RSS
 

Archive for május 31st, 2013

Keresztény katonáim fogják alkotni a legnagyobb Hadsereget az Antikrisztus ellen

31 máj

2013. május 23. csütörtök, 22.30

Szeretett leányom, szeretett Követőim, az egész világon, hamarosan érezni fogják Jelenlétemet, mert általuk még soha nem tapasztalt módon Mutatkozom majd meg Szívükben. Én így fogom felkészíteni a Keresztényeket, hogy harcoljanak az Én Nevemben azért, hogy megmentsék mindenki lelkét.

Keresztény katonáim fogják alkotni a legnagyobb Hadsereget az Antikrisztus ellen. Azokra gondolok, akik ismernek Engem, és hűségesek maradnak – a legszentebb Bibliába foglalt – Szent Tanomhoz. Továbbá azokra gondolok, akik gyakorolják a hitüket; azokra, akik hisznek Bennem, de nem jönnek el Hozzám, és mindazokra, akik hűségesek maradnak az Igazsághoz. Össze fogtok gyűlni a világ minden szegletében, és bár különböző nyelveket beszélvén fogtok csatlakozni Maradék Hadseregemhez, egyként fogtok egyesülni Bennem.

Azok, akik követik ezeket az Üzeneteket, ők fogják alkotni a magot, és ebből fognak kihajtani Maradék Hadseregem sarjai, majd ágai, szerte az egész világon. Nem lesz egy ország sem, melyet ne érintene meg Szentlelkem az Igazság Könyve által.

Az Igazság Könyve egyesíteni fog benneteket, amikor hitetek próbára lesz téve. Amikor az Irántam való hűség megváltozik, és amikor Engem kidobnak templomaitokból, megtipornak, majd elrejtenek szemetek elől – akkor fel fogtok kelni, és életben fogjátok tartani Szavamat. A Szentlélek Lángja vezetni fog benneteket az út minden lépésénél.  Erőt és bátorságot fogtok érezni, ami meg fogja lepni még a legszelídebbeket is köztetek. A gyengék erősekké válnak majd. A félénkek bátrakká, és az elnyomottak az Igazság harcosaiként fognak menetelni előre. És miközben Maradék Hadseregem gyarapszik, és több milliónyira duzzad majd, sok akadályt állítanak eléjük.

Sértések, eretnekséggel való vádak, hazugságok, indulat és gyűlölet lesz az osztályrészük. Zűrzavar lesz tapasztalható mindenütt az ócsárlók körében, akiknek az érvelése tele lesz pontatlansággal, ellentmondással és érthetetlen érvekkel. A sátán befolyása mindig összevisszaságot, zűrzavart, illogikus és ravasz érveket idéz elő, és mindig az Isten gyermekei elleni gyűlölet lengi majd körül. Akik Isten Világosságával és az Igazság Világosságával vannak megáldva, azok rettenetes és gyűlölettel teli támadásokat fognak magukra vonni. Mert ahol Én Jelen Vagyok, biztosak lehettek abban, hogy ott komoly üldöztetésben lesz részük azoknak, akik Szent Szavamat hirdetik. Minél súlyosabb az üldöztetés bármely Isten általi Küldetés ellen, biztosak lehettek abban, hogy dühöng a sátán.

Amikor szenvedtek, ahogy fogtok is, az irántatok tanúsított gyűlölet miatt, amiért felveszitek Keresztemet, hogy kövessetek Engem, a fenevad annál jobban fog nyugtalankodni, és annál elszántabban fog munkálkodni – a gőg bűnével szennyezett lelkeken keresztül – azon, hogy elpusztítson benneteket. Nem szabad foglalkoznotok ezekkel a támadásokkal. Nyugodjatok meg, mert, ahogy fokozódnak ezek a gyűlölettől izzó támadások ellenetek, biztosan tudni fogjátok, hogy valódi egységben vagytok Velem, a ti Jézusotokkal.

Menjetek szeretettel és békével, valamint legyetek tudatában annak, hogy Én lakozom a szívetekben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy