RSS
 

Archive for május 7th, 2013

Az általuk majdan képviselt, látszólag autentikus nézetek egy újfajta Katolicizmusnak fognak tűnni

07 máj

2013. május 3. péntek, 18.15

Szeretett leányom, már javában zajlik a Katolikus Egyház belülről történő lerombolására irányuló ördögi terv. Sutba dobnak majd mindent, ami szent Isten számára, és az újonnan megújított modern egyház vezetői – akiket nemsokára mindannyiunk szeme láttára bemutatnak – liberálisak lesznek nézeteiket tekintve, de ellenségei lesznek az Igazságnak.

Az általuk majdan képviselt, látszólag autentikus nézetek egy újfajta Katolicizmusnak fognak tűnni. Sok Keresztény azt fogja mondani: mi közöm van nekem ehhez? Amikor ily módon bontják le a Péter Apostolom által alapított Egyházamat, ez hatással lesz mindazokra, akik követnek Engem. Ha Igémet és Tanításaimat ízekre szedik, és azokat az ember önző érdekeinek megfelelővé alakítják, még ha hazugságok is legyenek ezek, idővel majd az Igazságnak fogják tekinteni ezeket a hazugságokat.

Az ördögi fertőzés következtében a világ számára ismertetett hazugságokat úgy fogja tekinteni valamennyi Keresztény Egyház, mint amik elfogadhatóak a szemükben. Egyetlen egy Keresztény Egyház sem fogja elkerülni ezt a támadást – egy olyan támadást, melyet több mint egy évszázada  terveznek, megfontoltan és minden részletre kiterjedően.

Félreértés ne essék, amikor Igémet megmásítják, azzal az Igazságot fogják ízekre szedni. A hazugságok megfertőzik a lelket. Amikor ez bekövetkezik, az emberek akaratlanul is egy olyan utat fognak követni, mely a kétségbeesésbe vezet majd. Arra kérek mindenkit, aki Rám figyel most, hogy mindig az Igazságra irányítsátok figyelmeteket. Nem szabad elfogadnotok egyetlen olyan változtatást sem – amelynek elfogadására kérnek majd benneteket az új Egyház részeként –, mely nem Tőlem származik.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Péter Széke ellen elkövetett bűnökkel fogják vádolni őket, és nyilvánosan megalázzák majd őket az Én Szent Nevemben

07 máj

2013. május 2. csütörtök, 20.07

Szeretett leányom, sokan el fogják hagyni az Egyházat a legmagasabb körökből, elfogadván az új tévtanokat, melyek a sötétség birodalmába vezetik majd őket.

Azokat, akik hűségesek maradnak Hozzám, és elutasítják ezt az utálatosságot, Péter Apostol fogja kormányozni, aki Róma első Székében ült. Ő fogja vezetni szeretett Benedekemet, aki – amint az meg lett jövendölve – segíteni fog nekik meglátni az Igazságot. Ő is tanúja kell, hogy legyen a szörnyűségnek, de őt támogatni fogják azok, akik hűséget esküdtek az Egy Igaz Isten Igéjének.

Így veszi kezdetét az egyházszakadás. Azok, akik a tévtant követik – melyben nem tisztelnek Engem, Jézus Krisztust -, cafatokra lesznek tépve a fenevad és démonai által. Azok az ártatlan Szolgáim, akik eddig még nem fogadták el ezeket az Üzeneteket, most futva jönnek majd Hozzám vigaszért. Próféciáim nem hazudnak, és hamarosan sok ilyen szegény lelket száműzni fognak a Szentszéktől. A Péter Széke ellen elkövetett bűnökkel fogják vádolni őket, és nyilvánosan megalázzák majd őket az Én Szent Nevemben.

Én a következőt mondom nekik. Maradjatok higgadtak, és legyetek nyugodtak, mert ha ti az Igazságot követitek, akkor meg fogtok menekülni. Sose fogadjatok el egy felhígított tant, melyből hiányzik majd Hatalmam. Ti, akik elfogadjátok a hazugságokat, abban a hitben, hogy a kötelességeteket teljesítitek – meg kell értenetek, hogy egy nagyon nehéz úttal kell majd szembenéznetek. Két választásotok van. Vagy megmaradtok Isten Világosságában, vagy hátat fordítotok Szentségeimnek.

Hamarosan, sokan közületek, egyértelműen látni fogjátok azt, amire Én figyelmeztettelek benneteket. Az egyházszakadás gonosz és kegyetlen lesz, és ezt egy – az Igazság és a hazugságok között dúló – háború fogja követni. Ez le fogja dönteni a Katolikus Egyházat, míg egy kőrakáshoz nem lesz hasonlóvá, de az Egy Igaz Egyház továbbra is magasan áll majd, mivel hűséges Szolgáim felépítik Maradék Hadseregemet. Ők a végsőkig harcolni fognak, hogy megőrizzék Isten Szent Igéjét.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy