RSS
 

Archive for május 19th, 2013

Isten, az Atya: Kezdetét vette az emberiség megmentésére irányuló Nagy Beavatkozásom, és Intézkedéseim gyors irama nyilvánvaló lesz mindenki számára

19 máj

2013. május 15. szerda, 16.40

Drága leányom, Isten Lelke oly módon árad a Földre jelenleg, mint eddig még soha.

Annak érdekében, hogy felkészítsem drága Gyermekeimet az Új Paradicsomra, mely rájuk vár, az Igazság Lelkével borítom be őket. Lesznek, akik tárt karokkal fogadják ezt, és hálásak lesznek ezért az áldásért. Mások viszont el fogják utasítani, mert nem fogják megnyitni szívüket.

Kezdetét vette az emberiség megmentésére irányuló Nagy Beavatkozásom, és Intézkedéseim gyors irama nyilvánvaló lesz  mindenki számára.  Az Általam, a ti Mindenható Atyátok által megengedett csodák széles körben terjedni fognak, és beszélni fognak róluk.  Ezek a csodák még több megtérést fognak eredményezni. Majd, ahogy Szeretetem Lelke szétárad, fokozódni fognak a gonosznak és seregének tettei is.

Kezem meg fogja fékezni azok gonosz tetteit, akik háborúval, járvánnyal, emberöléssel, és abortusszal próbálják sújtani Gyermekeimet.  Kezem azokra is le fog sújtani, akik gyötrik szeretett Fiam hűséges követőit, és akik próbálják megszüntetni az Ő Jelenlétét a Szent Eucharisztiában.

Halljátok meg most Hívásomat. Minden Gyermekem Irgalmasságom felé fog vonódni. Azok, akik elutasítják Fiamat, Engem utasítanak el. Azok, akik bántják Fiamat, nem jöhetnek Hozzám. Azok, akik elvetik az Ő tanításait, és elferdítik az Igazságot, ők a Létezésemet tagadják meg. Nem alkothattok saját törvényeket, és egyben engedelmeskedtek is Nekem. A bűn felett sem hunyhattok szemet, miközben arra számítotok, hogy meglátjátok Arcomat.

Ha nem hagy alább a bűn, Én meg fogom büntetni azokat a nemzeteket, akik felelősek a bűnökért, melyek sértenek Engem. Ahogy Szentlelkem egy pillanatra sem torpan meg, úgyszintén Beavatkozásom is szüntelenül folytatódik majd, hogy meggátolja a bűn terjedését.

Mindezek a változások egyazon időben lesznek láthatóak. Nem sokkal azután, hogy Fiam – Egyháza és Tanítványai által – már mindent megtett annak érdekében, hogy elterjedjen az Igazság, eljő a nap, amikor Fiam Nagy Irgalma az emberiségre hull.  Nem sokkal ezt követően eljő az Ítélet Napja.

Készüljetek már most, Gyermekeim, mert bármikor eljöhet az a nap. Csak azok tudnak, és fognak megmenekülni, akik megtartják Parancsolataimat, és akik megbánást tanúsítanak bűneikért.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azok, akik követték Isten Igéjét, melyet az Előttem járó próféták fektettek le, ők voltak az elsők, akik arcul köptek Engem

19 máj

2013. május 14. kedd, 21.00

Szeretett leányom, azon Tanítványaimnak – akik szenvednek, amiért hisznek ezekben a Mennyből jövő Üzenetekben – Én a következőt mondom.

Annak ellenére, hogy nehéz a szenvedésetek, tudnotok kell, hogy meg vagytok áldva Ajándékommal, melyet azért kaptatok, hogy segítsen felnyitni a szemeteket az Igazságra. A durva bánásmódot, melyet el kell viselnetek az Én Nevemben azért, mert hűségesek vagytok ezekhez az Üzenetekhez, a hozzátok közel állóktól fogjátok kapni. Különösen azon sok felszentelt Szolgám fog a leginkább felzaklatni benneteket, akik nem hajlandók keresni Engem ezen Szent Szavamon keresztül. Rágalmazni, becsmérelni, provokálni, bírálni és gúnyolni fognak benneteket, miközben ezek az emberek azt állítják, hogy az Én Szent Nevemben beszélnek.

El kell viselnetek ezt a gyötrelmet, ahogy az Én apostolaimnak és tanítványaimnak is el kellett viselniük azt. Földi Időm alatt Én ki voltam taszítva az Isten Templomából. Tanítványaimat figyelmeztették, hogy tartsák távol magukat Tőlem, különben a Templomból való kitaszítás vár rájuk, ha Velem látják őket. Amikor Szent Szavamat szólták, és Tanításaimat terjesztették, megfenyegették őket, sőt néhány esetben meg is korbácsolták őket. Látványosságot csináltak belőlük. Azok, akik követték Isten Igéjét, melyet az Előttem járó próféták fektettek le, ők voltak az elsők, akik arcul köptek Engem. Dühüket az a tény váltotta ki, hogy Én az Igazságot szóltam, és ők nem akarták hallani az Igazságot. Megrémisztette őket az Igazság, és kellemetlenül érezték magukat az Igazságtól.

Mennybemenetelemet követően, sokan, akik a Templomokban imádkoztak, gyűlölték Apostolaimat, akiket eltöltött a Szentlélek Ereje. És annak ellenére, hogy szenvedésük iszonyatos volt, és jelenlétükben hangosan üvöltöttek az ellenzéki hangok, ez mind nem számított.

Semmi sem állíthatja meg Szavam (Üzenetem) terjedését. Nem lesz elég hangos hang. Nem lesz elég hiteles érv. Nem lesz elég erős gyűlölet. Hatalmamat lehetetlenség legyőzni. Szentlelkem lelkek milliárdjait fogja Új Paradicsomom biztonságába vonzani. Minden elégedetlenkedő hang le lesz csillapítva, és minden ellenállás el lesz fojtva, mert Atyám beavatkozása biztosítani fogja, hogy a tüskebokrok és sziklatömbök, melyek szanaszét hevernek az Igazság Útján, kiirtódjanak majd.

Csak az Én Hangom marad. Ez lesz a Hatalom egyetlen Hangja, mely fennmarad, és akkor eljő a Nagy Nap.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy