RSS
 

Elsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók fognak Hozzám jönni. Majd idővel a Zsidók is megtérnek, és végül elfogadnak Engem

28 máj

2013. május 20. hétfő, 22.52

Szeretett leányom, ahogy terjed ez a Küldetés, Szavam sok nyelven lesz hallható. Üzeneteim, melyeket ma adtam neked, lángra lobbantják az Újszövetségben lévő Szent Szavamat. Ugyanakkor Üzeneteim emlékeztetik a világot Isten Igéjére, melyet a Legszentebb Biblia tartalmaz.

Én nem írom újra az Igét, pusztán emlékeztetlek benneteket arra, mit is jelent az ma. Emellett a világhoz is szólok, hogy felkészítsem őket Második Eljövetelemre, mert Én nem akarom, hogy elvesszenek. Nagy szeretettel és örömmel Figyelem, ahogy hithű Követőim a Magam valójában fogadnak el Engem. Boldogok azok, akik azonnal felismerték, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, Aki hozzájuk szólok ezen Üzeneteken keresztül.  Ők azok, akik sohasem kételkedtek. Ők érezték Jelenlétemet. Szavam tőrként járta át szívüket. Lelkem megérintette lelküket. Ők érezték ezt. Felismertek Engem, és mennyire szenvednek emiatt.

Drága Gyermekeim, nektek tudnotok kell, hogy amikor válaszoltatok Hívásomra, Én egy rendkívüli Ajándékot adtam nektek, egy áldást, mely megsegít majd benneteket, hogy kibírjátok ezt az Örök Élethez vezető Utat. Szükségetek lesz ezekre az Ajándékokra, mivel ti fogjátok alkotni Maradék Hadseregem gerincét, és ti fogjátok vezetni a többieket, akik végül követni fognak benneteket.

Az emberek, minden nemzetből, benneteket fognak követni, amikor nem lesz hová fordulniuk, és ti fogjátok megosztani velük Tanításaimat.  Mindazoknak, akik hűségesek Hozzám, Jézus Krisztushoz, újabb Ajándékok adatnak majd, segítvén ezzel őket egyesülni az egész világon, egységben Velem. Elsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók fognak Hozzám jönni. Majd idővel a Zsidók is megtérnek, és végül elfogadnak Engem. Az összes többi vallás is rá fog ébredni Tanításaim Igazságára, és ők is követni fognak Engem. De nem mindenki fogadja el az Igazságot, még ha azt a szemük láttára is tárják fel.

Aztán ott vannak a hitetlenek, sokan közülük jó emberek. Az emberi értelmet használják eszközül, hogy felsorakoztassák azokat az érveket, hogy miért is nem Létezik Isten. Ennek ellenére ők fognak elsőként Hozzám futni, sok langyos lelkületű Keresztény társukkal egyetemben. Szívük nyitva áll majd, és mivel ők csak azt fogják látni, amit bizonyságként Hozok, tudni fogják, hogy Én Hívom őket. Nem fognak ellenállni Nekem, szemben azokkal a makacs lelkekkel, akik azt hiszik, hogy többet tudnak, mint Én, az Általam tett ígéretről, miszerint visszatérek bemutatni a Végső Szövetséget.

Minden feladat, amit nektek Adok, azt fogja eredményezni, hogy egyre több nemzet veszi fel Keresztemet, hogy megteremtse az egyetlen Hozzám vezető utat. Soha ne vonakodjatok Velem jönni, amikor Hívlak benneteket, mert ha válaszoltok Nekem, azzal megsemmisítitek a gonosz hatalmát. Lehet, hogy a gonosz fájdalmat okoz nektek, de amikor engeditek, hogy Én vezethesselek benneteket, akkor legyőzhettek minden utatokban álló akadályt.

Szeretlek benneteket, és Védelmezlek titeket, ahogy Imacsoportjaimat is Védelmezem szerte az egész világon.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: ,

Comments are closed.