RSS
 

Archive for március 28th, 2013

A legszörnyűbb iszonyat, melynek szemtanúja voltam az Olajfák Kertjében töltött Időm alatt, az a bűn – végidőben való – veszedelme volt

28 márc

2013. március 25. 14.50

Szeretett leányom, a legszörnyűbb iszonyat, melynek szemtanúja voltam az Olajfák Kertjében töltött Időm alatt, az a bűn – végidőben való – veszedelme volt. A látomás során, amit a sátán mutatott Nekem, Láttam hogyan lesz hűtlen a halandó ember Isten Törvényeihez. Ő, a gonosz, rettenetes képeket mutatott Nekem; mindenféle érvvel megkísértett Engem, hogy miért kellene Nekem elfordulnom Atyám Akaratától. Gyötörni akart Engem, és ezért megmutatta a hatalmat, amivel még – Kereszthalálom ellenére – továbbra is rendelkezni fog.

Láttam földi Egyházam végromlását; a szabadkőműves szekták hatalomra jutását Egyházamon belül; az ember erkölcstelenségét; a szégyenérzet hiányát Isten gyermekei részéről, amint aljas testi bűnökben vesznek részt; az ártatlanok öldöklését, és a tévedésbe esést, azok részéről, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek.

Oly nagy hatalommal bír a sátán, hogy kételyeket ültetett el Gondolataimban azt illetően, hogy Én vagyok-e az Emberfia. Istenségemből fakadóan Én képtelen lennék engedni a bűnnek, de ezt azért mondom el nektek, csakhogy megértse az emberiség, miként csábíthat a gonosz benneteket arra, hogy elforduljatok Tőlem.

A sátán nem a legnyilvánvalóbb módon jeleníti meg a gonoszságot. Ehelyett jóként tünteti fel a rosszat. Ő nagyon ravasz, és közületek még a legszentebbeket is rászedi, elhitetvén egy hazugságról azt, hogy az az Igazság.

Ahogy az emberek elpártolnak Tanításaimtól, önként és mohósággal szívükben fogják üdvözölni a bűnt. Iránymutatás nélkül folyamatosan el fognak esni a kegyelemtől. Amikor Nevemet eltörlik a föld színéről, akkor az ember nem lesz képes meglelni Istent.

Mindegy milyen vallást követtek, mert számotokra az egyedüli út Istenhez, Rajtam, az Ő egyetlen Fián keresztül vezet. Kereszthalálom által Én megváltottalak benneteket – minden, ma a világban élő férfit, nőt és gyermeket – a pokol tüzétől. Ha nem fogadjátok el ezt, akkor nem léphettek be a Paradicsom Kapuin. Csak a Fiún keresztül találkozhattok az Atyával. Ha elutasítotok Engem, Jézus Krisztust, akkor az üdvösségeteket utasítjátok el.

Milyen keveset tudtok a bűnről, és arról, hogy miként szakít el az benneteket Istentől. A bűn terjedése még soha nem volt ilyen féktelen, amióta Isten megteremtette a világot. Ti bűnösök, új mélységeket értetek el, mely undort kelt Bennem. Még a kicsiket is – akik a ti gondjaitokra voltak bízva – kitettétek annak, hogy úgy viselkedjenek, mint a démonok. Nincs bennetek könyörületesség, szeretet és együttérzés egymás iránt, és mégis sokan közületek fitogtatjátok hitcselekedeteiteket, a világ szeme láttára és csodájára. A Farizeusokhoz hasonlóan, akik előírták Isten Törvényeit, de nem gyakorolták azokat, és alázatot sem mutattak, ti is, akik azt állítjátok, hogy az Én Nevemben jöttök, a gőg bűnébe fogtok esni.

Még nagyon sokat kell tanulnotok Hangomról és Tanításaimról, melyek még mindig süket fülekre találnak. Aztán ott vannak azok, akik minden idejüket Istenismeretük hirdetésével töltik – mondván ismerik azokat a próféciákat, melyek még kinyilatkoztatásra várnak -, de valójában semmit sem tudnak. Ha nem lenne nagy Irgalmasságom, nem lennétek alkalmasak belépni Királyságomba.

Elérkezett az idő mindazok számára – akik azt állítják, hogy Isten gyermekeit az Úr útjain vezetik -, hogy az Alázatosság Ajándékáért esedezzenek Hozzám, Jézus Krisztushoz. Itt az idő, hogy az Igazságra figyeljetek, ahogy az megadatott nektek, mert nincs sok időtök jóvátenni bűneiteket a Szememben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy