RSS
 

A szeretet csak Tőlem ered. A gyűlölet nem

20 máj

2013. május 16. csütörtök, 15.30

Szeretett leányom, Szeretetem Ereje által tud, és fog megmenekülni az emberiség. A Szeretet, amelyről Beszélek, Isten Szeretete, mely az emberek szívében áramlik. Isten Szeretete jelen van minden Gyermekének szívében, még azokéban is, akik tagadják Őt. Az egymás iránti szeretet lesz az, mely erőt ad majd nektek az előttetek álló megpróbáltatások idején. Tanúsítsatok szeretetet és könyörületességet felebarátotok iránt, és legyetek kedvesek a szegényekhez, a gyengékhez, valamint a gyámoltalanokhoz, és Én mindörökre Enyéimmé teszlek benneteket.

Ti, akik kíméletlenül bántok másokkal, ti, akik fájdalmat okoztok azoknak, akik felett uralkodtok, és ti, akik gonoszságokat terjesztetek másokról, olyanok lesztek, mint egy üres edény, melyben nincs semmi, amit felajánlhatnátok Nekem. Minduntalan követnetek kell Tanításaimat. A szeretet csak Tőlem ered. A gyűlölet nem. Azok, akik azt mondják, hogy tisztelnek Engem, ugyanakkor rosszakat mondanak másokról, holott azt állítják, megőrzik Igémet, és védelmezik Nevemet – ők nem tisztelnek Engem. Ők sértenek Engem, és szégyenük nyilvánvalóvá válik a Nagy Napon. Soha, egyetlen pillanatra se gondoljátok azt, hogy úgy élhettek, hogy ne legyen szeretet a szívetekben mások iránt, mert ha nincs benneteket szeretet mások iránt, akkor megtagadjátok azt az Ajándékot, mely ingyen adatott Isten valamennyi gyermekének. Ha igazán szerettek Engem, akkor szeretettel és tisztelettel bántok másokkal. Ha kegyetlenek vagytok másokhoz, rosszat mondotok róluk, vagy igazságtalanul bíráljátok őket, akkor visszautasítjátok azt a Szeretetet, melyet Én adok nektek. A helyébe gyűlölet lép. Egy másik emberi lény iránti gyűlölet a sátántól jön. Ha hagyjátok, hogy a gyűlölet megkeményítse a lelketeket, eltávolodtok Tőlem, és mélységesen zaklatottak lesztek lelketekben.

Amikor szerettek valakit az Én Nevemben, akkor tegyétek ezt szavaitok, tetteitek és irgalmassági cselekedetek által. Isten Szeretete – Gyermekei által, akik az Ő akarata szerint élnek – megmentheti az emberiséget. A szeretet legyőzi a gonoszt. A sátán hatalma egy pillanat alatt megsemmisül, ha szeretetet tanúsítotok azok iránt, akik csúnyán viselkednek veletek. Kitartóan kell munkálkodnotok azon, hogy engedjétek, hogy a szeretet beburkoljon benneteket, hogy így tovább tudjátok adni ezt a nagy kegyelmet másoknak.

A szeretet szeretetet szül másokban. A szeretet életet szül. A szeretet megbocsátást szül. A szeretet megöli a gonoszságot. Szeretet nélkül elhatalmasodik a gonoszság.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: ,

Comments are closed.