RSS
 

Archive for április 28th, 2013

Isten Anyja: Ezúttal Ő nem emberi testben fog eljönni

28 ápr

2013. április 24. szerda, 14.15

Szeretett gyermekeim, Fiam az emberiség iránti mérhetetlen Szeretetéből fakadóan készít fel most benneteket az Ő Második Eljövetelére. Mivel Ő szeret benneteket, ezért szól most hozzátok Prófétáin keresztül, gondoskodván arról, hogy senki se kerülje el az Ő Irgalmát. Ahogy Isten elküldte Keresztelő Jánost, hogy felkészítse a világot Fiam – Isten egyszülött Fiának, a Messiásnak érkezésére -, ugyanúgy Fiam is kinyilatkoztatja most számotokra a végső tervet. Eme végső üdvösség-terv, hasonló lesz az Ő első eljöveteléhez, egyetlen különbséggel. Ezúttal Ő nem emberi testben fog eljönni.

Most, hogy az Igazság ismét folyamatosan kinyilatkoztatásra kerül számotokra, Fiam emlékeztet benneteket mindarra, ami Istentől ered, az Ő Szent Szava (Üzenete) által, mellyel Előkészíti a befejező szakaszt. Isten gyermekeinek megadatott az Igazság, amikor Fiam a Földön járt. Most, a saját érdeketekben, meg fogjátok kapni a teljes Igazságot, köztük az Isten ellenségeinek tevékenységeit illető kinyilatkoztatásokat is, hogy ne tudjanak megtéveszteni benneteket. Nagylelkűnek kell lennetek, amikor Fiam elhozza nektek ezeket az Ajándékokat, melyek táplálni fogják lelketeket.

Amikor én éveken át megjelentem Isten választott látnokainak, az a lelkek – ezekre az időkre való – felkészítése érdekében történt. Most, amikor készültök fel az üldöztetésre, mely a Keresztényeket fogja sújtani, ez rettenetesen nehéz lesz, mert ez a lélek megbecstelenítése lesz, és ez fogja a legnagyobb fájdalmat okozni. Ha ismeritek Isten Igéjének Igazságát, és ha tudjátok, hogy miről ismeritek fel a csaló művét, akkor erősebbek lesztek. Sokkal fontosabb hűnek maradni Isten Igéjéhez, mint elfogadni a hazugságokat, melyeket azok fognak ismertetni veletek, akik nem Istentől valók.

Fiam nagy dicsőségbe fog emelni benneteket, ha engedelmeskedtek Szent Szavának, és megtartjátok Tanításait. Arra kérlek benneteket, hogy a Fiamat megillető tiszteletet tanúsítsátok Iránta. Azok, akik elutasították Őt, amikor Ő a Földön járt, végül – amikor Ő meghalt a Kereszten – elfogadták annak Igazságát, hogy Ki Ő valójában. Azok, akik ma elutasítják az Ő Szavát, végül rá fognak ébredni az Igazságra azon a napon, amikor Ő ítélni jön. Sokak számára ez már túl késő lesz.

Imádkozzatok, hogy minden lélek hűséges maradjon szeretett Fiam, Jézus Krisztus örökségéhez, mert csak azok nyerhetnek bebocsátást az Ő Királyságába,  akik elfogadják Őt.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én minden hamis prófétát száműzni fogok, és szigorúan megbüntetek

28 ápr

2013. április 23. kedd, 16.55

Szeretett leányom, Látnokaim, szerte az egész világon, nagy szenvedésen mennek keresztül jelenleg, mivel elszenvedik azt a gyötrelmet, mely az emberek lelkének megmentéséhez szükséges. Miután felajánlották magukat az Én szolgálatomra, ők – ahogy Én is, a Kálvária Hegyére menvén – egyedül fognak menni útjukon, és csak nagyon kevesen lesznek azok, akik a segítségükre sietnek majd.

Az Én igaz lelkeim a gyötrelmet, a gúnyt, és az elutasítást szenvedik el, ezzel szemben a hamis prófétákat és látnokokat magasztalni fogják, akik sokakat meg fognak téveszteni. Hamis próféták támadnak majd köztetek, akik vonzani fogják a dicséretet és a dicsőséget. Alázatosságuk látszata és kedvesnek tűnő szavaik mögött a gonosz lélek szülte üresség lesz.

Én figyelmeztetem a világot, hogy ne kövesse a hamis prófétákat, akik – az Én Szent Nevemben – a maguk számára keresnek dicsőséget, dicséretet és elismerést. Senki sem – akit Én, Jézus Krisztus küldtem – magasztalhatja fel magát, elérvén azt, hogy ti a lábai előtt heverjetek. Egyetlen prófétám sem állhat ki egy emelvényre, és mondhatja azt, hogy ő különb nálatok. Nem kell mondania, hogy ő különb a felebarátainál, ahhoz, hogy így tegyen. Elég annyit tennie, hogy az úgynevezett bölcsesség szavait hirdeti oly módon, hogy elhitesse veletek azt, hogy őt az Isten iránti állítólagos hűségéért, engedelmességéért kellene magasztalni. Ahelyett, hogy imádságra buzdítana és közelebb vinne benneteket Istenhez, elsősorban tiszteletet parancsol és követel majd részetekről. Ő ezt azáltal teszi majd, hogy olyan jellemvonásokat fog mutatni, melyeket a jámbor emberekkel társítanátok. Ezek a hamis próféták a gőg bűne által fogják magukhoz vonzani a lelkeket. A hamis prófétában lévő gőg vonzani fogja a más lelkekben lévő gőgöt. Az egyik magasztalja a másikat Isten Nevét felhasználván, hogy hirdessék nagyságukat.

Legyetek óvatosak azokkal, akik arra kérnek majd benneteket, hogy azokkal, az általuk csak különlegesként emlegetett adományokkal védelmezzétek magatokat, melyek a szellemvilágot vonzzák. Kerüljétek el azokat, akik az Én Nevemben arra hívnak benneteket, hogy olyan szellemekkel foglalkozzatok, amelyek szerintük nagy békességet és vigasztalást szereznek majd nektek, de ahol Isten említésre sem kerül. Ha nem arra hívnak benneteket, hogy alázattal hajtsatok fejet Isten előtt, ugyanakkor arra kérnek benneteket, hogy helyezzétek magatokat és saját jóléteteket az első helyre, és mások szükségletei elé, akkor tudnotok kell, hogy ők nem lehetnek Istentől valók. Sosem helyezhetitek saját érdekeiteket, vagy másokét Isten elé. Mindennek, amire kérnek benneteket, Isten Szent Akarata szerint valónak kell lennie.

A világban lévő hamis próféták közül sokan működnek együtt olyan szellemekkel, melyek nem Tőlem valók. Ők a belső gyógyulás, a pozitív gondolkodás, és a metafizika jelentőségét hirdetik, melyek mindegyike egy dolgot eredményez. Arra buzdítják az embereket, hogy elsőként magukat magasztalják, mint Istent.

Én minden hamis prófétát száműzni fogok, és szigorúan megbüntetek. Büntetésük túltesz majd egy hétköznapi halandó ember büntetésén, mivel ők nagyon sok lélek elvesztéséért lesznek felelősek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy