RSS
 

Archive for április 30th, 2013

Ők folyamatosan hazudni fognak, és nyilvános szentbeszédük egy merő zagyvaság lesz Isten Szemében

30 ápr

2013. április 25. csütörtök, 10.30

Szeretett leányom, a Katolikus Egyházon belüli szakadárok, akik felhagytak Isten iránti engedelmességükkel, hamarosan összegyűlnek, hogy egy gonosz támadást indítsanak azon felszentelt szolgák ellen, akik hűségesek az Igazsághoz.

Azok, akik hűtlenek Testemhez, számos törvényt meg fognak változtatni, és új értelmezéseket fognak kialakítani a Szent Eucharisztia jelentőségét illetően. Isten számos szent szolgája, és sok laikus – minden Keresztény felekezetből -, látni fogja, ahogy támadás éri majd a Szentlelket. Sokan meg fognak döbbeni azon, ahogyan Nevemet és Tanításaimat újraértelmezik, hogy a hangsúly az ember – ember iránti – kötelességére tevődjön majd. Az embereket egymás szeretetére fogják buzdítani, valamint arra, hogy tegyék óhajaikat Isten oltára elé.

Látszólag, a Kereszténység effajta megközelítése jó dologként lesz feltüntetve. Ez a szeretet fontosságát fogja hirdetni, de nem az Isten által meghagyott módon. Látható lesz, hogy a magas pozíciókban lévők nyilvánosan fogják magasztalni egymást, vallási szertartások végzése közben. Tiszteletadással fognak hajlongani egymás előtt, és imádattal vetik majd magukat Isten ellenségeinek lábai elé.

Ezen nagyszabású szertartások meg fogják téveszteni a világot, és sokan nem fogják észrevenni ezen szertartások célját. Ezek a cselekmények, ezek az új szentbeszédek és új szertartások – melyek állítólag Engem, Jézus Krisztust tisztelnek – jellegükben viszont feketék lesznek, mert ezek a fenevadat fogják dicsőíteni.

A sötétség királya – gonosz lelkeinek kíséretében – gyorsan cselekszik sokak szívében, akik Híveim vezetéséért felelnek. Némely ilyen szolga nem veszi észre, hogy a gonosz kísértése alatt áll. Én azt mondom nekik – jöjjetek most azonnal. Jöjjetek Hozzám a Kiengesztelődés Szentsége által. Ha aggódnátok hitetek miatt, Én majd megvilágosítalak benneteket, de meg kell szabadítanotok lelketeket a gőgtől. A gőg az, amely elhiteti veletek, hogy szellemi képességeitek magasabb rendűek Istenénél.

Mások – akik olyanok, mint a báránybőrbe bújt farkasok – eladták lelküket a sátánnak. És ahogy a sátán is tesz, ők is ravasz módon meg fogják téveszteni Isten gyermekeit. Ők azzal fognak csábítani másokat, hogy magasztalják szolgáikat szentéletükért, és ez vonzani fogja azokat az önszeretettel és gőggel telt szolgákat, akik birka módjára fogják követni őket. Ők folyamatosan hazudni fognak, és nyilvános szentbeszédük egy merő zagyvaság lesz Isten Szemében. Egy fikarcnyi őszinte alázat sem lesz fellelhető egyetlen szavukban sem, habár mindent el fognak követni, hogy nyilvánosan Isten alázatos szolgáiként viselkedjenek. A Szentlélek Ereje hiányozni fog jelenlétükből, és Enyéim, akik igazán ismernek Engem, látni fogják ezt.

Oly sok szegény felszentelt Szolgámat fogják ezek a hazugságok elnyelni, mely oda vezet majd, hogy megszentségtelenítik Testemet, és akik büszkélkednek az Irántam való szeretetükkel, azok közül sokan elsőként fogják beverni a következő szeget, ahogy újra Keresztre feszítenek Engem.

Leányom, az irántad tanúsított gyűlölet két oldalról jön, mintegy közvetlen következményeként földi Egyházam felbomlásának. Az egyik oldalon azok lesznek, akik azt állítják, hogy ők földi Egyházam képviselői, de ők minden, csak nem azok, mivel ők egy másik tant képviselnek. A másik oldalon hűséges Szolgáim lesznek, akik nem hisznek majd neked.

Tudnotok kell, hogy az Igazság félelmet és dühöt vált ki. Az Igazság, mely Isten igaz prófétáinak adatott, nemcsak dühöt vált ki – félelemből fakadóan -, hanem felháborodást is. A felháborodás és a düh a gonosz lélektől ered. A gonosz – az emberek szívén keresztül – mindent el fog követni, hogy megállítsa Isten Szavát (Üzenetét).

A próféták iránti düh az nem más, mint az Isten iránti gyűlölet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy