RSS
 

Archive for május 10th, 2013

Isten Anyja: A Küldetés, mellyel megbíztak téged, az utolsó láncszem a végső Szövetségben

10 máj

2013. május 7. kedd, 17.00

Gyermekem, ezen mai rendkívüli jelenés alkalmával, kinyilatkoztatom neked Szívem titkát, és azt, hogy Szívem mennyire össze van fonódva szeretett Fiam Szent Szívével. Szívem – mint Társmegváltó – együtt dobog az Ő Szívével. Én azon fogok munkálkodni, hogy Isten gyermekei közül nagyon sokakat elvigyek az Új Békekorszakba.

Mint Isten Anyja, én hatalmat kaptam a fenevad felett, és mindazok, akik leesdik segítségemet, rendkívüli védelemben fognak részesülni Általa. Ezen különleges erő miatt, melyet Fiam adott nekem, mindent elkövetnek majd, hogy meggyalázzák Nevemet a fenevad uralma alatt. Nyilvános rendezvényeket fognak szervezni, tisztelvén ezzel azon vágyamat, hogy egyesítsem Isten valamennyi gyermekét. Sajnos, ezek közül nem mindegyik fogja tisztelni az Igazságot.

Én kinyilatkoztattam az Igazságot La Salette-ben, Franciaországban, és Fatimában, Portugáliában, mégsem értik sokan, mi az, amit Én elmondtam. Hamarosan a megjövendölt próféciák valósággá válnak, és ezt követően a gonosz irántam való gyűlölete olyan rendhagyó szertartásokban fog megnyilvánulni, melyek sértőek lesznek Isten számára.

Fiam egy egészen különleges tervet hozott létre, mely a legapróbb részletekig ki lett dolgozva, annak érdekében, hogy eljusson a világhoz az Igazság Isten ellenségeit illetően. Ő azért teszi ezt, mert csak az Igazság tudja megmenteni az emberiséget. Ha Isten gyermekei követik a hazugságokat, és belebonyolódnak a csalásba, mely az Antikrisztus tervének szüleménye, akkor hátat fognak fordítani Fiamnak, és a saját üdvösségüknek.

Ez a Küldetés, mellyel megbíztak téged, gyermekem, az utolsó láncszem a végső Szövetségben, melyet Fiamnak kell beteljesítenie, engedelmeskedvén Atyámnak, a Magasságos Istennek. Ez lesz az eszköze annak, mellyel a lelkek kiszabadulhatnak a sátán és gonosz földi seregének karmai közül. Emiatt mások, ádáz és kegyetlen gyűlöletet  fognak tanúsítani irántad, szavaik, tetteik és cselekedeteik által. Az ellened tanúsított indulat semmihez sem lesz fogható, és meg kell értened, hogy ezzel számolni kell. Fiam Művét, ezekben az időkben, elkeseredetten ellenezni fogják, valamint Neki és földi Egyházának el kell szenvednie a végső Keresztre feszítést, mielőtt még végbemegy a feltámadás, mely meg lett ígérve mindazoknak, akik hisznek Fiamban.

A gyűlölet kézzelfogható, és a gonosz még a választott lelkek és látnokok elméjét is ellened fordítja, gyermekem. Sose sajnáld magad, vagy ezeket a lelkeket, mert Fiam szenvedése tízszer borzalmasabb. Fiam, az emberiség Megváltója és Üdvözítője az, Aki meghalt az emberiség bűneiért, Akit továbbra is olyan szenvedéllyel gyűlölnek, melyet a harag szült, és a sátán hozott létre. Fiam az, Aki az ilyen támadások célpontja, és amikor ők sértegetnek téged, gyermekem, azzal ők újra megostorozzák Őt.

Keljetek fel, ti, mind, és tegyétek azt, amit Fiam mondott nektek, mivel ti arra választattatok, hogy megalakítsátok az Ő Maradék Hadseregét. Amikor ti szenvedtek az Ő Nevében, az az Isten dicsőségére, és az emberiség üdvösségéért van. Amikor az Új Ég és az Új Föld egyesül, megszűnik majd a sok szenvedés, és mindenki dicséretet zeng majd Istennek.

Szeretett Édesanyátok

Isten Anyja

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy