RSS
 

Archive for április 24th, 2013

Amikor valaki nem hisz Istenben, akkor nem vesz tudomást a jó és a rossz közti különbségről

24 ápr

2013. április 20. szombat, 16.45

Szeretett leányom, a Menny tele van szomorúsággal azon gyötrelem miatt, melyet szeretett Követőimnek kell elszenvednie a Földön. Minden szent és minden angyal egyként imádkozik az emberiségért, lévén, hogy az emberiség egy nagyon gonosz támadást szenved el a Sátán és annak minden szelleme által. Mivel imáikat meghallgatom, és megcselekszem, arra kérem mindazokat, akik Keresztényeknek vallják magukat, hogy úgy imádkozzanak, mint még soha.

A Földet átható démoni erők elleni védelemért naponta felajánlott imák segíteni fognak megtisztítani a Földet a gonosz szellemektől. Bizakodónak kell maradnotok, és ha továbbra is hűségesek vagytok Hozzám, akkor még erősebbek lesztek.

A Keresztények ereje, Isten Igazságával egyesülve, egy erős védőfalat fog képezni a fenevad ellen, kinek tervei – hogy ártson Isten gyermekeinek – most születnek meg. Elém kell állnotok, ki kell nyilvánítanotok Irántam való örök szereteteteket, és Én vezetlek majd benneteket legyőzhetetlen Hadseregemben. Mivelhogy Hadseregem gyarapszik, és milliárdok térnek meg, és fogadnak el Engem, ez segít majd elpusztítani a fenevadat.

Követőim, a ti feladatotok az, hogy azokra összpontosítsatok, akik el fogják utasítani Irgalmas Kezem. Függetlenül attól, hogy kigúnyolnak benneteket az Én Nevemben, mindaz, amit tennetek kell, hogy könyörögtök a lelkek megmeneküléséért. Tudnotok kell, hogy Isten földi hadserege különleges kegyelmekben fog részesülni, hogy magukkal tudják hozni azok lelkét, akik kételkednek Szent Szavamban (Üzenetemben).

A kételyek – ha hagyják, hogy meggyűljenek – elszakítják az embert Istentől. A kételyek, melyeket az emberek szívében ültet el a sátán azért, hogy elhitesse Isten gyermekeivel, hogy Ő, az Isten, nem Létezik.

Amikor valaki nem hisz Istenben, nem vesz tudomást a jó és a rossz közti különbségről. Isten vezetése nélkül bele fognak sétálni minden, a sátán által eléjük helyezett csapdába. Nagyon sok gyűlölet nyilvánul meg akkor az emberek szívében, mert ha kitárják magukat a gonosznak, szívük megtelik haraggal. A legszörnyűbb harag a Keresztények ellen fog irányulni, és ezek az emberek mégsem fogják tudni, hogy miért éreznek így. Ezért van az, hogy azok, akik azt állítják, hogy nem hisznek Istenben, több időt töltenek azok bírálásával, akik viszont hisznek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok  az ő lelkükért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (105) A Megtérés Ajándéka Mások számára

24 ápr

2013. április 19. péntek, 17.00

Imahadjárat (105) A Megtérés Ajándéka Mások számára

“Ó, legdrágább Jézusom, Irántad való szeretetemmel kérlek, vedd lelkemet, hogy egységben legyen Veled.

Vedd lelkemet, áraszd el Szentlelkeddel, és segíts, hogy ezen Ima által megmenthessem mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülök.

Áraszd el Szent Kegyelmeddel mindazon lelkeket, akikkel találkozom, és nyújts számukra menekülést, mely nélkül nem juthatnak Királyságodba.

Halld meg imáimat. Hallgasd meg kéréseimet, és Irgalmad által mentsd meg az egész emberiség lelkét. Ámen.”

Teljes üzenete - Kérlek benneteket, akik meg vagytok rémülve, és össze vagytok zavarodva ezen Üzenetek által, hogy hallgassatok meg most Engem

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Kérlek benneteket, akik meg vagytok rémülve, és össze vagytok zavarodva ezen Üzenetek által, hogy hallgassatok meg most Engem

24 ápr

2013. április 19. péntek, 17.00

Szeretett leányom, mennyire magányos ez a Küldetés, annak ellenére, hogy százezrek vesznek körül téged szeretetükkel és imáikkal.

Amikor Értem fáradozol, és átadod magad, teljes önátadásban Lábaim elé borulva, nagyon egyedül fogod érezni magad. Ellenségeim indulatával fogsz találkozni, akik egy perc nyugtot sem hagynak majd neked. Leányom, meg kell hallgatnod most, amikor Én ezeken a Szavakon keresztül, melyeket Isten gyermekeinek adok, egy rendkívüli Ajándékot kínálok mindazoknak, akik elutasítanak Engem.

Kérlek benneteket, akik meg vagytok rémülve, és össze vagytok zavarodva ezen Üzenetek által, hogy hallgassatok meg most Engem. Talán nem tudjátok, hogy mennyire Szeretlek benneteket, még ha nehezteltek is Rám? Talán nem tudjátok, hogy Én soha nem büntetnélek meg benneteket azért, mert nem fogadjátok el ezeket az Üzeneteket, melyeket pusztán azért adok nektek, hogy Felkészíthesselek benneteket, és megerősíthesselek titeket az előttetek álló megpróbáltatásokra? Talán nem ismertek meg Engem, a ti szeretett Jézusotokat, amikor most szólítalak benneteket?

Én Vagyok a ti Megváltótok, és én soha nem vetnélek félre benneteket, amikor kételyek vannak benneteket. Hogyan is Haragudhatnék Én rátok, amikor ti szerettek Engem, és csak az Igazsággal törődtök? Én most felkészítelek benneteket azokra a próbatételekre, amelyekkel szembe kell majd néznetek, amint a földi Egyházam üldöztetését megjövendölő próféciák kibontakoznak.

Azért ajándékozlak meg benneteket ezzel az Ajándékkal, hogy Szeretetem Irgalmába tudjalak vonni benneteket, és meg tudjam világosítani szíveteket. Ígérem, hogy elillannak kételyeitek azt illetően, hogy Ki Vagyok Én, aki most beszélek veletek. Azért adom nektek ezt az Ajándékot, hogy ti – az Általam jelenleg a világnak adott Imák révén – megmenthessétek az egész emberiséget.

Ha gőgtől mentesen, nyílt és tiszta lelkiismerettel járultok Elém, azonnal tudni fogjátok, hogy megkaptátok ezt az Ajándékot. Ez a Megtérés Ajándéka mások számára.

Imahadjárat (105) A Megtérés Ajándéka Mások számára

“Ó, legdrágább Jézusom, Irántad való szeretetemmel kérlek, vedd lelkemet, hogy egységben legyen Veled.

Vedd lelkemet, áraszd el Szentlelkeddel, és segíts, hogy ezen Ima által megmenthessem mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülök.

Áraszd el Szent Kegyelmeddel mindazon lelkeket, akikkel találkozom, és nyújts számukra menekülést, mely nélkül nem juthatnak Királyságodba.

Halld meg imáimat. Hallgasd meg kéréseimet, és Irgalmad által mentsd meg az egész emberiség lelkét. Ámen.”

Arra kérlek benneteket, akik rágalmakat szórtok ezekre az Üzenetekre, és elutasítotok Engem, hogy jöjjetek Hozzám. Én fel fogom tárni számotokra az Igazságot. Én átölellek, és megvigasztallak majd titeket. Mindörökké szeretni foglak benneteket, nem számít, mennyire bántotok Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy