RSS
 

A világ pedig örvendezni fog, hogy a Rómában lévő Egyházammal együtt, a Zsidó nép is megsemmisül majd

22 máj

2013. május 17. péntek, 14.02

Drága leányom, bizalmasan Feltárom előtted Gyötrelmemet és Bánatomat, mivel újra átélem azt a kínt, amit az Olajfák Kertjében szenvedtem el.

Akkor, Gyötrelmemet – amit a gonosz okozott azzal, hogy látomásokat mutatott nekem a jövőről – a ti időtökben majdan a Földön végigfutó pogányság idézte elő. Már akkor éreztem – ahogy most már tapasztalható is – azt a gyűlöletet, mely a világban él Irántam, Jézus Krisztus iránt.

Szenvedésemet tovább fokozza az a tény, hogy az emberiség továbbra sem érti teljes mértékben azt az Áldozatot, melyet Én hoztam meg a lelkükért. Keresztre feszítésem azért történt, hogy megmentsek minden nemzedéket, azokat is, akik ma élnek a világban. Gyötrelmem most iszonyatos, és Szenvedésem jelenleg benned nyilvánul meg, leányom, és más áldozati lelkekben, hogy meg tudjam menteni a legbűnösebbeket is közületek.

Keserű könnyeket ontok, és zihál a Szívem, ahogy országaitokban terjed a bűn azon törvények által, melyek az ártatlan lelkeket beleviszik a kísértésbe. Ők nemcsak azt fogják tapasztalni, hogy a bűn most már igazolható, hiszen az országaikban lévő törvények jóváhagyják azokat, hanem emellett még vádolni is fogják őket azzal, hogy megszegik országuk törvényeit, ha megtartják Szent Szavamat.

Ó mennyire meg vagytok tévesztve. Mily messzire tévelyedtetek Tőlem. Mennyire megbántotok Engem. Azok, akiknek az a feladata, hogy Igémet hirdessék, hallgassanak meg most Engem. A ti kötelességetek az, hogy minduntalan védelmezzétek Szent Igémet. Fogadalmatok pedig az, hogy megtartjátok Igémet és Tanításaimat, ahogyan azok földi Egyházam megalapításakor voltak. Sose térjetek el az Igazságtól. Készítsétek lelketeket, mert hamarosan akaratotok ellenére arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy a Szentségek által tagadjatok meg Engem. Ébernek kell lennetek mindenkoron az előttetek álló hatalmas változások miatt.

Az egész emberiséghez intézem Hívásomat, kérlek benneteket, hogy válaszoljatok Hangomra, az Igazság Hangjára, a Szeretet hangjára, Mesteretek Hangjára. Hamarosan megláttok Engem. Akkor letörlődik szemetekről a pókháló, és világossá válik az Igazság. Amikor felvirrad Irgalmasságom Napja, tudnotok kell, hogy nem sokkal ezt követően Második Eljövetelem be fog következni. És míg Én arra vágyom, hogy ti, mindannyian, megtérjetek Hozzám, Én sírok bánatomban a Számomra elveszett lelkek  miatt.

Figyelmeztetnem kell titeket, akik megpróbáltok megakadályozni Engem a lelkek megmentésében, hogy Meg foglak büntetni benneteket, ha továbbra is szembeszegültök Isten Szavával. Nemcsak ezekre az Üzenetekre gondolok, bár elszomorít Engem, hogy nem figyeltek Rám, hanem Szent Igém eltörlésére is nemzeteitekben.

A Világosság fog harcolni a sötétség ellen. Isten Világossága tart életben benneteket. A sötétség elpusztít titeket. Világosságom egyre erősebbé válik, amíg Szent Eucharisztiámat száműzni nem fogják. Akkor aztán elhalványul. Akkor Egyházam összeomlik, és látszólag meghal. A világ pedig örvendezni fog, hogy a Rómában lévő Egyházammal együtt, a Zsidó nép is megsemmisül majd. Ez lesz az emberiséget érő legnagyobb megtévesztés, és azokat, akik elfogadják a pogányság eme gonosz formáját, magával fogja sodorni az áradat. Majd, miután a tűz végigsöpör a Földön, Egyházam újból fel fog emelkedni a maga teljes dicsőséges formájában. Ez lesz a vég azon bűnösök számára, akik elutasítják Kezemet, ugyanakkor az Örök Élet kezdete azok számára, akik szeretnek Engem.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: ,

Comments are closed.