RSS
 

Archive for március 21st, 2013

Üzenet a papoknak, és mindazon felszentelt Szolgáimnak, akik életüket az Én Szent Szolgálatomra adták

21 márc

2013. március 17. vasárnap, 18.50

Szeretett leányom, ez egy Üzenet a papoknak, és mindazon felszentelt Szolgáimnak, akik életüket az Én Szent Szolgálatomra adták.

Szeretett Szolgáim, Óhajom az, hogy tartsátok meg az Egyház Törvényeit, és engedelmeskedjetek azoknak, akik iránt engedelmességgel kell tartoznotok az Én Szent Nevemben.

Soha ne hanyagoljátok el az Egyház iránti kötelességeteket, és továbbra is Engem szolgáljatok, ahogy eddig is. Kérlek, továbbra is szolgáltassátok ki az összes Szentséget, csak még nagyobb buzgalommal. Tegyetek eleget szent kötelességeiteknek, ahogy eddig is. Nektek Isten gyermekei iránt van kötelességetek, és vezetnetek kell nyájatokat. Maradjatok hűségesek Tanításaimhoz, mindenkor.

Nem ti lesztek azok, drága Szolgáim, akik elhagyjátok földi Egyházamat. Nem a ti művetek lesz az, hogy az Egyházamban lévő Törvények meg lesznek változtatva, annak érdekében, hogy üdvözöljék az új tanokat.

Ti továbbra is hűségesek lesztek Egyházam szertartásaihoz, és folytatjátok majd szolgálatotokat egészen addig a szörnyű napig. Ez lesz az a nap, amikor Szentmisémet a felismerhetetlenségig megváltoztatják. Isten ellenségei – akik beépültek földi Egyházamba – lesznek azok, akik eltaszítanak benneteket Tőlem.

Amikor ők bemutatják az újfajta Misét, akkor nem marad más választásotok, mert ti tudni fogjátok, hogy ez már nem fogja felajánlani a Legszentebb Eucharisztiát. Ekkor az Igazság végre feltárul előttetek, habár akkor már tudatában lesztek a jeleknek.

A jelek között lesz az is, hogy az imádságokat furcsa, új módokon átalakítják, a sátánt többé már nem fogják nyíltan gonosznak ítélni, és a Szentségeket is meg fogják változtatni annak érdekében, hogy a többi felekezetet is be tudják vonni. Elfog majd benneteket az aggodalom, habár kötelességeteknek érzitek majd, hogy továbbra is hűségesek legyetek Egyházamhoz.

Ekkor földi Egyházam Létezése lesz az egyetlen eszközötök a fennmaradáshoz, amennyiben hűségesek maradtok Tanításaimhoz. Amikor Tanításaim, Szentségeim és Szentmisém megváltoznak, nem szabad megtévesztődnötök. Ha nem követitek Törvényeimet, akkor el fogtok árulni Engem.

A többi Keresztény egyház számára, Én figyelmeztetlek benneteket, hogy ez a fertőzés át fog terjedni a ti egyházaitokra is. Idővel, nehézzé válik számotokra oly módon hódolni Tanításaimnak, ahogyan azok a világnak adattak. Minden Keresztény szenvedni fog a hamis próféta és társa, az Antikrisztus uralma alatt, akinek – mint minden idők legbefolyásosabb vezetőjének – a képét fogják sugározni hamarosan mindenütt.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy