RSS
 

Archive for május 4th, 2013

Egy újfajta Keresztet fognak bevezetni

04 máj

2013. április 30. kedd, 15.40

Szeretett leányom, Hatalmam sosem fog kisebbedni, ugyanakkor – mint egy fénycsóva a sűrű ködben – elhalványul majd, de mindig látható lesz, még ha esetleg csak egy pislákoló fényponttá halványul is.

Amikor megint változik a világ, mivel a gonosz lélek megosztást megosztás hátán idéz elő, egyedül Isten Világossága lesz az, mely életben tart majd benneteket. Jelenlétemet érezni fogják azok, akik Hozzám jönnek segítségért, mert Én soha nem foglak cserbenhagyni benneteket, főleg akkor nem, amikor úgy érzitek, hogy minden reménytelen. Kizárólag az Igazság fog segíteni nektek boldogulni, miután a szeretetlenség – mely nyilvánvaló a mai világban – fokozódik, ahogy az emberek szíve megkövesedik.

Az Igazság benne foglaltatik a Szent Bibliában. Ez maga a táplálék, mely az embert élteti, most és a jövőben is. Hamarosan lehetetlen lesz Bibliát vásárolni, mivel sok nemzet – különösen Európában – be fogja tartani az új törvényeket, melyek be fogják tiltani mindazokat a könyveket, melyek Isten Igéjét hirdetik.

Most íródik a levél, azzal a céllal, hogy hívja mindazokat, akik a Katolikus Egyház szolgálatában állnak. Hamarosan, valamennyi felszentelt Szolgámat tájékoztatni fogják a változásokról, melyekről azt mondják majd nekik, hogy az Egyház javát szolgálják.

Az új előírások – melyek módosításokat fognak eszközölni a Szentmisében lévő imákban, könyörgésekben – ártalmatlannak tűnnek majd. Sokaknak fel sem fog tűnni a változás mibenléte, de az Szent Eucharisztiámmal, és a Benne lévő Jelenlétemmel függ majd össze. A „megemlékezik” szót fogják használni, és hamarosan minden templomot meg fognak fosztani kincseiktől. A kincsek, köztük az arany Tabernákulumok elvétele – melyeket fából és kőből készültekkel fognak felváltani – lesz az egyik jele annak, hogy ezeket az Egy Világvallás számára gyűjtik össze.

A templomok belseje meg fog változni, és ez magában foglalja majd az oltár megszentségtelenítését is. A Szentségtartó, azaz a Szent Eucharisztia tartója, kezd majd eltűnni, aztán megszűnnek majd azok a napok, amikor Szent Ostyám ki van téve.

Ha most megvetést zúdítotok Szavamra, könnyeket fogtok ontani akkor, amikor ezek a cselekmények elétek tárulnak. Nem sokkal ezt követően, a felszentelt Szolgáim által viselt öltözet meg fog változni, és egy újfajta Keresztet fognak bevezetni. Az új szörnyűség nem maga az egyszerű kereszt lesz, hanem, hogy az – alig észrevehető módon – a fenevad fejét fogja ábrázolni.

Arra kérlek benneteket, hogy gyűjtsétek össze szent Keresztjeimet, és tartsátok azokat otthonaitokban, a Szenteltvízzel együtt. Nagyon kérlek benneteket, hogy ragaszkodjatok az Igazsághoz, amelyről Beszéltem nektek. Továbbá azt Szeretném, hogy teljes mértékben bízzatok Bennem. Sose higgyétek, hogy Én otthagylak benneteket, kiszolgáltatva a gonosz kényének-kedvének. Én folyamatosan a közeletekben leszek. Különleges kegyelmeket fogok Árasztani szeretett, hűséges, felszentelt Szolgáim fejére, hogy Szent Szívemmel egybefonódva tartsam őket.

Tartsátok szíveteket Hozzám, és egymáshoz közel. Vigasztaljátok, és erősítsétek egymást, mert szeretnetek kell egymást – jobban, mint valaha – a rátok váró idők előtt és alatt. Én Vagyok a családotok. Ti az Enyéim vagytok. Mi egyesülve maradunk egészen addig, amikor felzúgnak a harsonák, és megtörténik a bejelentés, hogy ki kell nyilatkoztatnom Magam végre, Második Eljövetelem során. Akkor majd érezni fogjátok az Általam ígért örömöt és békét. Akkor majd minden szenvedés véget ér.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy