RSS
 

Archive for április 26th, 2013

Isten Anyja: Ahhoz, hogy méltóvá váljanak az Ő Királyságára, meg kell szabadítani őket a világi hatásoktól

26 ápr

2013. április 22. hétfő, 16.00

Gyermekem, annak érdekében, hogy Isten gyermeki megmeneküljenek, nekik Fiam útját kell követniük. Nekik el kell fogadniuk azt a tényt, hogy ahhoz, hogy méltóvá váljanak az Ő Királyságára, meg kell szabadítani őket a világi hatásoktól, melyek elválasztják őket Istentől.

Azok, akik az Igazságot keresvén megtérnek Fiamhoz, számos változást fognak tapasztalni életükben. Azok, akik nem ismerik őt, és megnyitják szívüket Iránta már az első alkalommal, könnyeket fognak ontani. Ezek a könnyek annak a szeretetnek a folyományai, melyet Ő fog plántálni szívükbe, és amely el fogja árasztani őket. Ezek a megtérés könnyei. El fogja tölteni szívüket, lelküket egy olyan szeretet, melyet eddig még nem ismertek. Ez Isten Szeretete, és ez egy Ajándék a Mennyből.

Majd aztán, már Isten Világosságával betöltekezve, ők vonzani fogják a gonosz sötétségét, aki azokat a lelkeket keresi, akiket eltöltött ez a Világosság. Ekkor ők szenvedni fognak azok keze által, akiket felhasznál a gonosz arra, hogy támadja hitüket, és Isten iránti hűségüket.

Azok, akik egyszerű szeretettel vannak Fiam iránt, mentesek minden emberi önteltségtől és gőgtől – akik nem adják meg magukat azok nyomásának, akik elítélik Fiamat –, ők éppúgy fognak szenvedni, ahogy Ő szenvedett. Fájdalmat fognak érezni, amikor tanúi lesznek a bűnnek, mivel ugyanazt a fájdalmat érzik, amit Fiam. Elesnek majd, és megbotlanak, éppúgy, ahogy Fiam is a Kálváriára vezető Úton. Mindaddig, amíg élnek, érezni fogják Fiam szenvedésének fájdalmát. Ez velük lesz mindaddig, amíg a világ végső megtisztulása be nem fejeződik.

Soha ne érezzétek azt, hogy eme Fiam iránti hűséget örökké csak a fájdalom itatja át, mert ez örömet, békét és reményt is hoz, mely örök életet szerez. Nem szabad hagynotok, hogy Fiam iránti szeretetek elválasszon benneteket Isten többi gyermekétől. Inkább nyújtsátok kezeteket mindenki felé, kiváltképp azok felé, akik még nem nyitották meg szívüket Fiam iránt. Nekik szükségük van segítségetekre. A megtérés Ajándéka révén megkaptátok azokat a Kegyelmeket, melyekkel el tudjátok vezetni ezeket a lelkeket Fiamhoz. Ezt azáltal tegyétek, hogy elfogadjátok azt a gyötrelmet, melyet – mint Krisztus katonái – el kell szenvednetek, valamint imáitok és másokért vállalt áldozataitok révén.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Újra fel fogják építeni a Bábeli Tornyot, és Isten templomaként fogják bemutatni

26 ápr

2013. április 21. vasárnap, 14.45

Szeretett leányom, ki tagadhatná Kereszthalálomat? Ki tagadhatná, hogy Én az Életemet adtam azért, hogy az Igazság megmentse a bűnösöket a világon mindenütt? Majd, amikor eljön az idő, ki fogja közületek tagadni földi Egyházam Igazságát, amikor azt kövenként darabokra szedik?

Ti birtokában vagytok az Igazságnak. Ismeritek Tanításaimat. Így aztán Tanításaimról fel fogjátok ismerni Egyházamat. Földi Egyházam maga az Igazság. Földi Egyházam az Én Testem. Így ha valaki közületek ostorozza Testemet, majd újra feltalálja Tanításaimat, aztán hazugságokat ismertet veletek, akkor meg fogtok tagadni Engem?

Én, Jézus Krisztus nem azért mondom el ezt nektek, hogy megosszalak benneteket. Azért mondom el ezeket a dolgokat, hogy tiszteljétek Tanításaimat, hogy megőrizzétek a Szentségeket, és hogy ragaszkodjatok az Igazsághoz. Senki a világon nem változtathatja meg Egyházam tanításait. Senki. Közületek senki sem kapott felhatalmazást arra, hogy új tanokat hirdessen, és hogy azokat az Enyéimként ismertesse. Mégis, sokan közületek, meg fognak tagadni Engem azáltal, hogy megtagadják az Igazságot, mely kétezer évvel ezelőtt adatott nektek. Olyannyira nincs tudásotok a szent dolgokat illetően, hogy nem fogjátok felismerni az új törvényeket – melyek Ellenem fognak káromolni -, amikor azok bevezetésre kerülnek földi Egyházamba.

Csakúgy, mint egykor, újra fel fogják építeni a Bábeli Tornyot, és Isten templomaként fogják bemutatni. Ez Rómában lesz található, és ez lesz az új egy-világvallás új jelképe. Ez a jelkép látható lesz a tetőn, a bejáratnál, de mindenekelőtt a főoltáron belül. Az Én drága, arany Tabernákulumomat – meggyalázván a maga teljes Dicsőségében – az oltár közepére fogják helyezni, hogy mindenki láthassa. Ezzel a sértéssel nyílt utat engednek a fenevadnak, hogy elfoglalja Tabernákulumomat. Jelenlétem ekkor meg fog szűnni.

Emberek milliói – akik közül sokan nem is fogják majd fel ennek az utálatosságnak a mibenlétét – mindent megtesznek majd, amit kérnek tőlük, és így a fenevad előtt fognak imádkozni. Az arany emblémával ellátott új öltözetet – mely egyszerű reverenda benyomását kelti majd – azok fogják viselni, akik ebben az állítólagos templomban szolgálnak. Az arany embléma – melyet arcátlanul viselni fognak – az új világvallás jelképe lesz.

A keresztek el fognak tűnni. Feszületem sehol sem lesz látható. Majd, ahol még láthatóak lesznek, egyes nyilvános helyeken, arra fogják kényszeríteni az embereket a törvény által, hogy vegyék le azokat.

Számos országban reprodukálni fogják az új tornyot, mely a sátánt fogja tisztelni, és ekkor fogják a megtévesztés második részét ismertetni. Az egyház nyilvánosan ki fogja jelenti a pokol létezését illetően, hogy az egy badarság. Az embereket egy hamis biztonságérzetbe fogják ringatni, miután ezt a szemenszedett hazugságot minden egyház elfogadja majd. Azzal fognak érvelni, hogy Isten soha nem engedné meg egy ilyen hely létezését. Hogy Ő mindenkit szeret, és hogy a pokol létezését a vallási fanatikusok terjesztették el az évszázadok során. Ezért az emberek még a halálos bűn létezéséről sem fognak tudomást venni. Olyan széles körben lesz elfogadott a bűn, hogy az emberek már nem fognak imádkoznak többé, és Irgalomért sem fognak esedezni már, mert nem Isten lesz az, akit ők elismernek. A fenevad lesz az, akinek átadják lelküket, és útjuk minden egyes lépését gondosan elő fogják készíteni Isten ellenségei.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy