RSS
 

Trónját ugyan ellopták, de hatalmát nem

16 márc

2013. március 13. szerda, 17.20

Szeretett leányom, másodszor is halálra ítéltek Engem. A Rómában hozott sértő döntés, melynek ma tanúi voltatok, kettéhasított Engem.

Amikor hóhéraim előtt álltam, eretnekséggel és azzal vádolván Engem, hogy az Igazságot merem szólni, Apostolaim megfutamodtak, sehol sem lelvén őket. Azok, akik Engem követtek, és elfogadták Tanításaimat, elárultak Engem, amikor Szavamat kétségbe vonták a hatalmon lévők. Követőim kezdték elveszíteni a Belém vetett bizalmukat, és kezdtek kételkedni Bennem.

Néhány Követőm elhitte az eretnekség bűnét, mellyel Engem vádoltak, és úgy vélték, hogy azok a vádak jogosak. Oly befolyásosak voltak az Én vádlóim – egzotikus öltözéket viselő, előkelő emberek, akik valódi hatalmat sugározva jártak és beszéltek -, hogy csak néhányan kételkedtek bennük.

Próbára tettek, provokáltak, kigúnyoltak, becsméreltek, kinevettek és csúfot űztek Belőlem, mert az Igazságot szóltam. Az emberek leborultak ezen tekintélyes szavú elöljárók előtt, akiknek sohasem kérdőjelezték meg a hatalmát. Hangom suttogásként hatott Vádlóim kiabálása közepette.

„Eretnek” – kiabálták. Azt mondták a gonosz nyelvén Beszélek, hogy Káromolok az Isten ellen, és hogy le akarom rombolni templomukat. És ezért hidegvérrel megöltek Engem.

Ezúttal sem lesz másként, amikor próbálom megismertetni Szavamat, igyekezvén figyelmeztetni Isten valamennyi gyermekét azokra az eseményekre, melyekről az elmúlt néhány évben Beszéltem neked, leányom. Szavammal megvetően fognak bánni. Szavamat meg fogják kérdőjelezni. Kételyek lopódznak majd be, és Apostolaim újfent megfutamodnak majd, otthagyván Engem a farkasoknak.

Ne legyenek kételyeitek, az Igazság már ki lett nyilatkoztatva nektek. Követőim, már elmondtam nektek, hogy miként lesztek megtévesztve. Ez nagyon nehéz lesz nektek, mert kérdéses lesz számotokra ez a csaló szélhámos, aki Atyám Házában ül.

Szeretett XVI. Benedek pápámat üldözték, és ő elmenekült, amint megjövendöltetett. Nem Én jelöltem ki ezt a személyt, aki azt állítja, hogy az Én Nevemben jön.

Ő, Benedek pápa fogja vezetni Követőimet az Igazság felé. Én nem hagytam el őt, és Szívemhez közel fogom tartani őt, megadván neki azt a vigaszt, melyre szüksége van ebben a rettenetes időben.

Trónját ugyan ellopták, de hatalmát nem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.