RSS
 

Archive for április 14th, 2013

Isten az Atya: Ima az Új Paradicsom Kulcsainak elnyeréséhez

14 ápr

2013. április 10. szerda, 16.45

Szeretett leányom, ahogy a Szentlélek Tüze elárasztja azokat az alázatos lelkeket, akik olvassák ezeket az Üzeneteket, úgy fog világszerte terjedni a megtérés. Isten Szent Szava olyan, mint egy erőteljes forgószél, mely magával hozza – mindazon lelkeknek, akik a nyomvonalában vannak – a bőség gyümölcseit. 

Az első elültetett magvakból rengeteg gyümölcs termett, melyek elárasztják az összes nemzetet, beleértve a kommunista uralom alatt lévőket is. 

Leányom, ahogy Szent Szavam megragadja valamennyi hitfelekezethez tartózó lelkét és szellemét, az kardként fog belehasítani azokba a nemzetekbe, akik hátat fordítanak Nekem, a te szeretett Atyádnak. Ezért, amikor a gyűlölet fokozódik ellened, tudd, hogy a lelkek megmentését segítendő Szent Szavam sikerrel járt.

Te, az Én hírnököm, csak egy eszköz vagy. Ez a Küldetés nem rólad szól. Ez nem a te lelked megvilágosításáról szól, mert nem ez a Célom, még ha az kedves is Nekem. Leányom, neked, mint az utolsó hírnöknek, csak közvetíteni szabad a világnak azokat az Üzeneteket, melyek neked adatnak, a világ javát szolgálandó. Véleményednek és a másoknak szánt tanácsaidnak nincs jelentősége, mivel nincs felhatalmazásod arra, hogy bármilyen emberi nézetet megossz másokkal.

Amikor Isten Hangja megérinti az emberek szívét, az megsokszorozódik sokak lelkében. Az Én Jóságom az, mint az egész emberiség Szerető Atyjáé, mely lehetővé teszi ezeket a rendkívüli kegyelmeket.

Amint az megjövendöltetett, rendkívüli csodáknak lesznek szemtanúi azok, akik megkapták a Szentlélek Ajándékát, ezen Küldetés által. Én megáldom mindazokat, akik szórják és terjesztik Üzeneteimet, mert erőfeszítéseik – melyek, mint a köd, kiterjednek majd az egész Földre – megtermik majd Szavam gyümölcsét.

Az Én szegény üres lelkeim, akik a Megtérés Ajándékára vártatok, Én most a következőt mondom nektek. Én, a Ti Szerető Atyátok, megígérem nektek, hogy át foglak ölelni benneteket, és megnyitom szíveteket, amikor ezt az imát imádkozzátok.

Isten az Atya: Ima az Új Paradicsom Kulcsainak elnyeréséhez

„Drága Atyám, Én vagyok, a Te tévelygő gyermeked, aki annyira összezavarodott és vak, hogy Segítséged és Szereteted nélkül, semmi vagyok.
Ments meg engem Fiad, Jézus Krisztus Szeretete által, és ajándékozd nekem a Te Új földi Paradicsomod Kulcsát. Ámen.”

Gyermekek, Én majd megáldalak és oltalmazlak benneteket. Ti az Enyéim vagytok – mind. Míg Én epekedem utánatok, és könnyeket hullatok azokért közületek, akik gyűlölnek Engem, Én Mindenható Hatalmamat fogom használni arra, hogy megnyissam megkeményedett szíveteket, hogy nektek ajándékozhassam azt az örökséget, amit szeretettel Teremtettem.

Beavatkozásom, azáltal, hogy kinyilatkoztatom nektek az eljövendő eseményeket, segíteni fog nektek megérteni, mennyire Szeretlek benneteket. Amikor ezek az események szemetek előtt bontakoznak ki, Én várni fogom, hogy Hozzám jöjjetek, szeretettel és bizalommal lelketekben.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy