RSS
 

Archive for április 9th, 2013

Közel az ideje az Általam említett üstökös megjelenésének, amikor az emberek azt fogják hinni, hogy két Nap van

09 ápr

2013. április 6. szombat, 17.00

Szeretett leányom, a csillagok hamarosan megváltoznak, és közel az ideje az Általam említett üstökös megjelenésének, amikor az emberek azt fogják hinni, hogy két Nap van. Hamarosan csodálatos látványban lesz része az emberiségnek, mennydörgés hallatszik majd, és úgy fog tűnni, mintha a két Nap összeütközne.

Irgalmam Sugarai hullnak majd minden emberi lélekre, még azokra is, akiket el fog vakítani a Világosság, lévén oly sötét az ő lelkük. Amikor a mennydörgés hallatszik, csendes nyugalom száll alá a földre, és fülsiketítő lesz a csend. Egy hang se fog hallatszani – csak az Én Hangom fog bevésődni a nyomorultak lelkébe.

Én olyan leszek, mint egy napsugár, mely jól láthatóvá tesz minden egyes hibát, minden bűnt és kétségbeesett kiáltást a bűnösök szemében.

Lesz ott sírás, és a mélységes bánat érzése járja majd át az emberek szívét, amikor ők szembesülnek lelkük állapotával. Tizenöt percig minden mozdulatlan marad, majd aztán az élet visszatér a régi kerékvágásba, mintha ez a csoda meg sem történt volna. Azok számára, akiknek lelkét megérintette az Igazság, az élet nem lehet, és nem is lesz már ugyanolyan, mint régen. Akkor ők Engem, az Én Tanításaimat fogják követni, és milliárdokat fognak megtéríteni.

Üzeneteim lesznek az ő mindennapi eledelük, Legszentebb Eucharisztiámmal egyetemben, és semmi másra nem lesz szükségük. Olyan erősek lesznek, hogy semmi sem állhat majd az útjukba, semmi sem tántoríthatja el, vagy akadályozhatja őket, amint Maradék hadseregemben menetelnek az Új Paradicsom felé.

A többieknek azt fogják mondani, hogy a Nagyfigyelmeztetést a Föld légkörében beálló zavar okozta, és könnyedén kimagyarázzák majd a Nagyfigyelmeztetést. De ez a kimagyarázás egy hazugság lesz, mivel ők nem akarják elismerni Isten Létezését. Ha elismernék, akkor nem tudnák végrehajtani azon tervüket, hogy rávegyék a világot az Antikrisztus hamis ígéreteinek elfogadására.

Amikor Isten csodáinak ilyen nagy arányban vagytok szemtanúi, akkor tudjátok, hogy Tervem – miszerint az üdvösség birodalmába viszem az emberiséget – a befejező szakaszába ért.

Menjetek hűséges Követőim, és mindenkoron bízzatok az összes lélek megmentésére tett Ígéretemben. Nagy az Én Irgalmam, és Hatalmam mindenható.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten Anyja: Téged azért küldtek, hogy előkészítsd az utat az Ő Második Eljövetelére

09 ápr

2013. április 6. szombat, 16.30

Gyermekem, függetlenül attól, hogy milyen magányos vagy, és mennyire nehéz ez a Küldetés, neked továbbra is folyamatosan engedelmeskedned kell Fiamnak. Tiszteletben kell tartanod minden hozzád intézett kérést. Minden tőled elvárt feladatot teljesítened kell, még ha ez azzal is jár, hogy magadra haragítasz majd másokat.

Isten minden egyes látnoka, akiknek Én megjelentem, szenvedett azok keze által, akik kegyetlenül elutasították őket. Habár idővel sokuknak hittek, mégis, gyermekem, te fogsz a legjobban szenvedni, mivel te Isten prófétája vagy. Isten prófétái mindig is gyűlöletet keltettek az Ő gyermekei körében, mivel a sátán az ő legszörnyűbb pusztításával sújtja azokat, akik Isten Szavát beszélik.

Mint a végidő próféta, ellenségeid körébe nemcsak azok fognak tartozni, akik elutasítják vagy gyűlölik Fiamat, hanem azok is, akik szeretik Őt. Ellenségeid többet számlálnak mindazokénál, akik előtted jöttek. Ezért kell mindenkoron engedelmeskedned Fiamnak, és gyorsan válaszolnod Neki, ugyanis Ő azért teszi ezeket a dolgokat, és kéri tőled, hogy kövesd az Ő Utasításait, hogy téged óvjon.

Téged azért küldtek, hogy előkészítsd az utat az Ő Második Eljövetelére, és ez a felelősség sok szomorúsággal fog járni. Ahogy a hazugságok, a gyűlölet, és a heves ellenállás folytatódnak ezen Üzenetek ellen, meg kell vigasztalnod magad, hogy e nélkül a Küldetés nélkül, sokkal több lélek nem fogadná el Fiam Irgalmát.

Imádkozz minden egyes személyért, akik szitkokat zúdítanak rád, mert amikor imádkozol értük, Fiam megvilágosítja majd őket, és ők hamarosan felnyitják szemüket az Igazságra.

Én, a te szeretett Édesanyád, Legszentebb Palástommal takarlak be téged, és eltiprom a kígyó fejét minden egyes alkalommal, amikor ő ártani próbál neked. Most menj békével, gyermekem. Mindenkoron Bízz bennem, az Üdvösség Anyjában, hiszen Én őrködöm eme rendkívüli Küldetés felett. Bízz fiamban, mert Ő tudja, hogy mit tesz. Bízz mindent az Ő Szent Kezeire.

Szeretett Édesanyátok

Isten Anyja

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Egyikőtök sem kapna soha felhatalmazást arra, hogy megítéljetek másokat az Én Nevemben, mert az képtelenség

09 ápr

2013. április 5. péntek, 12.50

Szeretett leányom, a Nekem tett engedelmességi fogadalmad értelmében, sosem szabad megvédened Üzeneteimet. És arra sincs felhatalmazásod, hogy az Én Nevemben elítélj vagy bírálj bármilyen más – akár igaz, akár hamis – látnokot, vagy önjelölt prófétát.

Azok, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek, és elítélik ezeket, a világnak szóló Üzeneteket, nekik tudniuk kell a következőt. Még ha kértétek sem kaptatok engedélyt Tőlem arra, hogy nyíltan véleményezzetek bárkit is, aki azt állítja magáról, hogy egy választott lélek. Amikor hamisnak nyilvánítjátok ezeket az Üzeneteket, ezzel azt állítjátok, hogy ezek hazugságok. A hazugságok pedig csak a sátántól jöhetnek. Ezen – a világnak szóló – Szent Üzeneteim figyelmeztetnek benneteket azokra a szörnyű hazugságokra, melyekkel, ő, a sátán eteti Isten valamennyi gyermekének lelkét. Jól rá lettetek szedve, hogy utasítsatok el Engem, a ti szeretett Jézusotokat, Aki a bánat keserű könnyeit ontom amiatt, ahogyan Engem most elutasítanak.

Azok, aki azt mondják, hogy bárki tudna ilyen Mennyei Üzeneteket írni, ők megsértenek Engem. Hogyan lehetne a szerzője bárki is az Ajkamról fakadó Szavaknak, amikor azok Tőlem származnak. Komolyan azt hiszitek, hogy az ilyen Szent Szavak egy halandó ember keze alkotásai lehetnének? Komolyan azt hiszitek, hogy bárki, aki bűnnel szennyezett, mindennemű – Mennyei Királyságomból való – feltartóztatás nélkül gyárthatná Szent Szavamat (Üzenetemet)? Amennyiben igen, akkor ti hitelt adtok annak, hogy az ember ily módon képes utat törni a megtérésnek. Az ember semmi Isten nélkül. Ti nem vagytok méltóak arra, hogy hatalommal felruházva beszéljetek, amikor Isten Szavát hirdetitek. Ha Isten Szavát saját ajkatokról fakadóan hirdetitek, mindennemű Tőlem származó irányítás nélkül, akkor súlyos hibát követtek el.

Leányom, emlékeztetnem kell téged, és minden választott lelket, hogy egyikőtök sem kapna soha felhatalmazást arra, hogy megítéljetek másokat az Én Nevemben, mert ez képtelenség.

Szólítom most minden választott Lelkemet. Ne feledjétek a nektek tett Ígéretemet, hogy Én eljövök újra. Most már tudatában vagytok annak, hogy mindegyikőtök azt a küldetést kapta, hogy készítsétek fel az emberi szíveket Második Eljövetelemre. Most már tisztában vagytok azzal, hogy ez a Szentháromság által megszabott legeslegutolsó Küldetés. Egyikőtök sem kapott Tőlem engedélyt arra, hogy bírálja ezt, vagy bármely más küldetést. Ha ezt teszitek, akkor száműzve lesztek Tőlem.

Ó mennyire megsebeznek Engem a választott lelkek vétkei, mélyebben, mint bárki máséi. A Hozzám közel állók, akik aztán elárulnak Engem, ők azok, akik a legjobban bántanak Engem. Ha ők Ellenem fordulnak, szörnyű megosztottságot okoznak, és megakadályozzák a lelkeket abban, hogy az örök üdvösség felé vezető utat kövessék.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy