RSS
 

Archive for április 11th, 2013

Azt fogják mondani nekik, hogy ez az új templom egy egyház, mely egyesít mindenkit, hiszen Isten szereti az Ő valamennyi gyermekét

11 ápr

2013. április 7. vasárnap, 18.40

Szeretett leányom, Isten minden egyes Egyháza a földön, melyek Engem, az Emberfiát tisztelnek, és melyek hűséggel adóznak Atyámnak, hamarosan megoszlanak. Sokan fognak fellázadni az egyes egyházakban, és nagy megosztottság fog kialakulni, ahogy köreikben egyre több félrevezetett próbálja majd bevezetni azokat a törvényeket, melyek jóváhagyják a bűnt.

Kérdőre fogják vonni azok erkölcsi kötelességét, akik szeretik és ismerik Isten Szent Szavát, és azzal fogják vádolni őket, hogy kegyetlenek és szívtelenek. Bűnük az lesz, hogy ellenezni fogják a majdan születendő bűnös törvényeket, ahogy az Egyházak felbomlanak az Antikrisztus általi üldöztetés alatt. Amikor ezek feloszlanak és szilánkjaira hullnak, akkor alapjaikban fognak megremegni. Többé már nem lesznek képesek állni a sarat a gonoszsággal és az igazságtalansággal szemben. Akkor majd megérik az idő arra, hogy sok rémült lélek, akik nagyon össze lesznek zavarodva, szemtanúi legyenek Isten egy alternatív templomának.

Azt fogják mondani nekik, hogy ez az új templom egy egyház, mely egyesít mindenkit, hiszen Isten szereti az Ő valamennyi gyermekét. És amennyiben Isten szereti az Ő valamennyi gyermekét, akkor Ő egyesíteni szeretné őket; hogy nekik át kell ölelniük egymást hitüktől, vallásuktól, bőrszínüktől, hovatartozásuktól, törvényeiktől függetlenül. Azt fogják mondani nekik, hogy Isten Előtt mindannyian egyek lesznek, és azt fogják kérni mindannyiuktól, hogy küldjenek képviselőket az új templomba, amelynek székhelye Rómában lesz. Azt fogják mondani nekik, hogy ez, a Bibliában megjövendölt Új Jeruzsálem, mely Isten választott vezetőjének az oltalma alatt áll – viszont ő a hamis próféta.

Oly sokan fogják elhinni ezt az irdatlan nagy hazugságot, a megcsúfolását Isten Szent Igéjének, mely János Evangélistának adatott. Fognak majd minden egyes Szót, mely eme prófétának a végidőkre vonatkozóan adatott, megváltoztatják és kiforgatják, hogy illeszkedjenek az Antikrisztus tervéhez.

Azokat, akik nem hajlandóak elfogadni ezt az új, úgynevezett befogadó egyházat, nem fogják Keresztényeknek tekinteni. Megfélemlítik majd őket, és bolondnak fogják beállítani őket.  Ha nem lenne a Szentlélek, aki vezeti őket, akkor elnyelné őket a hamis és obszcén templom, mely majd elrejti a felszín alatt lappangó csúf igazságot.

Az Antikrisztus hamarosan látványosan a világ színpadára lép, és ő lesz az, aki nemcsak uralkodni fog ezen egyházak felett, hanem el is hiteti majd az emberekkel, hogy ő különleges isteni adományokkal bír. Tisztelni fogják őt a humanitárius célok érdekében tett nagy szolgálatáért. Ő, az Antikrisztus, nemzetközi elismerésekben fog részesülni jótékonysági munkájáért. Majd azt fogják mondani, hogy szent emberekre jellemző karizmával bír. Nem sokkal ezután csodákat tulajdonítanak majd neki, míg végül, azt fogja mondani, hogy ő egy próféta, egy Istentől való küldetéssel.

Sokan hinni fognak ennek a szörnyű megtévesztésnek, mert a világ egyházai támogatni fogják őt, és a hamis próféta által meg fogja kapni a jóváhagyás pecsétjét.

Végül el fogja hinni a világ, hogy ő Én, Jézus Krisztus vagyok. Szavam süket fülekre fog találni, amint az ő jelenléte elnyeli az egész emberiséget, kiknek éljenzése elnyomja majd az Isten Igaz Szavát hirdető hangokat. De, mert Irgalmam nagy, Én – Atyám Kezével együtt – be fogok avatkozni az út minden egyes lépésénél.

Üzeneteim nem fognak abbamaradni egészen az utolsó napig. Hangom sosem fog elhalni. Isten azon gyermekei, akik hűségesek maradnak az Ő Szent Igéjéhez, sosem fognak meghalni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy