 23.50

Hőn szeretett leányom, ahogy minden Erőmmel Próbálom lángra lobbantani a hívők lelkét, elsősorban a világnak szóló eme Szent Üzeneteim által, ismételten Figyelmeztetnem kell azokat, akik rosszakat mondanak Szent Szavamról. Míg Én a hitükben lanyha lelkeket keresem fel, miért kell nektek – akik azt állítjátok, hogy az Én Nevemben beszéltek –  tagadnotok az Igazságot, amikor az az Isten Báránya által adatik nektek, ezen Üzeneteken keresztül?

Miféle ember szólna így hozzátok, az Én Szent Nevemben, és merne megállni előttetek? Senki. Egyedül Isten Hatalmának köszönhetően lehet Szavamat közérthető nyelven a tudomásotokra hozni.

Az ember továbbra is vétkezni fog, akár olyan bűnöket követ el, melyeket mindenki közületek a világban, akár súlyos természetűeket. Ti mindannyian bűnösök vagytok.

Egyik bűnös sem mentheti fel soha a másikat az Én Nevemben, hacsak az az Én Felhatalmazásommal nem történik a Gyónás Cselekményében, mely egy rövid időre megszabadít benneteket a bűntől. Egyik bűnös sem ítélheti el a másik bűnöst az Én Nevemben, mert ahhoz nincs joga. Ha elítéltek egy bűnöst, még ha a legsúlyosabb Isten elleni vétket követte is el, ugyanolyan megfeketedett lelkek lesztek, mint az a személy, akit nyíltan elítéltek az Én Nevemben.

Talán nem tudjátok, mivel okoztok Nekem Fájdalmat és bánatot, amikor egymást bántjátok? Egyáltalán nem értettetek meg Engem? Nem értettétek meg, hogy miért haltam meg értetek? Ti, akik még mindig nem értitek az Igazságot, hallgassatok meg most. Én nem ítéllek el benneteket bűneitek miatt, mert Én szeretlek titeket, és meg fogok bocsátani nektek minden bűnt, bármennyire szörnyű legyen is az. De ha az Én Nevemben egyenlőnek állítjátok be magatokat Velem, és elítéltek egy másik bűnöst az Én Nevemet használván, Én is el foglak ítélni benneteket.

Bármennyire is Szeretlek benneteket, egyikőtök sem ítélheti el a másikat. Egyedül Én, Jézus Krisztus kaptam Felhatalmazást Atyámtól arra, hogy Ítélkezzem az emberiség fölött – senki más nem. Ha elkövetitek ezt a bűnt, Ítéletemmel kell majd szembenéznetek. Sose kövessétek el ezt, mert ez az egyetlen bűn, mely álszentsége miatt undorít Engem.

Csaknem elérkezett az idő az emberiség számára, hogy tanúja legyen az Igazságnak. Nem sokan fognak válaszolni Hívásomra, beleértve azokat is, akik Hozzám tartozónak vallják magukat, egészen addig, amíg Atyám számos büntetéssel le nem sújt. Olyannyira vakok vagytok az Örök Élet Igazságára, annyira ellenálltok annak, hogy meghalljátok Isten Szavát, hogy csak akkor fogjátok meghallani, ha büntetések zúdulnak rátok.

Amikor az első büntetések érnek benneteket, sokan azt fogják ezekre mondani, hogy természeti katasztrófák, de amikor ezek nagy hirtelenséggel záporoznak rátok, és amikor nincs hova futnotok, csak akkor fogjátok felismerni, hogy ez Isten Keze, mely lesújt rátok.

Atyám meg fogja rázni az egész világot. Ti, akik kételkedtek abban, hogy Én Létezem, tudni fogjátok, hogy ezek az események nem tulajdoníthatók csak a természetnek. Ti, akik hisztek Bennem, de akik kinevetitek ezeket az Isteni Üzeneteket, vissza fogjátok vonni szavaitokat, és ki akarjátok majd vágni nyelveteket, mert hamarosan rá fogtok ébredni, hogy aljas szavaitok mennyire sértenek Engem. Ezzel nemcsak Istent gyalázzátok, hanem ezt az Isteni Küldetést is akadályozzátok a lélekmentésben.

Minden egyes lélekért, akitől megvontok Engem, egy örökkévalóságon át fogtok szenvedni. Amikor dacosan álltok Isten Színe előtt, nem tehettek majd így. Ne feledjétek, bármennyire is Szeretlek benneteket, Én be fogok avatkozni, ha megpróbáljátok szabotálni Isten Munkáját ebben, az emberiség megmentését szolgáló Végső Küldetésben.

Már most zajlik annak az ideje, amikor az Igazság Könyve a világnak adatik. Ha követtek Engem, de nem fogadtok el Engem most, amint Hívlak benneteket, ne aggódjatok, mert nem foglak Elítélni titeket. De ha megpróbáltok megakadályozni Engem Isten gyermekeinek megmentésében, Én le fogok sújtani rátok.

Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (109) Ima a Bizalom Ajándékáért

22 jún

2013. június 10. hétfő, 23.00

Imahadjárat (109) Ima a Bizalom Ajándékáért

„Ó, drága Jézusom, 
Segíts, hogy bízzam Benned.
Hogy bízzam Ígéretedben, miszerint eljössz újra. 
Hogy elfogadjam Második Eljöveteled Igazságát. 
Hogy bízzam az Atyaisten Ígéretében, amikor azt mondta, hogy Neked adja majd Királyságodat.
Segíts, hogy bízzam Tanításaidban, és a világot megmentő Tervedben. 
Segíts, hogy szívélyesen fogadjam Ajándékaidat. 
Segíts, hogy bízzam Benned, hogy elengedjem félelmemet, és hogy lehetővé tehessem, hogy Szereteted elárassza szívemet és lelkemet.
Ámen.” 

Jézusotok

Teljes üzenet - Ne szabad félnetek, mert amit Én Ígérek, az a tiétek, és ez a ti örökségetek

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Nem szabad félnetek, mert amit Én Ígérek, az a tiétek, és ez a ti örökségetek

21 jún

2013. június 10. hétfő, 23.00

Szeretett leányom, a világnak meg kell mondani, hogy Visszatérésem ideje közel van. Már kezdetét vette az Én Időm, lévén, hogy Igyekszem Hozzám téríteni az emberiséget, még a Nagy Napom előtt.

Én jelenleg készítelek fel benneteket, mind, habár sokaknál ez süket fülekre talál. Én szeretettel teszem ezt mindegyikőtökért, akiket Én szeretek, mindegyikőtökért, akikért Én a Testemet adtam. Beavatkozásom, melynek során Én fel fogom nyitni az emberiség szemét, egyértelműen tapasztalható lesz.

Csodák történnek majd, amikor Küldetésem elfogadásra kerül. Érezhető lesz Jelenlétem, és meg fogok mutatkozni a Nagy Irgalmasság Cselekedetei révén. Ennek a tervnek az a célja, hogy visszacsábítson benneteket, hogy az Általam való Dicsőséges Üdvözítés felé térítse azokat közületek, akik már nem hisznek abban, hogy Én Létezem.

Én vagyok a Király, Aki Uralkodni fogok az Atyám által Nekem ígért Új Paradicsomban. Azok, akik nem ismernek Engem, hallgassanak meg most. Ti az Enyéim vagytok. Én szerzek nektek Életet, nem olyat, amit ezen a Földön ismertek, hanem Örök Életet.

Nem szabad félnetek, mert amit Én Ígérek, az a tiétek, és ez a ti Örökségetek.

Ez az a Királyság, amelyre születtetek, így Isten, az Én szeretett Atyám újrateremtheti a világot, úgy, ahogyan az a kezdetekben volt. Ő a Kezdet, mert Ő teremtette a világot. Ő a Vég, mert amikor a Nagy Nap eljön, nem lesz többé szenvedés, mert az Új Kezdet – az Örök Élet – adatik majd meg azoknak, akik elfogadják Isten Szeretetét. Bizakodóbbnak, kevésbé cinikusnak kell lennetek, és el kell fogadnotok az Élet Nagy Ajándékát, mely egyedül egy tökéletes Istentől származhat.

Egyedül Isten teremthet ilyen csodát – az Élet Ajándékát.

Egyedül Isten adhat nektek Örök Életet, ahol legyőzésre kerül a halál, és vele együtt minden gonosz.

Várakozással kell a jövőbe tekintenetek.  Meg kell próbálnotok hallgatni ezekre az Üzenetekre, mert ezek lesznek a ti mentőköteletek, melyre szükségetek lesz, ahogy az előttetek álló napok egyre sötétebbek lesznek.

Óhajom az, hogy közületek senki se nyugtalankodjon, senki se aggódjon, senki se féljen, és senki se szomorkodjon, mert Dicsőséges Napom azt fogja jelenteni, hogy Én letörlök minden könnyet, fájdalmat, szomorúságot és szenvedést, és megtisztítalak benneteket Nagy Dicsőségemmel.

Végre meg fogjátok tapasztalni a tiszta örök boldogságot. Minden, amit valaha a Mennybéli állapotról képzeltetek, a tietek lesz.

Ha nem tudtok most válaszolni Nekem, mert nincs bizodalmatok, Én segítek majd nektek, ha hívtok Engem. Kérjétek Tőlem a Bizalom Ajándékát ezen Imahadjárati Ima által.

Imahadjárat (109) Ima a Bizalom Ajándékáért

„Ó, drága Jézusom,
Segíts, hogy bízzam Benned.
Hogy bízzam Ígéretedben, miszerint eljössz újra.
Hogy elfogadjam Második Eljöveteled Igazságát.
Hogy bízzam az Atyaisten Ígéretében, amikor azt mondta, hogy Neked adja majd Királyságodat.
Segíts, hogy bízzam Tanításaidban, és a világot megmentő Tervedben.
Segíts, hogy szívélyesen fogadjam Ajándékaidat.
Segíts, hogy bízzam Benned, hogy elengedjem félelmemet, és hogy lehetővé tehessem, hogy Szereteted elárassza szívemet és lelkemet.
Ámen.” 

Ó, mennyire vágyom arra, hogy megvigasztaljalak benneteket, hogy enyhítsem félelmeiteket, aggodalmaitokat és gondjaitokat. Mennyire szeretném az átmenetet a lehető legfájdalommentesebbé tenni, így nem kell majd szenvednetek a fenevad kezétől, akinek munkálkodása látható lesz az Isten ellenségei által.

Ha teljes mértékben bíztok Bennem, és átadjátok magatokat Irgalmamnak, Én ünnepélyesen megígérem, hogy Irgalmam le fogja rövidíteni azt az időt, amikor az emberi szenvedés fokozódni fog azok gonoszsága miatt, akik szenvedést akarnak okozni nektek. 

Megígérem, hogy a csodák által való Beavatkozásom, felébreszti majd azokat, akiknek a leginkább szükségük van a segítségre – az Igazság felismerésére. Amikor Isten Igazságát elfogadják azok, akik nem igazán értik azon Ígéretemet, hogy eljövök újra, de mégis elfogadják azt szívükben, akkor a szenvedés enyhülni fog, és Én Irgalmat fogok tanúsítani lelkek milliárdjai iránt.

Belém vetett bizalmatok segíteni fog nektek meglátni az Igazságot. Ha elfogadjátok az Igazságot, azzal Új Királyságom Kulcsait fogadjátok el.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor az Új Jeruzsálem harsonaszóra leszáll a földre, fénybe borul majd az ég, és elnémul majd minden

19 jún

2013. június 9. vasárnap, 23.15

Szeretett leányom, a kín, melyet most fizikai értelemben élsz át, azon lelkek megmentésének érdekében van, akik olyannyira eltávolodtak Tőlem, hogy ha te, mint egy áldozati lélek, nem ajánlanád fel ezt Nekem, ők örökre elvesznének Számomra. Mindig gondolj arra, hogy mennyire fáj az Nekem, és hogy mennyire összetöri az a Szívemet, amikor akár csak egy lelket is elveszítek.

Az emberiség iránti Szeretetem változatlan, mert semmi sem akadályozhat meg Engem abban, hogy szeressek minden egyes drága lelket. Oly nagyon szeretem őket, hogy soha nem érnek véget azok az Ajándékok, melyeket neked adtam, leányom, hogy úgy láthatod Isten minden gyermekét, ahogyan Ő látja őket, a szív tisztaságával. Ezért szenvedsz oly nagyon, Kislányom. Nem azok miatt szenveded el ezeket az újabb testi megpróbáltatásokat, akiknek dühe bánt téged, hanem azon lelkek miatt, akik rettenetes sötétségben vannak, és akiknek a sorsa megrémít téged.

Kérlek, értsd meg, hogy amikor türelmetlen és zaklatott vagy ezek miatt a gyötrelmes megpróbáltatások miatt, ezek semmik ahhoz a mérhetetlen szenvedéshez képest, mely azokra a lelkekre vár, akiket el fog ragadni a fenevad. Ez semmit sem jelent, ha összehasonlítjuk azokkal a lelkekkel, akiknek a Tisztítótűz fájdalmas kínszenvedését kell elviselniük. Annyira eltörpül majd mindez számodra, amikor látod, ahogyan Én kiszakítom a fenevad gonosz markából azokat a lelkeket, akik máskülönben nem lennének képesek kiszabadítani magukat.

Leányom, bármennyire fájdalmas is ez a szenvedés, ez már nem fog számítani, amikor Én egyesítem Isten gyermekeit, amikor a Legdicsőségesebb Paradicsom leszáll ama Nagy Napon. Amikor az Új Jeruzsálem harsonaszóra leszáll a földre, fénybe borul majd az ég, és akkor elnémul majd minden, még mielőtt felzeng az angyalok hangja, kiknek éneke megérint majd minden lelket, még a végső pillanat előtt. Ez lesz az utolsó óra, amikor Én eljövök Ítélni élőket és holtakat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Gyermekeim világi javak iránti megszállottsága és a személyes vagyon bálványozása elszakítja őket Istentől

17 jún

2013. június 8. szombat, 23.00

Szeretett leányom, ahogy az emberiség egyre mélyebbre süllyed a bűnben, továbbra is az anyagi javakat hajtja, melyekről úgy véli, hogy csillapítják azt a durva fájdalmat, melyet belül éreznek, mivel semmi sem nyújthat számukra vigaszt, amikor már oly nagyon eltávolodtak Tőlem. Egy pillanatra sem gondolnak Rám, olyannyira elragadta őket a világi javak – a haszontalan dolgok – hajhászása, mely nem szül mást, csak mindig többre áhítozást.

Aztán ott vannak azok, akiknek a világi vonzalmak iránti szeretete oda vezet, hogy telhetetlenekké válnak. Mindig nagyobbra törekednek, valamint az általuk értékesebbnek hitt tulajdonra. Végül szentélyeket építenek maguknak. Ekkor kétségbeesésbe zuhannak, mert minél nagyobb vagyonra és luxusra tesznek szert, annál összezavarodottabbá és zaklatottabbá válnak. Elveszítik az érdeklődésüket más emberek iránt, és hamarosan elszigetelődnek, ahogy beleakadnak egy pókhálóba, melyet a gonosz lélek szőtt, hogy csapdába ejtse őket, és elpusztítsa lelküket.

Gyermekeim világi javak iránti megszállottsága, és a személyes vagyon bálványozása elszakítja őket Istentől. Saját javaitok iránti szeretetetek megöli a felebarátaitok iránti szereteteteket. Olyan fokig lesztek önzőek, hogy már nem érdekel benneteket mások szerencsétlensége. Így nem engedelmeskedtek Isten Igéjének.

Fel kell hagynotok a gazdagság hajszolásával. Akkor tisztább szívűek lesztek. De ha hagyjátok, hogy ez a ravasz bűn elhomályosítsa elméteket, akkor soha nem lesztek tiszta lelkűek, és így nem lesztek alkalmasak Színem elé járulni. Azoknak, akik szegények, kevesebb olyanjuk van, ami arra kísérti őket, hogy szakadjanak el Tőlem. Azok, akik gazdagok, szegények a tekintetben, hogy még sokat kell tanulniuk ahhoz, hogy meg tudjanak alázkodni a Szememben.

Mikor fogjátok már megtanulni, hogy amikor az ember a világi élvezeteket előbbre helyezi Nálam, akkor nem fogja tudni felkészíteni a lelkét arra, hogy beléphessen Új Paradicsomomba?

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Csodákat fogok tenni az egész világon, a kétkedőknek bizonyítandó, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, aki azért küldtem el Prófétámat, hogy felkészítsen benneteket Második Eljövetelemre

17 jún

2013. június 7. péntek, 23.45

Szeretett leányom, mindazoknak, akik ismerik az Igazságot, és akik elfogadják az Atyám Könyvében lévő próféciákat, el kell fogadniuk azt, hogy Ő a legnagyobb Irgalmat adta a világnak.

Most, hogy közeledik Második Eljövetelem ideje, azoknak, akik felismerik Hangomat, és akik hallgatnak Rám, idejüket annak kell szentelniük, hogy terjesztik Szavamat (Üzenetemet), és imádkoznak valamennyi testvérük üdvösségéért.

Szeretett Tanítványaim, Kegyelmeim most kiáradnak rátok, így magabiztosnak kell lennetek, amikor segítetek másoknak felkészülni Második Eljövetelemre. Még ha trágár káromkodásokat is kiabálnak rátok, akkor is higgadtnak kell maradnotok. Ez a Küldetés lesz a legrágalmazottabb küldetés Keresztre feszítésem óta, de tudnotok kell, hogy ez az a Küldetés, mely lelkek milliárdjait fogja megmenteni.

Ez az Én időm. Ezt az időt szeretett Atyám bocsátotta rendelkezésemre, a megállapodás szerint. Ez Uralkodásom ideje, amikor majd az Új Ég és az Új Föld eggyé olvad. Amint a Mennyben beteljesedett, úgy a Földön is be fog teljesedni Atyám Akarata. Minden eggyé válik majd. Meg fog szűnni a gyűlölet, a szenvedés és a gonosz hatalma. Bármennyire is nehéz, meg fog érni minden erőfeszítést, melyet most saját lelkeket megmentéséért tesztek, és minden imát, melyet mások megmentéséért mondotok. Hadd ripakodjanak rátok, hadd ostorozzanak benneteket, hadd gyalázzanak titeket, hadd nevezzenek benneteket hazugnak, és hadd bánjanak veletek kegyetlenül. Minél többet szenvedtek, annál több lelket hoztok majd Hozzám.

Én alakítottam ki ezt az utat, melyet a Mennyei angyalok őriznek. Minden gonosz lélek zűrzavart kelt majd, akadályokat állít, és próbál megakadályozni benneteket abban, hogy közeledjetek Felém, de mindez hiábavaló lesz. Ők nem akadályozhatnak meg Engem abban, hogy Kezemet nyújtsam felétek, vagy hogy közelebb vonjalak benneteket. Több milliárdnyian lesztek. Azok, akik nem hajlandóak most felkészülni, idővel majd fel fognak. Nem szabad engednetek nekik, hogy hátráltassanak benneteket, mert az idő rövid.

Maradék Hadseregemben mindegyikőtök különleges Kegyelmekben fog részesülni, és csodákat fogok tenni az egész világon, a kétkedőknek bizonyítandó, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, aki azért küldtem el Prófétámat, hogy felkészítsen benneteket Második Eljövetelemre.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy