RSS
 

És akkor, amikor Én már feledésbe merültem, Egyházam – Hozzám hasonlóan – fel fog támadni halottaiból

27 máj

2013. május 19. vasárnap, 20.08

Szeretett leányom, Új Paradicsomomban a halál nem vesz többé erőt Isten azon gyermekein, akik szeretik Őt.

Ezek az Üzenetek sajnos szükségtelen félelmet keltenek azokban, akik azt hiszik, hogy amikor ez a Világ mellőzve lesz az Új Ég és az Új Föld érdekében, akkor rájuk halál vár. Ez nem igaz. Azoknak, akik Kegyeimet élvezik, és akik elfogadják Irgalmas Kezem, megadatik majd az élet Ajándéka. Még az ateisták is, a hitetlenek is, a nem Keresztények is, és minden más hitű is meg fognak térni Hozzám, és el fogják fogadni Ajándékomat a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után. Ekkor Én le fogom győzni a fenevadat, mert Én Örök Életet adok majd a világban élő több milliárd léleknek.

A bűn, melyet a fenevad ismertetett meg Ádámmal és Évával, megszűnik majd létezni. Irgalmam le fogja győzni a bűnt. És ahogy a bűn elpusztítja a testet, úgy fog Világosságom Örök Életet szerezni az emberiségnek. Halál, betegség, öregség nem fog létezni többé Új Paradicsomomban. Választott Gyermekeimnek – több milliárdjuknak – tökéletes testük és lelkük lesz, egységben Atyám Isteni Akaratával.

Ő, az Én Atyám, Örök Életet adott Ádámnak és Évának, de ők visszautasították azt. Ezáltal megtagadódott tőlük és minden leszármazottjuktól a Paradicsom Ajándéka és az Örök Élet. Most ez végre változni fog. Életemnek, Halálomnak és Feltámadásomnak most újra végbe kell mennie Szövetségem eme utolsó fejezetében. Egyházamat üldözik, ahogy anno Engem is üldöztek, és most egy kegyetlen verést, egy fájdalmas támadást, és egy látszólag megsemmisítő vereséget fog elszenvedni. És amikor már Egyházamat keresztre feszítették és elvetették, úgy fog tűnni, mintha porig égett volna, és feledésbe merült volna.

A pogányság el fog hatalmasodni. De mivel azt a gonosz fogja befolyásolni és irányítani, az igyekszik majd nem megmutatni valódi színeit. Úgy fogják azt ismertetni a világgal, mint a társadalmi igazságosság egy új formája – a humanizmus egy új formája, melynek során az ember minden igénye kielégítésre kerül. Ezen igények között lesz majd a bűnhöz való jog is, de ezek a bűnök – dacolva Istennel – az ember erkölcsi jogaiként lesznek feltüntetve.

Mennyire undort keltő lesz Számomra, Jézus Krisztus számára, ez a gonosz egy-világvallás. Nemcsak, hogy hátat fognak fordítani Nekem, hanem a leggroteszkebb módon, még sátáni jelképeket is ki fognak tenni ott, ahol Keresztemet megjelenítik. Ostyámat félrevetik. Egy másfajta áldozatot fognak bemutatni a templomok oltárain. Ők a fenevadat fogják nyíltan imádni, amiért viszont a fenevad nagy hatalmat ad majd nekik. Ezért sokan azt fogják hinni, hogy azok, akik eme utálatosság felett kormányoznak, természetfeletti hatalommal rendelkeznek majd. És miközben úgy tűnhet, hogy ők egy jó és igazságos egyházat követnek, az csak sötétséget fog teremni.

Ünnepségeket és obszcén viselkedést lehet majd látni ezekben a templomokban, melyeket az Én tiszteletemre, Jézus Krisztus tiszteletére építettek, ugyanakkor Én nem leszek Jelen. És akkor, amikor Én már feledésbe merültem, Egyházam – Hozzám hasonlóan – fel fog támadni halottaiból. Egyházam újjáéled a nyilvános helyeken. Akkor Én össze fogom gyűjteni mindazon Gyermekemet, akik hűségesek maradtak Szavamhoz, és azokat, akiknek szeme nyitva maradt az Igazságra. Akkor mi azokkal együtt, akik várták a Nagy Napot, de meghaltak, felemelkedünk majd az Új Paradicsomba.

Azok, akik visszautasítanak Engem, azok után, hogy Én mindent megtettem, hogy megmentsem lelküket, száműzve lesznek. Akkor majd kezdetét veszi Uralkodásom, és létrejön a Királyság, melyet Atyám ígért Nekem.

Sose féljetek a jövőtől, mert csak az Én Új Királyságom elégíti majd meg szegény, szomorú szíveteket. Egyedül az Én Új Királyságom fog Örök Életet adni nektek.

Imádkozzatok mindannyiatokért, hogy méltóvá váljatok arra, hogy ebben a Hatalmas Ajándékban részesülhessetek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: ,

Comments are closed.