RSS
 

Archive for május 3rd, 2013

A most hozzátok intézett Szavaimat újra hallani fogjátok az Utolsó Napon. Emlékezzetek ezekre.

03 máj

2013. április 28. vasárnap, 17.40

Szeretett leányom, ezúttal Én azért jövök, hogy figyelmeztesselek téged az azok által történő árulásra, akik körülvesznek téged ezen küldetés során.  Sokan kényszerülnek majd arra, hogy hátat fordítsanak ennek a munkának, de neked sosem szabad utánuk futnod.  Én sosem futottam azok után, akik üldöztek Engem. Viszont felajánlottam Magam, mint egy leölésre szánt bárány, hogy megmentsem a lelkeket.

Figyeld meg most, ahogyan azokat a kiválasztott hamis prófétákat, akiket a sátán készített fel, hamarosan a keblükre fogják ölelni azok, akik azt állítják magukról, hogy ők Isten szolgái. Jövendöléseiket, melyek mindegyike tagadni fogja az Igazságot, arra fogják használni, hogy lejárassanak téged. Senki se gondolja azt, egyetlen pillanatra sem, hogy a világ számára adott Üzeneteim – melyek felkészítik az emberiséget Második Eljövetelemre – nem lesznek ízekre szedve.

Leányom, nem szabad foglalkoznod ezekkel az akadályokkal. Engedelmességed által Én megerősítelek téged, mert az idő nem neked  dolgozik, annak érdekében, hogy a Kegyelmeket, melyeket az emberiségre Árasztok, mindenki elnyerje.

Igaz Prófétáim többnyire nem ismerik a Szentírást, vagy az Irgalmamból fakadóan a világnak adott jövendöléseket. Nekik nem szükséges szemelvényeket idézgetniük a Szent Bibliából, mert Én nem kértem őket erre. Ahogyan Szavam adatik, az pontosan úgy is van.  Az Én Szent Bibliám az valóban szent.  Részleteket kiszedegetni belőle azért, hogy megtámogassák bármelyik isteni kinyilatkoztatást, az nem engedélyezett számukra.  Amikor Én egy üzenetet adok, a próféta azt írja, amit Én mondok, és soha nincs arra kérve, hogy ismételje meg azokat a részleteket, melyek Apostolaim által adattak a világnak.

Én hatalmasabb és különb vagyok mindenkinél, aki Engem szolgál. Az Én Szavam szent.  Ajándékaim azért adatnak nektek, hogy felkészítsék lelketeket, és ezért valamennyi igaz prófétának imák adatnak, melyek lángra lobbantják a Szívemmel való egyesülés vágyát.

Az üldöztetés, melyet el kell majd viselned, folytatódni fog, és még szörnyűbb lesz. És amikor már azt gondolod, hogy ennél többet nem tudsz elviselni, Én bizonyítani fogom a világnak Isteni Jelenlétemet. Kislányom, méltósággal szenvedj.  Ne védelmezd Szavam (Üzenetem) – bármennyire nagy is a kísértés erre -, még ha gonosz hazugságokat is tárnak eléd.

Azok, akik ismernek Engem, fel fogják ismerni azt is, amikor nem Tőlem erednek a szavak, mert Én lakozom szívükben. De a sátán olyan ravasz, hogy ő utánozni tud Engem, egy kivétellel. Ő sosem képes elismerni, hogy Én testben jöttem el vagy, hogy Testem jelen van a Szent Eucharisztiában.

Lelkem megerősödik és szétterjed most, és továbbra is szembeszáll a gonosz erőkkel.  Angyalaim el fognak pusztítani minden démont, amíg egy sem marad az utolsó napon.

A most hozzátok intézett Szavaimat újra hallani fogjátok az utolsó napon. Emlékezzetek ezekre.

Én Vagyok a kezdet és a vég. Én eljövök, ahogy ígértem, hogy örök életet szerezzek nektek. Keljetek fel, ti, mind, akik hisztek Bennem, és fogadjátok el az Igazságot. Jöjjetek Hozzám. Hadd uralkodjon Atyám Akarata az Új Égen és az Új Földön. Örvendezzetek, mert Én békét és egységet hozok mindazoknak, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében. Végső Szövetségem beteljesedett. Uralmam elérkezett. Keljetek fel, és fogadjátok el Isten Kezét.

A nap, amikor ezeket a szavakat halljátok, az a nap lesz, amikor meg fogjátok tudni az Igazságot.

Ne engedjétek magatokat megtéveszteni, mert csak Isten, és az isteni kinyilatkoztatás Ajándékai hozhatják el számotokra a szeretetet, a békét, az örömet, és a megtérést, melyek végigsöpörnek a földön ezen Üzenetek révén. Ezek mindegyike egy Ajándék.  Ezek célja az, hogy megmutassák nektek a ti jogos örökségetekhez vezető igaz utat. Fogadjátok ezeket szívélyességgel és hálával lelketekben.

Szeretett Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy