RSS
 

Archive for április 8th, 2013

Csak az Élő Isten Pecsétjével rendelkezők fognak megmenekülni a lelkek tömegirtásának eme formájától

08 ápr

2013. április 4. csütörtök, 19.45

Szeretett leányom, nem szabad hallgatnod azokra, akik megkérdőjelezik, kétségbe vonják, és megvetően tekintenetek Üzeneteimre. Nem szükséges megvédeni Legszentebb Szavamat. Szavam végleges, és senkinek sincs joga megkérdőjelezni azt. Vagy elfogadtok Engem, vagy nem.

Míg a Keresztények, maguk között, összevesznek ezen – a már oly régen megjövendölt – Üzenetek miatt, ellenségként kezelik egymást. Nem lehettek ellenségei testvéreiteknek, miközben Tanítványaimnak hívjátok magatokat. Míg ti azzal vagytok elfoglalva, hogy egymás között kiabáljatok, a legnagyobb ellenség, a sátán seregei jelenleg a leggonoszabb szörnyűségeket tervezik, melyeket valaha is látott az emberiség, Ádám és Éva megteremtése óta.

A háborúk, amelyekről Beszélek, hamarosan megkezdődnek, és a terv az lesz, hogy eltöröljék a népességet a föld színéről. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ezek a háborúk két nemzet között zajlanak, de hiba lenne ezt gondolnotok. A fegyverek egyetlen egy forrásból fognak származni.

Szegény Gyermekeim, Isten gyermekei, mennyire keveset tudtok azokról a szörnyű cselekményekről, melyeket jelenleg a Szabadkőműves szekták terveznek, a legmagasabb szinteken, Isten gyermekei ellen. Gonoszságukat lehetetlenség lenne elképzelnetek, de ismerjétek fel ezeket a jeleket. Amikor bankjaitok elveszik szabadságotokat, otthonotokat, és a lehetőséget, hogy táplálni tudjátok családotokat, ez csak egy része lesz az emberiség elleni tervüknek. Rabszolgákká váltok majd, de azok, akik hűséggel adóznak Irántam és Tanításaim iránt, és akik továbbra is hűségesek Hozzám, sose felejtkezzenek el Irgalmasságomról.

Annak ellenére, hogy ezek a kinyilatkoztatások ijesztőek lehetnek, ezek maguk az Igazság. Azáltal, hogy fel vagytok készülve ezekre, az Isten Teremtése elleni cselekményekre, imáitok által segíteni fogtok enyhíteni annak a szenvedésnek a nagy részét, melyet ezek a gonosz szekták fognak okozni nektek. Annak ellenére, hogy az ilyen rémtetteknek a hatását enyhíteni fogják imáitok, ezek – ha szeretettel szívetekben adjátok át Nekem – az ilyen szörnyű tettek elkövetőinek megmentésére lesznek felhasználva. És habár ezek a félrevezetett és hideg szívű lelkek továbbra is szembeszállnak Velem, azáltal, hogy megpróbálják kiirtani a világ népességét, Én igyekszem majd megvilágosítani szívüket, hogy eltávolodjanak ettől a szörnyű sátáni köteléktől. Sokukat teljes mértékben megszállta a gonosz, és néhányuk számára csekély a remény. Csak egy csoda mentheti meg őket, mely Irgalmasságom által adatik, együttesen azokkal, akik felajánlják Nekem a szenvedés ajándékát.

Közületek azok, akik káromoltok Engem, azáltal, hogy kegyetlenül elutasítotok Engem, Irgalomért fogtok esedezni Hozzám, amikor bekövetkeznek ezek az események. Ha szenvedni kényszerültök, és arra, hogy felvegyétek a fenevad bélyegét, máskülönben meghaltok, akkor Hozzám fogtok kiáltani. Akkor tülekedni fogtok azért, hogy megtaláljátok az Élő Isten Pecsétjét, melyet Atyám által Adok a világnak ezekben az Üzenetekben – de akkorra már ez túl késő lesz. Csak azok lesznek védelem alatt, akik elfogadják a Pecsétet, otthonukban tartván vagy maguknál hordván azt. Csak az Élő Isten Pecsétjével rendelkezők fognak megmenekülni a lelkek tömegirtásának eme formájától.

Egy percig ne kételkedjetek a jelenleg nektek adott Üzeneteimben. Fogadjátok el Isteni Beavatkozásomat, mert Én csak meg szeretnélek menteni benneteket. A lelkekért vívott csata olyan méreteket öltött, hogy ha Én nem avatkoznék be a próféták által, akkor sokan közületek a fenevad és annak összes követője mellé állnátok, akik báránybőrbe bújt farkasokként tűnnek fel előttetek.

A sátán rendkívül ravasz, és soha nem mutatná az ő gonosz tetteit a maguk valójában. Nem, ehelyett ő jónak, lelkesítőnek, és nagyon is a ti érdeketekben lévőnek tünteti majd fel azokat. Ezt a csapdát állítja ő. Így csalja a jószándékú, ártatlan lelkeket a barlangjába. A gőg bűne által fogja felfedni magát a sátán, ezen szegény lelkeken keresztül, akiket sikerül neki megnyernie. A bűn, a maga leggonoszabb formájában lesz látható azon magas rangú emberek körében, akik el fognak pusztítani másokat, saját önző céljaik érdekében. A skála alján a gőg bűne lesz tapasztalható körötökben, amikor az Én Nevemben megítéltek másokat, megszóljátok őket, majd aztán próbáljátok lerombolni személyiségüket, és csorbítani hírnevüket.

Én azért mondom el nektek ezeket a szomorú tényeket, hogy felkészíthesselek benneteket, hogy Szerető Védelmemmel felfegyverezhesselek titeket annak érdekében, hogy segíthessek megmenteni még azokat is, akik azért fognak végigvonulni a világon, hogy elnyeljék azt.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy