RSS
 

Archive for április 6th, 2013

Én újra eljövök majd az utolsó napon. De ezt megelőzően Én nem fogok a földön járni

06 ápr

2013. április 3. szerda, 16.00

Szeretett leányom, Hangom Ereje, ezeken az Üzeneteken keresztül, alig két év alatt olyan sok nemzetet elért már, hogy lelkek milliói fognak segíteni testvéreik lelkének megmentésében.

Az Isten Szava – lángra lobbanva ezen Mennyből jövő Hívás által – terjedni fog szerte az egész világon, fiaitok, leányaitok, fivéreitek és nővéreitek által. A Szentlélek Erejéből táplálkozik a lendülete ennek a Küldetésnek, mely egy csapásra meghódította a világot.

Oly sok nyelv, oly sok nemzet, oly sok lélek ragadta meg Irgalmas Kezem, és most már Engem követnek, amint az Örök Élet felé Vezetem őket.

Atyám megígérte a világnak az Igazság Könyvét, mely a végidőkre vonatkozik. Ő mindig teljesíti Ígéretét. Senki sem ismerheti az Igazság Könyvének tartalmát, mert az nem a ti tudtotokra volt. Csak Dániel Prófétának adatott meg ennek tartalma, de ő Atyám utasításának megfelelően nem tárta fel annak titkait.

Leányom, neked, mint a végidő prófétának, most adatik ennek tartalma, és Isten Szava által sok gyümölcsöt fog teremni. Az Igazság Könyve azért adatik a világnak, hogy megmentse az emberiséget a biztos haláltól. Ez egy életmentő Ajándék a lelkek részére. Rendkívüli kegyelmeket hoz magával. Ez elhozza nektek az Igazságot, és nemcsak Tanításaimra emlékeztet benneteket, hanem fel is készít titeket az Egyházam elleni támadásokra, mely a lelkek romlásához fog vezetni.

Az Igazság Könyve, szeretett Követőim, számotokra is feltárja Atyám Tervét, segítvén ezzel benneteket, hogy megtegyétek a megfelelő előkészületeket, mely nélkül nem juthattok be az Új és Dicsőséges földi Paradicsomba. Az Igazság Könyve nélkül ti, Tanítványaim, olyanok lennétek, mint a bárányok, akiket a vágóhídra vezetnek, hiszen tudnotok kell azt, hogy az Istenbe vetett hitetek próbára lesz téve, és mindent elkövetnek majd, hogy az Én, Jézus Krisztus minden nyomát eltöröljék a föld színéről.

Amikor az emberek vágyódnak Isten Igazsága után, vigaszkeresésük során nem a megfelelő irányba fordulnak majd. Nincs egy ember sem a földön, aki fenn tudna maradni anélkül, hogy ne hinne valamiben, ami életet ígér. Sajnos sokan azokat a hamis tanokat hajszolják, melyek gyarlóságukra apellálnak. Az önzésre, mely esetben a vallások és az úgynevezett szellemi megvilágosodást kínáló szekták a kapzsi emberi szívekre apellálnak. Az élvhajhászatra, mely nem vezet el Istenhez, sem az Igazságra. Aztán ezek a szegény lelkek, akik nem hisznek semminemű földi élet utáni életben, szomorúan bandukolnak majd, remény nélkül szívükben.

A Szentlélek Ereje, Hangom mennydörgése, a csodák, melyeket Én fogok feltárni, és ezen Üzenetek hitelességének beigazolódása milliók lelkét fogják megnyerni.

Jelenlétem elárasztja a világot, és ez hatalmas gyűlöletet keltett, mivelhogy a sátán megmérgezi Követőim gondolatait. Jelenlétem benne van a világ Tabernákulumaiban, Templomaimban, valamennyi kiválasztott látnok szavaiban. De ezekben, az emberiségnek szóló végső Üzeneteimben lévő Jelenlétem világméretű megtéréshez fog vezetni.

Sose felejtkezzetek meg Ígéretemről. Én újra eljövök majd az utolsó napon. De ezt megelőzően Én nem fogok a földön járni. Figyelmeztetésem számotokra most az, hogy hallgassatok a próféciákra. Bárki, aki azt állítja magáról, hogy Én vagyok, vagy bárki, aki azt mondja nektek, hogy Jézus emberi testben jár-kel a földön, az egy hazug.

Az Én Időm akkor jön majd el, amikor Én alászállok a Mennyből, pontosan úgy, ahogyan az utolsó földi Napomon Én felmentem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy