RSS
 

Archive for április 21st, 2013

Sokan nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy küzdjenek az abortusz, az eutanázia és az azonos neműek közötti házasság ellen

21 ápr

2013. április 15. hétfő, 18.20

Szeretett leányom, Isten ellenségei most nagy számban lépnek fel minden nemzetben, hogy megdöntsék Isten Törvényeit.

Sok új törvényt fognak bevezetni minden egyes országban és egyházban. A legtöbb törvény ellentétes lesz a Szent Bibliában lefektetett Tanításokkal. Törvénybe fogják iktatni a bűn minden válfaját, és a fenevad sötétsége borul majd a világra. Azokat, akik ellenzik ezeket a törvényeket, elbocsájtják majd, mint valami rögeszmés és démontól megszállott embereket. Hangjukat elnyomják majd azok, akik üdvözlik a szekularizmust, mintha az egy valódi vallás lenne. Minden intellektuális érvelést bevetnek majd, hogy érvényre jutassák gonosz törvényeiket, és sokakat meg fognak téveszteni, lévén, hogy az emberi jogokat fogják eszközként használni arra, hogy a többi embert irányíthassák.

Sokan nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy küzdjenek az abortusz, az eutanázia és az azonos neműek közötti házasság ellen. Majd miután megalkották a törvényeket, a Katolikus Egyház meg fogja hirdetni a megújulást, miszerint elismer minden emberi jogot és minden vallást. Majd ezt követően szörnyű megosztottság alakul ki azok között, akik áldottak a tisztánlátás ajándékával, melyet a Szentlélek ajándékozott nekik, valamint azok között, akiknek egyetlen vágya az önszeretetet, és akik elutasítják Istent. Ők úgy tekintenek Istenre és Tanításaimra, melyek akadályozzák őket abban, hogy azt élhessék, amit ők szabad életstílusnak gondolnak.

A hatalommal bíró globális elit szervezet, mely beszivárgott a világ minden szegletébe, új Egyházi törvényeket fog tervezni, és összeesküvést sző a vezetők megdöntésére, míg ezzel párhuzamosan, háborúkat dolgoz ki, melyek pusztulást hoznak majd. Olyannyira büszkék, és oly nagymértékű a hűségük a sátáni imádathoz, hogy azt hiszik, nélkülözhetetlenek. Mennyire szenvedniük kell majd gonosz tetteikért. Miközben ők azt hiszik, hogy irányíthatnak másokat, és körmönfont terveiket rákényszerítik másokra, Atyám Keze le fog sújtani rájuk. Csak annyi időt fognak kapni, hogy hátat fordítsanak. Ezután majd egymás ellen fognak fordulni, és elpusztítják egymást. Szenvedésük oly nagymértékű lesz, hogy az még a vége felé sem lesz elég ahhoz, hogy felnyissa szemüket arra, hogy mi vár rájuk, ha továbbra is a gonoszhoz kötődnek.

Az a sok ember, akik nem tartoznak Istenhez, először csak nagyon keveset vesznek észre ezekből az eseményekből. Majd amikor szabadságukat korlátozzák, akkor fognak csak nyíltan szembeszállni a nemzeteikben lévő igazságtalanságokkal. Akkor majd felfogják azt a szörnyűséget, mely azért keletkezett, mert Isten Világosságát kioltották. Helyébe sötétség, üresség, éhség és szeretetlenség kerül. Csak ekkor fognak az emberek Isten Irgalmáért kiáltani. Én ott leszek, arra várván, hogy megvigasztaljam őket, és megmentsem szegény, rémült lelküket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy