RSS
 

Archive for május 12th, 2013

Imahadjárat (106) Irgalom azon fiatalok számára, akik nem ismerik el Istent

12 máj

2013. május 9. csütörtök, 22.45

Imahadjárat (106) Irgalom azon fiatalok számára, akik nem ismerik el Istent

„Drága Jézus, vedd Védelmed alá Isten azon gyermekeinek lelkét, akik nem ismernek Téged, akik nem ismerik el Szeretetedet, és akik nem fogadják el Ígéretedet.

Áraszd ki Kegyelmedet, a megtérés kegyelmét, és adj nekik örök életet.

Légy irgalmas mindazokhoz, akik nem hisznek Jelenlétedben, és akik nem törekednek a bűneikért való bűnbánatra. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Leghőbb Vágyam az, hogy a fiatalok lelkét keressétek

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Leghőbb Vágyam az, hogy a fiatalok lelkét keressétek

12 máj

2013. május 9. csütörtök, 22.45

Szeretett leányom, örökké tartó a Szeretetem azon – bármilyen nemzetiségű, bőrszínű vagy felekezetű – fiatalok iránt, akik nem ismernek el Engem. Mély bánatot Érzek ezen kicsiny Lelkeim miatt. Imádkozni kell értük, különösen most. Habozás nélkül Irgalmamba fogadom őket, ha ezen Imahadjárati Ima által kértek Engem.

Imahadjárat (106) Irgalom azon fiatalok számára, akik nem ismerik el Istent

„Drága Jézus, vedd Védelmed alá Isten azon gyermekeinek lelkét, akik nem ismernek Téged, akik nem ismerik el Szeretetedet, és akik nem fogadják el Ígéretedet.

Áraszd ki Kegyelmedet, a megtérés kegyelmét, és adj nekik örök életet.

Légy irgalmas mindazokhoz, akik nem hisznek Jelenlétedben, és akik nem törekednek a bűneikért való bűnbánatra. Ámen.”

Szeretett Maradék Hadseregem, leghőbb Vágyam az, hogy a fiatalok, az agnosztikusok, és azok lelkét keressétek, akik nem hisznek Istenben. Ők élvezzenek elsőbbséget számotokra. Kérlek benneteket, hogy vonjatok minden nemzetet, minden hitfelekezetet, minden bőrszínt és minden vallást Védelmem alá. Amikor ilyen lelkeket hoztok Elém, Én nagy Ajándékokat adok majd számukra, és megígérem üdvösségüket.

Fontos, hogy ne hagyjátok figyelmen kívül azokat, akiket nem érdekel saját üdvösségük. Ők az elveszett lelkek, akik után Epekedem, és követni fogom őket minden szegletbe, minden zugba és minden országba, amíg Királyságomba nem tudom vonni őket.

Ne feledjétek ezt a kérést. Ne feledjétek, Óhajom az, hogy elérjem azokat, akik nem ismernek Engem, és azokat, akik nem akarnak megismerni Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A járvány szélesebb körben fog terjedni, mint az AIDS

12 máj

2013. május 7. kedd 22.35

Szeretett leányom, az elmúlt két napban nagyon elterelődött a figyelmed, és hagytad magad, hogy elvonjanak a Szemem elől. Talán nem tudod, hogy mit eredményezett ez a figyelemelvonás? Azáltal, hogy csak egy napot kihagytál a Szentségimádásban, fogtak, és meggyaláztak téged az Én Nevemben, anélkül, hogy megvédhetted volna magad, ahogy azt Én meghagytam neked. Utasításom az, hogy továbbra is naponta járulj Elém, és imádkozd a Legszentebb Rózsafüzért, hogy Édesanyám beboríthasson téged azzal az oltalommal, melyre szükséged van ezen Feladat során.

Nagyon sokan, akik közel vannak Hozzám, olyan magabiztosságra tesznek szert, mely elhiteti velük azt, hogy nincs az a szenvedés, ami megállíthatná őket, amikor Küldetésemet hajtják végre.

Leányom, hamarosan látható lesz, ahogy egy járvány veszi kezdetét, miután Atyám egy büntetést zúdít majd a Földre, azokra a nemzetekre, akik sértik Őt, és akik hagyják, hogy gonoszsággal és igazságtalansággal sújtsák a szegény ártatlan embereket. Ez a járvány az arcon fog jelentkezni, és a sebek nem fognak begyógyulni, míg vége nem lesz a Nagy Büntetésnek. A járvány szélesebb körben fog terjedni, mint az AIDS, és ez lesz a közelgő Büntetés első jeleinek egyike. Ezt éhínség fogja követni a Föld egyharmadán, mely az Antikrisztus uralma alatt lesz tapasztalható.

Ahogy pókhálószerűen terjed az Antikrisztus uralma, úgy fogja ezt büntetések sorozata kísérni, melyet Atyám keze zúdít a világ négy sarkára. Az Isteni beavatkozás majd segít megakadályozni azt, hogy a fenevad – az Antikrisztus hatalma által – elragadja a lelkeket. Az Antikrisztus követői gyötrelmes büntetést fognak elszenvedni, és ez – a járványból fakadóan – látható lesz az arcukon. Ők nem fogják elkerülni ezt a szigorú büntetést, sőt azok sem, akik véghezviszik a gonosz megtévesztést földi Egyházamban.

Ez a Figyelmeztetés most azért adatik, hogy azok, akik kételkednek Igazságos Kezemben, megértsék végre, hogy az emberiség – ha hátat fordít Istennek – ugyanúgy fog szenvedni, mint Noé idejében.

Az Atyám elleni végső sértés – a háború és az abortusz bűne révén – le fogja vonzani az emberiségre az Ő legszörnyűbb büntetését. A meg nem született gyermek életének oly kegyetlen és lelkiismeret-furdalás nélküli kioltása, a test halálával és a lélek halálával lesz büntetendő.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy